Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
61Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
fizica_generala

fizica_generala

Ratings:

4.67

(15)
|Views: 6,985|Likes:
Published by extotocorde_dom170
CURSURI FIZICA
CURSURI FIZICA

More info:

Published by: extotocorde_dom170 on Feb 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2015

 
1 
"POLITEHNICA" UNIVERSITY OF TIMI
Ş
OARA
 _________________________________________________________________________ 
 DEPARTMENT OF PHYSICS
P-
ţ
a REGINA MARIA 1, 300004 TIMI
Ş
OARA, ROMÂNIAtel: ++ 40.256.40.30.91 fax: ++ 40.256.40.30.21e-mail:fbarvinschi@etv.utt.ro http://www.fizica.utt.ro 
 _________________________________________________________________________ 
Autor:
Floricica BARVINSCHI
Curs de Fizic
ă
general
ă
, in format electronic, pentru înv
ăţă
mântultehnic timi
ş
orean
Fotografie realizat
ă
de Andreja Pisnik, artist fotograf 
ş
i Assistent Manager la Editura Elsevier,Amsterdam, Olanda, 2004.
 
2 
Prefa
ţă
 
Lucrarea de fa
ţă
con
ţ
ine teme legate de programa de fizic
ă
pentru studen
ţ
ii din înv
ăţă
mântultehnic, cu prec
ă
dere pentru cei de la înv
ăţă
mântul profilelor electrice (Electronic
ă
 
ş
i Telecomunica
ţ
ii,Automatic
ă
 
ş
i Calculatoare
ş
i Electrotehnic
ă
). Cursul universitar se adreseaz
ă
studen
ţ
ilor din anulîntâi la Politehnic
ă
, fiind destinat studiului de-a lungul unui semestru universitar.Un curs general de Fizic
ă
ar trebui s
ă
cuprind
ă
capitolele: mecanic
ă
, fizic
ă
molecular 
ă
 
ş
itermodinamic
ă
, electricitate
ş
i magnetism, optic
ă
, fizic
ă
atomic
ă
 
ş
i nuclear 
ă
, fizic
ă
cuantic
ă
 
ş
i fizicasolidului. Dintre aceste capitole, în acest curs universitar ne vom rezuma la studiul pe scurt al legilor mecanicii, incluzând studiul oscila
ţ
iilor 
ş
i undelor elastice. Vom aborda apoi fenomeneleelectromagnetice. Aceste capitole ale fizicii clasice sunt urmate apoi de scurte introduceri in fizicacuantic
ă
 
ş
i în fizica solidului, deoarece acestea din urm
ă
constituie capitole ale fizicii moderne, cuaplica
ţ
ii noi în tehnic
ă
. Noti
ţ
ele de curs au fost elaborate dup
ă
ce acest material a fost parcurs, în ultimii ani universitari,împreun
ă
cu studen
ţ
ii de la Colegiul “Multimedia”
ş
i cu cei de la cursul de cinci ani, ingineri, de laFacultatea de Electronic
ă
 
ş
i Telecomunica
ţ
ii, a Universit
ăţ
ii "Politehnica" din Timi
ş
oara.Consider 
ă
m, de aceea, c
ă
temele alese cuprind no
ţ
iunile elementare de fizic
ă
necesare viitorilor ingineri.Primul capitol cuprinde o introducere în Fizic
ă
, având scopul de a preg
ă
ti studen
ţ
ii cu limbajul,m
ă
rimile fizice fundamentale
ş
i unit
ăţ
ile lor de m
ă
sur 
ă
, precum
ş
i cu unele opera
ţ
ii vectoriale.Capitolul al doilea se refer 
ă
la teme specifice ale mecanicii clasice, prezentând principiilefundamentale
ş
i teoremele generale din dinamica punctului material.În capitolul trei se prezint
ă
diverse tipuri de oscila
ţ
ii armonice, diferitele metode de compunereale oscila
ţ
iilor, urmate apoi de o introducere în teoria undelor elastice.Capitolul al patrulea este dedicat electromagnetismului, prezentând într-o form
ă
concentrat
ă
 
ş
icâteva teme principiale din teoria macroscopic
ă
a undelor electromagnetice (lumina).În capitolul cinci se realizeaz
ă
o trecere în revist
ă
a bazelor fizice ale mecanicii cuantice, adic
ă
aacelor experien
ţ
e ce au condus la formularea mecanicii cuantelor de energie.Capitolul
ş
ase prezint
ă
teme din fizica solidului, incluzând cateva elemente ale teoriei benzilor deenergie din semiconductori.
 
3
 CUPRINS
1.
 
Introducere in Fizic
ă
 
71.1. No
ţ
iuni fundamentale ale Fizicii 71.2.
Opera
ţ
ii vectoriale
12
2. Mecanic
ă
clasic
ă
 
152.1. No
ţ
iumi generale 152.2. Principiile fundamentale ale dinamicii 182.3. Teoreme generale în dinamica punctului material 21
3. Oscila
ţ
ii
ş
i unde
273.1. No
ţ
iuni generale 273.2. Mi
ş
carea oscilatorie armonic
ă
ideal
ă
283.3. Compunerea mi
ş
c
ă
rilor oscilatorii armonice 333.3.1. Compunerea oscila
ţ
iilor armonice paralele de aceea
ş
i pulsa
ţ
ie 333.3.2. Compunerea oscila
ţ
iilor armonice paralele de frecven
ţă
diferit
ă
353.3.3. Compunerea oscila
ţ
iilor perpendiculare 39Mi
ş
carea oscilatorie amortizat
ă
443.5. Analogie între oscila
ţ
iile mecanice
ş
i cele electromagnetice 483.6. Oscila
ţ
ii for 
ţ
ate. Rezonan
ţ
a 513.6.1. Rezonan
ţ
a 533.6.2. Considera
ţ
ii energetice ale oscila
ţ
iilor for 
ţ
ate 563.7. Unde elastice 593.7.1. Unde armonice unidimensionale 593.7.2. Considera
ţ
ii energetice asupra propag
ă
rii undei 623.7.3. Reflexia
ş
i refrac
ţ
ia undelor elastice 663.7.4. Unde sta
ţ
ionare 693.7.5. Interferen
ţ
a undelor 723.7.6. Difrac
ţ
ia undelor 773.7.7. Polarizarea undelor elastice transversale 78
4. Introducere în electromagnetism
804.1. Câmpul electromagnetic 80

Activity (61)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ruxandra Badiu liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Denisa Georgiana added this note
foarte bun
Negrea Iustin liked this
Mihai Dinica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->