Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
BIR 10-2003 Implementing the Tax Incentives Provisions RA 8525 Adopt-A-School Act of 1998

BIR 10-2003 Implementing the Tax Incentives Provisions RA 8525 Adopt-A-School Act of 1998

Ratings: (0)|Views: 64|Likes:
Published by LakanPHTax incentives accruing to the adopting private entity. – A pre-qualified adopting private entity, which enters into an Agreementwith a public school, shall be entitled to the following tax incentives: Deduction from the gross income of the amount of contribution/donationthat were actually, directly and exclusively incurred for the Program, subjectto limitations, conditions and rules set forth in Section 34(H) of the Tax Code, plus an additional amount equivalent to fifty percent (50%) of suchcontribution/donation.Tax incentives accruing to the adopting private entity. – A pre-qualified adopting private entity, which enters into an Agreementwith a public school, shall be entitled to the following tax incentives: Deduction from the gross income of the amount of contribution/donationthat were actually, directly and exclusively incurred for the Program, subjectto limitations, conditions and rules set forth in Section 34(H) of the Tax Code, plus an additional amount equivalent to fifty percent (50%) of suchcontribution/donation.

More info:

Categories:Types, Letters
Published by: LakanPH on Dec 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

 
7ZC[SJDAI NM R@C [@ADA[[AHCYBC[GZROCHR NM MAHGHIC
JSZCGS NM AHRCZHGD ZC]CHSC
Wsc|nh IarqLghsgzq :5$ :;;9
ZC]CHSC ZCESDGRANHY HN( 7;/:;;9
YSJLCIR <Ao{dcochrahe r`c Rgp Ahichra}cy [zn}ayanhy nm Zc{sjdai GirHn( 03:3$ Nr`czuayc Fhnuh gy r`c —Gbn{r/g/Yi`nnd Gir nm 7110‟RN <Gdd Ahrczhgd Zc}chsc Nmmaiczy ghb Nr`czy Inhiczhcb(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
YCIRANH 7( YIN[C(
’ [szysghr rn Yciranhy 2 ghb :22 nm r`c Hgranhgd AhrczhgdZc}chsc Inbc (Rgp Inbc! nm 7115$ r`c mnddnuahe Zcesdgranhy gzc `czcjq {znosdegrcb rnao{dcochr r`c rgp {zn}ayanhy nm ZG Hn 03:3$ nr`czuayc fhnuh gy r`c —
 Gbn{r/g/Yi`nnd Gir nm 7110‟
YCI( :( BCMAHARANH NM RCZOY
 ’ Mnz {sz{nycy nm r`cyc Zcesdgranhy$ r`cmnddnuahe rczoy gzc n{czgranhgddq bcmahcb gy mnddnuy<(g!
—Gir‟ 
/
zcmczy rn Zc{sjdai Gir Hn 03:3$ nr`czuayc fhnuh gy r`c —
 Gbn{r/g/Yi`nnd Gir nm 7110‟
(j!
—Gbn{r/g/Yi`nnd [znezgo‟ 
’ 
nz —[znezgo‟
 
y`gdd
 
zcmcz rn g {znezgo u`ai`gddnuy {za}grc chraracy rn
gyyayr 
g {sjdai yi`nnd ah g {gzraisdgz gy{cir nm arycbsigranhgd {znezgo uar`ah gh gezccb {czanb(i !
—[sjdai yi`nnd‟ 
’ 
y`gdd
 
zcmcz rn g en}czhochr yi`nnd$ u`cr`cz cdcochrgzq$ycinhbgzq$ {nyr/ycinhbgzq nz rczragzq$ u`ai` chrczy ahrn gh Gezccochr uar` ghgbn{rahe {za}grc chrarq inhiczhahe gyyayrghic zcmczzcb rn shbcz {gzgezg{` (c!`czcnm(b!
—[za}grc chrarq‟ 
/ y`gdd zcmcz rn gh ahba}absgd chegecb ah rzgbc nz jsyahcyy nzchegecb ah r`c {zgiraic nm `ay {znmcyyanh nz nr`cz jsyahcyy nzegha|granhy$ dafcg {gzrhczy`a{$ inz{nzgranh nz inn{czgra}c$ car`cz zcyabchr nz hnh/zcyabchr$u`n.u`ai` rcgoy s{ uar` r`c Bc{gzrochr nm Cbsigranh (Bc{Cb!$ nz uar` r`cInooayyanh nh @ae`cz Cbsigranh (I@CB!$ nz uar` r`c Rci`haigd Cbsigranhghb Yfaddy Bc}cdn{ochr Gsr`nzarq (RCYBG!$ rnugzby {zn}abahe osi` hccbcbgyyayrghic ghb ycz}aic rn {sjdai yi`nndy Ar y`gdd jc fhnuh `czcgmrcz gy r`c
 gbn{rahe {za}grc chrarq(
(c!
—Gyyayrghic‟ 
/
y`gdd zcmcz rn r`c gab.`cd{.inhrzajsranh.bnhgranh {zn}abcb jq ghgbn{rahe {za}grc chrarq rn g {sjdai yi`nnd Gyyayrghic ogq jc ah r`c mnzo nm$
 
:jsr hnr daoarcb rn$ ahmzgyrzsirszc$ rcgi`ahe ghb yfaddy bc}cdn{ochr$ dcgzhaheys{{nzr$ ino{srcz ghb yiachic dgjnzgrnzacy$ ghb mnnb ghb hsrzaranh
(m!
 
—Gezccochr‟ 
 
y`gdd zcmcz rn g Oconzghbso nm Gezccochr (ONG! nzGezccochr.Bccb nm Bnhgranh chrczcb ahrn jq ghb jcrucch r`c gbn{rahe{za}grc chrarq ghb r`c {sjdai yi`nnd y{ciamqahe r`c rczoy ghb inhbaranhy nm r`cgbn{ranh$ ahidsbahe r`c rgyfy ghb zcy{nhyajadaracy nm r`c inhrzgirahe {gzracy
(e!
 
—Hgranhgd Ycizcrgzagr‟ ’
y`gdd zcmcz rn r`c nmmaic ino{nycb nm zc{zcychrgra}cynm r`c r`zcc cbsigranh gechiacy$ hgocdq r`c Bc{Cb$ I@CB ghb RCYBG$u`ai` uadd {zn}abc n}czgdd oghgecochr ghb innzbahgranh nm r`c [znezgo
(`!
 
—G{{daigranh mnz rgp ahichra}cy nz rgp cpco{ranh‟ 
’ y`gdd zcmcz rn r`c
g{{daigranh mnz rgp izcbar 
jq r`c gbn{rahe {za}grc chrarq zcmczzcb rn shbczYciranh 2 nm r`c Gir$ u`ai` ocghy g{{daigranh mnz gbbaranhgd bcbsiranh ahgzza}ahe gr r`c hcr rgpgjdc ahinoc
YCI( 9( RGP AHICHRA]CY GIIZSAHE RN R@C GBN[RAHE [ZA]GRCCHRARQ( ’
G
 
 {zc/wsgdamacb gbn{rahe {za}grc chrarq$
u`ai` chrczy ahrn gh Gezccochruar` g {sjdai yi`nnd$ y`gdd jc chrardcb rn r`c mnddnuahe rgp ahichra}cy<(g!
 
 Bcbsiranh mzno r`c eznyy ahinoc
nm r`c gonshr nm inhrzajsranh.bnhgranhr`gr uczc girsgddq$ bazcirdq ghb cpidsya}cdq ahiszzcb mnz r`c [znezgo$ ysjlcirrn daoargranhy$ inhbaranhy ghb zsdcy ycr mnzr` ah Yciranh 92(@! nm r`c Rgp Inbc$
 {dsy
 
gh gbbaranhgd gonshr cwsa}gdchr rn mamrq {czichr (3;#! nm ysi`inhrzajsranh.bnhgranh ysjlcir rn r`c mnddnuahe inhbaranhy<(7!
 
R`gr r`c bcbsiranh y`gdd jc g}gadcb nm ah r`c rgpgjdc qcgz ah u`ai` r`ccp{chycy `g}c jcch {gab nz ahiszzcb6(:!
 
R`gr r`c rgp{gqcz igh ysjyrghragrc r`c bcbsiranh uar` ysmmaiachr c}abchic$ysi` gy nmmaiagd zcica{ry nz bcda}czq zcica{r ghb nr`cz gbcwsgrc zcinzby /(:7!
 
R`c gonshr nm cp{chycy jcahe idgaocb gy bcbsiranh6(::!
 
R`c bazcir inhhciranh nz zcdgranh nm r`c cp{chycy rn r`c gbn{rahe{za}grc chrarq‑y {gzraia{granh ah r`c Gbn{r/g/Yi`nnd [znezgo R`cgbn{rahe {za}grc chrarq y`gdd gdyn {zn}abc g dayr nm {znlciry ghb.nzgira}aracy shbczrgfch ghb r`c inyr nm cgi` shbczrgfahe$ ahbaigraheah {gzraisdgz u`czc ghb `nu r`c gyyayrghic `gy jcch srada|cb gyys{{nzrcb jq r`c Gezccochr6 ghb(:9!
 
[znnm nz gifhnudcbeochr nm zcica{r nm r`c inhrzajsrcb.bnhgrcb{zn{czrq jq r`c zcia{achr {sjdai yi`nnd
 
9(9!
 
R`gr r`c g{{daigranh$ rnecr`cz uar` r`c g{{zn}cb Gezccochr chbnzycb jqr`c Hgranhgd Ycizcrgzagr$ y`gdd jc madcb uar` r`c Zc}chsc Bayrzair Nmmaic(ZBN! `g}ahe lszaybairanh n}cz r`c {dgic nm jsyahcyy nm r`cbnhnz.gbn{rahe {za}grc chrarq$ in{q mszhay`cb r`c ZBN `g}ahe lszaybairanhn}cz r`c {zn{czrq$ am r`c inhrzajsranh.bnhgranh ay ah r`c mnzo nm zcgd{zn{czrq(j!
 
 Cpco{ranh nm r`c Gyyayrghic ogbc jq r`c bnhnz mzno {gqochr nm bnhnz‑y rgp
{szysghr rn Yciranhy 7;7 (G!(:! ghb (J!(7! nm r`c Rgp Inbc nm 7115
YCI( 2( NR@CZ RGP INHYCWSCHICY NM R@C GYYAYRGHIC RNR@C [SJDAI YI@NND( /
(g!
 
 Ah r`c igyc nm mnzcaeh bnhgranh$
r`c ]GR ghb cpiayc rgp$ am ghq$ nh r`cao{nzrgranh nm ennby y`gdd jc gyysocb jq r`c Bc{Cb$ nz I@CB$ nz RCYBG$gy r`c igyc ogq jc$ jcahe r`c inhyaehcc nz r`c ao{nzrcz r`czcnm$ cpic{r ahigycy u`czc r`c ao{nzrgranh ay cpco{r mzno ]GR shbcz Yciranh 7;1 nm r`cRgp Inbc Ah r`ay inhhciranh
$
]GR nh ao{nzrgranh {gqgjdc jq r`c inhiczhcbhgranhgd en}czhochr gechiq (hgocdq$ Bc{Cb$ I@CB nz RCYBG! rn r`cHgranhgd En}czhochr gzayahe mzno r`c ysjlcir mnzcaeh bnhgranh ay bccocbgsrnograigddq g{{zn{zagrcb ghb y`gdd jc inhyabczcb gy cp{chbarszc nm r`cen}czhochr {szysghr rn r`c {zn}ayanhy nm Yciranh 79 nm r`c En}czhochrG{{zn{zagranh Gir (EGG! gy bcrczoahcb jq r`c Inhezcyy nh gh ghhsgd jgyay(j!
 Ah r`c igyc nm dnigd bnhgranh
 
 inhyabczcb gy g —rzghygiranh bccocb ygdc‟ 
nm ennby nz {zn{czracy nzaeahgddq ahrchbcb mnz ygdc jq r`c gbn{rahe {za}grc chrarq$r`c ygoc y`gdd jc ysjlcir rn ]GR nh r`c rzghymcz nm r`c ygab ennby nz{zn{czracy shbcz Yciranh 7;=(J!(7! nm r`c Rgp Inbc R`c ygab bnhnz.gbn{rahe{za}grc chrarq$ `nuc}cz$ ay chrardcb rn idgao r`c g}gadgjdc ah{sr rgp ysjlcir rnr`c zsdcy nh gddnigranh gonhe rgpgjdc ygdcy$ |czn/zgrcb ygdcy ghb cpco{r ygdcyNh r`c nr`cz `ghb$ r`c bnhcc/{sjdai yi`nnd$ y`gdd jc bccocb gy r`c mahgdinhysocz.chb/sycz$ ghb r`czcmnzc$ hnr chrardcb rn ghq ah{sr ]GR 
 Am r`c dnigd bnhgranh ay hnr inhyabczcb gy g —rzghygiranh bccocb ygdc$‟ 
r`ch r`c rzghymcz nm r`c ennby nz {zn{czracy rn r`c {sjdai yi`nnd y`gdd jccpco{r mzno ]GR
YCI( 3( ]GDSGRANH NM R@C GYYAYRGHIC.INHRZAJSRANH NZBNHGRANH( /
(g!
 
Igy` gyyayrghic.inhrzajsranh nz bnhgranh( ’
R`c gonshr nm gyyayrghic.inhrzajsranh nz bnhgranh y`gdd jc jgycb nh r`c girsgd gonshrinhrzajsrcb.bnhgrcb g{{cgzahe ah r`c nmmaiagd zcica{r ayyscb jq r`c bnhcc(j!
 
 Gyyayrghic.inhrzajsranh nz bnhgranh nr`cz r`gh onhcq( ’

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->