P. 1
Apa vie

Apa vie

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:
Published by Marina Vaduva

More info:

Published by: Marina Vaduva on Dec 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

 
 
Apă Vie
de Chuck Smith
 
 1
Introducere: O umblare minunată cu DuhulPartea I: Cine este Duhul Sfânt?1. Personalitate şi încă ceva pe deasupra2. Misterul Treimii într-unulPartea a II-a: Ce face Duhul Sfânt?3. La lucru în lume4. Păstrând capacul pus5. Ajutorul divin al bisericii6. Harul multiplu al lui DumnezeuPartea a III-a: Care sunt darurile Duhului?7. Unitate în Diversitate8. Cuvântul ÎnŃelepciunii9. Cum am ştiut noi?10. Cum să plantezi un dud în ocean?11. SperanŃă pentru bolnavi12. Cel mai greu dar de avut13. Proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu14. Demascându-l pe cel Rău15. O insultă intelectului; o binecuvântare sufletului16. Ce a zis El?17. Ajutorări – lucrarea tăcută18. De-ajuns cu laptele!19. Doar fă-o!20. Păstrează-l simplu21. O responsabilitate copleşitoare22. Un ajutor gata în timp de nevoie.Partea IV: Cum ar trebui să-I răspundem Duhului?23. Adevăratul botez al focului24. Cere şi Ńi se va da25. Un torent de dragosteEpilog: ExperienŃa finalăNote
 
 2
Introducere: O Umblare Minunată cu DuhulCând Isus era pe pământ, El era Persoana TrinităŃii cu care omul avea ceamai apropiată legătură. Isus era aici pentru a-L reprezenta omului peDumnezeu, ceea ce a facut într-un mod minunat – într-un aşa grad încât El i-a putut spune lui Filip: “Cel ce m-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl… Eu şiTatăl Una suntem” (Ioan 14:9; 10:30) Isus era Dumnezeu întrupat pepământ.La început ucenicii nu au recunoscut acest lucru. Însă de-a lungul timpuluiei au realizat că atunci când ei umblau cu Isus pe drum, ei de fapt seplimbau alături de Dumnezeu. În cele din urmă au realizat că atunci când îsipuneau mâinile pe umărul Lui, de fapt îşi puneau mâinile pe umărul luiDumnezeu. Au realizat că atunci când Isus le vorbea, ei auzeau chiarcuvintele lui Dumnezeu. Au înŃeles că văzându-L pe Isus şi compasiunea Luipentru cei bolnavi, ei au privit inima lui Dumnezeu şi dorinŃa Lui de a îndrepta ceea ce era greşit. Când L-au văzut pe Isus luând biciul şialungându-i pe vânzători afară din templu, ei au fost martorii hotărârii luiDumnezeu de a aduce curăŃenie în religia omului – sau mai corect, de apurifica omul de religie şi de a-l aduce într-o relaŃie pură cu Dumnezeu.Când L-au văzut pe Isus plângând cetatea Ierusalim pentru că oamenii ei nuau înŃeles ocazia mântuirii pe care a dat-o Dumnezeu, ei au observat inimalui Dumnezeu fiind sfâşiată de şansele pierdute ale omenirii. În timpul celor 30 de ani pe pământ, Isus i-a învăŃat pe ucenici pe îndeleteşi le-a dat multe porunci. Însă în ziua când s-a urcat în Cer le-a zisprietenilor Lui că de acum încolo le va da porunci şi le va călăuzi activităŃile într-un mod nou. Din acea zi, El îi va călăuzi şi direcŃiona prin Duhul Sfânt.Este important ca noi să înŃelegem acest lucru. Duhul Sfânt este agentulprincipal al TrinităŃii care lucrează în lume acum. El este Persoana TrinităŃiicu care avem noi cea mai strânsă legătură. El este cel ce strânge trupulcredincioşilor – mireasa lui Cristos – pentru a o prezenta Domnului. Iarbiserica face lucrarea lui Dumnezeu în lume prin Duhul Sfânt.Duhul Sfânt este numit Paraklete, “cel chemat alături întru-ajutor”. El ni s-a alăturat pentru a ne ajuta în orice situaŃie. El este aici pentru a fi tărianoastră. El este aici pentru a fi îngrijitorul nostru. El este aici pentru a aveagrija de urgenŃele ce au loc în viaŃă. Oricând avem nevoie, în orice situaŃie,putem şti că Duhul Sfânt este aici pentru a fi ajutorul nostru. El este Cel cea fost chemat să ni se alăture pentru a ne ajuta.Duhul Sfânt doreşte o relaŃie personală de iubire cu noi toŃi. El vrea să vinăalături de tine şi să te ajute în şi prin orice situaŃie treci. De aceea este atâtde important ca fiecare dintre noi să cunoaştem persoana Duhului Sfânt, să-L cunoaştem în plinătatea Lui. Doar în acest mod vom putea experimentaalinarea, ajutorul şi tăria pe care El le furnizează şi de care noi toŃi avemnevoie.SperanŃa Mea pentru Această Carte

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->