Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
P. 1
Oslobođenje [broj 23714, 19.12.2012]

Oslobođenje [broj 23714, 19.12.2012]

Ratings: (0)|Views: 114 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

 
AYDAGATEJBE
YWOBELK$ ;?* ;7* 76;7*
@alojk DSOS 
Gwab 79*0;<Iobejk2 ; NM!8 NJ
GC JERKXOYJO LJEXJON
Ykwkbexa
 ppp*aydagalbejbe*gk
LKJKY VWODA@
U VWKXK YEXWK]K ANA
;*566
NAWOYJONK
UY\KXJO YUL HGoC2Zdkj ?* Rknajk a wexorobogawkik be jeuy|kxkj
9* y|wkjk
Ynkjlkd#o/ jk ybeljoio ION-k
Nkrjk Nanuromk$
 YLV o YJYL yndajbejo
0* y|wkjk7* y|wkjk
Knklemon KgludkcYolwkj u \urdo
ULEY NAL NU\OJE
Ku|aguy gkjbkduzne ﬋wme \e~k |uwy yde|oa yk iey|e
BA^ ZENKAL@AXAWAJK@WKLO—ME^K YEDOMAXO]”
70* y|wkjk
 \A BE NDOIK^OWEJBK RDK
MWXGoC a jkvklomk jkxbewyne agben|e
U WY-uYE NW^EDBULYNK VWKXK
7* y|wkjk
VAXWOBETEJA90 Y\ULEJK\K$ \WO \E^NA
;7* y|wkjk
Va|voykj yvawkrum avwoy|uvkjbu nakdoiobo ;* mkw|
 
AYDAGATEJBE
ywobelk$
;?*
leiemgkw!vwayojki76;7*
7
U FOFO
XOBEY\O
HGoC - ZE^NK
Hojkjyowkjbe nawolawk 5i
Vwemo bew Helewkio be GoC Jewmoj Jon~o} vwomoa be buzew u r`wklo Xdkle HGoC u Ykwk bexu mojoy|wk ojluy|wo be o |w`a- xoje Wevugdone Ze~ne Mkw|ojk Nugu$ na bo gawkxo u belja- ljexjab vaybe|o Gayjo o Cewie`axojo y iodbem ujkvwetejbk godk|ewkdjoc aljayk ormetu lxo be vwo bk|edbyne remdbe$ vwo-  be yxe`k u agdky|o vwoxwelje ykwkljbe* Ur helewkdja` mo- joy|wk Ejxewk Go belo}k yky|kjnu be vwoyuy|xaxka kmgkyk- law Ze~ne Wevugdone u GoC \amk~ Yruja` o belkj gwab ze~noc valure|jonk na bo yu lavu|axkdo u aw`kjorkio bo Xkjb- yna|w`axojyne namawe GoC$ bkxdbk Hejk* Vwemo bew Jon~o} uvarjka be mojoy|wk Nugu yk vdkja- xomk helewkdje Xdkle rk vanwe|kjbe xedonoc ojhwky|wun|uw- joc wklaxk u ejew`e|ynam yen|awu varxkx~o ojxey|o|a- we o vwoxweljone or axe remdbe lk udkfu u axe vwa ben|e$ kdo o u lwu`e vwoxwelje `wkje* Mojoy|kw Nugk jk`dkyoa be lk be iodb axe vaybe|e ujk- vwetejbe vaydaxjoc aljayk o vwa~owejbe ykwkljbe u yxom yen|awomk nwar bkyja lehojowkje vwoawo|e|je rk beljozne vwa ben|e na bo go vama`do a|xkwkjbu jaxoc wkljoc mbey- |k u GoC$ u zemu }e jk~k remdbk yxknkna omk|o valw~nu lwfkxjoc ojy|o|uio bk Ze~ne Wevugdone* Nka najnwe|kj nawkn jk axam vdkju$ buzew be va|voyk- ja mkjlk|ja voyma rk alagwejbe nwelo|je dojo be rk hojkj- yowkjbe lo bedk or`wkljbe ku|avu|k jk nawolawu 5i jk loajo- io Vazo|edb - Go bkzk$ valloajoik Rxowaxo}o - Nwkxoie$ ormetu Ze~ne orxarje gkjne #ZEG/ o BV Ku|aiey|e Helewkio be GoC l*a*a* May|kw* Yvawkrum yu u ome ze~ne gkjne va|voyk- do Moickd Gknkby o Mkw|oj Hwedoic$ k u ome BV Ku|aiey|e He- lewkio be GoC l*a*a* May|kw `ejewkdjo lowen|aw Ejykl Nk- wo}* Uzeyjoio yky|kjnk yu orwkrodo jklu lk }e axkb yvawk- rum$ xwo belkj ;5 modoajk euwk$ a|xawo|o vu|exe rk bkzkjbe ykwkljbe nwar najnwe|je jaxe vaydaxje kwkjfmkje jk or- `wkljbo nawolawk 5i$ kdo o u lwu`om agdky|omk* \knatew$ vwelybelk|edb Xo be}k mojoy|kwk GoC Xbenaydkx Gexkjlk vwomoa be Mkw|ojk Nugu y na bom be wkr`axkwka a ujkvwetejbu `ayvalkwyne yuwkljbe*
Jk klweyu nkjiedkwo be Yenwe|kwo-  bk|k Metuwedo`obyna` xo be}k GoC #MWXGoC/ al ;* ja xemgwk 76;;*la 9;* an|agwk 76;7* `aloje vwoy- |o`da be unuvja 73 vwo bk xk a jkvk- lomk jk xbewyne agben|e$ nka o jk  xbewyne ydufgejone na bo yu u jeva- yweljab xero yk xbewynom agben|omk* U `alo~jbem or xbe~|k bu a ma- jo|awoj`u jkvklk jk xbewyne agben|e u GoC$ vwely|kx dbejam  buzew u vway|awo bkmk Be xwebyne av~|oje u Ykwk be xu$ y|a bo lk al unuvja 73 jkvklk$ jboc ;; ye leyoda jk agben|omk Oydkmyne rk beljoie$ ;7 jk agben|omk Ywvyne vwk xaydk xje iwnxe o ze|o- wo jk agben|omk Nk|adozne iwnxe* Jkvklo jk be xwebyne agben|e jo- yu rkgodbefejo*
Nwktk o mwfjbk
- Jkb xo~e jkvklk rkgodbefeja be u Gkjbab Duio o Go bedbojo* Ojkze$ nk- lk `a xawoma a ma|o xomk$ mafema oc valo bedo|o u lxo be `wuve2 nawoy|a- dbugdbe - ago bkjbe xbewynoc agbenk|k$ nwktk jax ik or nkyoik$ ynolkjbe gknkwjoc adunk o ydozja$ lan be lwu`o ma|ox ynwjkx dbej be o aj vwel- y|kx dbk jkvkle or xbewyne mwfjbe* Go- |ja be oy|k}o lk ye xe}ojk jkvklk jk  xbewyne agben|e |we|owk nka a~|e}e- jbe |utoc y|xkwo* \a ye mawk vwamo-  bejo|o bew ye zey|a jkvklo xw~e ma- |o xowkjo mwfjbam vwemk alwetejab  xbewynab rk beljoio$ oy|knka be Emow Na xkze xo}$ y|wuzjo yk xbe|jon  MWXGoC$ lalk bu}o nkna yu jk- vklo ndoie ~owejbk rdk*
Jkvklo mkdadbe|jonk
Al 73 vwo bkx dbejoc jkvklk$ u ykma ~ey| yduzk be xk be olej|ohiowkj vazojodki* Vadoiobyno or xbe~|k bo va- nkru bu lk be$ u`dk xjam$ wo bez a mk- dadbe|jom ayagkmk$ k nklk yu u vo- |kjbu nkrje$ aje yu xwda joyne* Vawel |wkfejbk vaa~|wk xkjbk ykj- nio bk$ rkmbewne yu uvu}eje o jk namvdona xkju vwaieluwu vwo bk xe jkvklk `lbe be vajenkl va|wegja orlxa bo|o o xo~e al lxk yk|k lk go ye vavujodo yxo va|wegjo agwkyio* Al unuvja` gwa bk vwo bkx dbejoc jkvk- lk$ ykma lxk vwelme|k ye xale nka nwo xozja lbeda orkro xkjbk xbew- yne o jkioajkdje mwfjbe2 jkvkl jk cwkm Yxe|a` Yk xe u Gdkfu bu o K|on  lfkmo bu u Go bedbojo* Jk yxe jkvk- lju|e agben|e$ aldunam MWX-k$ vay|kx dbejo yu xoleajklrawo* - Jkmbewk majo|awoj`k be lk vankfe nadona be xkfja va~|o xkjbe  xbewynoc agbenk|k nka jeze` yxe- |a`$ nka orwkrk olej|o|e|k o yomga- dk dbulyna`* Mawkma mo bejbk|o mej|kdo|e| lwu~|xk o wkrxo bk|o aybe- }kb rk va~|o xkjbe aja` xwo belja`$ nkrka be nkwlojkd o vwelybeljon  MWXGoC Xojna Vudbo}*
E* @ALOJBKN
 \A BE NDOIK ^OWEJBK RDK
U WY-u ye nw~eayjaxjk dbulynk vwkxk
Aw`kjorkio be io xodja` lwu~|xk bu- zew yu va|voykde yvawkrum a vwoy- |uvkjbu nakdoio bo ;* mkw|* Vwely|kx - dbkj bu o va|voyo xkjbu yvawkrumk vwoyuy|xa xkde yu aw`kjorkio be io-  xodja` lwu~|xk$ ulwufejbk fw|k xk$ ulwufejbk gawkik$ aw`kjorkio be va-  xwk|jonk$ orgbe`doc o wkyedbejoc$ kya- io bkio be o va nwe|o na bo lbedu bu jk u|-  xwtoxkjbu oy|oje o gawgo vwa|ox `eja- iolk |e aw`kjorkio bk na be ye gk xe rk- ~|o|am dbulynoc vwk xk va xwk|jonk or io bede Gayje o Cewie`a xoje$ al Ha- ze$ Xo~e`wklk$ Ywegwejoie$ Rxawjo- nk la Vwo belawk o Narkwik*
@ducajobemo vado|ozkwo
- Iodb nakdoio be be lk we`oy|wu be la xadbkj gwab vwa`jkjonk$ va xwk|jo- nk$ oj|ewja wkyedbejoc |e orgbe`doik rk av}e orgawe 76;<* `aloje u We- vugdoio Ywvynab$ na bo }e ama`u}o|o orgaw ve| vaydkjonk vkw|o bk na be je vawozu `ejaiol u Vkwdkmej|u GoC or WY-k* Ayxk bkjbe la xadbja` gwa bk rky|uvjoznoc mbey|k u rknajalk-  xjom |o bedomk jk av}om orgawomk 76;<* jk ej|o|e|ynam o lwfk xjam jo-  xau ama`u}o| }e a|ndkjbkj be gkwo-  bewk jk vu|u GoC nk euwak|dkj- |ynom oj|e`wkio bkmk$ ayo`uwk|o alwfox va xwk|kn u WY$ |e vay|k xo|o |e- medbe rk agja xu gc* lwu~|xk jk vwojiovomk |adewkjio be$ oy|oje$ vwkx - le$ wk xjavwk xjay|o o rk~|o|e dbulynoc vwk xk jk io bedam vway|awu lwfk xe$ vawuzoa be Emow Yudbk`o}$ ojoio bk|aw o ayjo xkz nakdoio be* Vwelybeljoik Ulwufejbk Ywegwe- jozne mkbne Ck|olfk Mecmela xo} oy|kndk be nkna ye |wegk ama`u}o|o yxomk na bo |a fede lk `dkyk bu rk av}oju u na bab yu fo xbedo vwo be wk|k$ |e lk ye o ajomk na bo |weju|ja fo xe u lwu`am ej|o|e|u ama`u}o lk ye vwo bk xe jk vwo bewk|jk vwego xkdo~|k o lk nawoy|e yxe gejehio be na be om rknaj ayo`uwk xk* Eloj Wkmudo} or Ulwufe- jbk Orxaw or Vwo belawk nka lxk `dk xjk ma|o xk rk vwoy|uvkjbe nakdoio bo jk-  xea be va|wegu lk ye unoju yxo agdo- io jkioajkdje loynwomojkio be$ |e azu xkjbe lwfk xe GoC* - U Wevugdoio Ywvynab ye nw~e yxk ayja xjk dbulynk vwk xk* \wkfoma lk ye vwamo bejo Orgawjo rknaj va na bem ayutejo wk|jo rdazojio ma`u ydagalja uzey|xa xk|o u vado|oznam fo xa|u* Jo`lbe jemk lk nwxjoio va- ja xa ladkre jk xoyane ujnio be$ |a be vajofk xkjbe fw|k xk o rjkn lk ye je- mk bu name agwk|o|o rk vama}* Jk- lkm ye lk }ema vwo xadbe|o jk~e `ducajo beme vado|ozkwe lk jkvanaj vazju wklo|o rk `wktkje o ydu~k|o jbo - ca xe va|wege$ vawuzodk be Gknowk Ckyezo}$ vwelybeljoik Ulwufejbk Fejk - fw|xk wk|k*
Vwambejk rknajk
Gawgk rk GoC o xdky|o|k vwk xk$ ymk|wk Ckbwk ]k|o}$ vwelybeljoik Ulwufejbk `wktkjk Feje Ywegwejo- ie$ mawk go|o jk vwxam mbey|u$ k je gawgk rk ej|o|e| y|xawej jk `ejaio- lu* ^k}ow Ywegwejoik or Ulwufejbk da- `awk~k GoC nkrka be nkna `k wklu-  be ~|a be axkna xedono gwab ulwufejbk mja`a `alojk jknaj wk|k uyvoa y|xawo|o axknxu nakdoio bu* - Rk jky be xkfja lk ye wklo jkvwambejo rknajk$ lk ye xo~e wklo jk ama`u}k xkjbu va xwk|nk$ |e lk ye axo dbulo orgawe rk rknaj jk lwfk-  xjam jo xau$ na bo }e ~|o|o|o yxe u axab lwfk xo$ nkrkdk be Mujowk Yugk~o}$ vwelybeljoik Ulwufejbk mkbno Ywe- gwejoie*Jk bkx dbejo yu o a|xawejo wkr`a xa- wo yk vwely|k xjoiomk xbewynoc rk be- ljoik u GoC nkna go ye o aje undbu- zode u lbeda xkj be nakdoio be*
M* VKMUN
MWXGoC a jkvklomk jk xbewyne agben|e
Al unuvja` gwabk vwobkxdbejoc jkvklk$ ykma lxkvwelme|k ye xale nka nwoxozja lbeda orkroxkjbk xbewyne mwfjbe2 jkvkl jk cwkm Yxe|a` Ykxeu Gdkfubu o K|on lfkmobu u Gobedbojo
Va|voykj yvawkrum a vwoy|uvkjbu nakdoiobo ;* mkw|
Iodb nakdoiobe be lk we`oy|wube laxadbkj gwab vwa`jkjonk$ vaxwk|jonk$oj|ewja wkyedbejoc |e orgbe`doik rk av}e orgawe 76;<* `aloje
Nakdoiobo vwoy|uvoda ana 96aw`kjorkiobk ioxodja` lwu~|xk
Ha|a* ^* YUD\KJAXO]
Ladobexkjbe udbk jk xk|wu
Jk yvoynu vwoy|o`doc vwo bkxk jkdkre ye2 Hewcklo bk u Gkjbab Duio$ cwkm YVI-k u Odo bk~u$ @wklynk lfkmo bk u Vwo belawu$ Iwnxeja `wagdbe u Wk~|kjomk o lw* Ojk- ze$ cwkm Yxe|a` Ykxe u Gdkfu bu la yklk be goa xo~e vu|k vwelme| jkvklk* Yxe- ~|ejon Zelamow Tedmk$ y|kw be~ojk cwkmk$ nkfe lk a vazojoaiomk joyu fedbedo `a- xawo|o$ nkna je go lado bexkdo udbe jk xk|wu* Uazo Yvkyaxlkjk 76;;* jk cwkmu Yxe|a` Ykxe be oyvoykja xo~e al 96 `wk- ho|k yk je`k|oxjom vawunkmk vwa|nkjom mwfjbam* - Vadoio bk be gwra wek`axkdk$ vazojoaio yu a|nwoxejo* Rkgwojbkxk |a ~|a yu axa` vu|k gode u vo|kjbu vujadbe|je ayage na be la |klk joyu xw~ode vwenw~k be* Rk- cxkdjo yma Av}ojo Odolfk$ na bk be gwra ykjowkdk ~|e|u$ k vazojoaio yu ye orxo- jodo* Jklkma ye lk be orxojbej be goda oynweja o or lu~e$ nkrka be Tedmk*
Naxkzexo}2
Jkbze~}e ye oyvoyubuuxweldboxo `wkho|o odo ye wkrgobkbuvwarawo
Vudbo}2
Mawkma or`wklo|o aybe}kbrk va~|oxkjbe xbewynoc agbenk|k
Ha|a2 K* NKBMAXO]
 
U FOFO
AYDAGATEJBE
ywobelk$
;?*
leiemgkw!vwayojki76;7*
9
NAJHEWEJIOBK U YKWKBEXU
Deniobe rk Yowobu
U aw`kjorkio bo Xkjbynavado|ozne ojoio bk|oxe GoC o  Kwkvyne wehawmyne ojoio bk|oxe - KWO buzew be vazedk lxa- ljexjk najhewejio bk a |emo Metujkwaljk rk beljoik o Gayjk - Denio be rk Yowo bu* Metu uzeyjoiomk yu o Kmew Nkve|kjaxo} #MXVGoC/$ Kyom Mubno} #HVJ Ykwk bexa/$ vwkxjo en yvew| Nkyom \wjnk$ jaxojkw Hwkjnhuw|ew Kd- d`emeoje Reo|uj`k$ orxw~jo lowen|aw KWO-bk Gkyymk Na- lmkjo o lwu`o* Iodb yemojkwk be wkrmbejk oynuy|kxk or wk|k u GoC o we`oaju |e kjkdork va|erk metujkwalje rk beljoie lk ye oy|a je go vajaxoda u Yowo bo* - Mo omkma jenadona vaunk y Gkdnkjk$ k |a be lk metujkwaljk oj|ewxejio bk rk Yowo bu mawk go|o gwfk$ lk je go la~da la nudmojowkjbk nwore$ k lk vay|wk- |jo vwaiey gule lojkmozjo bo$ wenka be Xe|aj Yuwwao$ ayjoxkz Wehawmyne vkw|o be AWK jk Nayaxu* - Jknaj 76 mbeyeio yowobyne wexaduio be moydodo yma lk  be yklk vwkxa xwo beme lk orwkroma ole be gulu}jay|o Yo- wo be* Jk ayjaxu oynuy|kxk remkdbk nka ~|a be GoC$ nk- na yu ajo vwajk~do wbe~ejbe lk rkuy|kxe najhdon|e o yu- nage$ |e nkna lk jk jkbgadbo jkzoj vwatu vwaiey |wkj- roio be$ wenka be Ykdkm Nkpknogo u ome Kwkvyne wehaw- myne ojoio bk|oxe #KWO/$ yk ybelo~|em u Vkworu* Lalka be lk be ayjaxjo iodb najhewejio be wkrmbejk oynuy|kxk$ la- gwoc wbe~ejbk$ kdo o lk ye vwa`axawo a `we~nkmk na be yu jkvwkxdbeje |anam vwaieyk |wkjroio be u GoC o jenom lwu- `om mbey|omk |e lk ye zu bu vwevawune o vwo beldaro* - Ole bk najhewejio be be lk ye jk jeno jkzoj vaxu- nu vkwkdede ormetu aja`k ~|a ye le~kxkda jk axom vway|awomk o aja`k ~|a ye le~kxk yklk$ va`a|axa u Yowo bo$ nkrka be vama}jon mojoy|wk xkjbynoc vaydaxk GoC rk godk|ewkdje aljaye Kmew Nkve|kjaxo}* Uzeyjoio najhewejio be yu u`dkxjam vwely|kxjoio  Kwkvyne wehawmyne ojoio bk|oxe$ vwaheyawo yk yxeuzo- do~|k u YKL-u$ dbulo gdoyno yowobynab avaroio bo$ oj|eden|u- kdio or we`oajk |e zdkjaxo o ykwkljoio Xkjbynavado|ozne ojoio bk|oxe GoC*
@EJEWKDJK YNUV^\OJK MKLWOLYNA@ NDUGK
Belojy|xa u wkrdozo|ay|o
Rkmbejon vwelybelkxk bu}e` Xo be}k mojoy|kwk o mo- joy|kw xkjbynoc vaydaxk GoC Rdk|na Dk`umlfo bk uzey|xu be jk SO rkybelkjbu @ejewkdje ynuv~|oje Mk- lwolyna` ndugk na be ye ;0* o ;3* leiemgwk alwfkxk u Do||de Wainu$ YKL* Lamk}oj @ejewkdje ynuv~|oje o `alo~jbe najhewejio be na bk be vayxe}ejk vwajkdk- fejbu wbe~ejbk rk ndbuzje vwagdeme 7;* xo benk be va- zkyjo vwelybelkxk bu}o Mklwolyna` ndugk o gox~o vwelybeljon YKL-k Godd Idoj|aj$ k ynuv be vayegjom agwk}kjbem varlwkxodk o lwfkxjk yenwe|kwnk YKL-k Coddkw Idoj|aj$ bkxdbk Hejk* Dk`umlfo bk be belkj al ?9 zdkjk Mklwolyna` ndu- gk na bo anuvdbk gox~e vwelybeljone o vwemo bewe or 87 remdbe yxo be|k* Nka uxaljozkw jk vkjedu a xe- ro ormetu mowk$ yo`uwjay|o$ ojnduroxjay|o lwu~|xk o yaio bkdje vwkxle$ Dk`umlfo bk be unkrka jk gc* vwoawo|e|e* - Yaio bkdjk vwkxlk o enajamyno wkrxab nka rk-  beljozno vwoawo|e| jk lwfkxjam$ we`oajkdjam o `da- gkdjam joxau ye |e~na ma`u vay|o}o ger bkzkjbk ojnduroxjoc o rk beljoznoc lwu~|kxk jk wkrdozo|om joxaomk o lo bedaxomk yxo be|k* Rk|a be gulu}jay| GoC$ nka o io bede bu`aoy|azje Exwave oj|e`wowkje u EU$ lowen |ja xerkjk rk xwo beljay|o rk beljoznoc lwu~|kxk na bk ojy|o|uioajkdja gwkje o vwamaxowk-  bu belojy|xa u wkrdozo|ay|o* Vwombew xkfje ojy|o|u- ioajkdje y|wun|uwe be orgawjo yoy|em na bo mawk ama`u}o|o vwombeju lemanwk|ynoc vwojiovk na bo `kwkj|owk bu klenxk|ju ojnduro bu yxoc e|joznoc `wu- vk o xe}u rky|uvdbejay| fejk o mdkloc nka ndbu- zjoc jayodkik unuvjoc vwambejk$ nkrka be$ ormetu ay|kda`$ Dk`umlfo bk* Aj be ojhawmowka vwelybeljonk Idoj|ajk a vwoawo|e|omk o vewyven|o- xkmk GoC o we`oajk |e orwkroa rkcxkdjay| rk la- yklk~jbu uda`u o yvwemjay| vwelybeljonk Idoj- |ajk lk o u gulu}jay|o vamkfe GoC*
Uy|k xjo yul Helewkio be GoC$ vweyuloa be$ va rkc|be xu Fox nk Gulomowk$ vwelybeljonk HGoC lk zdkj ?* Rknajk a we xoro bo gawkik$ na bo `a xawo a uxbewejbomk na bk ye y|kx dbk bu xkj yjk`e$ u lo bedu na bo `dkyo2 —***odo yu orlk|k u uvwk xjam vay|uvnu ykma jk ayja xu orbk xk yxbelank$ va| xwle gawkzna` ulwufejbk odo jk ayja xu meloioj- yne lanumej|kio be$ k u yuvwa- |jay|o yu yk exolejio bkmk a jeoy- vdk}ejom xabjoznom vdk}kmk” - jo be u yu`dkyjay|o y Uy|k xam HGoC*
Orxelo$ uxelo
Vwkn|ozja$ jknaj axknxe aldu- ne Uy|k xja` yulk HGoC$ yxo nawo- yjoio gawkzna-oj xkdolyne rk~|o|e #GOR/ na bo yu |emedbem yvameju- |a` zdkjk Rknajk a we xoro bo orxe- lejo$ omk lk ye xwk|e u vwk xa$ lk om ye jknjkle we|wakn|o xja oyvdk- |e$ k u yduzk bu lk yu |ufodo Mojoy- |kwy|xa rk gawkznk vo|kjbk HGoC$ vdk|o| }e om ye o rk|erje nkmk|k o |wa~na xo klxank|k* Av|omoy|o vwe- |vay|kx dbk bu lk be rkcxkdbu bu}o zdkju ?* Rknajk a we xoro bo$ ger vwk xk ay|kda ana ;*566 ayagk*Ojlonk|o xja$ metu ajomk na bo yu rkcxkdbu bu}o zdkju ?* orxelejo or vwk xk$ rjk|kj be gwab ajoc na-  bo yu ufo xkdo va xadbju mowa xoju rkcxkdbu bu}o namkjljom lu- fjay|omk na be yu agkx dbkdo |o be- nam k`weyo be jk GoC* Jboca xe yu vejro be or gulfe|k HGoC va xdkzo- de jkb xo~e jax ik vk ye Runkj Ce- der$ mojoy|kw rk vo|kjbk gawkik u HGoC$ cxkdoa nkna be orxale}o jboc or vwk xk$ jkb xo~e jax ik u~|e- loa* U layklk~jbem |anu we xoro-  be$ k vwemk ojhawmkio bo a vwa-  xatejbu we xoro be gawkik rk vewo- al budo - yev|emgkw 76;7* —unu- vja yu orlk|k 7*0<< jkda`k rk agwkrki HMG7”* Jk wekdorkio bu u VOA!MOA lay|kx dbeja be 5;0 |k- nxoc uxbewejbk*
Vku~kdo$ jknjkle
Valybe|oma$ axe yma `aloje jk vku~kde o jknjkle we xorawynoc |o- ma xe va|wa~odo 7<9*666 NM$ jk jboca xa `awo xa <?*666 NM$ ja}e- jbk ;;8*666 NM$ xarkze 73*666NM$ jk vdk}e rkvaydejoc va u`a-  xawu a lbedu 78?*666 NM$ jk xadaj- |ewe 88*666 NM*** Ur`wel$ yk 50*666NM mojoy|kw be jk`wkloa jk buyvbe- ~jo be we xorawe o we xorawyne |oma xe* Vwemk vaurlkjom orxawomk Aydagatejbk$ nklk be Rknaj a we xoro bo gawkik u vo|kjbu$ jbe`ax `dk xjo ku|aw be Ogwk- com @kjoge`a xo}$ vama- }jon mojoy|wk rk vwk xje o av}e vayda xe*Weioma o |a lk be Uy|k xjo yul HGoC jkdafoa Vkwdkmej|u HGoC lavuju zdkjk ;* Rk- najk a we xoro bo o agk xe- ru agucxk}kjbk naj|wadam yxocnk|e`awo bk nawo- yjonk vwk xk na bo yu jk goda na bojkzoj nawoy|odo vwk xk va ayja- xo yulbeda xkj bk u awufkjomvay|wabgkmk Helewkio be GoC u xwo be-me wk|jocrgo xkjbk* Lknde$ o ana ?6*666 gawk-ik na bo yu u mowa xoju a|o~do va ayja xu |kna- rxkja` luvda` kwmob- yna` y|kfk$ go| }e vwe-lme| we xoro be gawkzne vavudkio be*
K* GEZOWAXO]
U vwkxk ye xwk}kana ;*566 nawoyjonk
UY\KXJO YUL HGoC2
Zdkj ?* Rknajk a wexorobo gawkik be jeuy|kxkj
Vwkn|ozja$ yxom nawoyjoiomk GOR-k nabo yu |emedbem yvameju|a` zdkjkRknajk a wexorobo orxelejo or vwkxk$ xwk}kbu ye jknjkle$ k u yduzkbu lk yu |ufodoMojoy|kwy|xa rk gawkznk vo|kjbk HGoC$ vdk|o| }e ye rk|erjk nkmk|k o |wa~naxoklxank|k
Mojoy|kw yk 50*666 NM jk`wkloa jkbuyvbe~jobe wexorawyne |omaxe
Foxna Gulomow
Wexorobk }e y|k|o
- Vweyulk Uy|kxja` yulk HGoC be va|xwlk y|kxaxk na be orjayom xe} lu- fe xwemejk+ Ajk jkdkfe lk nawoyjo- io na bo yu |emedbem zdkjnk ?* orxele- jo or vwkxk y|ozu vwkxa lk oc ye xwk- |o u y|k|uy na bo yu omkdo vwo be wexoro-  be* Je rjkm a na bem ye gwa bu aya- gk wklo$ kdo moydom lk be |a vadaxoik al 7*566 orxelejoc or vwkxk+ Jo|o be- lja` |weju|nk je ayvawkxkm zojbe- joiu lk metu ajomk na bo yu jk |e- medbu zdkjnk ?* uxelejo u vwkxa$ omk o ajoc na bo yu rdawkgodo rknajyna vwkxa jk jkzoj lk ay|xkwe aja vwk- xa na be om je vwovklk* \knxe jemkm jkmbewu ~|o|o|o* Ayagja moydom lk }e wexoro bk lafoxbe|o rky|ab nkna goyma ma`do vay|uvo|o u yndklu y aldunkmk yulk* Nweju| }ema u hawmowkjbe jaxa` |omk rk naawlojkio bu wexoraw- ynoc |omaxk$ kdo mawkma a|xawo|o o vo- |kjbe jkzojk wklk wexorawynoc |oma- xk$ namve|ej|jay|o zdkjaxk we- xorawynoc |omaxk o vo|k|o ye ma- `u do ajo jky|kxo|o wklo|o va- yka* Yuazejo yma o yk zojbe- joiam lk yu wexorawyno |o- maxo vwaorxadbja |umkzodo alweteje alwelge rknajk$ wenka be vwelybeljon HGoC* Zdkj ?* Rknajk a wexoro bo gawkik `axawo rkvwkxa a uxbewejbomk na-  bk ye y|kxdbk bu xkj yjk`e* Lknde2 —Kna ye u vay|uvnu wexoro be uxbe- wejbk a vwovkljay|o$ anadjay|omk y|wklkjbk$ uxbewejbk a xw~ejbu na- mkjlje lufjay|o$ nka o ay|kdoc uxbewejbk u|xwlo lk yu orlk|k yuvwa- |ja Rknaju a uvwkxjam vay|uvnu odo yu orlk|k u uvwkxjam vay|uv- nu ykma jk ayjaxu orbkxk yxbelank$ va|xwle gawkzna` ulwufejbk odo jk ayjaxu meloiojyne lanumej|kio be$ k u yuvwa|jay|o yu yk exo- lejio bkmk a jeoyvdk}ejom xabjoznom vdk}kmk y|kxo| }e ye xkj yjk- `e yk lkjam orlkxkjbk jaxa` uxbewejbk u yndklu zdkjam 8* y|k- xam 5* axa` rknajk”+
 
Zdkj ?* Rknajk a wexorobo

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Azra Mujagic liked this
vestern liked this
Nihad Sultanić liked this
skutorka59 liked this
Pero Peric liked this
vestern liked this
Dajana Jovanovic liked this
vestern liked this
vestern liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->