Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Flacara Rusaliilor nr. 3/2012

Flacara Rusaliilor nr. 3/2012

Ratings: (0)|Views: 25 |Likes:
Published by copilsebastian
Revista crestina a Bisericii din Sebis
Revista crestina a Bisericii din Sebis

More info:

Published by: copilsebastian on Dec 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

 
Recenzie carte
– Detalii în pagina 14
 
Seminarul Biblic Penticostal BETANIA Sebiş-Arad la a XII-a graduare(detalii în pag 14)
 
FLACĂRA RUSALIILOR 
– revistă creştină penticostalăRedactor şef:
Teodor DRONCA
; Secretar de redacţie:
Traian TOMUŢA
; Difuzare (abonamente):
Viorica STĂNILĂ
Gracă:
Sebastian COPIL (0746 046 080)Redacţia şi administraţia
315700 Sebiş, strada Măgurei nr 3, jud. AradTel / Fax: 0257 311 056; mobil: 0744 531 721; e-mail: acararusaliilor@yahoo.comCont: RO68BTRL00201205S73557XX – Banca Transilvania Sebiş
ISSN: 1224-1695
2
 
DE ANI DEPENTICOSTALISMROMÂNESC
Dumini,2septembriea.c.,s-apznuit,pemeleaguriadene,împlinireaa90deanidepenticostalismînRomânia.DelaprimaşimicabisericăpenticostalădinPăuliş,inauguratăocialla10septembrie1922,mişcareapenticostalădinRomâniaaajunsîn9deceniideexistenţălaaproape2000bisericişiînjurde400.000suete.PrimulserviciudivinalsărtoriiaavutlocdimineaţălaBisericaPenticostadinPăul,iaraldoileadupămasă,laBisericaPenticostală„Gloria”Arad.PreşedinteleCultuluiCreştinPenticostal,pastordr.RIVIŞTIPEIPAVELaprezentatunistoricalmişcăriipenticostaledinRomânia.CuvântulDomnuluiafostpropovăduitdefraţipastoridinComitetulExecutivalCultuluişianume:IOANGURĂU –vicepreşedinte,ROMUMOCAN–secretargeneral,MOISEARDELEANşiIOANFILIP.Corurileşifanfarelereunitealebisericilorpenticostalearădeneauîmpodobitserviciiledivinefestive.DorimsuccesşipropăşirebisericilorpenticostaledinRomânia.DrumbunsprecentenarşimaialesspreÎmpărăţiaCerurilor.
 
[Pastor drd. Teodor Dronca]
 
3
FLACĂRA RUSALIILOR este o revistă creştină penticostală. Ea se vrea a , pentru orice suet dornicde adevăr, dreptate şi lumină, un îndrumător către Hristos, care este Adevărul, Dreptatea şi Viaţa. Eaeste o uneltă pusă la îndemâna Domnului Isus pentru a  folosită spre slava Sa şi spre folosul ÎmpărăţieiSale. De asemenea, credem că ea constituie un instrument de comunicare, învăţătură şi părtăşie întrecreştini. Redacţia revistei face apel către cititori să participe în coloanele ei cu articole, mărturisiri, textede literatură creştină, poezii, ştiri care fac obiectul interesului general şi care se înscriu în tematica revistei.Materialele trimise spre publicare nu se cenzurează, ele reectând punctele de vedere ale autorilor lor.Articolele nepublicate nu se înapoiază.Adresa la care ne puteţi scrie: “Flacăra Rusaliilor“, 315700, Şebiş, CP 15, Jud. Arad, telefon/fax: 0257 311056 sau mobil: 0744 531 721. Difuzarea revistei sa face prin abonament şi cu aportul colaboratorilor voluntari.
3
 
Paşi mărunţi şi siguri
 
[Pastor drd. Teodor Dronca]
4
 
Omul care a început bine, dar a sfârşitrău.
[Luigi Miţoi]
6
Cu cine vorbeşti când te rogi?
[Cristian Ionescu]
Aşa ai vrut Tu!
[Costache Ioanid]
7
O, om!
[Traian Dorz]
7 păcate la amvon
[Nicolae Geantă]
8
Poveste de... căsnicie!
[Daniela D]
10
Plinătatea Duhului Sfânt
[Costea Augustin]
11
 
Este rău să i bogat?
[Ramo]
12
 
Credinţa în cifre
[Nicolae Geantă]
13
Lupta împotriva timpuluiNevoia de Duhul Sfânt
[Duţu]
Anunţuri
[Cornel Ţuna]
14
 
Nume ale lui DumnezeuSeminarul Biblic Penticostal BETANIASebiş-Arad la a XII-a graduare
15
Alfa Omega TV
16
 
RADIO FLACĂRA RUSALIILOR
CUPRINS
EDITORIAL
Paşi marunţi şi siguri
Decelemaimulteoricândîncepemceva,dorimşivisămsăschimbămlumeaprinacelceva.Cusiguranţăceimaimulţidintrenoiamavutsentimentulacesta.Treptat însă,pemăsurăcete-aimurdăritpemâiniînlucrultău…rămâicopleşitdeimensitateapropriiloraşteptări,visuri.Deaceeaestenecesarsăîncepiîntotdeaunacupaşimicişisiguri.Sfatularurmătorul:Nuîncercasăajuţipetoatălumea,ajutăînsăpecineva!Făastazidezişi întimpveiîncepesătrăieşticeeaceFrancisd’Assisispunea…„Începesăfaciceenecesar;apoifăceesteposibil;îţiveidaseamaimediatfaciimposibilul.” Aceastapentrucăimposibilulsedezvoltăîntotdeaunapeplatformaposibilului.Chiardacănuveifacevreodatalucrurimari..veigăsimultăîmplinirecândveifacelucrurilecorecte,celecetrebuiefăcute.Niciunactdebunătate,niciungestfrumosnuepreamicpentruanu-lface.Chiardacănu-lvădceilalţi,nuînseamnăcănueobservat.Unliderscria:Nuamrealizatînmomentulîncareamdoritsă-ifacpeceidinjurulmeusăsesimtăimportanţi,căacestlucrumăvafacepeminesămăsimtimportant.Acumînţeleg.Nuartrebuisăprimimnimicfărăadamaiîntâişinuputemdanimicfărăsăprimim.”Adevărulecăvisultăunumeritătrăitdecâtînmăsura încarebinecuvânteazăpeceilalţi.Adevăratasemnicaţieşiimportanţăînviaţăoaiînmăsuraîncareceidelângătinecapătăsemnicaţieşiimportanţăprinpropria-ţiprezenţă.
 
[Pastor drd. Teodor Dronca]

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->