Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Forum QGU3013 Loges D045747

Forum QGU3013 Loges D045747

Ratings: (0)|Views: 219|Likes:
Published by Loges Sockalingam

More info:

Published by: Loges Sockalingam on Dec 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2015

pdf

text

original

 
Course ID : QGU3013 < Group Name : Group UPSI15(A121PJJ) < Full Name : LOGES A/PSOCKALINGAMTitle MessageDatepostedFull Name
FORUM 1
Salam 1 Malaysia.Kurikulum futuristik merupakan rancangan pembelajaran yang mengandungi ciri-cirikurikulum pendidikan abad ke 21 di mana ciri-ciritersebut mampu melahirkan individu yang berkualiti dalam semua aspek bagi membolehkanindividu tersebut mampu menangani cabaran arusglobalisasi untuk masa depan kehidupannya.Pada pendapat saya, kurikulum futuristik ialah pengajaran dan pembelajaran yang berlaku untuk memenuhi kehendak masa hadapan dari pelbagaiaspek seperti aspek teknologi, pedagogi, keperluansumber manusia dan perubahan ideology.Kurikulum futuristik merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan merekamemahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat.Jadi, kita sebagai seorang guru mesti menguasaiilmu pengetahuan dalam teori pembelajaran dan psikologi. Selain itu, guru juga perlu menunjukkansikap jujur yang dapat mewujudkan interaksi dalam pelbagai hala dan memperoleh ilmu pengetahuanyang lengkap dalam mata pelajaran sertamenggunakan kaedah & teknik mengajar yangmemudahkan murid menjalankan aktiviti pembelajaran mereka.Sekian.
10 Oct201206:58:13PMLOGES A/PSOCKALINGAMFORUM 1Salam Satu Malaysia.Ya Saya bersetuju dengan pendapat cikgu. Kurkulumfuturistik adalah satu bentuk kurikukum yang mengarahkepada kurikukum masa depan. Tujuan kurikulum futuristikini diketengahkan adalah untuk memastikan sistempendidikan serta kurikulum yang dilalui oleh murid-muriddalam dunia pendidikan ini dapat melengkapkan nilai modalinsan yang mampu bersaing di pentas dunia. Kurikulummasa depan memerlukan aktiviti pembelajaran yangmengandungi maklumat yang dapat mengesanperkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian muridagar ia dalam menyesuaikan diri dan bersedia menghadapi10 Oct201207:30:06PMLOGES A/PSOCKALINGAM
 
cabaran perubahan persekitaran dan sosial dalam abad ke-21.KSSR diunjur dalam memperbaiki mutu pendidikan diMalaysia. Ia dibangunkan selaras dengan kehendak semasayang bakal mengisi keperluan masa depan. KSSRmerupakan satu pendekatan yang bersepadu dalammembina perkembangan individu secara menyeluruh. Ia juga memberi peluang dan kualiti pendidikan yang samauntuk semua murid dalam memastikan pembelajaransepanjang hayat dilaksanakan. KSSR juga disasar ke arahmembentuk dan mengukuhkan ilmu pengetahuan yangberkaitan dengan masyarakat, dasar-dasar negara,matlamat dan objektif pendidikan berlandaskan FalsafahPendidikan Kebangsaan.FORUM 1Salam 1 Malaysia.Saya bersetuju dengan pandangan yang telah cikgu berikan.Sememangnya kurikulum futuristik merupakan satukurikulum yang berorientasikan masa hadapan. Kurikulumini dibentuk bagi membolehkan murid bersedia untukmenghadapi cabaran-cabaran pada masa akan datang.Kurikulum yang berpusatkan murid ini memberikan lebihruang dan peluang kepada murid untuk membina keyakinanserta ketrampilan diri dari pelbagai sudut.Melalu kurikulumini juga murid akan dapat mengenalpasti kekuatan sertakelemahan yang terdapat pada diri mereka. Ini akanmembolehkan mereka mampu memanipulasi kekuatan yangada bagi menghadapi masa akan datang.Oleh itu, kurikulum futuristik ini bukan sahaja merupakankurikulum pendidikan malahan, kurikulum futuristik inibersifat dinamik dimana ianya satu persediaan kepada dirimurid untuk menghadapi masa akan datang yang semakinmencabar. Tanpa mengenali kekuatan serta kelemahan diri,maka murid akan menghadapi kecelaruan dan permasalahanuntuk berhadapan dengan dunia akan datang.Sekian.10 Oct201207:09:15PMLOGES A/PSOCKALINGAMFORUM 1
Salam satu Malaysia.
 
Saya bersetuju dengan cikgu.Kini merupakan zaman globalisasi yangmementingkan teknologi maklumat. Jadi, sebagaiseorang pendidik, kita harus mendidik anak-anak murid kita untuk menjadikan seorang warganegaraMalaysia bagi abad ke 21 yang mesti dapatmenangani cabaran yang akan dibawa arus olehglobalisasi, ledakan ilmu dan maklumat.Warganegara berupaya merancang masa depan
10 Oct201208:16:13PMLOGES A/PSOCKALINGAM
 
mereka dan mampu membuat pilihan yang bijak dan tepat sesuai dengan budaya dan nilai-nilaisemasa.Untuk memenuhi matlamat mewujudkanwarganegara Malaysia yang bersikap terbuka dankreatif, kurikulum yang direncanakan mestilahmampu membekalkan pelajar dengan kesediaandiri yang kukuh dari segi intelek, rohani, jasmanidan emosi. Fokus pengisian kurikulum semestinyalebih daripada penguasaan pengetahuan dankemahiran asas tetapi kepada penguasaan berbagai- bagai kemahiran iaitu :-kemahiran berfikir secara kritikal dan kreatif kemahiran berkomunikasi secara berkesankemahiran menikmati keindahan ciptaan dan senikemahiran membuat pilihan dan membuatkeputusankemahiran mencari, menginterpretasi danmengaplikasi maklumatkemahiran bergaul dan bekerjasama dengan oranglainkemahiran kepimpinan dan pengurusan
FORUM 1
Ya Saya bersetuju dengan pendapat cikgu.Futuristik bermaksud idea yang menuju masahadapan. Kurikulum Futuristik ialah pengajarandan pembelajaran yang berlaku yangmemenuhi kehendak masa hadapan dari pelbagaiaspek antaranya aspek teknologi, pedagogi,keperluansumber manusia dan perubahanideologi. Pengalaman belajar direkauntuk membantu muridmenyepadukan pengetahuan baru danmemurnikannya bagi melahirkan celik akal melalui banding beza, membuat induksi, deduksi dan
10 Oct201209:05:35PMLOGES A/PSOCKALINGAM

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Rosnah Ahmad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->