Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
MZ Vodic Za Ginekoloski Karcinom

MZ Vodic Za Ginekoloski Karcinom

Ratings: (0)|Views: 97|Likes:
Published by Keserovic Admir

More info:

Published by: Keserovic Admir on Dec 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVOINSTITUT ZA NAU^NOISTRA@IVA^KI RAD I RAZVOJKLINI^KOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU
VODIČ ZAGINEKOLOŠKI KARCINOM
Nermina KantardžićIdriz BukvićSejfulah PervaDženita LjucaErmina Iljazovi
ć
Semir BešlijaGordana KecmanSenad
Sari
ćNaila Mahić
Sarajevo, oktobar 2005.
 
Dr. sc.
Nermina Kantardžić,
radijacijski onkologzamjenik šefa Instituta za onkologiju
Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu
Prof. dr 
Idriz Bukvić,
redovni profesor 
Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
šef Ginekološkoakušerske klinike
Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu
Mr. sc. dr 
Sejfulah Perva,
ginekologGinekološkoakušerska klinika
Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu
Doc. dr 
Dženita Ljuca,
ginekologšef Ginekologije A, Ginekološkoakušerska klinika
Klinički Centar Tuzla
Doc. dr 
Ermina Iljazovi
ć
,
patologšef Katedre za patologiju
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
Mr. Sc. dr 
Semir Bešlija,
medicinski onkologšef Odsjeka na Institutu za onkologiju
Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu
Prim. dr 
Gordana Kecman,
internista
šef Dnevne bolnice KC Banja Luka
Dr 
Senad Sarić,
ginekolog
Ginekološki odjel MC Mostar 
Dr 
Naila Mahić,
radijacijski onkologInstitut za onkologiju
Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu
 
Predgovor
Uspostava dijagnostičko terapijskih vodiča, u vrijeme refor 
-
me zdravstvenog sistema, kao stručna literatura će doprinijetikvalitetnijoj dijagnostici i liječenju na svim nivoima zdravstvenezaštite. Vodiči treba da budu dostupni svim zdravstvenim rad
-
nicima, a naročito u procesu organizacije zdravstvene zaštitekroz porodičnu / obiteljsku medicinu u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti.
S tim u vezi, a u cilju obezbjeđenja građanima zdravstveneusluge standardnog kvaliteta i jednakog sadržaja, Ministarstvozdravstva Kantona Sarajevo je među prvima na području Fede
-
racije Bosne i Hercegovine pokrenulo proceduru za deniranje jedinstvenih dijagnostičko terapijskih postupaka.Primjena dijagnostičko terapijskih vodiča u liječenju od
-
ređenih bolesti je u svijetu već opće prihvaćeni doktrinarni pri
-stup.
U cilju praćenja savremenih doktrinarnih stavova u svijetu,formirani su stručni ekspertni timovi, koji su, svaki iz svoje ob
-
lasti, dali prijedloge dijagnostičko terapijskih vodiča, prilagođeni
situaciji u zemlji gdje se trebaju i primjeniti.
Ovi dijagnostičko terapijski Vodiči će osigurati primjenu po
-
stupaka i procedura u dijagnostici i liječenju pacijenata, a koji
su komparabilni savremenim procedurama koje se primjenjuju
u svijetu i bazirani su na koncenzusima medicinskih saznanja itehnologija.
 
Cilj dijagnosti~ko terapijskih vodi
č
a je:
 
a) Razvijanje nacionalnih terapijskih vodiča za liječnikeb) Razvijanje istraživačkih navika u prikupljanju novih saz
-
nanja, navika i prakse propisivača i potrošača

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->