Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
21529164 60 Lectie Demo Germana Incepatori

21529164 60 Lectie Demo Germana Incepatori

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Andrei Danut

More info:

Published by: Andrei Danut on Dec 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

 
1
INTRODUCERE
Schimb
ă
rile survenite în ultimii ani în societate au deschis calea unor ocazii extraordinare del
ă
rgire a orizonturilor sociale, culturale
ş
i economice. Pentru a putea exploata aceste posibilit
ăţ
i,este foarte important
ă
cunoa
ş
terea unei limbi de circula
ţ
ie interna
ţ
ional
ă
. În domeniulturismului
ş
i al culturii, al rela
ţ
iilor economice
ş
i politice interna
ţ
ionale, limba german
ă
estedin ce în ce mai folosit
ă
. Acest fapt a fost con
ş
tientizat de foarte multe
ţă
ri, limba german
ă
  predându-se în unele dintre aceste
ţă
ri înc
ă
de la nivelul claselor ciclului primar de studiu.Metoda de înv
ăţ
are a limbilor str 
ă
ine introdus
ă
de EUROCOR se utilizeaz
ă
de mult timpcu succes în
ţă
rile vest-europene
ş
i în Statele Unite, mul
ţ
umit
ă
accesibilit
ăţ
ii
ş
i atractivit
ăţ
ii prezent
ă
rii sale. Cu eforturi relativ mici, se pot ob
ţ
ine în scurt timp rezultate uimitoare. Estesu
cient s
ă
înv
ăţ
a
ţ
i zilnic câte 15 minute, f 
ă
ă
a parcurge mai mult de o jum
ă
tate de lec
ţ
ieodat
ă
. Esen
ţ
iale în asimilarea cuno
ş
tin
ţ
elor sunt sistematiz
ă
rile
ş
i evalu
ă
rile periodice, carev
ă
dau posibilitatea de a progresa f 
ă
ă
îndoieli
ş
i lacune.Cursul de
Limba german
ă
pentru încep
ă
tori
se compune din
40 de lec
ţ
ii
, grupate în
20 decaiete
. Patru dintre aceste caiete, prev
ă
zute sistematic pe parcursul studiului, cuprind doar exerci
ţ
ii, ele constituind un foarte util material pentru evaluarea periodic
ă
a modului în carea fost asimilat
ă
materia. Pentru
ecare caiet pute
ţ
i bene
cia de o caset
ă
audio sau un CD,ce reprezint
ă
înregistrarea integral
ă
a con
ţ
inutului celor dou
ă
lec
ţ
ii. Aceste casete au un rolfoarte important în deprinderea
ş
i perfec
ţ
ionarea pronun
ţ
iei, ele
ind realizate cu participareaunor vorbitori nativi de limba german
ă
.Fiecare lec
ţ
ie trateaz
ă
un anumit domeniu de interes, tematica cursului acoperind o multitudinede aspecte ce pot
întâlnite în via
ţ
a cotidian
ă
. O lec
ţ
ie cuprinde dou
ă
p
ă
ţ
i; la începutul
ec
ă
rei p
ă
ţ
i a lec
ţ
iei se a
ă
câteva
exerci
ţ
ii de recapitulare
a materiei parcurse, apoi este prezentat
noul vocabular
al lec
ţ
iei
ş
i sunt propuse o serie de
exerci
ţ
ii de consolidare
aacestuia. Pentru o mai bun
ă
 
xare, cuvintele
ş
i expresiile noi sunt introduse în propozi
ţ
ii sauscurte texte. Fiecare parte a lec
ţ
iei cuprinde, de asemenea, sec
ţ
iuni de prezentare teoretic
ă
 a unor importante
aspecte gramaticale
 
ş
i exerci
ţ
ii corespunz
ă
toare. A doua parte din ceade-a doua lec
ţ
ie a caietului nu introduce elemente de gramatic
ă
sau vocabular noi, aceasta
ind o
parte de veri
care a cuno
ş
tin
ţ
elor din întregul caiet
. La sfâr 
ş
itul
ec
ă
rei lec
ţ
ii seg
ă
sesc
o recapitulare
 
ş
i
o tem
ă
pentru acas
ă
, pe care, dup
ă
rezolvare, o pute
ţ
i trimite sprecorectare profesorului personal pe adresa Institutului Eurocor. Faptul c
ă
a fost acordat
ă
oaten
ţ
ie deosebit
ă
îmbog
ăţ
irii vocabularului se re
ect
ă
în existen
ţ
a unui
vocabular sintetic
 al cuvintelor 
ş
i expresiilor nou introduse, a
at la sfâr 
ş
itul
ec
ă
rui modul.Profesorii no
ş
tri sunt gata s
ă
v
ă
ajute pentru a face primii pa
ş
i în cunoa
ş
terea limbii germane
ş
i v
ă
a
ş
teapt
ă
s
ă
deveni
ţ
i cursant EUROCOR.V
ă
dorim mult succes!
L  E  C   ]  I   E  D  E  M   O  N   S  T  R  A  T  I   V   
Ă   
 
2
indic
ă
exerci
ţ
iile de veri
care a cuno
ş
tin
ţ
elor însu
ş
itesemnaleaz
ă
cuvintele
ş
i expresiile noiindic
ă
faptul c
ă
problema respectiv
ă
a mai fost abordat
ă
într-o lec
ţ
ie anterioar 
ă
(în acest caz,la pagina 21 a lec
ţ
iei 3)Unele exerci
ţ
ii solicit
ă
folosirea
ltrului ro
ş
u pentru veri
care. Textul scris
cu caracterero
ş
ii
,precedat de semnul „ > ”, dispare odat
ă
ce este acoperit cu acest
ltru.Lec
ţ
ia de fa
ţă
constituie o lec
ţ
ie demonstrativ
ă
, care dore
ş
te s
ă
v
ă
familiarizeze cu metodade studiu EUROCOR. Din punctul de vedere al num
ă
rului de pagini, ea reprezint
ă
jum
ă
tatedin con
ţ
inutul unui caiet de curs. Ve
ţ
i g
ă
si aici fragmente din lec
ţ
iile cursului, exemple deexerci
ţ
ii, precum
ş
i un model de recapitulare, unul de vocabular 
ş
i de tem
ă
pentru acas
ă
.semnaleaz
ă
observa
ţ
iile importante, care se refer 
ă
la reguli gramaticale saude pronun
ţ
ie esen
ţ
iale în însu
ş
irea limbii germane
atrage aten
 ţ 
ia asupra particularit 
ăţ 
ilor lexicale sau gramaticale ale limbii germane
N
3 (21)
Pentru majoritatea dintre dumneavoastr 
ă
, limba german
ă
reprezint
ă
un domeniu nou; probabilîns
ă
c
ă
unii dintre dumneavoastr 
ă
au avut ocazia de a asimila câteva cuno
ş
tin
ţ
e în acestdomeniu, lipsite îns
ă
de o sistematizare clar 
ă
. Cursul EUROCOR pentru încep
ă
tori v
ă
vaajuta s
ă
v
ă
familiariza
ţ
i cu regulile gramaticale de baz
ă
 
ş
i s
ă
v
ă
forma
ţ
i o arie de cuprinderea vocabularului su
cient
ă
pentru a putea scrie, citi
ş
i conversa în limba german
ă
în variatesitua
ţ
ii uzuale, cotidiene.Pentru ca studiul individual s
ă
 
e cât mai u
ş
or 
ş
i e
cient, pe marginea lec
ţ
iilor au fost introduseo serie de
simboluri gra
ce
, care v
ă
vor ajuta s
ă
localiza
ţ
i mai u
ş
or, în vederea recapitul
ă
rii,sec
ţ
iunile de vocabular sau gramatic
ă
:
 În completarea cursului prin coresponden
 ţă
pute
 ţ 
i opta pentru un scurt program de consulta
 ţ 
ii fa
 ţă
în fa
 ţă
 ,la sfâr 
ş
itul c
ă
ruia ve
 ţ 
i ob
 ţ 
ine în plus un certi 
  fi
cat de absolvireemis împreun
ă
cu Ministerul Muncii 
ş
i Ministerul Educa
 ţ 
iei.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->