Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
9Activity
P. 1
Mostenirea -2- Eragon II - Cartea Primului Nascut

Mostenirea -2- Eragon II - Cartea Primului Nascut

Ratings: (0)|Views: 6,144|Likes:
Published by Miruna Ungureanu

More info:

Published by: Miruna Ungureanu on Dec 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2013

pdf

text

original

 
Rezumatul volumului întâi al trilogiei MOŞTENIREAEragon
Eragon, un băiat de cincisprezece ani, crescut la o fermă, se află la vânătoare în lanţul muntosnumit Şira, când o piatră albastră, şlefuită, îi apare în cale, umplându-l de nelinişte. El duce piatra laferma unde locuieşte, împreună cu unchiul său, Garrow şi cu vărul său, Roran. Garrow este cel carel-a crescut pe Eragon, împreună cu soţia sa Marian, acum moartă. Despre tatăl său nu se ştie nimic;mama sa, Selena, era sora lui Garrow şi nu mai fusese văzută de la naşterea băiatului.Ceva mai târziu, piatra se crapă şi din ea iese un puişor de dragon, femelă. Când Eragon o atinge,în palmă îi apare un semn argintiu, iar minţile lor se unesc pe vecie; astfel, el devine unul dintrelegendarii Cavaleri ai Dragonilor.Aceştia fuseseră creaţi cu mii de ani înainte, ca urmare a războiului necruţător dintre elfi şidragoni, pentru ca între cele două neamuri să nu mai existe vreodată vreun conflict. Cavaleriideveniseră păstrătorii păcii, dascăli, vindecători, învăţaţi şi magicieni dintre cei mai pricepuţi – căciunirea cu dragonii îi făcea pe toţi să dobândească această putere. Sub conducerea şi protecţia lor,ţinutul se bucurase de vârsta de aur.După ce în Alagaesia sosiseră şi oamenii, fuseseră şi ei incluşi în acest ordin de elită. După mulţiani de pace, monstruoşii urgali, făpturi războinice, uciseseră dragonul unui tânăr Cavaler din rânduloamenilor numit Galbatorix. Înnebunit de această pierdere şi de refuzul mai-marilor săi de a-i hărăziun alt dragon, acesta se ridicase împotriva Cavalerilor.Furând un alt dragon, pe care-l botezase Shruikan şi-l silise să-l slujească, folosindu-se de vrăjimalefice, îşi adunase împrejur un grup de treisprezece credincioşi: Trădătorii. Cu ajutorul acestor slujitori nemiloşi, Galbatorix îi înlăturase pe Cavaleri, îl ucisese pe Vrael, conducătorul lor, şi se proclamase rege în Alagaesia. Nu izbutise pe de-a-ntregul ceea ce-şi dorea, căci elfii şi piticiirămăseseră neatârnaţi în sălaşurile lor tainice, iar unii oameni se stabiliseră într-un regatindependent, Surda, undeva la miazăzi. După optzeci de ani de lupte iscate de distrugereaCavalerilor, veniseră douăzeci de ani de relativă linişte. Aceasta este, aşadar, situaţia delicată înmijlocul căreia este aruncat Eragon. El îşi dă seama, cu groază, că este în primejdie de moarte, căcitoată lumea ştie că Galbatorix i-a omorât pe toţi Cavalerii care nu-i juraseră credinţă, aşa că se vedesilit să-şi crească dragonul pe ascuns de familie. În acest timp, îi dă numele de Saphira, după undragon pomenit de povestitorul satului, Brom. Curând, Roran părăseşte ferma, pentru a-şi lua oslujbă care să-i îngăduie să strângă bani pentru a se căsători cu Katrina, fiica măcelarului.După ce Saphira creşte, ajungând mai înaltă ca Eragon, în Carvahall sosesc doi străiniînfricoşători, cu înfăţişare de insecte, numiţi Ra’zac, care sunt în căutarea oului. Speriată, Saphira îlrăpeşte pe Eragon şi fuge în munţi. El izbuteşte s-o convingă să se întoarcă, dar, până atunci, casalui fusese deja rasă de pe faţa pământului de către cei doi. Eragon îl găseşte printre dărâmături peGarrow, torturat şi grav rănit. Apoi Garrow moare, iar Eragon jură să-i urmărească şi să-i ucidă pecei doi Ra’zac. Tocmai atunci, îi iese în faţă Brom, care ştie de existenţa Saphirei şi-i cere să-lînsoţească, fără să-i dezvăluie de ce. Eragon încuviinţează, iar Brom îi dăruieşte sabia Za’roc, carefusese odinioară a unui Cavaler, deşi refuză să-i spună cum o dobândise.În cursul călătoriei, Eragon află multe lucruri de la Brom, printre care meşteşugul luptei cu sabiaşi cel al folosirii magiei. Până la urmă, pierzând urma duşmanilor, se abat înspre oraşul Teirm, undelocuieşte Jeod, un prieten de-al lui Brom, despre care acesta crede că-i poate ajuta să dea de bârlogul celor doi. În Teirm, o ciudată negustoreasă de leacuri pe nume Angela îi ghiceşte soarta luiEragon, prevestindu-i că mai multe forţe se înfruntă pentru a-i controla viaţa, că va avea parte de omare poveste de dragoste cu cineva de viţă nobilă, că va veni o vreme când va pleca din Alagaesia pentru a nu se mai întoarce niciodată şi că va fi trădat de cineva din familia sa. Solembum, pisicafermecată care o întovărăşeşte pe Angela, îi dă şi ea câteva sfaturi. Apoi Eragon, Brom şi Saphira pleacă înspre Dras-Leona, în nădejdea de a-i găsi pe cei doi Ra’zac. Până la urmă, Brom dezvăluiecă este un agent al vardenilor, un grup de răzvrătiţi care şi-au închinat viaţa răsturnării luiGalbatorix, şi că trebuise să rămână ascuns în satul lui Eragon, în aşteptarea unui nou Cavaler. Cu
 
douăzeci de ani înainte, împreună cu Jeod, el furase de la Galbatorix oul Saphirei, ucigându-l înacelaşi timp pe Morzan, primul şi ultimul dintre Trădători. Pe lume există încă două ouă de dragon,ambele aflate în stăpânirea lui Galbatorix.În apropiere de Dras-Leona, cei doi Ra’zac îi surprind pe Eragon şi pe tovarăşii săi, iar Bromeste rănit de moarte, încercând să-l apere. Duşmanii sunt puşi pe fugă de un tânăr misterios numitMurtagh, care le spune că se luase pe urmele lor. În noaptea următoare, Brom moare. Cu ultimasuflare, mărturiseşte că fusese cândva Cavaler, iar dragonul său, care căzuse ucis, se numea totSaphira. Eragon îl îngroapă într-un mormânt de granit, pe care Saphira îl preschimbă în diamantcurat.Rămaşi fără Brom, Eragon şi Saphira hotărăsc să se alăture vardenilor. Din nenorocire, Eragoneste luat prizonier în apropierea oraşului Gil’ead şi adus în faţa Umbrei numite Durza, omul deîncredere al lui Galbatorix. Cu ajutorul lui Murtagh, el scapă din temniţă, luând-o cu sine şi peArya, o elfa, căzută şi ea prizonieră. Între Eragon şi Murtagh se leagă o strânsă prietenie. Fără să-şirecapete cunoştinţa, Arya îi spune lui Eragon cu ajutorul gândurilor că ea fusese cea însărcinată sătransporte oul Saphirei de la elfi la vardeni, în speranţa că puiul ar putea ieşi la lumină pentru unuldintre copiii lor. În cursul ultimei călătorii, atacată prin surprindere de Durza, elfa se văzuse silită sătrimită oul în altă parte, cu ajutorul magiei; astfel, acesta ajunsese la Eragon. Acum, Arya este gravrănită şi are nevoie de ajutorul vardenilor. Proiectându-i imaginile în minte, ea îi arată lui Eragoncum să-i găsească pe răzvrătiţi. Urmează o fugă îndârjită. Eragon şi prietenii săi străbat întreagadistanţă în opt zile, urmăriţi de o ceată de urgali, care-i ajung din urmă în uriaşii munţi Beor.Murtagh, care nu dorise să ajungă la vardeni, se vede silit să-i dezvăluie lui Eragon că este chiar fiullui Morzan, căruia, însă, nu i-a călcat pe urme, ci a fugit de sub protecţia lui Galbatorix pentru a-şifăuri singur soarta. Arătându-i o cicatrice mare care-i brăzdează spinarea, îi dezvăluie lui Eragon căaceasta fusese provocată chiar de tatăl său, care aruncase în el cu sabia Za’roc, pe când el era doar un copil. Astfel, Eragon află că sabia aflată în posesia lui aparţinuse cândva celui care-i trădase peCavalerii lui Galbatorix şi-şi ucisese mulţi dintre foştii tovarăşi.Chiar când sunt pe cale să fie copleşiţi de urgali, Eragon şi prietenii săi sunt salvaţi de vardeni,care par să iasă chiar din piatră. De fapt, sălaşul răzvrătiţilor se găseşte în Farthen Dur, un munteuriaş, scobit, unde se află şi Tronjheim, capitala piticilor. Ajuns înăuntru, Eragon este dus la Ajihad,conducătorul vardenilor, în timp ce Murtagh este întemniţat din pricina originii sale. Ajihad îiexplică multe lucruri, printre care şi faptul că vardenii, elfii şi piticii căzuseră de acord ca, dupăapariţia unui nou Cavaler, acesta să fie la început instruit de Brom, apoi trimis să-şi desăvârşeascăînvăţătura printre elfi. Acum, Eragon trebuie să hotărască dacă să urmeze sau nu această cale.El se întâlneşte pe rând cu Hrothgar, regele piticilor, şi cu Nasuada, fiica lui Ajihad. Este pus laîncercare de către Gemeni, doi magicieni spâni şi destul de răuvoitori, care-l slujesc pe Ajihad, îşimăsoară forţele cu Arya, după ce aceasta îşi revine, şi se întâlneşte din nou cu Angela şi Solembum,care s-au alăturat vardenilor. De asemenea, Eragon şi Saphira binecuvântează o copilă orfană, dinrândul vardenilor.Şederea lui Eragon este întreruptă de veştile că o armată de urgali se apropie prin tunelele săpatede pitici. Urmează o bătălie, în cursul căreia Eragon este despărţit de Saphira şi silit să se lupte cuDurza de unul singur. Acesta din urmă este cu mult mai puternic decât un om, şi-l învinge cuuşurinţă pe Eragon, despicându-i spinarea de la umăr la şold. În clipa aceea, Saphira şi Aryasfărâmă tavanul încăperii – o stea de safir de şaizeci de picioare – şi-i distrag atenţia lui Durza,îndeajuns de mult pentru ca Eragon să-l străpungă în inimă. Scăpaţi de vrăjile acestuia, urgalii suntrespinşi şi alungaţi în tunele.Zăcând fără cunoştinţă de pe urma bătăliei, Eragon intră în legătură, cu ajutorul gândurilor, cu ofiinţă care se recomandă drept Togira Ikonoka -Schilodul-Nevătămat. Acesta se oferă să-i răspundăla toate întrebările şi-l îndeamnă să-l caute în Ellesmera, sălaşul elfilor.Când se trezeşte, Eragon descoperă că, în ciuda eforturilor Angelei, a rămas cu o cicatrice uriaşă, precum cea a lui Murtagh. Descumpănit, el îşi dă seama şi că uciderea lui Durza a fost doar unnoroc nesperat şi că are multă nevoie de învăţătură.La sfârşitul cărţii întâi, Eragon se hotărăşte să-l găsească pe Togira Ikonoka şi să înveţe de la el.
 
Căci Soarta cea mohorâtă îl ajunge din urmă, peste pământuri răsună primele acorduri ale războiuluişi se apropie momentul în care Eragon va trebui să iasă în faţă şi să-şi înfrunte adevăratul şi singurulduşman: regele Galbatorix.
 Nenorociri îngemănate
„Cântecele celor morţi sunt bocetele celor rămaşi în viaţă.”Aşa se gândea Eragon, păşind peste trupul mutilat şi diform al unui urgal, şi ascultând bocetelefemeilor care-şi adunau morţii iubiţi de pe câmpia îmbibată de sânge din Farthen Dur. În urma lui păşea Saphira, ocolind cu multă grijă cadavrul; lucirea solzilor ei albaştri era singura lumină care seîntrezărea în caverna de sub munte.Trecuseră trei zile de când vardenii şi piticii luptaseră cu urgalii pentru stăpânirea din Tronjheim,oraşul de formă conică, înalt de o milă, cuibărit în centrul craterului. Câmpul de luptă era încăînţesat de rămăşiţele măcelului. Eforturile de a îngropa morţii fuseseră zădărnicite tocmai denumărul mare al acestora. În depărtare, o pălălaie de foc ardea mocnit, lângă peretele craterului,însemnând locul în care erau arse trupurile urgalilor, fără să aibă parte de vreo ceremonie sau de unloc de veci onorabil.De trei ori, de când se trezise şi descoperise că Angela îi vindecase rana, Eragon voise să fie deajutor în această încercare de a repara urmările dezastrului. De fiecare dată însă, se simţise copleşitde dureri îngrozitoare, care păreau să-i explodeze de pe şira spinării. Vindecătorii îi dăduseră să beafelurite licori. Arya şi Angela spuneau că este perfect sănătos. Şi totuşi, el se chinuia. Nici Saphiranu-l putea ajuta, şi nu făcea decât să-i împărtăşească durerea, care ajungea până la ea prinintermediul legăturii mentale care-i unea.Eragon îşi trecu palma peste faţă, apoi ridică privirea spre stelele care se iţeau prin vârfulîndepărtat al muntelui; suprafaţa lor părea pătată de fumul gros înălţat din rug. „Trei zile.” Trecuserătrei zile de când îl omorâse pe Durza; trei zile de când oamenii începuseră să-l numească Biruitorul-Umbrei; trei zile de când fărâmele de gânduri ale vrăjitorului îi prăpădiseră mintea şi de când fusesesalvat de misteriosul Togira Ikonoka, Schilodul-Nevătămat. Nimeni, cu excepţia Saphirei, nu auzise povestea despre această viziune. Lupta cu Durza şi cu spiritele întunecate care-l stăpâneau îltransformase pe Eragon, deşi nici el nu ştia dacă era mai bine sau mai rău aşa. Se simţea fragil, ca şicum o lovitură bruscă ar fi fost îndeajuns pentru a-i farâma trupul şi mintea, de-abia puse laolaltă.Iar acum venise pe câmpul de luptă, împins de o dorinţă bolnăvicioasă de a-i vedea urmele.Ajuns acolo, nu întâlnise decât umbra neliniştitoare a morţii şi a putreziciunii, nu a gloriei, aşa cumse aştepta, din pricina tuturor poemelor eroice pe care el auzise.În urmă cu câteva luni, înainte să-şi vadă unchiul, pe Garrow, ucis de cei doi Ra’zac, faptele deviolenţă la care ajunsese să devină martor, cruzimile oamenilor, ale piticilor şi ale urgalilor i-ar fischilodit sufletul. Acum se simţea doar ameţit şi lipsit de vlagă. Cu ajutorul Saphirei, el îşi dăduseseama că singura cale de a nu-şi pierde minţile în mijlocul unui asemenea chin era să fie mereuocupat cu ceva. Dincolo de asta, îşi pierduse credinţa că viaţa ar mai avea vreun sens sau vreomenire, după ce văzuse oameni măcelăriţi de kulli, o rasă de urgali uriaşi, şi mormanele demăruntaie care acopereau câmpul de luptă, pământul îmbibat de sânge care i se strecura prin talpaîncălţărilor. Nu exista niciun aspect onorabil al războiului, conchisese el, cu excepţia faptului căluptai pentru a-i apăra pe alţii.Se aplecă şi culese de pe jos un dinte – un molar. Jucându-se cu el, dădu ocol câmpului răvăşit cu paşi înceţi, urmat de Saphira. Amândoi se opriră la margine, văzându-l pe Jormundur, locţiitorul luiAjihad în rândul vardenilor, care venea grabnic spre ei, dinspre Tronjheim. Ajungându-i din urmă,el făcu o plecăciune – un gest care, din câte credea Eragon, nici nu i-ar fi trecut prin minte cu câtevazile în urmă. — Mă bucur că te-am găsit la vreme, Eragon, zise Jormundur, strângând în mână o bucată de pergament. Ajihad se întoarce şi ar dori să fii acolo când soseşte. Ceilalţi îl aşteaptă deja la poarta deapus a oraşului. Va trebui să ne grăbim ca să ajungem la vreme.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
minerva_stanciu liked this
Jacky Russel liked this
aladinthewizard liked this
Dan Sima liked this
Barbu Elena liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->