Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
37Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Termodinamica Si Fizica Statistic A

Termodinamica Si Fizica Statistic A

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,366|Likes:
Published by extotocorde_dom170
CURS FIZICA
CURS FIZICA

More info:

Published by: extotocorde_dom170 on Feb 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

 
 29 
 Modulul 3TERMODINAMIC 
 Ă 
 
 Ş 
 I FIZIC 
 Ă 
STATISTIC 
 Ă 
 Con
 ţ 
inutul modulului:
3.1 No
ţ
iuni fundamentale3.2 Principiile termodinamicii3.3 Transform
ă
ri simple ale gazului ideal3.4 Elemente de fizic
ă
statistic
ă
 
 Evaluare:
1.
 
Definirea m
ă
rimilor fizice
ş
i precizareaunit
ăţ
ilor lor de m
ă
sur
ă
 2.
 
Enun
ţ
ul
ş
i formula legilor fizice studiate3.
 
ă
spunsuri la întreb
ă
rile
ş
i problemele finale3.1 No
ţ
iuni fundamentale
Termodinamica
este ramura fizicii care studiaz
ă
mi
ş
careatermic
ă
a materiei, transformarea acesteia în alte forme de mi
ş
care,studiaz
ă
st
ă
rile de echilibru ale sistemelor fizico-chimice, precum
ş
icondi
ţ
iile care conduc la atingerea acestor st
ă
ri.Starea unui corp cu un num
ă
r foarte mare de particule (deexemplu, un gaz format din molecule identice), numit
 sistemtermodinamic
, se poate caracteriza printr-un num
ă
r oarecare de parametri de stare nota
ţ
i
a
i
sau
 A
i
. Ace
ş
tia determin
ă
complet stareasistemului.
 
Dac
ă
parametrii de stare ai sistemului nu se modific
ă
întimp, adic
ă
 
a
i
a
i
(t)
sau
 A
i
 
 
 A
i
(t)
, atunci se spune c
ă
sistemul se afl
ă
înstare de echilibru termodinamic.Expresia analitic
ă
a dependen
ţ
ei dintre parametri de stare senume
ş
te ecua
ţ
ie de stare.Dac
ă
starea sistemului este definit
ă
de mai mul
ţ
i parametri destare, atunci
lucrul mecanic
elementar corespunz
ă
tor varia
ţ
iilor infinitezimale ale tuturor parametrilor de pozi
ţ
ie este:
=
=
niii
da AdL
1
, (3.1)De exemplu, în cazul perechii de parametri presiune – volum,expresia pentru lucrul mecanic devine:
 pdV Sdx F  FdxdL
===
, (3.2)adic
ă
lucrul mecanic elementar este egal cu produsul dintre presiuneaexercitat
ă
de c
ă
tre sistemul termodinamic asupra mediului ambiant
ş
ivaria
ţ
ia elementar 
ă
a volumului.Fie
 p
presiunea exercitat
ă
de gaz asupra pistonului, deci asupramediului ambiant. S
ă
vedem semnul lucrului mecanic (fig. 3.1).
 
 30
Dac
ă
gazul se destinde (împinge pistonul spre exterior),volumul s
ă
u cre
ş
te, deci
dV 
> 0, adic
ă
 
dL
cedat 
> 0. Rezult
ă
c
ă
lucrulmecanic cedat de sistemul termodinamic este pozitiv .Dac
ă
gazul este comprimat (se apas
ă
din exterior asupra pistonului), volumul s
ă
u se mic
ş
oreaz
ă
, deci
dV 
< 0
ş
i, prin urmare,
dL
absorbit 
< 0. Rezult
ă
c
ă
lucrul mecanic absorbit de sistemultermodinamic este negativ.Fig. 3.1Moleculele unui gaz se afl
ă
într-o continu
ă
mi
ş
care detransla
ţ
ie, de vibra
ţ
ie sau de rota
ţ
ie, deci posed
ă
 
energie de transla
 ţ 
ie,de vibra
 ţ 
ie
sau
de rota
 ţ 
ie
. Mi
ş
carea unei molecule este caracterizat
ă
înmod univoc de un num
ă
r de
 f 
 parametri independen
ţ
i numi
ţ
i grade delibertate. Mi
ş
c
ă
rile pot fi, îns
ă
, limitate de un num
ă
de restric
ţ
iinumite leg
ă
turi, astfel c
ă
, pentru un sistem format din
 N 
molecule,num
ă
rul de grade de libertate
 f 
se va mic
ş
ora, fiind dat de formulaurm
ă
toare:
 N  f 
=
3
.
(3.3)Teorema de echiparti
ţ
ie a energiei dup
ă
gradele de libertatestabile
ş
te c
ă
fiec
ă
rui grad de libertate al moleculei unui gaz îicorespunde o energie medie
ε
=
 B
21, (3.4)astfel c
ă
 
energia intern
ă 
a gazului (suma tuturor tipurilor de energie pecare le posed
ă
toate moleculele gazului, precum
ş
i energia deinterac
ţ
iune a acestora cu eventualele câmpuri exterioare) este:22
 f  Nk  f  Nf 
 B
===
ε 
ν
 RT,
(3.5)unde apar constanta lui Boltzmann
 B
= 1,38054 · 10
-23
J·K 
-1
 
ş
iconstanta gazelor ideale
 R
= 8,31433 · 10
3
J · kmol
-1
· K 
-1
.Dac
ă
parametri de stare se modific
ă
în timp, deci sistemul trecedintr-o stare în alta, adic
ă
efectueaz
ă
o
transformare termodinamic
ă 
 sau un
 proces termodinamic
, atunci energia intern
ă
a sistemului semodific
ă
. Aceast
ă
modificare se poate datora efectu
ă
rii de lucrumecanic, când se modific
ă
parametrii externi, dar 
ş
i a unui schimb de
c
ă 
ldur 
ă 
 ,
atunci când are loc varia
ţ
ia parametrilor interni.
 
 31
 
3.2 Principiile termodinamicii
În termodinamic
ă
exist
ă
patru principii cu ajutorul c
ă
rora se pot explica toate fenomenele legate de mi
ş
carea termic
ă
 
ş
i leg
ă
turile eicu alte forme de mi
ş
care.
 Principiul zero al termodinamicii
stabile
ş
te c
ă
dac
ă
dou
ă
 sisteme termodinamice sunt la echilibru termodinamic cu al treilea,atunci ele sunt la echilibru termodinamic
ş
i între ele.Proprietatea de echilibru termodinamic se transmite de la unsistem la altul, dac
ă
sistemele se afl
ă
în contact. Deci, din punct devedere al echilibrului termodinamic, mul
ţ
imea sistemelor termodinamice se poate împ
ă
ţ
i în clase de echivalen
ţă
. Pentru adeosebi între ele clasele de sisteme aflate la echilibru termodinamic,se introduce o anumit
ă
m
ă
rime numit
ă
temperatur 
ă
empiric
ă
 
,exprimat
ă
printr-un num
ă
r real. Astfel, dou
ă
sisteme termodinamicesunt la echilibru termodinamic dac
ă
au aceea
ş
i temperatur 
ă
empiric
ă
.Aceasta poate fi pus
ă
în leg
ă
tur 
ă
cu temperatura termodinamic
ă
 
 prinrela
ţ
ia:15,273
+=
, de unde rezult
ă
:
=
. (3.6)Fig. 3.2
 Principiul întâi al termodinamicii
este, de fapt, o extindere alegii conserv
ă
rii energiei la procesele în care intervine mi
ş
careatermic
ă
, cu referire la ansamblul format din sistemul termodinamic
ş
imediul ambiant. Expresia matematic
ă
a principiului întâi altermodinamicii este:-
 
sub form
ă
diferen
ţ
ial
ă
sau local
ă
:
dLdU dQ
+=
, (3.7)-
 
sub form
ă
integral
ă
sau global
ă
:
 LQ
+=
. (3.8)

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
georgata liked this
Mihaela Cartojan liked this
Cibotariu Lucia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->