Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1431 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗ 2012

1431 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗ 2012

Ratings: (0)|Views: 166|Likes:
Published by Michael Psaromatis
1431 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗ 2012
1431 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗ 2012

More info:

Published by: Michael Psaromatis on Dec 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

pdf

text

original

 
1
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ 
- GREEK ORTHODOX COMMUNITY & PARISH 
ΕΝΟΡΙΑ ΠΡΟΦΗΤΟΥ 
 
ΗΛΙΟΥ 
 
ΝΟΡΓΟΥΝΤ 
OF PROPHET ELIAS NORWOOD & EASTERN 
ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ 
SUBURBS INC.
87 BEULAH RD. NORWOOD SA 5067 P.O. BOX 277, KENT TOWN SA 5071 ALL CORRESPONDENCE TO THE HON. SECRETAR
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ 
 
«
O
 
 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 24 ΩΡΕΣ 
 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 8362 4139 ΟΙΚ. 8431 7789 ΚΙΝ. 04
12 710 037 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
23-12-12
ΕΤΟΣ 
29
ΟΝ 
 
 ΑΡΙΘ
 . 1431
WEEKLY MAGAZINE 
“THE WORD OF GOD” 
 
PHONES: 8362 4139 H. 8431 7789 M. 0412 710 037 
DATE 23-12-12YEAR 29
TH 
NUMBER 1431
 
2
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (Ἑβρ. 11,9
-10,32-
40) 23 Δεκ.2012
Μέ τήν βοήθεια τοῦ
 
Θεοῦ
 
φθάσαμε πρό τῶν θυρῶν τοῦ
 
σταύλου τῆςΒηθλεέμ. Πρό τῆς Γεννήσεως τοῦ
 
Θεανθρώπου. Γιά σαράντα μέρεςτώρα οἱ
 
πιστοί χριστιανοί ἑτοιμάζονται ἐντατικώτερα γιά τήν πνευματικήτους κατάρτιση. Ἑτοιμάζονται μέ τακτικώτερο ἐκκλησιασμό καίσυχνότερη μυστηριακή ζωή, γιά τήν καρδιακή ὑποδοχή τοῦ
 
ΣωτῆροςΧριστοῦ
.
 Ἡ
 
μητέρα Ἐκκλησία, μέ τούς ὑπέροχους ὕμνους τάἀναγνώσματα τήν βυζαντινή μουσική καί τό πανηγυρικό τόνο τῶν Ἱερῶν ἀκολουθιῶν, παρουσιάζει σέ ζωντανή ἀναπαράσταση τάγεγονότα τῆς θείας ἐνανθρώπισης.
 
 Ὁ
 
Ἀπόστολος Παῦλος γιά νά μᾶς προετοιμάσει στήν ὑποδοχή τοῦ
 
Χριστοῦ
 
μας, μᾶς ὑπενθυμίζει σήμερα Ἁγίους ἀνθρώπους τῆς ΠαλαιᾶςΔιαθήκης. Αὐτοί ζοῦσαν μέσα στήν καρδιά τους τόν Ἀληθινό Υἱό καίΛόγο τοῦ
 
Θεοῦ
 
πρίν νά λάβει σάρκα ἀνθρωπίνη καί ὀστᾶ
.
 Ἄνθρωποιτῆς πραγματικῆς πίστεως διά βίου, ὅπως ὁ
 
Ἀβραάμ, ὁ
 
 Ἰσαάκ, ὁ
 
 Ἰακώβ,
 
Γεδεών, ὁ
 
Βαράκ, ὁ
 
Σαμψών, ὁ
 
 Ἱεφθάε, ὁ
 
Δαυῒδ, ὁ
 
Σαμουήλ καί ὅλοιοἱ
 
Προφῆτες. Καί πόσα βιβλία δέν μποροῦν νά γράψουν οἱ
 
ἄνθρωποιμέ ἐπαίνους τῆς πίστεως, τῆς ἀγάπης, τῆς ἐλπίδος, τῆς φρονήσεως, τῆςμεγαλοψυχίας, γύρω ἀπό τούς θαυμαστούς αὐτούς ἀνθρώπους! Ἐμεῖς σήμερα θαυμάζουμε καί μέ τίς λιγοστές μας δυνάμεις καί μόνο μιάμικρή ἀναφορά τολμοῦμε νά κάνουμε. Διότι ἐφ’ ὅσον δέν ζοῦμεσύμφωνα μέ τό δικό τους παράδειγμα, πῶς νά μιλήσουμε γιά τίς ἀρετέςκαί τά κατορθώματά τους; Μέ τί κριτήρια νά ἐκτιμήσουμε τήνπροσφορά τους στήν διατήρηση τῆς αὐθεντικῆς πίστεως καί
 
3
ἀφοσίωσης στόν Θεό ὅπως αὐτῆς τοῦ
 
Ἀβραάμ; Στήν πρός Ρωμαίουςἐπιστολή ὁ
 
θεόπνευστος Παῦλος ἀναφέρει:
«ὅσα γάρ προεγράφει εἰςτήν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη».
(Ρωμ. 15,4). Δέν κάνουμεκάποια νέα διδασκαλία καί οὔτε μιλοῦμε γιά κάτι περισσότερα ἀπό αὐτάπού ἤδη ἀναφέρονται στήν Παλαιά Διαθήκη.
 
Καί ποιός δέν θαυμάζειμπροστά στόν γίγαντα τῆς πίστεως τοῦ
 
Πατριάρχου Ἀβραάμ! Δέν τόνθαύμασαν μόνο οἱ
 
συμπατριῶτες του Ἰουδαῖοι καί οἱ
 
ἐξ ἐθνῶνχριστιανοί ἀργότερα
 
ἀλλά καί αὐτοί οἱ
 
εἰδωλολάτρες καί οἱ
 
ἄπιστοι. Ἐπειδή
 
πίστη τοῦ
 
Ἀβραάμ ξεπερνᾶ
 
τά
 
σύνορα τῆς ἀνθρώπινηςλογικῆς, οἱ
 
ἄνθρωποι ὅλων τῶν ἐποχῶν, ὅλων τῶν ἰδεολογιῶν,ἀντιλήψεων καί θρησκευμάτων, παραδέχονται τό μέγεθος τῆς ἀρετῆςτου. Ἀλλά ποιός ἦταν
 
Ἀβραάμ; Ἦταν γυιός τοῦ
 
εἰδωλολάτρουΘάρρα. Ὁ
 
 ἴδιος, παρ’ ὅλο πού ποτέ δέν μποροῦσε νά παραδεχθεῖ 
 
ὅτιἐκεῖνα τά ἄψυχα εἴδωλα μποροῦσαν νά εἶναι Θεοί, ἐντούτοις μέχρι πούτόν κάλεσε ὁ
 
Θεός ζοῦσε μέσα στόν κόσμο τῆς εἰδωλολατρείας. Ὁ
 
Λάβας ἔγγονος τοῦ
 
ἀδελφοῦ
 
τοῦ
 
Ἀβραάμ, ὅπως ἀναφέρεται στόβιβλίο τῆς Γεννέσεως ἦταν μέν λάτρης τοῦ
 
Θεοῦ
 
ἀλλά λόγω τῆςφιλαργυρίας του, στήν οὐσία προσκυνοῦσε τά εἴδωλα. Ὅλα λοιπόναὐτά ἔχουν γραφτεῖ 
 
καί σ’αὐτά γίνονται πλεῖστες ὅσες ἀναφορές στίςΓραφές καί τίς ἐπιστολές τοῦ
 
Παύλου.
 
Πλησιάζοντας τήν κοσμοχαρμόσυνον ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, ὁ
 
Ἀπόστολος στρέφει τήν προσοχή τῶν Χριστιανῶν πρός τήν οὐσία τοῦ
 
ἐρχομοῦ
 
τοῦ
 
Χριστοῦ, διότι αὐτή ἀπειλῆται. Γιά παράδειγμα στούςπερίπου 40 ὀρθοδόξους χριστιανούς πού ρώτησα τήν περασμένη

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->