Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Momentul actual

Momentul actual

Ratings: (0)|Views: 57 |Likes:
Published by nicodimus
2012
2012

More info:

Published by: nicodimus on Dec 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

 
1
Momentul actual
In prezent ne afl
ă
m chiar în mijlocul
 Ä
vortexului
´ 
de evenimente care angreneaz
ă
  în spirala sa marile transform
ă
ri planetare, inerente ascensiunii omenirii pe unnivel superior de vibra
Ġ
ie a con
ú
tiin
Ġ
ei. Pentru mul
Ġ
i, evenimentele care vo
r avea
loc par înfrico
úă
toare, dar în realitate ele sunt manifestarea unei necesit
ăĠ
i cosmicece se afl
ă
în deplin acord cu legile divine creatoare. Planeta noastr
ă
trece practicde la existen
Ġ
a în planul fizic (3D) la existen
Ġ
a energetic
-
subtil
ă
a unei di
mensiuni
mult superioare (4D), pentru ca mai apoi s
ă
ascensioneze în planul
 Ä
luminos
´ 
almanifest
ă
rii (5D). Aceasta înseamn
ă
evolu
Ġ
ie, transformare, transla
Ġ
ie de la oform
ă
de manifestare grosier
ă
la alt
ă
form
ă
de manifestare, care este mult mai subtil
ă
 
ú
i elevat
ă
decât realitateafizic
ă
. Prin urmare, toate formele de via
Ġă
de la suprafa
Ġă
 
ú
i din interiorul planetei vor trebuie s
ă
se
 Ä
ajusteze
´ 
laaceast
ă
nou
ă
stare existen
Ġ
ial
ă
,
 
dac
ă
ele doresc s
ă
r
ă
mân
ă
în continuare pe P
ă
mânt.
 
Nu toate sufletele sunt de
acord cu aceast
ă
experien
Ġă
, deoarece evolu
Ġ
ia este diferit
ă
pentru fiecare fiin
Ġă
în parte. Astfel, unele suflete sunt mai
 Ä
tinere
´ 
în manifestare
ú
i au nevoie s
ă
experimenteze un timp mai îndelungatposibilit
ăĠ
ile oferite de planul fizic; altele, îns
ă
, sunt suflete
 Ä
b
ă
trâne
´ 
, care au strâns deja un bagaj consistent deexperien
Ġ
e
ú
i înv
ăĠă
turi, considerând c
ă
este timpul pentru a trece pe o treapt
ă
superioar
ă
a manifest
ă
rii. Toate
acestea se petrec într
-
un deplin acord cu cele mai profunde nivele ale con
ú
tiin
Ġ
ei noastre, care sunt directconectate la Sursa Suprem
ă
, adic
ă
la Dumnezeu Tat
ă
l.
 
Problema este c
ă
de multe ori se ajunge la un dezacord între ceea ce vrea sufletul
 ±
care reprezint
ă
forma demanifestare subtil
ă
a realit
ăĠ
ii esen
Ġ
iale divine în manifestare pentru fiecare fiin
Ġă
în parte, modulat
ă
dup
ă
propriileei experien
Ġ
e în planurile Crea
Ġ
iei
 ±
 
ú
i ceea ce vrea mintea, adic
ă
egoul. Fiind o expresie energetic
ă
mult maiapropiat
ă
de con
ú
tiin
Ġ
a Sinelui, sufletul urmeaz
ă
neab
ă
tut calea evolu
Ġ
iei, fiind ghidat de perfec
Ġ
iunea divin
ă
aacestuia. El va sugera felurite c
ă
i
ú
i mijloace pentru fiin
Ġ
a încarnat
ă
, care sunt cele mai potrivite pentru evolu
Ġ
ia eipersonal
ă
, îns
ă
datorit
ă
manifest
ă
rii voin
Ġ
ei
ú
i ac
Ġ
iunii egotice, de multe ori oamenii nu sunt con
ú
tien
Ġ
i de
 Ä
vocea lorinterioar
ă´ 
, care este
 Ä
vocea inimii
´ 
, adic
ă
vocea sufletului. Astfel, apar discrepan
Ġ
e între ceea ce fiin
Ġ
a limitat
ă
 consider
ă
c
ă
trebuie s
ă
fac
ă
 
ú
i ceea ce este în realitate corect, armonios
ú
i potrivit pentru ea s
ă
realizeze. Aceste
 Ä
n
epotriviri
´ 
dau na
ú
tere la mari tensiuni interioare, dar întotdeauna
 Ä
vocea sufletului
´ 
este cea care orienteaz
ă
 fiin
Ġ
a pe calea ce i se potrive
ú
te cel mai bine. A
ú
ti s
ă
ne ascult
ă
m
 Ä
vocea inimii
´ 
face parte din abilit
ăĠ
ile unei fiin
Ġ
e
evoluate, care a în
v
ăĠ
at c
ă
intui
Ġ
ia
ú
i discern
ă
mântul spiritual sunt cu mult superioare inteligen
Ġ
ei
ú
i ac
Ġ
iunii egotice.
 
Dac
ă
privim cu luciditate motivele pentru care unii lupt
ă
cu disperare s
ă
nuevolueze, în schimbul unor
 Ä
achizi
Ġ
ii
´ 
ridicole
 ±
cum ar fi banii, luxul
, faima sauputerea-
, ajungem la concluzia c
ă
toate aceste iluzii sunt pur
ú
i simplu delirante;nu numai c
ă
ele atrag un întreg cortegiu de suferin
Ġ
e
ú
i de limit
ă
ri, cum ar fi bolilegrele, accidentele sau deziluziile crâncene, dar în plus ele genereaz
ă
noi lan
Ġ
uri deleg
ă
turi karmice negative, care vor trebui compensate mai târziu într
-
un fel saualtul.
 
Odat
ă
cu ascensiunea în dimensiunile 4D
ú
i 5D, toate aceste elemente care sunt comune planului fizic (3D) ne vorap
ă
rea ca fiind de
-
a dreptul nebune
ú
ti
ú
i o anumit
ă
perioad
ă
de timp chiar vom medita adânc la
 Ä
delirul
´ 
de carefiin
Ġ
a noastr
ă
a fost cuprins
ă
, ag
ăĠ
ându
-
se cu disperare de farsele existen
Ġ
ei în 3D. Vom resim
Ġ
i atunci un
 
2
sentiment profund de iubire
ú
i de compasiune pentru cei înc
ă
netrezi
Ġ
i, deoarece vom
ú
ti deja din experien
Ġă
 proprie ce înseamn
ă
aceast
ă
 
 Ä
nebunie
´ 
a înglod
ă
rii în jungla fizic
ă
.
 
Mul
Ġ
i se întreab
ă
:
 Ä
Dac
ă
P
ă
mântul va ascensiona în 4D
ú
i apoi în 5D, oare aceasta înseamn
ă
c
ă
planeta dindimensiunea fizic
ă
(3D) va disp
ă
rea? Va continua ea s
ă
existe în sistemul nostru solar, a
ú
a cum îl cunoa
ú
temacum?
´ 
ă
spunsul este c
ă
transla
Ġ
ia planetei
ú
i cea a unei p
ă
r
Ġ
i a omenirii la o dimensiune superioar
ă
de vibra
Ġ
ie acon
ú
tiin
Ġ
ei va da senza
Ġ
ia c
ă
P
ă
mântul g
ă
zduie
ú
te trei realit
ăĠ
i diferite, dar de fapt se poate vorbi despre existen
Ġ
aa trei P
ă
mânturi paralele, care exist
ă
simultan în dimensiunile 3D, 4D
ú
i 5D.
 
Deja ne confrunt
ă
m cu o faz
ă
a acestor transform
ă
ri în care cele trei dimensiuni se
 Ä
intersecteaz
ă´ 
tot mai des, generând fenomene de neîn
Ġ
eles pentru majoritateaoamenilor. Astfel, au fost raportate în unele zone ale globului apari
Ġ
ii stranii pentruscurte perioade de timp, cum ar fi: doi sori identici pe cer, scene
ú
i peisaje din alte
epoci pe firmamentul cerului sau chiar stranii suprapuneri în anumite zone de la
suprafa
Ġ
a P
ă
mântului (în p
ă
duri, pe câmpuri sau în unele cazuri chiar în localit
ăĠ
i).Cel mai adesea însa au fost semnalate incredibile sincronicit
ăĠ
i semnificative, carela o analiz
ă
atent
ă
anuleaz
ă
pân
ă
 
Ь
i cele mai sceptice
Ь
i înver
Ь
unate atitudini dinpartea celor ignoran
Ġ
i. U
ú
urin
Ġ
a cu care multe dintre dorin
Ю
ele benefice ale acelor persoane se împlinesc în prezent,energia mult amplificat
ă
ce le str
ă
bate întreaga fiin
Ġă
, modific
ă
rile evidente în ceea ce prive
ú
te dieta
ú
i s
omnul lor,
capacitatea mult m
ă
rit
ă
de efort intelectual
ú
i multe altele sunt tot atâtea semne care indic
ă
o apropieresemnificativ
ă
de dimensiunea 4D
ú
i chiar o anumit
ă
p
ă
trundere sau cel pu
Ġ
in tangen
Ġă
cu aceasta în unelemomente. Pentru al
Ġ
ii, elementele de convergen
Ġă
cu dimensiunile superioare sunt chiar mai evidente, avânddirect
ă
leg
ă
tur
ă
cu anumite semne distinctive ale modific
ă
rii ADN
-
ului (senza
Ġ
ii nefire
ú
ti în anumite zone ale
trupului
 ±
în special la încheieturi sau la extremit
ăĠ
i
-
, furnic
ă
turi intense f 
ă
r
ă
o cauz
ă
aparent
ă
în toate zonelecorpului, amor
Ġ
eal
ă
inexplicabil
ă
a fe
Ю
ei, a capului, ori a spatelui, în
Ġ
ep
ă
turi
ú
i dureri de scurt
ă
durat
ă
ale organelor
principale, alternan
Ю
a perioadelor în care se resimte o capacitate energetic
ă
extraordinar
ă
(cum ar fi lipsa nevoii desomn chiar
ú
i pentru dou
ă
-
trei zile succesive) cu st
ă
ri de inexplicabil
ă
oboseal
ă
ce solicit
ă
odihn
ă
profund
ă
etc.).Toate acestea pot indica, atunci când sunt interpretate în mod corect
ú
i observate cu aten
Ġ
ie, rezonan
Ġ
a con
ú
tiin
Ġ
ei
ú
i a structurilor fiin
Ġ
ei cu realitatea dimensiunii a cincea (5D). Totodat
ă
, ele se datoreaz
ă
 
ú
i tendin
Ġ
ei trupului de aechilibra ap
ă
sarea exercitat
ă
de tensiunea
ú
i energiile negative care
 
actualmente
exist
ă
 pe planeta noastr
ă
, cufrecven
Ġ
a foarte elevat
ă
a fluxurilor de energie cosmic
ă
ce vor conduce la asa
-
zisul
 Ä
salt cuantic
´ 
în etape
 
al fiin
Ю
ei
umane, începând de la momentul de hiatus de pe 21 decembrie 2012. În mod ciudat, aceasta implic
ă
deseorioscila
Ġ
ii între st
ă
rile de s
ă
n
ă
tate
ú
i de boal
ă
, în conformitate cu perioadele de
 Ä
negativitate
´ 
mai intens
ă
sau maipu
Ġ
in intens
ă
care se manifest
ă
atunci pe P
ă
mânt.
 
Pe m
ă
sur
ă
ce vibra
Ġ
ia general
ă
a fiin
Ġ
ei cre
ú
te, tendin
Ġ
a este aceea de a serenun
Ġ
a gradat la hrana care este dens
ă
 
ú
i impur
ă
, ori complicat
ă
; atuncialimenta
Ġ
ia va fi orientat
ă
cu prec
ă
dere spre dieta vegetarian
ă
bazat
ă
doar pefructe
ú
i legume, în care alimentele nu sunt g
ă
tite absolut deloc (prin urmare, elenu sunt procesate la foc, nu sunt fierte
ú
i nici pr
ă
 jite), ci sunt prepa
rate mai mult
sub form
ă
de salate. De asemenea, un indiciu evident al transform
ă
rilor
ireversibile pe care ADN
-
ul fiin
Ġ
ei le înregistreaz
ă
în aceast
ă
perioad
ă
 
 ±
în sensul
 
3
extinderii paletei de rezonan
Ю
e cu energiile din Macrocosmos
 ±
este acela c
ă
organismul are nevoie de hran
ă
din ce în ce mai pu
Ġ
in
ă
; cu alte cuvinte, cantitatea zilnic
ă
de hran
ă
care este necesar
ă
sus
Ġ
inerii activit
ăĠ
ii devine foartemic
ă
,
 
ă
r
ă
ca trupul s
ă
sl
ă
beasc
ă
sau greutatea corporal
ă
s
ă
se mic
ú
oreze
. Aceasta este verificarea ce arat
ă
c
ă
 procesul este unul natural
ú
i nu unul egotic, impus for
Ġ
at de ideile sau de dorin
Ġ
a egotic
ă
a fiin
Ġ
ei. În generalvorbind, trupul reac
Ġ
ioneaz
ă
lent, deoarece organismul nu agreeaz
ă
modific
ă
rile bru
ú
te în regimul de via
Ġă
(diet
ă
,
program, activitate et
c.). Gradat, fiin
Ġ
a va trece printr
-
o serie de etape succesive ale alimenta
Ġ
iei ei, pornind de lacea grosier
ă
, bazat
ă
pe carne
ú
i procesare masiv
ă
, trecând prin cea lacto
-
vegetarian
ă
, ajungând la ceapredominant bazat
ă
pe sucuri
ú
i pulberi din plante
ú
i minerale, pentru ca mai apoi ea s
ă
renun
Ġ
e chiar
ú
i la acestea,
hr
ă
nindu
-
se doar cu ap
ă
; faza ulterioar
ă
este cea în care fiin
Ġ
a nu mai simte nevoia s
ă
bea nici m
ă
car ap
ă
, ci sehr
ă
ne
ú
te doar cu energia vital
ă
preluat
ă
din aer, prin procesul respira
Ġ
iei, f 
ă
r
ă
s
ă
mai consume absolut deloc hran
ă
 solid
ă
sau lichid
ă
. Ultima faz
ă
const
ă
în captarea pur
ă
a energiei vitale foarte elevate, direct la nivelul centrilorsubtili de for
Ġă
(
chakra
) ai structurii subtile, f 
ă
r
ă
a mai fi nevoie nici m
ă
car de procesul respira
Ġ
iei.
 
Elementul principal care ne ofer
ă
certitudine asupra semnifica
Ġ
iei unor astfel de manifest
ă
ri ce au mai ales o natur
ă
 energetic
ă
este c
ă
negativitatea care pân
ă
atunci bloca aproape orice tentativ
ă
de progres spiritual a disp
ă
rutaproape cu des
ă
vâr
ú
ire. De pild
ă
, fiin
Ġ
a nu trebuie s
ă
mai depun
ă
eforturi atât de mari pentru a se sim
Ġ
i bine; eadeja exist
ă
atunci într
-
o stare elevat
ă
 
ú
i a transcens în mare parte unele dintre atitudinile
ú
i tendin
Ġ
ele grosiere, ce
sunt specifice planului fizic. Un elem
ent distinctiv este faptul c
ă
atunci dispare
 Ä
modelul identific
ă
rii cu emo
Ġ
iile
ú
isentimentele pe care le avem
´ 
, adic
ă
dispare una dintre cele mai mari surse de suferin
Ġă
pentru omul ignorant, ac
ă
rui con
ú
tiin
Ġă
vibreaz
ă
în mod preponderent la nivelul limitat al planului fizic. Datorit
ă
energiei grosiere astructurii lor fizice, în care energia luminoas
ă
a dimensiunilor superioare nu a p
ă
truns înc
ă
în mod semnificativ,oamenii se simt în continuare oprima
Ġ
i, tri
ú
ti, nedrept
ăĠ
i
Ġ
i
ú
i se consum
ă
aproape pentru orice tr
ă
ire negativ
ă
pecare o resimt. Chiar dac
ă
unii fac anumite eforturi pentru a se controla
ú
i a îndep
ă
rta aceste influen
Ġ
e negative
ú
iobiceiuri mentale p
ă
guboase, cu toate acestea ei revin destul de repede în matca obi
ú
nuin
Ġ
elor de pân
ă
atunci,
p
entru c
ă
nu exist
ă
suficient
ă
energie elevat
ă
pentru a sus
Ġ
ine demersul unor gânduri pure
ú
i a unor vibra
Ġ
ii înalte în structura lor subtil
ă
. Ei reprezint
ă
acea categorie de oameni care vor r
ă
mâne mai departe, un anumit timp, peP
ă
mântul grosier din 3D, suferind
ú
i fiind nevoi
Ġ
i s
ă
se confrunte în continuare cu multe vicisitudini
ú
i cuevenimente din ce în ce mai dure ale vie
Ġ
ii de la suprafa
Ġ
a planetei.
 
Pe de alt
ă
parte, cei care reu
ú
esc s
ă
ascensioneze la nivelul 4D tr
ă
iesc din ce în ce mai mult st
ă
ri de lini
ú
te, desenin
ă
tate, de bucurie
ú
i chiar de extaz l
ă
untric, fiind preocupa
Ġ
i de aspectele vie
Ġ
ii spirituale, manifestând iubire, în
Ġ
elegere
ú
i compasiune, dar mai ales în
Ġ
elegând de pe o baz
ă
mult mai profund
ă
noua lor condi
Ġ
ie existen
Ġ
ial
ă
.
Chiar dac
ă
uneori ei mai resimt influen
Ġ
e ale unor sentimente mai pu
Ġ
in armonioase, diferen
Ġ
a fa
Ġă
de situa
Ġ
iileasem
ă
n
ă
toare din 3D const
ă
în faptul c
ă
atunci
 
ei nu se mai identific
ă
cu aceste emo
Ġ
ii
ú
i sentimente, reu
ú
indadeseori s
ă
se deta
ú
eze de ele într
-
un timp foarte scurt.
 
La un nivel superior se afl
ă
îns
ă
cei care ascensioneaz
ă
chiar în dimensiunea 5D, deoarece ace
ú
tia nu doar c
ă
autranscens în totalitate aspectele grosiere ale planului fizic, dar chiar interac
Ġ
ioneaz
ă
cu lumile nev
ă
zute ale spiritelor
na
turii, resim
Ġ
ind de asemenea transform
ă
ri profunde în propriul lor trup. Ei devin astfel destul de repede capabilis
ă
 
 Ä
simt
ă´ 
con
ú
tiin
Ġ
a unor fenomene naturale (cum ar fi fulgerele, vântul, ori furtunile), s
ă
empatizeze cu sufletulp
ă
durilor, s
ă
vad
ă
 
ú
i s
ă
comunice cu spiritele elementale care se îngrijesc de bunul mers al vie
Ġ
ii în natur
ă
. Atunci

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
VIOLETA liked this
Iulius Cezar liked this
geo_ivanhoe liked this
Folea Maria liked this
Idora Ancus liked this
nicodimus liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->