Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

XVI-XIX. Yüzyıllar Türk DiliXVI-XIX. Yüzyıllarda Türk Dili
XVI. Yüzyıla Kadar Türk Yazı Dilinin Genel Durumu
XVI-XIX. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu Dışındaki Türk Yazı Dili
XVI-XIX. Yüzyıllarda Çağatay Türkçesi
XVI-XIX. Yüzyıllarda Kıpçak Türkçesi ve Edebiyatı
Azerbaycan Türkçesi (Evliya Çelebi’nin Tabiriyle Türkmence)
Kıpçak Lehçeleri (Tatarca, Nogayca)
Çağatay Türkçesi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
XVI. YÜZYIL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATININ GENEL GÖRÜNÜŞÜ
Kültür ve Edebiyat Merkezleri
4. Dönemin Önde Gelen Şairleri
Fuzuli ve Eserleri
Baki
Bağdatlı Ruhi
Hayali
Diğer Önemli Şahsiyetler
Şiirde Yeni Tarz ve Üsluplar
XVI. Yüzyıl Nesir Yazarları ve Türkçe
Süslü Nesir
Orta Nesir
Halk Nesri
XVI. Yüzyıl Halk Edebiyatı
Köroğlu
Pir Sultan Abdal
XVII. YÜZYIL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATININ GENEL GÖRÜNÜŞÜ
Dönemin Önde Gelen Şairleri
Nef’i
Nabi
Şeyhülislam Yahya
Sabit
Neşati
Naili
Dönemin Diğer Şairleri
Mesneviler
Nesir Edebiyatı
Katip Çelebi
Evliya Çelebi
XVII. Yüzyıl Halk Edebiyatı
Karacaoğlan
Gevheri
Âşık Ömer
Diğer Halk Şairleri
Tekke Şairleri
Aziz Mahmud Hüdayi
Niyazi-i Mısri
XVIII. YÜZYIL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATININ GENEL GÖRÜNÜŞÜ
Lale Devri
Edebiyatta Mahallîleşme
Nedim
Şeyh Galib
Diğer Önde Gelen Şahsiyetler ve Eserleri
XVIII. Yüzyılda Nesir
XVIII. Yüzyıl Halk Edebiyatı
XIX. YÜZYIL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATININ GENEL GÖRÜNÜŞÜ
Tanzimat Döneminin Önde Gelen Yazar ve Şairleri
Şinasi
Ziya Paşa
Namık Kemal
Ahmet Mithat Efendi
Şemsettin Sami
Dönemin Diğer Şair ve Yazarları
XIX. Yüzyıl Halk Edebiyatı
İMLA
Arap Harfi ve Çeviriyazılı Eserler
FONOLOJİ
Ünlü Uyumları
Dil Uyumu
Dudak Uyumu
Ünsüz Benzeşmeleri
Kelime Tabanlarında
Eklerde
SES OLAYLARI
Ses Düşmesi
Ünlü Düşmesi
Ünsüz Düşmesi
Tekleşme
Ses Türemesi
Ünlü Türemesi
Ünsüz Türemesi
Ses Değişmesi
Ünlü Değişmesi
Ünsüz Değişmesi
MORFONOLOJİ
Yapım Ekleri
Çekim Ekleri
KELİME YAPIMI
Türetme Ekleri
İsimden İsim Türeten Ekler
İsimden Fiil Türeten Ekler
Fiilden İsim Türeten Ekler
Çokluk
İyelik Kategorisi
Hâl Kategorisi (İsim Çekimi)
Yalın Hâl
İlgi Hâli
Yükleme Hâli
Yönelme Hâli
Bulunma Hâli
Ayrılma Hâli
Vasıta Hâli
Eşitlik Hâli
FİİL ÇEKİMİ
Şahıs Ekleri
1. Tipteki Şahıs Ekleri
2. Tipteki Şahıs Ekleri
Zaman Ekleri
Görülen Geçmiş Zaman
Öğrenilen Geçmiş Zaman
Geniş Zaman
Şimdiki Zaman
Gelecek Zaman
Kip Ekleri
Gereklilik
İstek ve Emir
FİİLİMSİLER
İsim-Fiil Ekleri
Sıfat-Fiil Ekleri
Zarf-Fiil Ekleri
Gerçek Zarf-Fiil Ekleri
Sıfat-Fiillerden Türemiş Zarf-Fiil Ekleri
KELİME GRUPLARI
Tekrar Grupları
Aynen Tekrarlar
Eş ve Yakın Anlamlı Tekrarlar
Zıt Anlamlı Tekrarlar
Bağlama Grubu
Sıfat Tamlaması
İyelik Grubu ve İsim Tamlaması
İyelik Grubu
Belirtili İsim Tamlaması
Belirtisiz İsim Tamlaması
Aitlik Grubu
Birleşik İsim
Birleşik Kelime Olarak Birleşik İsimler
Birleşik Fiiller
Unvan Grubu
Ünlem Grubu
Sayı Grubu
Edat Grubu
Son Çekim Edatı Grubu
İsnat Grubu
Datif Grubu
Lokatif Grubu
Ablatif Grubu
Fiil Grubu
Partisip Grubu
Gerundium Grubu
Kısaltma Grubu
SÖZDİZİMİ
Secili Cümleler
Fiil Cümlesi
İsim Cümlesi
Basit Cümle
Sıralı Basit Cümle (-up/üp Ulaçlı Cümleler)
Devrik Cümle
Soru Cümlesi
Bağımsız Birleşik Cümleler
Bağımlı Birleşik Cümleler
Şartlı Birleşik Cümle
Ki’li Birleşik Cümle
İç İçe Birleşik Cümle
Karma Birleşik Cümleler
LEKSİKOLOJİ VE ANLAMBİLİM TERİMLERİ
OSMANLI TÜRKÇESİNDE EŞ ANLAMLILIK
YARDIMCI FİİLLER VE BİRLEŞİK FİİLLERİN YAYGINLIĞI
TEKRAR GRUPLARININ YAPISI
“BEN” VE “HAKÎR, BENDE, BENDENİZ”
KELİMELERİN GELENEKSEL YAZIMLARI VE TELAFFUZLARI
BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMALARI VE TERİMLEŞME
DOLAYLI ANLATIMDA DÉ- VE EYİT- FİİLLERİ
BATIDAN GELEN KELİMELER
OSMANLI TÜRKÇESİNDE ÜSLUPLAR
DİL, DİN VE KÜLTÜR İÇERİKLİ DOĞRUDAN ALINTILAR
DİN VE DEVLET BÜYÜKLERİNİ DUAYLA ANMAK
OSMANLI TÜRKÇESİNDE İFADE KALIPLARI
Selamlaşma
Hitaplar
Teşekkür, Dua, Kutlama ve İyi Temenniler Bildiren İfadeler
Beddua, Azarlama, Kızma ve Tehdit
Nasihat
Başsağlığı, Üzüntü ve Keder Bildirme
Rica, İmdat ve Kabul
Şaşkınlık ve Utanma
TANZİMAT DÖNEMİ ÖNCESİNDE GENEL DURUM
Türkî-i Basît Akımı (Mahallileşme)
TANZİMAT DÖNEMİ SONRASI TÜRKÇE VE DİL TARTIŞMALARI
Tanzimat Devrinde Dil
Dil Konularında Yapılan Çalışmalar, Tartışmalar
Gramer Çalışmaları
Sadeleşme Çalışmaları
Dilde Yenileşme Tartışmaları
Servet-i Fünûncuların Dil Anlayışına Karşı Görüşler
II. Meşrutiyetten Sonraki Dil Tartışmaları
Türk Derneği ve Çalışmaları
Fecr-i Âtî Topluluğunun Dil İle İlgili Görüşleri
Mustafa Kemal Atatürk ve Latin Harferi
Sarayburnu Açıklaması
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
16. ve 17. Yüzyıl Türk Edebiyatı

16. ve 17. Yüzyıl Türk Edebiyatı

Ratings: (0)|Views: 76 |Likes:
Published by Sinan Ataseven

More info:

Published by: Sinan Ataseven on Dec 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 29 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 33 to 69 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 73 to 81 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 85 to 162 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 166 to 172 are not shown in this preview.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Aalfaa Beta liked this
신양섭 liked this
Ali Hut liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->