Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Betel - nr 43/2012

Betel - nr 43/2012

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by copilsebastian
Publicatie crestina a Bisericii Betel Arad
Publicatie crestina a Bisericii Betel Arad

More info:

Published by: copilsebastian on Dec 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2013

pdf

text

original

 
 
Fondurile necesare editării si distribuiriirevistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con
-
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei caredoresc să sprijine această lucrare pot depunebani în contul
Asociaţiei Creştine de caritateGosen
, deschis la BCR Arad, având codul IBAN:RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001.
VămulţumimînNumeleDomnuluiIsus
 
Colectivulredacţie
ISSN: 1583-2589
 pag. 3
 „Dincopilărie“ 
 – Un tată
 pag. 4
Ospeţe–
Denisa Atudoroae Aşa este omul care se teme de Domnul
 pag. 5 
CăutaţiîncarteaDomnului(1Samuel)şicitiţi!
 –
Damy & Roana Meseşan
 pag. 6 
Războaie•Stejari–
Denisa Atudoroae
 pag. 7 
Coperţişipaginidetitlu:caractereobservatedepefereastră–
Fănel Şuteu
 pag. 11
Natanael
 – Predicatorul
 pag. 12 
Interviu-Pornograaşidependenţadeinternet–oviaţăînminciună
 – Documentar, Radio „VoceaEvangheliei” Timişoara
 pag. 15 
 „Pentru”ceafostscrisăcarteaPildele–ProverbeleluiSolomon–
Iosif Anca
 pag. 16 
Pilde
 pag. 18 
Răspunsuri,întrebărişipremianţi 
 pag. 19
Defăimarea/Cinstirea
 pag. 20 
Steleleşiconstelaţiile
 – Rebeca Dagău
Zâmbetul bebeluşului
 
E o zi de noiembrie mohorâtă şi fără soare.Toţi aşteptăm cu nerăbdare să-l vedem. Pe cine? Pecel de curând născut, un bebeluş pe nume Natan.Deodată, uşa casei s-a deschis şi mama împreunăcu tatăl au intrat ţinându-l în braţe pe cel aşteptat.Şase perechi de ochişori mici şi curioşi, frăţiorii luis-au îndreptat spre el, ca să-l vadă.Ca bunică, l-am luat în braţe şi privind la el,am spus frăţiorului său de doi ani şi jumătate:– Mănuţule, să ştii că seamănă cu tine! Iar el,plin de încântare a spus:– Daaa!... ca şi când ştia bine şi el acest lucru.Apoi s-a apropiat să-l poată vedea mai bine şi cumânuţa, l-a mângâiat n pe obrăjor.Am fost uimită să văd cum pe chipul bebeluşului a apărut un zâmbet dulce şi cald. Atunciam simţit că zâmbetul lui ne-a luminat şi ne-a încălzitinimile, asemeni unei raze de soare. Dumnezeu ne-acreat făpturi atât de minunate, aşa cum a exclamatpsalmistul David: „
Te laud că sunt o făptură aşa deminunată. Minunate sunt lucrurile Tale şi ce bine vedesuetul meu lucrul acesta
” (Psalmul 139:14)Când privesc un copil nou născut, nu potsă nu mă minunez de ecare dată de măreţia luiDumnezeu, care i-a plămădit trupuşorul în pântecelemamei şi odată cu venirea lui pe lume, aduce atâta bucurie şi fericire în inimile noastre. Copilaşul estetotal dependent de mama lui, care-i împlineşte toatenevoile şi am putut observa cum adesea o răsplăteştecu zâmbetul lui pentru toată osteneala sa. DomnulIsus a spus ucenicilor şi azi ne spune şi nouă, că dacănu ne facem asemeni unui copilaş, cu niciun chip nuvom intra în împărăţia Lui (Luca 18:16).
(continuareînpagina4)
 
3
Editorial 
Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea
(Coloseni 3:16)
 
3
După o experienţă minunată – schimbarea la faţăa Mântuitorului şi vedenia slavei cu Moise şi Ilie – când„Petru a luat cuvântul şi i-a zis lui Isus: «Doamne, este binesă m aici...»...” (Matei 17:4), evenimentele prezentate înEvanghelii continuă cu cazul unui copil demonizat - unchin pentru o familie. Iată cum descria tatăl acelui băiatsituaţia: „
Învăţătorule,amaduslaTinepeulmeu,careestestăpânitdeunduhmut.Oriundeîlapucă,îltrânteştelapământ.Copilulfacespumălagură,scşneştedindinţişirămâneţeapăn...Şidemulteoriduhull-aaruncatcândînfoc,cândînapă,casă-lomoare.Dardacăpoţifaceceva,e-Ţimilădenoişiajută-ne
” (Marcu 9:17-22);
Învăţătorule,rogu-Te,uită-Tecuîndurarelaulmeu,indcăîlamnumaipeel.Îlapucăunduhşideodatărăcneşte;şiduhulîlscuturăcuputere,aşacăbăiatulfacespumălagurăşicuanevoieseduceduhuldelael,dupăcel-astropşitdetot” 
(Luca:38-39). Prin intervenţia autoritară aDomnului Hristos, „duhul a ieşit, ţipând şi scuturându-l cumare putere. Copilul a rămas ca mort, aşa că mulţi ziceau:«A murit!»
DarIsusl-aapucatdemână,şil-aridicat.Şiels-asculatînpicioare
” (Marcu 17:26-27).Cazuri identice cu cel prezentat mai sus sunt mairare, dar există foarte multe cazuri asemănătoare şi caresunt la fel de tragice, în nal, pentru că diavolul vrea să îi stăpânească pe oameni încă
din copilărie
. Prezint în continuare formele de „posedare” pe care forţele întunericului le întrebuinţează pentru a-i distruge pe copii: jocuri mecanice sau electronice, lme, desene animateşi alte animaţii, pornograe, droguri etc. Toate acesteacauzează dependenţă, exact ca şi în cazul acelui copil. Au fost situaţii când unii copii s-au sinucis sau au comisabuzuri împotriva altor copii, după cum au văzut în scene,pe care le-au executat aproape inconştienţi. Manifestăride ieşiri nervoase sau diminuarea şi chiar pierdereacontrolului intelectual, ca în cazul menţionat, sunt frecventela copii, în timp ce cer accesul la aceste forme de activităţidelirante, datorită dependenţei, sau după ce au petrecutore în şir în execuţia lor.Poate că vă simţiţi atraşi sau sunteţi dejapracticanţi ai acestor forme post moderne de acapararedemonică, dar oare vă daţi seama că odată prinşi de elevă va  foarte greu să vă mai eliberaţi? Diavolului te expuicând vrei, dar nu te mai poţi sustrage când doreşti. Deaceea vă avertizez şi vă îndemn să nu repetaţi istorianefastă a unora cu câţiva ani mai mari ca voi şi care îşiregretă copilăria. Perioada de timp în care sunteţi copiisau adolescenţi este cea mai frumoasă din viaţă, subaspectul sănătăţii şi a lipsei grijurilor vieţii şi puteţi să otrăiţi şi jucându-vă, dar practicând jocuri care să vă facăbine şi să vă dezvolte capacitatea intelectuală şi zică. Analizaţi voi ecare joc sau activitate şi alegeţi ceea ce nueste periculos şi dăunător şi veţi constata, că aveţi ce facefără să vă faceţi de lucru cu diavolul. În schimb, avem în Biblie şi exemple de copii careau fost folosiţi de Dumnezeu, din primii ani de viaţă. Văprezint pe unul, a cărui activitate din copilărie puteţi să ourmaţi cu toţii: Timotei, despre care este scris: „
din pruncie
cunoştiSnteleScripturi,carepotsă-ţideaînţelepciuneacareducelamântuire,princredinţaînHristosIsus.ToatăScripturaesteinsuatădeDumnezeuşidefoloscasăînveţe,sămustre,săîndrepte,deaînţelepciuneînneprihănire,pentrucaomulluiDumnezeusăedesăvârşitşicutotuldestoinicpentruoricelucrarebună
” (2 Timotei3:15-17). Toţi ştiţi citi, iar unii acum începeţi şcoala şi veţi învăţa, de aceea vă propun solemn, cu inimă de părinte:„Citiţi Biblia şi chiar memoraţi cât mai multe versete dinea!” Nu vă daţi seama, dar veţi înţelege mai târziu ce marebinecuvântare este citirea zilnică a cuvintelor care vin de laDumnezeu şi care Îl aduc pe Dumnezeu în viaţa voastră.Voi aveţi de ales, între o copilărie demonizată, prinatracţia şi apoi posedarea voastră de lucrurile lumii, pecare diavolul le-a pregătit exact pentru copii şi o copilăriesfântă, urmată de o viaţă fericită pe are v-o doreşte şipregăteşte Dumnezeu.
Să vă răsune în minte întrebareapusă de Domnul Isus acelui tată ce plângea soartasingurului lui copil şi răspunsul dat: „
Câtă vreme estede când îi vine aşa?” „Din copilărie
” (Marcu 9:21).Vă recomand să discutaţi cu părinţii voştri, cu învăţătorii de la adunare sau cu alţi credincioşi, ţisinceri şi să vă mărturisiţi stările prin care treceţi, ispiteleşi păcatele, cerându-le ajutor şi la nevoie chiar să postiţisi să vă rugaţi împreună cu ei, căci sunt legături demonicedin care nu se poate ieşi, decât aşa cum a arătat DomnulIsus, cu rugăciune şi post (Marcu 9:29)
1
.
Un tată
1 Nota editorului: Pentru a cunoaşte mai bine Biblia, vă stau la îndemânăşi paginile concurs din revista Betel, pentru care puteţi  premiaţi, prinacumularea a 100 de puncte, ceea ce se poate obţine în mod obişnuit,din răspunsurile a două, trei numere ale revistei.
Din copilărie
(Marcu 9:21)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->