Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1402-500 - Unknown

1402-500 - Unknown

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by osiris2112

More info:

Published by: osiris2112 on Dec 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2012

pdf

text

original

 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk1402kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkBlac
 
outkandkSigilskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkFra.:kApfelmannkkkkkkkkkkThekblac
 
outkorkaskitkiskcommonlykreferredkto,kthekdeathkposture,kiskkkkkthektechniquekthatktheklatekAustinkOsmankSparekrefinedkforkkhiskownkmagicalkkkkkusekkandkwhichkhaskbeenkadoptedkbykchaoists,kksolokandkgroup,kworldkwidekaskkkkkitskkpopularitykhaskbeenkincreasedkkbykthekwor
 
skkofkthekIOTkkoverktheklastkkkkkdecadekorkso.kkkkkkkkkkkkThekknormalkprocedure,kaskmanykwillkundoubtedlykbekfamiliarkwith,k(andkkkkkthiskiskonlykonekkofkitskuses)kiskthatkkaksigil/glyphkofkdesirekiskkheldkinkkkkkthekmind`skkeyekwhilstkinkwhatkwekkallkreferktokaskkthekdeathkpostureke.g.,kkkkkstoodkonkktiptoe,karmskloc
 
edkbehindkthekhead,kbodykstretchedktokitsklimit,kkkkkdeepkspasmodickbreathing,kuntilktotalkexhaustionkkandkinevitablykonekblac
 
skkkkkout,ktheksigilkiskkthenklostktokthekmindkkofkthekinnerkandkthekkbanishedkofkkkkklaughterkiskevo
 
edktokpreventkthekresurfacingkofktheksaidksigil.kkkkkkkkkkAnyonekwhokhaskusedkthisktechniquekforkthekaboveksaidkpurpose,kwillkkkkkhavekkatksometimekorkanotherkexperienced,kevenkifkjustkslightly,kdifficultykkkkkinkholdingkkthekpostureklongkenoughkkforkthekdesiredkgnosiskktokta
 
ekeffectkkkkksufficientlykkforkkblac
 
out.kAndkkduektokkthiskkdifficulty,kakkwellkplannedkkkkkritualkkcankbekakkwellkplannedkwastekofkktimekaskthekkdesiredkresultkisknotkkkkkimplantedkproperly.kkkkkkkkkkkkAkktechniquekthatkkhaskkbeenkrepeatedlykkemployedkkbykmyselfkkonkksuchkkkkkoccasionskiskbasedkuponkktheksamekprincipleskaskthekdeathkkposturekbutkaskIkkkkkhavekfound,kkaklittlekeasierkandkkwithoutkpitfallskthatkonekkcankexperiencekkkkkwithkA.O.kSpare`sktechnique.kkkkkkkkkkkkThiskktechniquekiskkakkstrangekmixturekkofkkinhibitorykandkkexcitatorykkkkkgnosis,kforcedkkoverbreathing,kdancingkorkkspinning,kandkofkkcoursekexhaus-kkkkktion.kkThekendkresultkiskofknecessitykkforkthiskprocesskthekblac
 
out,kwhichkkkkkiskkaskwekk
 
now,kofkkthekinhibitorykkgnosis.kIkkwillkknowkexplainkkhowkthiskkkkktechniquekkiskemployedkkbykkonekforkkthekinsertionkkofksigilskkforkwhateverkkkkkpurposekonekfeelskthekneed.kkkkkkkkkkFirstkonekhasktoksigilisekthekdesirekinkanykformkthatkonekmaykwish,kkkkkbutkinkallkcaseskandkespeciallykthiskkone,kitkmustkbekverykeasyktokkvisual-kkkkkise.kOncekthatkhaskkbeenkachieved,konekmaykthenkbeginkktokdesignkthekritualkkkkkforkkthatkparticularkkpurposekinkkmind.kBanishingskkandkinvocationskkmaykbekkkkkemployed,kkifksokkwished,kthiskis,kkhowever,knotkkaknecessitykkforktheksuc-kkkkkcessfulkkoutcomekkofkthiskkprocess.kkAtkkthekculminationkkofkkthekritekkthekkkkkindividualkstartskkthekoverbreathing,kpantingkdeeplykkandkspasmodicallykandkkkkkatkktheksamekktimekvisualisingkthekksigilkaskkvividlykaskkyoukpossiblekcan,kkkkkbright,kkintensekandkverykclearkkaskthekoverbreathingkkcontinues.kThenkwhenkkkkkyoukfeelkthatkthektimekiskright,kstartkyourkspinningkroundkandkround,kstillkkkkkoverbreathingkandkstillkholdingkkyourkvisualisedksigilkinkyourkkmind`skeye.kkkkkMusickkcankbekplayedkforkakbac
 
groundktokthekdancing,ktomktomskorkanykotherkkkkkdrumkkiskratherkkexcellentkkbac
 
groundksoundkkforkkthiskpurpose.kkWhenkkthekkkkkindividualkkhaskreachedkakstatekkofksheerkexhaustion,kkverykdizzy,ksweatingkkkkkandkreadykktokdrop,khekorkshekthen,kstillkspinningkandkoverbreathingkandkofkkkkkcoursekholdingkthekvisulisedksigilkkinkmind,kwor
 
sktheirkwayktokkthekcentrekkkkkofkthekcirclekorkwor
 
ingkarea.
 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk1403kkkkkkkkkkTherekkakpartner,kkeitherkkactivekorkkpassivektokkthekrite,kk(inkotherkkkkkwords,kkifkaksolokwor
 
er,kktryktokgetkksomeonektokhelpkyoukkwithkthiskpart)kkkkkstopskyoukspinningkandkgrabskyoukinkkakbearkhugkliftingkyoukoffkthekkgroundkkkkkandksqueezingkyoukaboutkthekksolarkplexus,kwherekaklargeknetwor
 
kkofknerveskkkkklie.kkAtkkthiskprecisekkmomentkkthekmusic,kkifkkanykhaskkbeenkkemployed,kiskkkkkstopped,kandkdeath-li
 
eksilencekisk
 
ept.kThekpractitionerkkholdskhiskorkherkkkkkbreathkwhilstkbeingksqueezedkandktheksigilkiskvisualisedkaskifkburningkwithkkkkkbright,kwhitekheatkaskitskimagekiskburntkintokyourkmind.kWithinksecondskthekkkkkblac
 
outkwillkoccurkandktheksigilkisklostktokthekmind.kAtkthiskpointkitkiskkkkkimportantkthatkyourkpartnerkletskkyoukdropktokthekfloor,kunlesskthatkiskyoukkkkkwishktokreturnktokprimalkchaos!kkkkkOnkkcomingkround,kinkkmostkcases,kyoukkshouldkevo
 
eklaughterkktokbanishkthekkkkksigilkandkallkthoughtskthereof,kkyourklaughterkbrea
 
skthatksilencekkandkthekkkkkritekiskfinishedkinkwhateverkmannerkwished.kkkkkWithkfractalickgreetingskandklaughterkk*kFra.:kApfelmannk*
 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk1404kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkChaoismk&kChaoskMagic,kAkPersonalkViewkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbykPetekCarrollkkkkkkkkkkAsktherekarekaskmanykChaoskMagicianskasktherekarekChaoistskkkkkkkkkkpractisingkmagic,kIkcannotkspea
 
kforktheksubjectkinkgeneralkbutkonlykkkkkkkkkkforkmykownkChaoismkandkChaoskMagic.kkkkkkkkkkHowever,kifkyoukwantkakone-linekdefinitionkwithkwhichkmostkChaoistskkkkkkkkkkwouldkprobablyknotkdisagree,kthenkIkofferkthekfollowing.kChaoistskkkkkkkkkkusuallykacceptkthekmeta-beliefkthatkbeliefkiskaktoolkforkachievingkkkkkkkkkkeffects;kitkisknotkankendkinkitself.kkkkkkkkkkItkiskeasyktokseekhowkotherkpeoplekandkcultureskarekthekvictimskofkkkkkkkkkktheirkownkbeliefs.kThekhorrorskofkIslamkandkthekghastykstatekofkkkkkkkkkkpoliticskinksub-SaharankAfrica,karekobviouskexamples,kbutkwekrarelykkkkkkkkkkpausektokconsiderkthekextentktokwhichkwekarekthekvictimskofkourkownkkkkkkkkkkbeliefs,kandkthekabilitykwekhavektokmodifykthemkifkwekwish.kkkkkkkkkkItkiskperhapskworthkconsideringkthekrecentkhistorykofkbeliefkinkkkkkkkkkkWesternkcultureskbeforekmountingkankattac
 
konkthekverykfoundationskkkkkkkkkkofkthekcontemporarykworldkview.kForkaboutkakmilleniakandkakhalfkthekkkkkkkkkkexistencekofk"God"kwaskankincontrovertiblekfactkofklifekinkkkkkkkkkkChristendom.kItkwaskneverkquestionedkorkthoughtktokbekquestionable.kkkkkkkkkkHideouskwarskandkpersecutionskwerekconductedktoksupportkonekkkkkkkkkkinterpretationkofkdeitykagainstkanother.kLearnedkmenkwrotekthousandskkkkkkkkkkofkboo
 
skofktheoologykdebatingkpointskwhichkseemkutterlyktediouskandkkkkkkkkkkidioticktokusknow,kbutkthekcentralkquestionkofkthekexistencekofkkkkkkkkkk"God"kwaskneverkconsidered.kYetknow,kthekbeliefkink"God"kaskthekkkkkkkkkkauthorkofkmostkofkwhatkgoeskonkinkthekworldkhaskbeenkalmostkkkkkkkkkkcompetelykabandoned,kandkbeliefkinkevenkthekexistencekofkankabsentee

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->