Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
pupuk EM4

pupuk EM4

Ratings:
(0)
|Views: 197|Likes:

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Daniel Manahan Pasaribu on Dec 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/26/2014

 
Rg`hdfwiwd`
Rd`md` dhdidf kdsdidf wxdkd hw`ad. Wrdqd rg`a`mjdxd` r~ehwjsa) rd`md` kdsaf r~ae~axds wxdkd nwjd` fd`qd jd~g`d rg~ka`xdd``qd qd`m kg`a`mjdx) xgxdra owmd jd~g`d hasx~anwsa`qd ngiwk kg~dxd.Rg`hdqdmw`dd` swkng~ hdqd rg~xd`ad` kg`odha jw`ca hdidk kg`a`mjdxjd` r~ehwjxa|axds rg~xd`ad`)sgfa`mmd swkng~hdqd qd`m xg~ndxds axw hadiejdsajd` sgglasag` kw`mja`. Sgrg~xa hajgxdfwa swkng~hdqd rg~xd`ad` qd`m xg~hasa hd~a idfd`) xg`dmd jg~od) da~) xg~kdswj w`sw~+w`sw~ qd`m xg~jd`hw`m ha hdidk`qdkg~wrdjd` swkng~hdqd wxdkd w`xwj jgid`msw`md` fahwr kd`wsad. Rg`mgieidd` qd`m xahdj naodjsd`d hd`xahdj kg`mdcw jg hgrd` djd` ng~djandx kg`w~w``qd jwdiaxds swkng~hdqd axw sg`ha~a) qd`m djfa~`qd ng~rg`md~wf xg~fdhdr r~ehwjxa|axds rg~xd`ad`.Hg`md` sgkdja` kgiwds hd` ng~jgknd`m`qd asw hdkrdj `gmdxal rg~xd`ad` a`xg`sal) kdjd je`sgr rgknd`mw`d` rg~xd`ad` fd~ws ng~wndf jg d~df rgknd`mw`d` qd`m xahdj fd`qd dsrgj gje`eka) xgxdra owmd ia`mjw`md``qd. Hdidk fdi a`a hdkrdj `gmdxal xg~fdhdr ia`mjw`md` axw fd~ws harg~faxw`mjd` hdidkd`diasd wsdfd gje`eka wsdfd xd`a) dmd~ kdsdidf xg~sgnwx nasd hadxdsa. Hg`md` jdxd ida` fd~ws dhdjekr~eka &
x~dhg+ell 
! d`xd~d jgrg`xa`md` gje`eka hd` ia`mjw`md` hdidk rgknd`mw`d` rg~xd`ad` ng~jgid`owxd`. Rg`a`mjdxd` r~ehwjsa rg~xd`ad` dxdw qd`m nadsd hasgnwx hg`md` ’~g|eiwsa faodw‛ &
 m~gg`~g|eiwxae`
! xg~wxdkd hafdsaijd` eigf a`hwsx~adiasdsa rg~xd`ad`) qd`m kgiandxjd` swnsaha ndfd` ndjd~ g`g~maqd`m nd`qdj) rg`mg`hdiad` ndfd` jakad}a qd`m cd`mmaf) hd` og`as+og`as xd`dkd` qd`m xgidf haoa`djjd`.Sgxadr xdfw` rdsxa dhd rg~xd`ad` hw`ad qd`m xahdj idma hamw`djd` w`xwj r~ehwjsa. Xd`df axwha~dxdjd` hd` hadsrdi) haodhajd` xdknd`m xg~nwjd) jg`d g~esa) dxdw hanad~jd` jg~a`m jd~g`d da~  rg`mda~d``qd hadiafjd` w`xwj xwowd`+xwowd` ida`. Rdhd`m rdsa~ hd` jaxd kg`gid` ng~owxd+owxd xd`df rg~xd`ad` ha sgkwd ng`wd xadr xdfw`.Xd`df rg~xd`ad` qd`m fdnas rdia`m rd`qdj ha~dsdjd` ha @gmd~d+`gmd~d ng~rg`hwhwj rdhdx. Hakgsa~ harg~ja~djd` >< ~anw fgjxd~ xd`df rg~xd`ad` xg~swnw~ ha sgrd`od`m sw`mda `ai qd`m faid`m sgxadrxdfw`) jd~g`d hadknai w`xwj kg`mgknd`mjd` jexd) haodhajd` odid`) xgkrdx rdn~aj hd` xgkrdx kaiaxg~. Ha ogrd`m a`hwsx~a kgiwds ha hdg~df+hdg~df rg~xd`ad` ha sgjaxd~ jexd ngsd~ sgfa`mmd xd`df qd`m xa`mdi w`xwj xwowd` rg~xd`ad` fd`qd sgjaxd~ <' sdod.Ha sdkra`m faid`m`qd xd`df rg~xd`ad`) g~esa xd`df qd`m kgid`hd xd`df+xd`df rg~xd`ad` qd`mkdsaf xa`mmdi kg`w~w`jd` r~ehwxa|axds xd`df. G~esa xd`df kg~wrdjd` swdxw r~esgs didkadf) nwjd`sgswdxw qd`m nd~w hd` xahdj sgidiw kg~wmajd`. Idrasd` xd`df xg~ws+kg`g~ws hang`xwj hd~a ndxw+ndxwd`qd`m ~drwf jd~g`d hakdjd` fd~a hd` sgidiw hajajas.
 
Jgswnw~d` didkadf qd`m faid`m kw`mja` nasd haakndma hg`md` rwrwj) sgrg~xa haidjwjd` ha @gmd~d+`gmd~d ndmad` xg`mdf hd` nd~dx dkg~ajd) xgxdra hdidk od`mjd rd`od`m id`mjdf a`a xahdj djd` kgkdhda.Kg`w~wx rg~ja~dd` RNN) g~esa ha jeieknad sgxadr xdfw` kg`mfd`qwxjd` 8>< owxd xe` idrasd` xd`df dxds)a`a ng~d~xa faid`m`qd sgxd~d hg`md` 32 ck idras xd`df dxds ha xd`df sgiwds 4<2 ~anw fgjxd~) kgjsaje 72 – >22 ~anw fgjxd~ xd`df xahdj hdrdx hardjda djandx g~esa) hardjasxd` rg`gnd`md` fwxd` xd`rd ndxdskg`qgndnjd` g~esa xd`df qd`m fgndx hd` faid`m`qd xd`df rg~xd`ad` &W`axgh @dxae`) >22<?32!. Rdhd swdxwxaxaj xg~xg`xw) faid`m`qd idras dxds xd`df a`a djd` kg`mfdkndx kg`a`mjdxjd` r~ehwjsa.Sgodwf a`a wsdfd kg`dajjd` r~ehwjxa|axds xd`df rg~xd`ad` hw`ad hg`md` cd~d kg`mmw`djd` ignaf nd`qdj  rwrwj) kgkrg~iwds rg`mda~d`) kg`mmw`djd` xgj`eiema nd~w) hd` kgkrg~ndaja kwxw xd`df kdsaf kdkrwkg`maknd`ma faid`m`qd hd` kg`w~w``qd kwxw xd`df. Xgxdra ha ngng~drd @gmd~d) jgjwdxd` kg~wsdj sgjd~d`m a`a sdkd dxdw kgignafa wsdfd kg`dajjd` r~ehwjsa rd`md`. Nd`qdj @gmd~d qd`m kdja`xg~md`xw`m rdhd akre~ rd`md` hd~a dkg~ajd sg~ajdx) a`a sgndmdad` kg`cg~ka`jd` sqsxgk r~ehwjsa rd`md`ha `gmd~d+`gmd~d ng~sd`mjwxd`.Rg~jgknd`md` qd`m kg`cgkdsjd` hdidk gje`eka rd`hd` hw`ad kg`md`hw`m d~xa ndf}d rgkg~a`xdf`dsae`di kw`mja` fd~ws kg`mdknai xa`hdjd` qd`m ignaf jg~ds w`xwj kgia`hw`ma xd`df rg~xd`ad`. Jdidwxahdj kdjd kw`mja` djd` xaknwi jgjw~d`md` rd`md` hd` a`lidsa fd~md rd`md` qd`m fgndx. Xa`hdjd` axwkdja` kg`hgsdj kg`ma`mdx fd~md+fd~md ’ndfd`+ndfd` rg`mmd`xa xd`df‛ sgrg~xa ndfd` ndjd~ hd` rwrwj kdja` xa`mma hd` da~ jw~d`m.4<W`xwj kg`a`mjdxjd` hd` kgiardxmd`hdjd` fdsai xd`dkd` hwd jdia iardx harg~iwjd` sgrwiwf jdia iardx rg`a`mjdxd` rwrwj) rgsxasahd hd` xg`dmd jwhd. Odha rg~xd`ad` sgcd~d a`hwsx~a qd`m kg`mmw`djd` xg~idiw nd`qdj ndfd` jakad sgrg~xa qd`m har~djxgjjd` ha nd`qdj `gmd~d ha hw`ad kasdi`qd) kgkr~ehwjsa fdsaiqd`m iwkdqd` hand`ha`mjd` hg`md` rg~xd`ad` qd`m sghg~fd`d) `dkw` hdkrdj`qd xg~fdhdr jgsgfdxd`xd`df hd` rg`cgkd~d` xg~fdhdr whd~d hd` da~ swhdf kgkdswja xdfdr qd`m kgidkrdwa ndxds. Hg`md`hgkajad` xahdj swiax hakdjiwka kg`mdrd dm~ea`hwsx~a kg~wrdjd` sdidf sdxw rg`qgndn wxdkd reiwsa xd`df)whd~d hd` da~ qd`m kg`mmd`mmw jgsgaknd`md` gjesasxgk.Rg~xwknwfd` xexdi rg`hwhwj hw`ad qd`m kg`cdrda ignaf hd~a < kaiqd~ xgidf kgknd}d kdsdidf qd`m iwdshd` ngsd~) xg~wxdkd ng~jw~d`m`qd idfd` rg~xd`ad` rg~ jdraxd ha sgndmad` ngsd~ hw`ad. Hg`md` sgkdja`sghajax`qd idfd` qd`m xg~sghad) rd~d rg~g`cd`d hd` rgxd`a kgkwsdxjd` wrdqd rdhd rg`a`mjdxd` r~ehwjxa|axds kgidiwa? &4! rg`mmw`dd` |d~agxds w`mmwi nd~w) &>! rg`mmw`dd` ignaf nd`qdj rwrwj jakad)qd`m je`swksa`qd kg`a`mjdx kg`odha 1 jdia iardx) &3! rg`mmw`dd` rgsxasahd hd` ndfd`+ndfd` jakadsg~wrd) qd`m je`swksa`qd xgidf kg`a`mjdx kg`odha xamd rwiwf hwd jdia iardx &Swkd`x~a) 416=? 4<3!.
 
Jgnaodjsd`dd` rg~xd`ad` r~djxas ha sgkwd `gmd~d xgidf kgkwsdxjd` rg~fdxad` rdhd rg`a`mjdxd` hdqdfdsai. Je`sgjwg`sa ia`mjw`md` djandx sasxgk r~ehwjsa qd`m xg~swnsaha &ng~dx! sgkdja` `dkrdj ogids)hg`md` ngng~drd a`hajdsa) d`xd~d ida`? &4! r~ehwjxa|axds kg`w~w` sgodid` hg`md` kg`w~w``qd jwdiaxdsxd`df djandx rgkd`lddxd` xd`df qd`m a`xg`sal hd` rg`mmw`dd` rwrwj jakad hd` rgsxasahd sgcd~d ng~ignafd`) &>! rg`cgkd~d` `ax~dx rdhd swkng~+swkng~ da~ xd`df djandx rgkdjdad` rwrwj `ax~dx qd`m ng~ignafd`. Rg`mmw`dd` rwrwj jakad xgidf nd`qdj kgknd`xw kg`a`mjdxjd` r~ehwjsa rd`md` hw`ad)`dkw` sgxadr rg~xdkndfd` rwrwj jakad) kwid+kwid cgrdx) jgkwhad` kgidkndx sdkrda djfa~`qd kg`odhahdxd~. Sdidf sdxw ce`xef) rg`d`dkd` odmw`m said`md` ha Nd~dx Xg`mdf Dkg~ajd) jgxajd rwrwj hamw`djd` rdhd ~dxd+~dxd >2 jm rg~ dc~g) sgxadr re` `ax~emg` rwrwj kg`mfdsaijd` xdkndfd` 43)7 jm odmw`m. Hg`md` rg`dkndfd` >2 jm rwrwj w`xwj jghwd jdia`qd) sgxadr re` kg`mfdsaijd` = jm odmw`m xdkndfd`.Rg`dkndfd` >2 jm w`xwj jgxamd hd` jggkrdx jdia`qd) xdkndfd` odmw`m qd`m hafdsaijd` sgxadr re``ax~emg` xw~w` sdkrda 1 hd` 8 re` &Igsxg~ N~e}`) =2+=4!.Eigf jd~g`d sgkdja` kgiwds hd` ng~jgknd`m`qd asw hdkrdj `gmdxal rg~xd`ad` a`xg`sal) kdjdje`sgr rgknd`mw`d` fd~ws ng~wndf d~df jgrdhd rgknd`mw`d` qd`m sgida` kgkrg~fdxajd` dsrgj gje`eka fd~ws rwid kgkrg~fdxajd` dsrgj ia`mjw`md`. Hg`md` jdxd ida`) dhd jekr~eka &
x~dhg ell 
! d`xd~djgrg`xa`md` gje`eka hd` jgrg`xa`md` ia`mjw`md`) qd`m ng~d~xa rg~iw rg`g~drd` je`sgr rgknd`mw`d` rg~xd`ad` ng~jgid`owxd` ng~}d}dsd` ia`mjw`md` &
gceiemacdiiq swsxda`dnig dm~acwixw~g
!) hd` dixg~`dxal sasxgk rg~xd`ad` qd`m nasd kg`gjd` xaknwi`qd kdsdidf ia`mjw`md` qd`m ignaf sg~aws xg~sgnwx &Dhha`wi)411=? <1!.
4. Je`sgr Rg~xd`ad` Ng~jgid`owxd`
Rg`g~drd` je`sgr rg~xd`ad` ng~jgid`owxd` kg~wowj rdhd swdxw rgkdfdkd` ndf}d rg`mmw`dd` aikw rg`mgxdfwd` hd` xgj`eiema kdkrw kg`hwjw`m rg~eigfd` fdsai w`xwj kgkg`wfa jgnwxwfd` hdsd~  rg`hwhwj qd`m sgaknd`m hg`md` rg~ia`hw`md` hd` ~gfdnaiaxdsa swkng~ hdqd ia`mjw`md` xd`df rg~xd`ad`.Xd~wka`mjg`m hjj. kg`gjd`jd` rwid ndf}d) rwrwj hd` rgsxasahd jakad rdhd jg`qdxdd``qd kgkd`mhdrdx kg`a`mjdxjd` r~ehwjsa rg~xd`ad` `dkw` fdi a`a fd`qd ng~id`msw`m hdidk od`mjd rg`hgj)sghd`mjd` hdidk od`mjd rd`od`m ndfd`+ndfd` xg~sgnwx hdrdx kg`w~w`jd` r~ehwjsa rg~xd`ad` ndaj sgcd~djwdiaxds kdwrw` jwd`xaxds. Hd` qd`m ignaf rd~df xg~odha`qd djwkwidsa ~gsahw jakad ha hdidk xd`df djd`kg~wndf saldx lasaj) jakad hd` naeiemas xd`df) ng~djandx rdhd ~wsdj`qd xd`df. Eigf jd~g`d axw) rg`mmw`dd`a`rwx rg~xd`ad` ng~wrd rwrwj d`e~md`aj sgidqdj`qd hawrdqdjd` sgka`akdi kw`mja`) hd` kg`mmw`djd` rwrwj e~md`aj jd~g`d kdkrw kg`qghadjd` w`sw~ fd~d xg~ws kg`g~ws. Jgdhdd` a`a hdrdx kg`odmdjgxdfd`d` xerseai) sgfa`mmd hdrdx kgkng~ajd` fdsai sgcd~d ng~jgid`owxd` hd` kgkrg~ndaja ia`mjw`md`xd`df rg~xd`ad`. Fdi xg~sgnwx kg`md`hw`m d~xa ndf}d) r~em~dk rg`a`mjdxd` r~ehwjsa rg~xd`ad` swhdf

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->