Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
francuska revolucija

francuska revolucija

Ratings:
(0)
|Views: 84|Likes:
Published by bg_phoenix
sta te briga
sta te briga

More info:

Published by: bg_phoenix on Dec 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
 
Francuska revolucija: 3 perioda: Narodna skupština, Zakonodavnaskupština i KonventPrete če:-18.vek, javlja se prosvetiteljstvo koje predstavlja idealističku osnovu francuske buržoazijske revolucije-prosvetitelji-napredni mislioci, filozofi, protivnici feudalizma, apsolutizma i velike moćicrkve, njihove ideje su preteča revolucije-Volter, Ruso, Monteskje-Volter- bio je pisac(70 knjiga) i publicista, često je bivao u zatvoru, bio je prognan izFrancuske, najviše je kritikovao Katoličku crkvu i hrišćanstvo+ feud. režim i staleška prava-Ruso i MonteskjeR-1. pol. teorija: vrhovna vlast treba da pripada narodu, jednakost,
O društvenom ugovoru
M- 2. pol. teorija: zalaže se za pol. slobodu i podelu vlasti, jedna ličnost ili staležne može imati zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast
 Duh zakona
-Enciklopedija nauka, umetnosti i zanata(1751-1772), izdavali fil. Deni Didro i mat.Žan Dalamber – sažet pregled znanja i kritičkih i racionalističkih teorijaPrilike uoči revolucije:-U drugoj polovini 18. veka, Francuska je bila apsolutna monarhija-vladala je suprotstavljenost među staležima zbog nejednakih prava-posle Luja XV zapada u krizu-Luj XVI je vladao početkom revolucije, bio je nestabilan vladar, vladalo je rasipništvo nadvoru za koje je naročito bila optuživana njegova žena Marija Antoaneta-3 staleža: plemstvo, sveštenstvo, građanstvo, prva 2 su privilegovana i nisu plaćala porezRevolucija :-Luj XVI sazvao skupštinu pošto nije mogao da nametne poraz privilegovanima (zbog pretećeg bankrota) zato što su oni činili osnovu njegove vlasti – 5.maj 1789. u Versaju-300 predstavnika sveštenstva, 300 plemstva i 600 građanstva-1. pitanje: da li će se glasati pojedinačno ili po staležima, III stalež je bio za pojedinačno-III staležu se priključuju članovi sveštenstva i plemstva, kralj zatvara zgradu da bi sprečiotakav rad skupštine, ali su se oni sastali u obližnjoj sali i zarekli na donošenje ustava-III se izdvaja, nastavlja zasedanje i proglašava se za Narodnu skupštinu-17. juna prerasta u ustavotvornu skupštinu(konstituant)-bili su zatvoreni u Versaju gde je skupština bila okružena stražom, a u Parizu se situacijazahuktava, nezadovoljni narod se buni i napada Bastilju 14. jula 1789.4. avgust 1789. – ukinuli feudalna prava i privilegije i usvojena je
 Deklaracija o pravimačoveka i građanina
- staleži se ukidaju, ljudi slobodni i jednaki u pravima-početkom oktobra 1789. narod napada Versaj i ugrožava kraljevsku porodicu, njih je spasiozapovednik Nacionalne garde, Lafajet, u junu 1791. je pokušao da pobegne sa porodicom, ali je uhvaćen i bio je prinuđen da prizna Ustav u septembru 1791.-teritorija podeljena na 83 departmana, aktivni(porey i orava) i pasivni građani, ukinutonasledno plemstvo, titule, grbovi, sveštenici i episkopi su se birali-prerasta u Zakonodavnu skupštinu koja traje do 20. septembra 1792.(pobeda kod Valmija)-politički klubovi: dobijali imena po manastirima u kojima su se okupljali
 
Jakobinci- Maksimilijan Robespjer, fejani – umereni monarhistiKordelijeri- Danton, Mara, Demulen i Eber Žirondinci- srednji sloj buržoazije, želeli rat, zalagali se za interes bogatih-Francuska ušla u rat sa Austrijom, Pruskom, Španijom i Engleskom (1792-1797)-21. januar 1793. – kralj Luj XVI osuđen na smrt i pogubljen-vlast dolazi u ruke Komiteta javnog spasa(9, pa 12 čl.) - jakobinci-uveden kult Razuma, pa kult Vrhovnog bića – Robespjer je prvosveštenik -građanski rat, jakobinci sprovode teror protiv političkih protivnika-Robespjer je pomoću Dantona, ubio Ebera, a potom i samog Dantona (6.april 1794)Robespjer sa bratom i najbližim sunarodnicima ubijen 9. termidora (27.jul 1794)-septembra 1792. je ukinuta monarhija, proglašena republika, traje do 1804.(Napoleon kruniše)-raspušten konvent 1795.-vraćena je Flandrija i stvorena je Batavijska republika Napoleon Bonaparta:-1. put se istakao u borbi kod Tulona 1793. pobedio Englesku. 1795. rasterao rojaliste u Parizu-ratovao protiv Austrije, potčinio je sev. Italiju, prodro do Beča-1797. ukinuo Mletačku republiku-iskrcao se u Egipat kako bi ugrozio englesku vladavinu nad Indijom, doživeo je poraz, vratiose u Francusku da bi učestvovao u politici-1795. Konvnet doneo novi ustav –ograničeno pravo glasa, dvodomna skupština i
 Direktorij
(5 članova)-1799- raspušten direktorijum, uspostavljeno konzulstv, NB je 1. konzul (3 konzula)-spoljašnja politika – agresivnost, unutrašnja – stabilnost i kontinuitet-ponosan na
Građanski zakonik 
– regulisao odnose svojine, nasleđa i porodice, rada i obaveza-konkordatom sa papskom stolicom 1801. omogućio slobodan rad sveštenstva i crkv. ustanova-ratuje opet sa Austrijom, imao je uspehe, dobio je Belgiju i teritorije zap. od Rajne-formirao je rajski savez od nemačkih država koje su mu pripale1802. –proglasio se za doživotnog konzula1804. –proglašen za cara u Rimu, ukinuta republika-Oženio se Marijom Luizom, ćerkom austrijskog cara (1810)Ratovi:-1805. –kod rta Trafalgar, ratovao sa Engleskom, Nelson uništio francusku flotu, propali planovi da zauzme Englesku-1805. porazio Austriju i Rusiju(koalicija) kod Austerlica-1806. –ratovao sa Pruskom, pokorio je, ona izlazi iz koalicije-uveo kontnentalnu brigadu – pokoreni ne smeju da trguju sa Engleskom-1807-1808.-zauzeo Portugal i Španiju, njegov brat Žozef upravlja-u Italiji osvojio Napuljsku kraljevinu, isto brat-papska država je potčinjena Francuskoj-nastaju ilirske provincije od teritorija na Jadranu: Istra, Slovenija, Dalmacija, sve do BokeKotorske, kasnije je ukinuo Dubrovačku kraljevinu koja je tu pripadala-pohod na Rusiju (23. jun – 28. novembar 1812.)-Borodinska bitka, napredovao, zauzeo Moskvu, došla zima, povukao se oktobra 1812.-najveći neuspeh, ostalo sam 50-ak hiljada od 500
 
-navodno je povod bilo kršenje kont. brigade, ali je, u stvari, hteo da se proširi-ruski general: Kutuzol-Antifrancuska koalicija:-Pruska, engleska, Austrija, Rusija-oktobra 1813. bitka naroda – kod Lajpciga, Napoleon poražen-marta 1814. koalicija dolazi do Pariza, Napoleon proteran na o. Elbu, zadržao carsku titulu-na presto se vratila dinastija Burbona – Luj XVIII-septembar 1814. počeo Bečki kongres – Austrija, Rusija, Britanija i Pruska-20, marta 1815. Napoleon se vraća u Pariz sa njih 1000, počinje vladavina od 100 dana-18. jun 1815. – odlučujuća bitka kod Vaterloa u Belgiji, Pruska i Engleska pobedile-Napoleon proteran na o. sv. Jelena, tamo umro 1821.-
Sveta alijansa
- zemlje pobednice, podelile teritorije, suzbijale su revolucionarne pokrete iodržavale mir Narodna skupština – od 1789. (ustavotvorna) do 1791.Zakonodavna skupština – od 1791. (nakon donošenja Ustava) do 20. spetembra 1792.Konvent – od 1792. do 1795.Prvi srpski ustanak -prilike u Turskoj krajem 18. i početkom 19. veka-Selim III kreće da sprovodi reforme kako bi ojačao centralnu vlast i popravio položaj pokorenog stanovništva:-Srbima je dao amnestiju zbo učešća u ratu- zabranio je povratak janičara u Beogradski pašaluk -regulisao carske i spahijske poreze koje su Srbi prikupljali i davali Turcima-dao versku slobodu1799. –reforme su prekinute i janičari, predvođeni dahijama(4), se vraćaju u Beograd, stanjese sve više pogoršava...-dahije: Mehmed Fočić, Mula Jusuf, Kučuk Alija i Aganlija-1801. ubijen Mustafa paša-1804. – “seča knezova” (januar), dahije pobile narodne prvake kako bi sprečili ustanak -seča je bila povod za dizanje I srpskog ustanka:-15. februar 1804.-zbor u Orašcu, Karađorđe Petrović je vođa ustanka (na sretenje)-sultan poslao Bećir pašu da bi umirio ustanke, ali bezuspešnoUstanak:-dahije su bile zbačene i pobijene na Ada-Kaleu-buna prerasla u ustanak protiv turske vlasti i oslobođenja nakon bitke na Ivankovcu 1805.kada je sultan sultan poslao 2 vojske ka Srbiji predvođene Hafiz-pašom-1806. sultan ponovo šalje 2 vojske, pobeda Srba na Mišaru i Deligradu-osvojili Beograd(1805-1806)-1807. 2 pobede: na Štubiku i Malajnici

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->