Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
47210183 Insan i Kamil Abdulkerim Ceyli

47210183 Insan i Kamil Abdulkerim Ceyli

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by farkoloji

More info:

Published by: farkoloji on Dec 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

 
İnsan-ı Kâmil (Giriş)
 Abdûlkerîm Ceylî
 
Hazırlayan : Nuran Çelik 
 Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikine ileten ola..Ama, ince, dü 
ş
ünceli, nazik, kibar arkada 
ş
gibi..
 
G
İ
R
İŞ
 
"Allâh"
adı ile kaim olan o yüce Zat'a.
Hak
etti
ğ
i
ş
ekilde hamd olsun..
İş
bu yüce
Allah
;
Zatının hakkına ve hükmüne göre:
Her
kemâlde tecelli eyledi
.. Celâl beni noktasını, cemâl harfleri noktasına yerle
ş
tirdi..Hem de noktasız olarak..Mabuda yapılan sena yolu ile, zatını övgüsünü duydu.. Nasıl duymasın ki;
Hamd eden, hamd ve hamd edilen
kendisidir... 
İş
bu yüce Allah: Kayıtsız
ş
artsız, mutlak varlı
ğ
ın hakikatıdır.. 
Hak
ve
halk
ismi ile yad edilen
müsemmanın kimli
ğ
i
ondadır..
İş
bu yüce
Allah
: Bu zahir alemi, Adem sureti üzerine sınırladı..
Kâinat, kelimesinin; sözünün ve vasfının manasıdır
.. Bu benzeri olmayan e
ş
siz sanat eserlerinin suretlerine bir ruhtur..Her aydınlıkta, onun cemal yüzünün nuru parlar.. Zat'ı için nasıl gerekirse.. O
ş
ekilde bir cemâl sahibidir.. Her iyiyi ve güzeli kapsamına alan bir kemale sahiptir..
İ
lk yaratılı
ş
a bir öz çekirdek olan
cevherlerin de, bu cevherlere sonradan ili
ş
en arâzların da hakiki yüzüne bir varlık olan zattır
..
 
Varlı
ğ
ın da, yoklu
ğ
un da kimli
ğ
ini ta
ş
ır
.. Babanın da o
ğ
ulun da benli
ğ
i ondadır..Sıfatları ile, cümle güzellikleri
ş
ümulüne aldı. Zatı ile, cümle kemâlleri özünde topladı..Güzellikleri: Safha safha, sıfatları yanaklarında kendini gösterir..Zatından gelen sesle:
Kayyûmiyet
sıfatına istikamet çizdi..Durum ki, yukarıda anlatıldı
ğ
ı gibi oldu, sessizler konu
ş
tu:-
O, kendilerinin ayn'ıdır
.. 
İ
yilikler de kötülükler de
ş
ehadet getirdi:- O, kendilerinin süsüdür.. 
İş
bu yüce
Allah
: Sayılırda bir oldu..Azâmeti ile: Ezellerin ve ebedlerin ferdiyetini aldı.. O kadar ki:
Tenzih edilmektenyanamünezzehtir
..
Temsilden, te
ş
bihten
yana
mukaddestir
!Birli
ğ
inde sayıya gelmez; büyüktür..Büyüklü
ğ
üne hudut çizilmez; Azîz'dir..Onun üzerine, bir keyyimiyet ölçüsü vurulup:- Ne kadar?.Gibi bir soru vakası olamaz..Onun için, bir
ş
ekil ve bir keyfiyet de dü
ş
ünülemez.- Nasıl?.Denemez.. Bir yer tahayyül edip:
 
 - Nerede?.Sözü edilemez..
İ
lim onu ihatasına alamaz.. Göz onu idrâk edemez..
Hayatı, hayat varlı
ğ
ının özüdür.. Nefesidir
..Nefsidir..
Zatı, sıfatların ötesinde kaim olan varlı
ğ
ın aynıdır
.. En yükseklerde, onun öncülü
ğ
ü görülür.. En altlarda, yine onun önderli
ğ
i vardır..Evvellerin de, ahirlerin de ayn'ıdır..Yüceli
ğ
ine, yüce kemal durumunu kabul eden bir varlıktır..Sonsuz azametin men
ş
ei O'dur..Onun e
ş
yaya
hayat verisi
:Varlı
ğ
a
ilim kayna
ğ
ı olu
ş
udur.
. Bilgi merkezidir.Onları
bilmesi
: Her gizliyi ve a
ş
ikareyi görüp
idrak mahallinde olmasıdır
.. Onları
görmesi
: Onlarınkelamını
ba
ş
tan duymasıdır
.. Onun
duyması ise.. zatının bir iktizasıdır
.. Durum ki anlatıldı
ğ
ı gibidir; Onları nizama sokması hakkıdır..Onun
iradesi
; Açık, parlak
kelamının merkezidir
. 
Kelamı ise; Kadir sıfatının men
ş
eidir
.. Onun
bekası
; Ademin -yoklu
ğ
un- batın durumları ile ..
varlı
ğ
ın zuhur hüviyetidir
.. Onun
uluhiyeti; Mabudun
izzetiile,
abidin
zilleti
arasını birle
ş
tirmektir
..