Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Apa Itu 5S

Apa Itu 5S

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 3,695|Likes:
Published by ayu78

More info:

Published by: ayu78 on Feb 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2011

 
Apa Itu 5S?
Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke adalah perkataan Jepun yang membawamaksud Sisih, Susun, Sapu, Seragam dan Sentiasa Praktik ini diringkaskan menjadi5S agar ia lebih mudah disebut dan seringkas penggunaannya. Walaupun ringkas,manfaat dari hasil penggunaannya terserlah dengan gaya kerja yang sistematik.Bermula dengan aktiviti 5S dan seterusnya mengamalkannya dengan penggunaankaedah dan teknik kawalan kualiti, sesebuah organisasi akan mampu mengekal,menambahbaik dan meningkatkan kualiti kerja.
Sisih (Seiri)
Sisih atau mengasing adalah satu proses kerja mengasing barangan yang perludaripada sekumpulan barangan yang tidak diperlukan di tempat kerja. Ia adalahproses menentukan barang-barang atau peralatan yang diperlukan atau tidakdiperlukan. Proses pengasingan ini membantu dalam menentukan barangan yangmungkin tidak diperlukan sekarang tapi boleh digunakan pada masa hadapan danperalatan haruslah disimpan di tempat simpanan yang sesuai.
Susun (Seiton)
Menyusun dan melabel dilakukan setelah kesemua barangan yang tidak diperlukandiasingkan. Ini dilakukan bertujuan memudahkan penggunaan dan penyimpanan.Susunan barangan dilakukan mengikut kumpulan yang sama. Dengan berbuatdemikian, ia akan membantu mempercepatkan proses kerja bagi mendapatkanbarang tersebut apabila diperlukan kelak. Tujuan utama menyusun untukmenjimatkan ruang nampak lebih kemas dan teratur dan memudahkan prosesmencari pada masa akan datang.
Sapu (Seiso)
Kebanyakan pekerja akan merasa lebih selesa apabila bekerja dalam persekitaranyang bersih dan segar. Selain dari meningkatkan efisien kerja, menyapu juga bolehmempertingkatkan tahap keselamatan di tempat kerja dan peralatan yangdigunakan. Ia bertujuan untuk menghilangkan habuk atau kekotoran yang melekatdi lantai, mesin di tempat kerja atau barang-barang yang telah disisih dan disusun.Satu senarai semak hendaklah diletakkan untuk menjadi panduan kepada pekerjatentang apa yang harus dilakukan pada masa akan datang dalam aktiviti ini.
Seragam (Seiketsu)
Seragam hanya dapat dilakukan setelah aktiviti sisih, susun, dan sapu telahdisempurnakan. Seragam atau mengekalkan kebersihan tempat kerja pada tahapasal adalah penting agar segala usaha yang dilakukan dalam tiga aktiviti terdahulutidak menjadi sia-sia. Aktiviti yang dilakukan sendiri oleh kakitangan akan menyemaisifat kekitaan dan cintakan kebersihan di tempat kerja. Justeru, kakitangan akansentiasa memastikan dan mengekalkan kebersihan tempat kerja mereka.
Sentiasa Amalkan (Shitsuke)
 
Setiap pekerja perlu faham, patuh, berusaha dan mengamalkan penjagaankebersihan organisasi serta tempat kerja. Amalan kebersihan memang dituntut olehsemua masyarakat dan juga agama. Walau apa pun situasi kita, memang tidak dapatdinafikan amalan kebersihan merupakan titik tolak untuk menjelmakan peribadi yangmulia. Amalan ini dapat disemai dalam diri individu dengan memberi tunjuk ajarmenerusi program latihan secara berkala dan mengamalkan budaya nasihat-menasihati.
5S Tingkat Produktiviti Organisasi
"Mulai tahun ini, Unit Pembangunan Sumber Manusia (Jabatan Ketua Menteri) akanmemperkenalkan 5S – Seiri, Seiton, Seison, Seiketsu dan Shitsuke. 5S melibatkanprogram penyertaan menyeluruh sesebuah organisasi dan adalah kaedah palingefektif untuk memotivasikan seseorang, serta meningkatkan produktiviti dalamsesebuah persekitaran kerja. Ia sungguh mudah dan murah untuk dilaksanakan.Keberkesanannya juga berpanjangan. YB Datuk Amar Haji Abdul Aziz Husain,Setiausaha Kerajaan Negeri ketika menyampaikan Ucapan Perdana 2004
5S Penyelesaian Bijak
Konsep 5S mula diperkenal di negara Jepun padaawal tahun 1980an. Tujuannya menjadikan tempatkerja selesa dan kemas.Kejayaan pelaksanaan Program 5S di negara itu,terutama dalam sektor perindustrian, telahmembawa kepada penggunaannya secara meluas diseluruh dunia pada hari ini. Di Malaysia, konsep itumula diperkenal pertengahan tahun 1980an dan telahdipraktikkan dalam sektor swasta terutama syarikat-syarikat multi-nasional.
Mengapa Perlu 5S?
Program 5S adalah usaha keseluruhan organisasi bagi menjadikan tempat kerjabersih, tersusun dan bersistem. Melalui amalan 5S, kita akan membina disiplin danetika kerja yang baik di kalangan warga kerja yang akan menghasilkan prestasi kerjayang lebih baik, kerja berkualiti, memupuk semangat berpasukan dan tolong-menolong yang tinggi.Dokumen yang disusun kemasmemudahkan pencarianapabila dikehendaki
 
Amalan 5S juga merupakan teknik yang paling berkesan bagi mewujudkan budayapeningkatan secara berterusan atau dikenali sebagai ‘Kaizen’ dalam Bahasa Jepun.Perbadanan Produktiviti Negara ( NPC) merupakan antara jururunding kepadaorganisasi yang berminat melaksanakan Program 5S di negara ini. Perkhidmatan itudisediakan kepada organisasi swasta dan kerajaan. Setiap organisasi yangmendapatkan perkhidmatan NPC akan diberi latihan (3 sesi) dan lawatan konsultasi(6 sesi).
Objektif Utama Program 5S
 
Membina budaya Kaizen di tempat kerja
 
Membina kerjasama melalui penyertaan semua
 
Membina amalan kepimpinan pengurus dan penyelia
 
Meningkatkan infrastruktur untuk melaksanakan program Kaizen yang lebih majuAda dua pendekatan untuk mengamalkan 5S:
 
Pendekatan Kaizen
 
Pendekatan InovasiOleh sebab 5S merupakan aktiviti yangberorientasikan manusia dan proses, pendekatanKaizen adalah cara terbaik di mana pembaikandilakukan secara sedikit demi sedikit tetapiberterusan. Bagi menjayakan Program 5Sbukanlah semudah yang disangka. Untuk tujuanitu, komitmen yang tinggi diperlukan daripadasemua peringkat kakitangan. Antaranya :
Mengamalkan budaya kerja 5S
 
Menetapkan agenda perbincangan untuk pembangunan Program 5S
 
Meningkatkan pengetahuan berkaitan 5S
 
Meluangkan masa untuk 5S
 
Melaksanakan program 5S secara teratur tanpa tergesa-gesa
 
Memperuntukkan sedikit kewangan untuk pelaksanaan
Pelaksanaan
Kakitangan diberi kebebasanmenunjukkan kreativiti masing-masing

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mas Ayu liked this
Astiqha Mart liked this
asep rusmana liked this
Astiqha Mart liked this
Salluya Baking liked this
a_78as23 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->