Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Seminarski - Menadzment

Seminarski - Menadzment

Ratings: (0)|Views: 55 |Likes:
Published by Marina Nedeljković

More info:

Published by: Marina Nedeljković on Dec 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

 
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA, KRAGUJEVAC
Invencija, inovacija idifuzija inovacija
Ključni aspekt organizacione fleksibilnosti
1/16/2012
 
5
SADRŽAJ
UVOD………………………………………………………………………………………………………………………………………………………31.
UPRAVLJANJE INOVACIJAMA ................................................................. 41.1. INVENCIJA………………….…………………………………………………………………………………………………………….61.2. INOVACIJA…………….………………………………………………………………………………………………………………….71.3. VRSTEINOVACIJA……………………………………………………………………………………………………………………101.4. INOVATIVNI I INOVACIONIMENADŽMENT………………………………………………………………………………111.5. ZAKONITOSTI U RAZVOJUINOVACIJA……………………………………………………………………………………..141.6. UPRAVLJANJE TEHNOLOŠKIM INOVACIJAMA...................................15
1.6.1. DVE KLJUČNE STRATEGIJE RAZVOJA TEHNOLOŠKIHINOVACIJA………………………………………….…171.6.2. DILEMA – LIDERSTVO ILI SLEDBENIŠTVO……………………………….………………………………………………171.6.3. VRSTE INOVACIONOG PROIZVODA…………….……………………………………………………………………..…171.6.4. VISINA ULAGANJA I TROŠKOVI……………………………….……………………………………………………………..181.6.5. POSTOJANJE TEHNIČKIH STANDARDA.......................................................18
1.7. KREATIVNAIMITACIJA…………………………………………………………………………………………………………….181.8. OTKRIVANJE I ZAŠTITAINOVACIJA…………………………………………………………………………………………..201.9. POVOLJNOST ZAŠTITE INOVACIJE..................................................20
ZAKLJUČAK…………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
 
5LITERATURA…………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
UVOD
Uvođenje inovacija je permanentna zakonitost u obavljanju zajedničkog rada. Ovaj fenomen jedobio na intenzitetu u poslednje dve decenije dvadesetog veka i predstavljao je osnov uspešnostiorganizacija korporativnog tipa. Inovacije su postale osnovni zadatak i delatnost svih vrstamenadžmenta. U vezi toga prof. dr. R. Todosijević konstatuje: „Kreativno razmišljanje treba da postane sastavni deo dugoročne sposobnosti menadžera, što se javlja kao osnovna determinantainovacije. Priliv ideja za inovacijom i želja da se ideje materijalizuju uvek deluju izazovno iimpresivno“. Jednostavan ideogram razvoja i unapređenja zajedničkog rada, od prvobitne ljudskezajednice do današnjih dana to potvrđuje.U analizama načina organizovanja i usmeravanja prošlih organizacija, pokazuje se da su brže napredovale one nacionalne skupine koje su primenjivale nova znanja, odnosno koje su bile lideri u inovacionim projektima. Shodnonavedenom pojavljuju se i inovacije u organizovanju i upravljanju zajedničkim radom.Zahvaljujući novatorijama, usmeravanje zajedničkim radom se razvijalo i transformisalo, od predvodništva do savremenog menadžmenta i njegovih modaliteta.Uvođenjem novih metoda, tehnika i tehnologija, eliminiše ili marginalizuje stare metode i vodiih do faze izumiranja. Tako je marginalizovan, odnosno eliminisan stil prinude u upravljanjuzajedničkim radom, a uveden demokratski, odnosno stil pridobijanja ljudi. Međutim, treba imatiu vidu da čovek nikada neće biti u stanju da napravi savršenu organizaciju, niti idealno

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->