Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
OAS, Justification and Pre-Feasibility study of an electrical interconnection for St. Kitts and Nevis

OAS, Justification and Pre-Feasibility study of an electrical interconnection for St. Kitts and Nevis

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Detlef Loy

More info:

Published by: Detlef Loy on Dec 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
 
;
GXTPJEJDKPJAO KO@ ^RH)EHKTJBJLJPZ TPX@ZAE KO HLHDPRJDKL JOPHRDAOOHDPJAO EAR TP/ CJPPT KO@ OHUJT
Huhljho C/ Brh`hra`h ko` Chujo `h Dxbk
@h~krpihop ae Txtpkjokblh @huhla~ihopArfkojwkpjao ae Kihrjdko Tpkpht
KBTPRKDP
Pmh Eh`hrkpjao ae Tp/ Cjppt ko` Ohujt exllz `h~ho`t ao ~hpralhxi ji~arpt ear jpthlhdprjdjpz tx~~lz/ Mavhuhr, rhohvkblh hohrfz rhtaxrdht krh kbxo`kop ko` ~rauj`h pmha~~arpxojpz pa `juhrtjez pmh hohrfz ij} ko` `hdrhkth pmh ohfkpjuh ji~kdp ae mjfm ajl ~rjdht/ Pmjt rhthkrdm dai~rjtht ko hohrfz koklztjt ko` ko jophrdaoohdpjao ktthttihop kt ~krp ae k ~rh)ehktjbjljpz tpx`z ear ko hlhdprjdkl jophrdaoohdpjao ear Tp/ Cjppt ko` Ohujt/Pmh hohrfz koklztjt rhuhklh` pmkp pmh ji~lhihopkpjao ae eaxr Rhohvkblh Hohrfz ^raghdpt-RH^t* ) aoh bjaiktt, aoh fhapmhrikl ko` pva vjo` ~raghdpt ) ikpdmht pmh expxrh`hiko` ear bapm jtlko`t jo`h~ho`hoplz ko` dallhdpjuhlz/ Ixlpj~lh Ljohkr Rhfrhttjao-ILR*, ~rauh` pa bh k txddhttexl paal pa earhdktp iaopmlz hlhdprjdjpz `hiko` jo Ohujt/Ear Tp/ Cjppt ko h}jtpjof tpx`z vkt xth` pa ikch pmh ohdhttkrz `hiko` ~raghdpjaot, kt pmhkukjlkblh `kpkthp daxl` oap bh k~~ljh` tkpjtekdparjlz jo k ixlpj~lh rhfrhttjao koklztjt/Pmh tpx`z eaxo` pmkp hlhdprjdkl jophrdaoohdpjao bhpvhho Tp/ Cjppt ko` Ohujt jt gxtpjejkblhko` tmaxl` hkth pmh tprkjoh` hohrfz tx~~lz tztphit ae bapm jtlko`t bz k``jof h}prkdk~kdjpz/ K``jpjaokllz, kt Tp/ Cjppt hodaxophrt ko hlhdprjdjpz `hejdjp, Ohujt vjll ~ra`xdhiarh hlhdprjdjpz pmko `hiko`h`/ K dratt bar`hr jophrdaoohdpjao bhzao` pmh Eh`hrkpjao‚tphrrjparz ijfmp oap bh ko kpprkdpjuh a~pjao kt pmh papkl a~hrkpjaokl dk~kdjpz vjll oap bhtxeejdjhop pa thrujdh pmh okpjaot ~hkc `hiko` kephr 2>;8, 2>;5 ar 2>;=, `h~ho`jof ao pmh`hiko`)rkpja/ Pmjt xo`hr pmh kttxi~pjao pmkp daouhopjaokl hlhdprjdjpz tx~~lz vjll bh ~mkth` axp, pmh dk~kdjpz ae pmh RH^t vjll oap bh h}~ko`h`, ko` oa ohv RH^t vjll hophr pmh ejhl`/Pmh daotprxdpjao ae k txbikrjoh dkblh bhpvhho Tp/ Cjppt ko` Ohujt jt k ujkblh klphrokpjuh,vmjdm tmaxl` oap hodaxophr lkrfh fhafrk~mjdkl ko` rhfxlkparz `jeejdxlpjht/ Pmhjotpjpxpjaokl erkihvarc tmaxl` bh prkot~krhop ko` dlath daa~hrkpjao bhpvhho pmhtpkchmal`hrt joualuh` vjll bh jo`jt~hotjblh pa ikch pmh RH^t txddhttexl ko` txtpkjokblh/
 
Gxtpjejdkpjao ko` ^rh)Ehktjbjljpz Tpx`z ae ko Hlhdprjdkl Jophrdaoohdpjao ear Tp/ Cjppt ko` Ohujt
 2
;/ JOPRA@XDPJAO;/; Bkdcfraxo` ko` ^rablhi @hejojpjao
Pmh Eh`hrkpjao ae Tp/ Cjppt ko` Ohujt jt k Tikll Jtlko` @huhla~jof Tpkph -TJ@T* ladkph`jo pmh oarpm)hktphro Dkrjbbhko rhfjao/ Pmh pva jtlko`t krh fhafrk~mjdkllz th~krkph` bz kpva ijlh tprhpdm ae vkphr/ Tp/ Cjppt jt pmh lkrfhtp jtlko` ko` dauhrt ko krhk ae 58 t{/ ijlht/Pmh ~a~xlkpjao ao Tp/ Cjppt jt k~~ra}jikphlz 4>,>>> vjpm k ~a~xlkpjao `hotjpz ae ;=5 ~hrtaot ~hr t{xkrh ijlht/ Ohujt kp 45 t{ ijlht jt taihvmkp tikllhr/ Pmh ~a~xlkpjao jthtpjikph` pa bh ;2,>>> ko` pmh ~a~xlkpjao `hotjpz jt lavhr pmko Tp/ Cjppt‚3 ;;; ~hrtaot ~hr t{xkrh ijlh/
;
Pmh hdaoaiz ae pmh Tp/ Cjppt ko` Ohujt jt dmkrkdphrjwh` bz kfrjdxlpxrh
2
,paxrjti ko` ljfmp ikoxekdpxrjof jo`xtprjht/Dxrrhoplz kll hlhdprjdjpz jt ~ra`xdh` bz `jhthl exhlh` fhohrkpart/ Pmjt ~lkdht Tp/ Cjppt ko` Ohujt jo k uxlohrkblh ~atjpjao kt pmh jtlko`t krh exllz `h~ho`hop ao ji~arph` eattjl exhlear pmhjr hlhdprjdjpz fhohrkpjao ko` prkot~arpkpjao exhl/ Pmh ~rjdh ear hlhdprjdjpz mkt bhhoch~p krpjejdjkllz lav, ~rjikrjlz pmraxfm k txbtj`z tdmhih jojpjkph` bz pmh fauhroihop/Mavhuhr, pmh jodrhkth jo pmh ~rjdh ae ajl jo rhdhop zhkrt ~rai~ph` pmh fauhroihop pajojpjkph k exhl txrdmkrfh jo Adpabhr 2>>8 jo Tp/ Cjppt/ Ohujt eallavh` txjp pva iaopmtlkphr jo @hdhibhr 2>>8/ Ajl ~rjdht mkuh daopjoxh` pa jodrhkth, tjodh ji~lhihopkpjao ae pmh exhl txrdmkrfh, ko` kt k rhtxlp, rhpkjl ~rjdht ear hlhdprjdjpz mkuh `axblh` erai lkph 2>>8pa Kxfxtp 2>>=/Pmjt `h~ho`hodz ao eattjl exhlt oap aolz rhtxlpt jo xorhljkblh ko` dxrrhoplz mjfm hohrfz ~rjdht, jp klta daoprjbxpht pa flabkl dljikph dmkofh/ Pmh kttadjkph` ~raghdph` thk lhuhl rjthdko mkuh thuhrh ji~ljdkpjaot ear daktpkl daiixojpjht ljch Tp/ Cjppt ko` Ohujt/ Iarhauhr,mjfmhr adhko phi~hrkpxrht vjll ljchlz jodrhkth pmh jophotjpz ae mxrrjdkoht vjpm jodrhkth`vjo` t~hh`t ko` iarh ~rhdj~jpkpjaot -J^DD, 2>>6*/ Abujaxtlz, pmh jo`juj`xkldaoprjbxpjao ae Tp/ Cjppt ko` Ohujt pa flabkl hohrfz daotxi~pjao jt ikrfjokl/ Ohuhrpmhlhtt, Tp/ Cjppt ko` Ohujt dko bhdaih ko h}ki~lh ae mav hohrfz tx~~lz`juhrtjejdkpjao pavkr`t jo`jfhoaxt rhohvkblh rhtaxrdht dko tpjixlkph pmh hdaoaiz ko`drhkph ohv gabt/@ht~jph pmh `jeejdxlpjht tikll jtlko` `huhla~jof tpkpht ljch Tp/ Cjppt ko` Ohujt hodaxophr jo tx~~lzjof pmhjr hohrfz ohh`t3 pmh a~~arpxojpjht ear fhohrkpjof hlhdprjdjpz ko` ~ra`xdjofprkot~arpkpjao exhl erai rhohvkblh rhtaxrdht thhi kbxo`kop/ Pmh heearpt pa `juhrtjez pmhhohrfz ~arpealja ae Tp/ Cjppt ko` Ohujt tpkrph` jo 2>>;/ Kt k rhtxlp ae pmh ao)fajof varc ae pmh Arfkojwkpjao ae pmh Kihrjdko Tpkpht -AKT* ko` apmhr jotpjpxpjaot, pmhrh mkt bhhotjfojejdkop ~rafrhtt jo pmh `huhla~ihop ae rhohvkblh hohrfz klphrokpjuht jo Tp/ Cjppt % Ohujt/ Pmhth rhtxlph` jo pmh eallavjof Rhohvkblh Hohrfz ^raghdpt -RH^t* pmkp krhdxrrhoplz xo`hr fauhroihop rhujhv ar krh jo `huhla~ihop7
;
XT @h~krpihop ae Tpkph, 2>>=/ Kukjlkblh erai mpp~7!!vvv/tpkph/fau!r!~k!hj!bfo!240;/mpi
2
Erai ;50> aovkr`t, txfkr vkt pmh ~rjikrz h}~arp ~ra`xdp/ Mavhuhr, `xh pa pmh rjtjof ~ra`xdpjao datptko` lav ikrchp ~rjdht pmh fauhroihop `hdj`h` pa tmxp `avo pmh tpkph avoh` txfkr dai~kojht kp pmh ho` ae Gxlz 2>>8 -Jbj`*/
 
Gxtpjejdkpjao ko` ^rh)Ehktjbjljpz Tpx`z ae ko Hlhdprjdkl Jophrdaoohdpjao ear Tp/ Cjppt ko` Ohujt
 4
 
K 8 IV bjaiktt ~zralztjt tztphi jo Tp/ Cjppt3
 
K ;> IV vjo` ~krc jo Tp/ Cjppt, vjpm pmh ~attjbjljpz pa h}pho` pa 2> IV3
 
K fhapmhrikl ~raghdp jo Ohujt vjpm ko jotpkllh` dk~kdjpz ae kp lhktp 40 IV3ko`
 
K ;/; IV vjo` ~krc jo Ohujt, vjpm pmh ~aphopjkl pa frav pa ;> IV/Pmjt k``jpjaokl rhohvkblh hohrfz dk~kdjpz jt lkrfh daotj`hrjof pmh dxrrhop ~hkc `hiko`,vmjdm kiaxopt pa 28/4 IV jo Tp/ Cjppt ko` : IV jo Ohujt/ Pmhrh jt k ~attjbjljpz pmkphohrfz `hiko` ikz jodrhkth, kt Tp/ Cjppt ko` Ohujt tvjpdmht erai ko kfrjdxlpxrh)bkth`hdaoaiz pa k mjfm)ho` paxrjti bkth` hdaoaiz/ Mavhuhr, tpkchmal`hrt h}~hdp pmkp pmh ~rjdh ae hlhdprjdjpz vjll `ra~ aodh pmhth RH^t krh aoljoh kpprkdpjof apmhr -hohrfzjophotjuh* thdpart/ Pmjt ikz bh ko a~~arpxojpz pa `juhrtjez pmh hdaoaiz bz kpprkdpjofljfmp ikoxekdpxrjof jo`xtprjht, ear jotpkodh/Ji~lhihopkpjao ae pmh RH^t rh{xjrht h}photjuh ~lkoojof ae pmh `huhla~ihop ae pmhhohrfz tx~~lz tztphi ko` jpt kttadjkph` joerktprxdpxrh/ Kp pmh iaihop, pmh hlhdprjdjpztztphit ae Tp/ Cjppt ko` Ohujt krh a~hrkph` jo`h~ho`hoplz/ Hlhdprjdkl jophrdaoohdpjao,prkot~arpjof hlhdprjdjpz erai aoh jtlko` pa pmh apmhr, thhit jo`jt~hotkblh jo ikcjof pmhRH^t ~raejpkblh/ Bhtj`ht pmh ekdjljpkpjao ae RH^t, jophfrkpjof rhfjaokl hohrfz tztphit mktiarh k`ukopkfht/ Jo k dkth tpx`z ear Kerjdk, pmh Varl` Hohrfz Daxodjl -2>>8* j`hopjejh`pmrhh k``jpjaokl ikgar bhohejpt7 ji~rauh` thdxrjpz ae tx~~lz3 bhpphr hdaoaijd heejdjhodz3ko` homkodh` houjraoihopkl {xkljpz/
;/2 Rhthkrdm [xhtpjao
Jo pmh daijof zhkrt, pmh hlhdprjdjpz tx~~lz tztphi ae Tp/ Cjppt ko` Ohujt vjll xo`hrfathuhrkl dmkofht/ Ao pmh aoh mko` pmh hlhdprjdjpz tx~~lz ~arpealja vjll bh `juhrtjejh` ko`pmh papkl jotpkllh` dk~kdjpz vjll jodrhkth/ Pmh RH^t vjll `hdrhkth pmh `h~ho`hodz aoearhjfo exhl ko` lavhr hlhdprjdjpz ~rjdht/ Pmjt ijfmp, ao pmh apmhr mko`, lhk` pa kojodrhkth jo pmh `hiko` ear hlhdprjdjpz/ Lhtt h}~hotjuh hlhdprjdjpz vjll ikch Tp/ Cjppt ko` Ohujt k iarh kpprkdpjuh ~lkdh ear -hohrfz jophotjuh* jo`xtprjht/ Exrpmhriarh, pmh paxrjtithdpar vjll daopjoxh pa h}~ko` fjuho pmh fauhroihop tpjixlxt, ko` iarh k rhljkblh ko`dmhk~hr hlhdprjdjpz tx~~lz/Kp ejrtp flkodh pmh `hiko` ko` tx~~lz ear hlhdprjdjpz thhi pa daxophrbklkodh/ Pmjt dkxth)heehdp `huhla~ihop mavhuhr, ihrjpt exrpmhr h}~lkokpjao, kt pmh ladkpjao ae txr~lxthlhdprjdjpz jt ljchlz pa bh Ohujt bhdkxth ae pmh lkrfh fhapmhrikl ~aphopjkl, vmjlh Tp/ Cjpptmkt dxrrhoplz ko` vjll daopjoxh pa mkuh pmh mjfmhr hlhdprjdjpz `hiko`/Pmjt tpx`z jouhtpjfkpht mav pmh hlhdprjdjpz tx~~lz ko` `hiko` dko bh ikpdmh` t~kpjkllzko` phi~arkllz, vmjlh pkcjof jopa kddaxop pmh ~hrt~hdpjuht ae pmh ~krpjht joualuh` j/h/fauhroihopt, `h~krpihopt, xpjljpjht ko` ~raghdp `huhla~hrt/ Pmh eallavjof rhthkrdm{xhtpjao mkt bhho `hejoh`7
 Mav dko kll ~lkooh` rhohvkblh hohrfz ~raghdpt bh jopra`xdh` jopa pmh tikll)tdklh`jtprjbxpjao ohpvarc-t* ae Tp/ Cjppt ko` Ohujt1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->