Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
QGU3013-Tugasan 3 Loges D045747

QGU3013-Tugasan 3 Loges D045747

Ratings: (0)|Views: 114|Likes:
Published by Loges Sockalingam

More info:

Published by: Loges Sockalingam on Dec 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

 
KURSUS : PPG PJJ UPSI 2011GROUP : UPSI 15
TUGASAN 3PENSYARAH : EN.YUSRI BIN YAKUB
LOGES A/P SOCKALINGAMD20102045747810531-08-6064
QGU3013 : KURIKULUM KONTEMPORARI DALAMPENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
 
ISI KANDUNGAN HALAMAN
1.PENGENALAN22.OBJEKTIF33.ISU-ISU BERKAITAN DENGAN KURIKULUM PENDIDIKANKESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL.4-54.KEPENTINGAN6-75.IMPLIKASI TERHADAP PERKEMBANGAN KOGNITIF,PSIKOMOTOR DAN AFEKTIF KEPADA MURID8-96.KESIMPULAN107.RUJUKAN11
 
2
 
PENGENALAN
Matlamat penggubalan Dokumen KSSR Pendidikan Kesihatan bertujuan agar muridmengamalkan keselamatan dan kesihatan diri,keluarga,masyarakat serta ruangpersekitaran menerusi pengetahuan,kemahiran,amalan gaya hidup sihat dan bersikap positif untuk mencapai kesejahteraan hidup serta jangka hayat panjang yang berkualiti. Hasrat inidiperkukuhkan dengan penerapan elemen Pendidikan Kesihatan Reproduktif dansosial(PEERS) yang mencakupi pengetahuan dari aspek biologikal,sosiobudaya,psikologikaldan kerohanian agar murid mengamalkan tingkah laku yang sihat. Selain itu juga murid juga memperoleh kemahiran membuat keputusan secara bijak dalam menangani masalahserta berkata “TIDAK” kepada sentuhan tidak selamat dan penyalahgunaan bahan.Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) telah dilaksanakan sejaktahun 1989 di sekolah menengah dan sejak tahun 1994 di sekolah rendah. Ia telahdilaksanakan khususnya melalui matapelajaran Pendidikan Kesihatan dan disisipkan dalammata pelajaran lain seperti Bahasa Melayu, Sains, Biologi, Pendidikan Islam dan PendidikanMoral. Istilah Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial digunakan susulan daripadakelulusan Kabinet pada 20 Disember 2006 untuk mengantikan nama Pendidikan KesihatanKeluarga (1989-2002) dan Pendidikan Seksualiti (2003-2005) yang digunakan sebelum ini.Dasar Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan sosial Kebangsaan merupakan dasar mengenai pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial yang boleh digunakan kepada semualapisan masyarakat tanpa mengira peringkat umur. Pendidikan Kesihatan Reproduktif dansosial merupakan asas kukuh kepada perkembangan serta pembangunan insan yang sihat,berakhlak mulia dan saling hormat-menghormati di antara satu sama lain. Pelaksanaandasar ini turut mengambil kira kepelbagaian budaya ,agama, serta nilai hidup masyarakat diMalaysia yang berbilang kaum,agama dan budaya.Matlamat Pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial yang diusahakan ini seringkalibertujuan untuk menjadikan murid lebih peka atau sedar terhadp persekitaran,menyampaikan ilmu ,menimbulkan kesedaran diri,mengubah sikap,membuat keputusan,mengubah tingkah laku dan mengubah status sosial. Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan sosial merupakan satu proses pembelajaran sepanjang hayat untuk memperolehpengetahuan yang menyeluruh dalam aspek biologikal, sosiobudaya dan kerohanian kearah amalan tingkah laku yang sihat dalam kehidupan. Seterusnya dapat membendungkegiatan tidak bermoral dikalangan murid atau pelajar sekolah dan menjadikan Malaysianegara maju tanpa masalah sosial yang membimbangkan.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->