Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

P. 1
Gun Control Legislation (CRS)

Gun Control Legislation (CRS)

Ratings:
(0)
|Views: 2,321|Likes:
Published by christian_trejbal
Gun Control Legislation
William J. Krouse Specialist in Domestic Security and Crime Policy November 14, 2012

Congressional Research Service 7-5700 www.crs.gov RL32842

CRS Report for Congress
Prepared for Members and Committees of Congress

Gun Control Legislation

Summary
Congress has debated the efficacy and constitutionality of federal regulation of firearms and ammunition, with strong advocates arguing for and against greater gun control. In the wake of the July 20, 2012, Aurora, CO, theat
Gun Control Legislation
William J. Krouse Specialist in Domestic Security and Crime Policy November 14, 2012

Congressional Research Service 7-5700 www.crs.gov RL32842

CRS Report for Congress
Prepared for Members and Committees of Congress

Gun Control Legislation

Summary
Congress has debated the efficacy and constitutionality of federal regulation of firearms and ammunition, with strong advocates arguing for and against greater gun control. In the wake of the July 20, 2012, Aurora, CO, theat

More info:

Published by: christian_trejbal on Dec 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

 
L_\ _ixnr cnr Lnmeri||
 Xrixjrib cnr Gigoir| jmb Lngg`ii| nc Lnmeri||
Eym Lnmrna Aie`|aj`nm
U`aa`jg K- Frny|i
\xil`ja`| `m Bngi|`l \ilyr`p jmb Lr`gi Xna`lpMnsigoir :2! ?8:?
Lnmeri||`nmja _i|ijrld \irs`li
5'9588uuu-lr|-ens_A<?42?
 
Eym Lnmrna Aie`|aj`nmLnmeri||`nmja _i|ijrld \irs`li
\yggjrp
Lnmeri|| dj| biojib di icc`ljlp jmb lnm|`y`nmja`p nc cibirja rieyaj`nm nc c`rijrg| jmbjggym``nm! u`d |rnme jbsnlji| jrey`me cnr jmb jej`m| erijir eym lnmrna- @m di ujfi nc diKyap ?8! ?8:?! Jyrnrj! LN! dijir gj|| |dnn`me! `m ud`ld :? xinxai uiri |dn n bijd jmb 94unymbib $5 nc dig lr``ljaap op j anmi eymgjm! ` `| a`fiap dj diri u`aa oi ljaa| `m di ::?
d
 Lnmeri|| n rilnm|`bir j :002 ojm nm |ig`jyngj`l j||jya uijxnm| jmb ajrei ljxjl`pjggym``nm ciib`me bis`li| dj itx`rib `m \ixigoir ?882- Rdiri uiri |`g`ajr ljaa| n ojm |yldciib`me bis`li| $|ii \- 2<3.D-_- :54: cnaanu`me di Kjmyjrp 4! ?8::! Ryl|nm! J[! gj|||dnn`me! `m ud`ld 3 xinxai uiri f`aaib jmb :2 unymbib! `mlayb`me _ixri|imj`si Ejor`iaaiE`ccnrb|! udn uj| er`isny|ap unymbib- Rdi|i ljaa| lnyab oi jgxa`c`ib op di Jyey| 9! ?8:?!\`fd igxai |dnn`me `m G`aujyfii! U@! `m ud`ld |`t unr|d`xir| uiri |dn n bijd jmb driiunymbib op j anmi eymgjm-Rdi ::?
d
Lnmeri|| lnm`myi| n lnm|`bir di `gxa`lj`nm| nc Nxirj`nm Cj| jmb Cyr`ny| jmbjaaiej`nm| dj di Bixjrgim nc Ky|`li $BNK jmb di Oyrijy nc Jalndna! Rnojlln! C`rijrg|jmb Itxan|`si| $JRC g`|djmbaib dj Xdnim`t! J['oj|ib eym rjcc`lf`me `msi|`ej`nm- Nm Kymi?4! ?8:?! di Dny|i xj||ib j ri|nay`nm $D-_i|- 5:: l``me Jnrmip Eimirja Ir`l Dnabir u`dlnmigx cnr d`| cj`ayri n xrnbyli jbb``nmja! |yoxnimjib bnlygim| riajib n Nxirj`nm Cj|jmb Cyr`ny| n di Lngg`ii nm Nsir|`ed jmb Ensirmgim _icnrg- Nm Gjp :4! ?8:?! diDny|i xj||ib di Mj`nmja Bicim|i Jydnr`{j`nm Jl $MBJJ cnr C`|lja Pijr ?8:< $D-_- 2<:8!ud`ld unyab jgimb j a`g`j`nm nm di \ilrijrp nc Bicim|i‐| jydnr`p n rieyaji c`rijrg| xr`sjiap diab op gigoir| nc di Jrgib Cnrli| ncc'oj|i- Nm Gjp :8! ?8:?! di Dny|i xj||ib jLnggirli'Ky|`li'\ji jxxrnxr`j`nm| o`aa $D-_- 9<?3 dj unyab cymb JRC cnr CP?8:<! jmb nmJxr`a :0! ?8:?! di \imji Lngg`ii nm Jxxrnxr`j`nm| rixnrib j |`g`ajr o`aa $\- ?<?<-Nm Jxr`a :5! ?8:?! di Dny|i xj||ib di \xnr|gim‐| Dir`jei Jl nc ?8:? $D-_- 2840! j o`aadj unyab rizy`ri jeiml`i| dj gjmjei cibirja xyoa`l ajmb| n cjl`a`ji jlli|| n jmb y|i nc dn|i ajmb| cnr di xyrxn|i| nc rilrij`nmja c`|d`me! dym`me! jmb |dnn`me u`d lirj`m itlix`nm||i ny `m |jyi- Ajmeyjei n j |`g`ajr iccil uj| `mlaybib `m di CP?8:< @mir`nr! Ims`rnmgim!jmb _iajib Jeiml`i| Jxxrnxr`j`nm| o`aa $D-_- 380:! ud`ld di Dny|i Lngg`ii nmJxxrnxr`j`nm| rixnrib nm Kyap :8! ?8:?- Nm Mnsigoir :3! ?8::! di Dny|i xj||ib j o`aa $D-_-4?? dj unyab i|joa`|d j erijir bierii nc ril`xrnl`p oiuiim |ji| dj `||yi lnmlijaib ljrrpdjmbeym xirg`|- Nm Nlnoir ::! ?8::! di Dny|i xj||ib j Siirjm|‐ Oimic`| Jl $D-_- ?<20dj unyab xrnd`o` di Bixjrgim nc Siirjm| Jccj`r| crng biirg`m`me j oimic`l`jrp n oigimjaap `mlngxiim cnr di xyrxn|i| nc eym lnmrna! ymai|| |yld j biirg`mj`nm uiri gjbi opj kyb`l`ja jydnr`p oj|ib yxnm j c`mb`me dj di oimic`l`jrp xn|ib j bjmeir n d`g|iac nr ndir|-Rd`| rixnr ja|n `mlaybi| b`|ly||`nm nc ndir |ja`im jmb rilyrr`me eym lnmrna `||yi| dj djsieimirjib xj| nr lyrrim lnmeri||`nmja `miri|- Rdn|i `||yi| `mlaybi $: |lriim`me c`rijrg| ojlfernymb ldilf jxxa`ljm| jej`m| irrnr`| ujld a`||! $? lngoj`me eym rjcc`lf`me jmb |rju xyrldj|i|! $< ricnrg`me di rieyaj`nm nc cibirjaap a`lim|ib eym bijair|! $2 rizy`r`me ojlfernymb ldilf| cnr xr`sji c`rijrg| rjm|cir| j eym |dnu|! $9 gnri'|r`lap rieyaj`me lirj`mc`rijrg| xris`ny|ap bic`mib `m |jyi j| ‑|ig`jyngj`l j||jya uijxnm|!‗ jmb $3 ojmm`me nr rizy`r`me di rie`|rj`nm nc lirj`m anme'rjmei -98 lja`oir r`cai|! ud`ld jri lnggnmap ricirrib nj| ‑|m`xir‗ r`cai|- Rn |i di|i jmb ndir igire`me `||yi| `m lnmit! d`| rixnr xrns`bi| oj|`lc`rijrg|'riajib |j`|`l|! jm nsirs`iu nc cibirja c`rijrg| aju! jmb j |yggjrp nc aie`|aj`sijl`nm `m di :::
d
jmb ::?
d
Lnmeri||i|-
 
Eym Lnmrna Aie`|aj`nmLnmeri||`nmja _i|ijrld \irs`li
Lnmim|
Bisianxgim| `m di ::?
d
Lnmeri|| ------------------------------------------------------------------------------------------------ :
 
Ojlfernymb jmb Jmjap|`| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
 
Xrn.Lnm Bioji ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
 
Eym'_iajib \j`|`l| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
 
Dnu Gjmp Eym| Jri `m di Ym`ib \ji|>------------------------------------------------------------------------- 4
 
Dnu Ncim Jri Eym| Y|ib `m Dng`l`bi|> ------------------------------------------------------------------------- 0
 
Dnu Xrisjaim Jri Eym'_iajib Cjja``i|> --------------------------------------------------------------------- ::
 
Dnu Ncim Jri Eym| Y|ib `m Mnm'Aidja Lr`gi|> ---------------------------------------------------------- :<
 
Dnu Ncim Jri C`rijrg| Y|ib `m \iac'Bicim|i> -------------------------------------------------------------- :<
 
Udj Jony di _ilrij`nmja Y|i nc Eym|> ---------------------------------------------------------------------- :2
 
Cibirja _ieyaj`nm nc C`rijrg| ----------------------------------------------------------------------------------------------------- :2
 
Rdi Mj`nmja C`rijrg| Jl $MCJ ------------------------------------------------------------------------------------------- :2
 
Rdi Eym Lnmrna Jl nc :034 $ELJ -------------------------------------------------------------------------------------- :2
 
C`rijrg| Rrjm|cir jmb Xn||i||`nm Ia`e`o`a`p -------------------------------------------------------------------- :9
 
Jei Ia`e`o`a`p ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :3
 
 Mnml``{im C`rijrg| Ia`e`o`a`p ----------------------------------------------------------------------------------------- :3
 
A`lim|ib Bijair| jmb C`rijrg| Rrjm|cir| ------------------------------------------------------------------------- :4
 
Xr`sji C`rijrg| Rrjm|cir| ------------------------------------------------------------------------------------------------ :0
 
Eym Rrjcc`lf`me jmb \rju Xyrldj|i| ------------------------------------------------------------------------------------- :0
 
JRC Lngxa`jmli @m|xil`nm| -------------------------------------------------------------------------------------------- ?8
 
Jmjngp nc j C`rijrg| \rju Xyrldj|i ---------------------------------------------------------------------------- ?:
 
Cibirja Xrn|ily`nm| ymbir :4 Y-\-L- ¥¥0??$j$3 jmb 0?2$j$:$J ------------------------------ ?<
 
C`rijrg|'_iajib Jgimbgim| n di \imiml`me Ey`bia`mi| ------------------------------------------ ?9
 
Orjbp Djmbeym S`naimli Xrisim`nm Jl -------------------------------------------------------------------------------- ?9
 
@mir`g Xrns`|`nm| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ?3
 
Xirgjmim Xrns`|`nm| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ?3
 
 Mj`nmja Lr`g`mja D`|nrp @gxrnsigim Xrnerjg $MLD@X -------------------------------------------- <8
 
 M@L\ Jl _ilnrb @gxrnsigim Xrnerjg $MJ_@X ---------------------------------------------------------- <?
 
Ojlfernymb Ldilf Cii jmb _ilnrb _iim`nm ------------------------------------------------------------------ <9
 
Nsirs`iu nc Aie`|aj`si Jl`nm `m di :::
d
Lnmeri|| ------------------------------------------------------------------ <5
 
@||yi| `m di ::?
d
Lnmeri|| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- <0
 
Kyap ?8! ?8:?! Jyrnrj! LN ------------------------------------------------------------------------------------------------------- <0
 
\g`d # Ui||nm J_':9 jmb Bryg Gjej{`mi------------------------------------------------------------------- 28
 
@mirmi'Oj|ib Jggym``nm Rrjm|cir| ymbir Cibirja Aju ----------------------------------------------- 2:
 
Jyey| 9! ?8:?! \`fd Rigxai \dnn`me! G`aujyfii! U@ -------------------------------------------------------- 2?
 
Lnmlijaib Ljrrp jmb Mj`nmja _il`xrnl`p ----------------------------------------------------------------------------- 2?
 
C`rijrg| nm Xyoa`l Ajmb| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
 
Jrgib Cnrli| Gigoir| jmb Xr`sjiap Diab C`rijrg| Ncc'Oj|i --------------------------------------------- 23
 
JRC \nydui| Onrbir Eym Rrjcc`lf`me @msi|`ej`nm| ---------------------------------------------------------- 23
 
Gya`xai _`cai \jai| _ixnr Xrnxn|ja -------------------------------------------------------------------------------- 24
 
Nxirj`nm Cj| jmb Cyr`ny| ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9?
 
JRC C`rijrg| Rrjl`me cnr Git`ljm Jydnr``i| ---------------------------------------------------------------- 35
 
Siirjm|! Gimja @mlngxiimlp! jmb C`rijrg| Ia`e`o`a`p ------------------------------------------------------- 5:
 
JRC CP?8:? jmb CP?8:< Jxxrnxr`j`nm| ------------------------------------------------------------------------------ 5?
 
CP?8:< _izyi| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5<
 
CP?8:? _izyi| jmb Jxxrnxr`j`nm ---------------------------------------------------------------------------------- 52
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
christian_trejbal liked this
bwadman2737 liked this
christian_trejbal liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->