Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
61Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
fizica_generala

fizica_generala

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 7,023|Likes:
Published by extotocorde_dom170
CURSURI FIZICA
CURSURI FIZICA

More info:

Published by: extotocorde_dom170 on Feb 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2015

 
1 
"POLITEHNICA" UNIVERSITY OF TIMI
Ş
OARA
 _________________________________________________________________________ 
 DEPARTMENT OF PHYSICS
P-
ţ
a REGINA MARIA 1, 300004 TIMI
Ş
OARA, ROMÂNIAtel: ++ 40.256.40.30.91 fax: ++ 40.256.40.30.21e-mail:fbarvinschi@etv.utt.ro http://www.fizica.utt.ro 
 _________________________________________________________________________ 
Autor:
Floricica BARVINSCHI
Curs de Fizic
ă
general
ă
, in format electronic, pentru înv
ăţă
mântultehnic timi
ş
orean
Fotografie realizat
ă
de Andreja Pisnik, artist fotograf 
ş
i Assistent Manager la Editura Elsevier,Amsterdam, Olanda, 2004.
 
2 
Prefa
ţă
 
Lucrarea de fa
ţă
con
ţ
ine teme legate de programa de fizic
ă
pentru studen
ţ
ii din înv
ăţă
mântultehnic, cu prec
ă
dere pentru cei de la înv
ăţă
mântul profilelor electrice (Electronic
ă
 
ş
i Telecomunica
ţ
ii,Automatic
ă
 
ş
i Calculatoare
ş
i Electrotehnic
ă
). Cursul universitar se adreseaz
ă
studen
ţ
ilor din anulîntâi la Politehnic
ă
, fiind destinat studiului de-a lungul unui semestru universitar.Un curs general de Fizic
ă
ar trebui s
ă
cuprind
ă
capitolele: mecanic
ă
, fizic
ă
molecular 
ă
 
ş
itermodinamic
ă
, electricitate
ş
i magnetism, optic
ă
, fizic
ă
atomic
ă
 
ş
i nuclear 
ă
, fizic
ă
cuantic
ă
 
ş
i fizicasolidului. Dintre aceste capitole, în acest curs universitar ne vom rezuma la studiul pe scurt al legilor mecanicii, incluzând studiul oscila
ţ
iilor 
ş
i undelor elastice. Vom aborda apoi fenomeneleelectromagnetice. Aceste capitole ale fizicii clasice sunt urmate apoi de scurte introduceri in fizicacuantic
ă
 
ş
i în fizica solidului, deoarece acestea din urm
ă
constituie capitole ale fizicii moderne, cuaplica
ţ
ii noi în tehnic
ă
. Noti
ţ
ele de curs au fost elaborate dup
ă
ce acest material a fost parcurs, în ultimii ani universitari,împreun
ă
cu studen
ţ
ii de la Colegiul “Multimedia”
ş
i cu cei de la cursul de cinci ani, ingineri, de laFacultatea de Electronic
ă
 
ş
i Telecomunica
ţ
ii, a Universit
ăţ
ii "Politehnica" din Timi
ş
oara.Consider 
ă
m, de aceea, c
ă
temele alese cuprind no
ţ
iunile elementare de fizic
ă
necesare viitorilor ingineri.Primul capitol cuprinde o introducere în Fizic
ă
, având scopul de a preg
ă
ti studen
ţ
ii cu limbajul,m
ă
rimile fizice fundamentale
ş
i unit
ăţ
ile lor de m
ă
sur 
ă
, precum
ş
i cu unele opera
ţ
ii vectoriale.Capitolul al doilea se refer 
ă
la teme specifice ale mecanicii clasice, prezentând principiilefundamentale
ş
i teoremele generale din dinamica punctului material.În capitolul trei se prezint
ă
diverse tipuri de oscila
ţ
ii armonice, diferitele metode de compunereale oscila
ţ
iilor, urmate apoi de o introducere în teoria undelor elastice.Capitolul al patrulea este dedicat electromagnetismului, prezentând într-o form
ă
concentrat
ă
 
ş
icâteva teme principiale din teoria macroscopic
ă
a undelor electromagnetice (lumina).În capitolul cinci se realizeaz
ă
o trecere în revist
ă
a bazelor fizice ale mecanicii cuantice, adic
ă
aacelor experien
ţ
e ce au condus la formularea mecanicii cuantelor de energie.Capitolul
ş
ase prezint
ă
teme din fizica solidului, incluzând cateva elemente ale teoriei benzilor deenergie din semiconductori.
 
3
 CUPRINS
1.
 
Introducere in Fizic
ă
 
71.1. No
ţ
iuni fundamentale ale Fizicii 71.2.
Opera
ţ
ii vectoriale
12
2. Mecanic
ă
clasic
ă
 
152.1. No
ţ
iumi generale 152.2. Principiile fundamentale ale dinamicii 182.3. Teoreme generale în dinamica punctului material 21
3. Oscila
ţ
ii
ş
i unde
273.1. No
ţ
iuni generale 273.2. Mi
ş
carea oscilatorie armonic
ă
ideal
ă
283.3. Compunerea mi
ş
c
ă
rilor oscilatorii armonice 333.3.1. Compunerea oscila
ţ
iilor armonice paralele de aceea
ş
i pulsa
ţ
ie 333.3.2. Compunerea oscila
ţ
iilor armonice paralele de frecven
ţă
diferit
ă
353.3.3. Compunerea oscila
ţ
iilor perpendiculare 39Mi
ş
carea oscilatorie amortizat
ă
443.5. Analogie între oscila
ţ
iile mecanice
ş
i cele electromagnetice 483.6. Oscila
ţ
ii for 
ţ
ate. Rezonan
ţ
a 513.6.1. Rezonan
ţ
a 533.6.2. Considera
ţ
ii energetice ale oscila
ţ
iilor for 
ţ
ate 563.7. Unde elastice 593.7.1. Unde armonice unidimensionale 593.7.2. Considera
ţ
ii energetice asupra propag
ă
rii undei 623.7.3. Reflexia
ş
i refrac
ţ
ia undelor elastice 663.7.4. Unde sta
ţ
ionare 693.7.5. Interferen
ţ
a undelor 723.7.6. Difrac
ţ
ia undelor 773.7.7. Polarizarea undelor elastice transversale 78
4. Introducere în electromagnetism
804.1. Câmpul electromagnetic 80

Activity (61)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ruxandra Badiu liked this
Denisa Georgiana added this note
foarte bun
1 thousand reads
1 hundred reads
Negrea Iustin liked this
Mihai Dinica liked this
kidaa7 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->