Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
IVO Jedna Poistovna

IVO Jedna Poistovna

Ratings: (0)|Views: 430 |Likes:
Published by Erin Baker

More info:

Published by: Erin Baker on Dec 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

 
 
Z
rušenie možnosti výberu zdravotnej poisťovne
a
zavedenie jednej zdravotnej poisťovne
pokladaj
ú za správne iba dve
 
pätiny občanov
 
Inštitút pre verejné otázky v
 
spolupráci s
 
agentúrou FOCUS uskutočnil začiatkom v
 
dňoch
7.
 – 
 
13. 11. 2012 reprezentatívny výskum na vzorke 1
 
013 dospelých obyvateľov Slovenska.
Z
výskumu vyplýva, že zrušenie možnosti výberu zdravotnej poisťovne a
zavedenie jednej
zdravotnej poisťovne pokladá za správne 41 % a
 
za nesprávne 46 % občanov. K 
 
otázke sanevedelo vyjadriť 13 % respondentov.
Tabuľka 1
 
„Do akej miery pokladáte za správne, resp. nesprávne zrušenie možnosti výberuzdravotnej poisťovne a
zaveden
ie jednej zdravotnej poisťovne?“ (v %)
 
Rozhodne správne
1841
Skôr správne
23
Skôr nesprávne
2246
Rozhodne nesprávne
24
Neviem, neuvažoval/a som o tom
13 13
Schvaľovanie zrušenia možnosti výberu zdravotnej poisťovne prevažuje nad kritikou tohto
kroku iba u
ľudí
s
najnižším vzdelaním; vykonávajúci
ch
nekvalifikované manuálne profesie,
u
občanov nad 65 rokov. V
 
tomto prostredí je však aj nadpriemerné zastúpenie odpovedí„neviem“. Výrazne kritickejšie sa k 
 
nemu stavajú ľu
dia s
vyšším vzdelaním, vykonávajúcikvalifikované profesie; študenti a
 
 podnikatelia; obyvatelia najväčších miest.
 
Podpora zrušenia možnosti výberu zdravotnej poisťovne prevažuje nad odmietaním tejto požiadavky u
 
obyvateľov Banskobystrického, Žilinského a
 
Prešovského
kra
 ja, kde takýtokrok schvaľuje približne polovica obyvateľov. Naopak v
 
Bratislavskom, Trenčianskom
a
Košickom kraji schvaľuje zavedenie jednej poisťovne menej ako tretina obyvateľov. Nadpriemerný súhlas so zrušením možnosti výberu zdravotnej poisťovne je medzi prívržencami
Smeru-SD, z
ktorých tento krok podporuje 55 % a
 
odmieta 32 %. Najnižšou
podporou a
najvyšším odmietaním sa vyznačujú prívrženci SDKÚ
-DS (podpora 18 % :odmietanie 76 %) a SaS (26 % : 68 %).

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->