Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1. Proiect RUAM 2011

1. Proiect RUAM 2011

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by Sabin Gutan

More info:

Published by: Sabin Gutan on Dec 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

 
Proiect de legeprivind reproducerea umană asistată medical
Proiect realizat de
 Asist.univ.dr. GUŢAN SABIN
sabin_gutan@yahoo.com cu sprijinul Asociaţiei „SOS Infertilitatea”
Capitolul I. Dispoziţii generaleArt. 1. Scopul şi obiectul legii.
(1) Prezenta lege reglementează regimul juridic al reproducerii umane asistate medical,denumită în continuare RUAM, asigurarea confidenţialităţii informaţiilor care ţin de aceasta, precum şimodul de transmitere a lor, în condiţile art.441-447 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,republicată.(2) Prezenta lege desemnează autoritatea naţională cu competenţe în reglementarea, autorizarea,monitorizarea şi supravegherea în sfera RUAM.
Art. 2. Principii fundamentale garantate.
(1) Legea garantează şi ocroteşte demnitatea umană, persoana şi familia, interzicând folosireaabuzivă a biotehnologiilor şi a ingineriei genetice în domeniul RUAM.(2) Legea urmăreşte respectarea interesului superior al copilului.(3) Legea garantează dreptul fiecărei persoane de a decide asupra propriului corp.(4) Legea garantează principiul prezervării speciei umane, individualitatea şi diversitatea umană, precum şi integritatea genomului uman. Pentru respectarea acestui principiu, în scopul RUAM nu se potfolosi decât celule repriductive umane.(5) Legea garantează dreptul fiecărei persoane de a fi corect informată, promovând principiulconsimţământului liber şi informat ca o condiţie fundamentală pentru folosirea tehnicilor de RUAM.(6) Legea garantează dreptul de acces universal la tratament împotriva infertilităţii, fără niciodiscriminare.(7) Protecţia genomului uman şi combaterea eugeniei, precum şi politica demografică şi sănătatea populaţiei sunt probleme de securitate naţională.
Art. 3. Definiţii.
În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii: – 
clonarea umană
 – reprezintă procedeul ştiinţific prin care se creează o fiinţă umană identică din punct de vedere genetic cu o altă fiinţă umană al cărei material genetic a fost folosit;
 – 
clonarea umană embrionară naturală
 – în acest caz apar gemeni sau tripleţi monozigoţi (carenu sunt identici genetic 100%), ce provin din acelaşi ovul, care, după fecundarea cu un singuspermatozoid, îşi divide nucleul în mod natural; – 
clonarea umană embrionară artificială
 – separarea în laborator a celulelor unui preembrion şicrearea unui mediu artificial propice divizării acestor celule şi transformării lor în noi preembrioniidentici genetic; – 
clonarea reproductivă
 – tehnică prin care se creează în mod artificial o fiinţă umană geneticidentică unei alte fiinţe umane, prin aceasta definindu-se o fiinţă umană care are în comun cu o altăfiinţă umană ansamblul genelor nucleare; – 
clonarea terapeutică (biochimică)
 – are drept scop producerea unor copii identice ale unor celule, organe şi ţesuturi pentru a fi folosite la transplant; – 
consimţământ 
 – acordul scris, liber, prealabil şi expres exprimat de solicitant, personal, în faţamedicului sau a notarului, care, în prealabil, l-a informat în condiţiile legii;
1
 
 – 
copil medicament 
 – este conceput special cu anumite caracteristici genetice pentru a servi latratamentul unui frate sau al altei rude sau persoane care suferă de o maladie gravă, prin utilizareacelulelor stem sau suşă; – 
cuplu
 – perechea formată dintr-un bărbat şi o femeie, căsătoriţi sau nu; – 
diagnostic genetic preimplantator 
 – este o tehnică medicală ce implică testarea genetică a preembrionului creat
in vitro
, prin metode invazive, adică extragerea uneia sau mai multor celule pentrudiagnosticarea bolilor sau pentru cercetare; – 
diagnostic genetic prenatal 
 – constă în analiza embrionului după implantare pentru depistareaunor eventuale boli genetice sau de altă natură; – 
donarea
 – convenţia prin care se transmit gameţi sau preembrioni de la persoane voluntareselectate de clinicile medicale către solicitanţi ai terapiei de asistenţă a reproducerii; – 
donator (terţ)
- subiectul în viaţă (bărbat sau femeie), de la care se prelevează gameţi în scopuldonării sau cuplul care donează proprii preembrioni, pentru utilizare terapeutică reproductivă; – 
embrion
 – stadiul de dezvoltare a ovulului fecundat începând cu ziua a 14-a de evoluţie până lastadiul de fetus; – 
 fenotip
 – particularităţile unui individ, care se manifestă în mod vizibil, ca rezultat al interacţiuniidintre ereditate şi condiţiile de mediu; – 
 fertilitate
 – capacitate de reproducere a unui organism; – 
 fertilizarea
in vitro
 – reprezintă o tehnică de ştiinţă medicală ce constă în unirea celor doigameţi (ovul şi spermatozoid) în laborator, extraşi în prealabil de la femeie şi bărbat prin metodespecifice, formându-se zigotul (ovulul fecundat); – 
 fetus
 – organism în stadiul intrauterin de viaţă, ce urmează embrionului şi până la naştere; – 
 gameţi
 – celulele umane reproductive purtătoare de cromozomi sexuali, adică ovulul şispermatozoidul; – 
 genă
 – unitate funcţională individuală a unui cromozom, care poartă caracterele eredităţii; – 
hibrid 
 – constă în combinarea de cromozomi ce pot proveni din gameţi de la specii diferite; – 
himeră
 – creatură ce conţine celule de la două sau mai multe specii sau de la mai multeexemplare din aceeaşi specie; – 
infertilitatea
 – incapacitatea involuntară de a aduce pe lume copii, adică de a procrea, de a păstrasarcina sau a naşte un copil viu; – 
injecţia intracitoplasmică de spermatozoid 
 – constă în recoltarea de spermatozoizi prin tehnicimicrochirurgicale, selectarea unuia dintre ei şi injectarea lui (sau a unui fragment din acesta, nucleul)în citoplasma din jurul nucleului unui ovul (procedeu realizat la microscop cu instrumente speciale); – 
investigaţii medicale preliminare
 – reprezintă ansamblul procedurilor şi analizelor medicaleefectuate înainte de începerea tratamentului preimplantator în vederea stabilirii stării de infertilitate, astării de sănătate a pacienţilor şi a gradului de risc pe care procedura RUAM o prezintă pentru pacienţi; – 
inseminare artificială
 – procedură medicală prin care sperma provenită de la partener saudonator se introduce, după prelucrarea ei în laborator, în uterul, colul uterin, trompele uterine sauvaginul femeii, fertilizarea urmând cursul natural; – 
mamă purtătoare
 – persoană de sex feminin care, în urma unei convenţii, este dispusă să poartecopilul altei persoane sau al unui cuplu în urma transferului unui preembrion obţinut
in vitro
, în condiţiide laborator; – 
 părinţi
– persoanele prevăzute în art.441 alin. (3) din Codul Civil, adică un bărbat şi o femeie sauo femeie singură; – 
 preembrion
 – stadiul de dezvoltare a ovulului fecundat, până în ziua a 14-a de evoluţie; – 
reproducere post-mortem
 – procedură prin care se poate realiza conceperea unui copil de cătreunul dintre părinţi după ce celălalt părinte a decedat, folosindu-se gameţii crioconservaţi ai acestuia; – 
reproducere umană asistată medical 
 – ansamblul tehnicilor şi practicilor clinice sau biologicecare permit procrearea în afara procesului natural, prin intervenţia şi la indicaţia medicului; – 
 surogat 
 – contract încheiat între mama purtătoare şi părinţii beneficiari, prin care o femeie se
2
 
angajează să poarte sarcina şi să nască un copil pe care a consimţit anterior să îl predea, după naştere, părţii beneficiare; – 
tratament preimplantator 
 – reprezintă ansamblul procedurilor medicale şi a tratamentuluimedicamentos ce au loc în perioada premergătoare transferului sau inseminării.
Capitolul II. Regimul juridic al reproducerii umane asistată medicalSecţiunea 1. Cadrul general de aplicareArt. 4. Prevederi generale.
(1) Prin prezenta lege se recunoaşte dreptul oricărei persoane de sex feminin sau masculin de a beneficia de RUAM atunci când femeia singură sau cuplul este declarat infertil, indiferent de stareacivilă.(2) RUAM se realizează doar atunci când există şanse reale de succes, nu prezintă un risc medicalevident pentru sănătatea părinţilor sau a viitorului copil şi după semnarea voluntară şi cu discernământ aconsimţământului informat.(3) Prin prezenta lege se recunoaşte infertilitatea ca fiind o boală cu impact major asupra stării desănătate a populaţiei şi a evoluţiei demografice a României.(4) Infertilitatea şi indicaţia medicală pentru RUAM vor fi declarate de cadre medicale cucompetenţă în infertilitatea umană şi reproducere asistată, angajate în clinici de specialitate autorizate deMinisterul Sănătăţii şi prin care se consemnează incapacitatea involuntară de a procrea pe căi naturalesau pericolul transmiterii unei boli grave la copil.(5) Persoanele declarate infertile vor fi înscrise în Programul Naţional de Sănătate aferent, pentrua putea beneficia de sprijin financiar.(6) RUAM se desfăşoară doar în centre medicale autorizate în condiţiile legislaţiei în vigoare.Centrele medicale sunt obligate, în condiţiile legii, să asigure confidenţialitatea asupra informaţiilor medicale şi nemedicale obţinute în timpul procedurii, precum şi transparenţa totală asupra proceduriimedicale şi a accesului la procedurile medicale.(7) Centrul medical are dreptul de a refuza o cerere de realizare a procedurilor medicale RUAMnumai în situaţia în care se consideră că nu sunt întrunite cerinţele medicale şi legale minime, sau ar  pune în pericol viaţa unuia dintre pacienţi sau şansele de reuşită sunt nule. Refuzul se prezintă înscris, în termen de maxim 30 zile de la data consultului medical şi trebuie să conţină motivaţia medicalăsau legală a refuzului.
Art. 5. Tehnici şi proceduri autorizate.
(1) Prin prezenta lege se autorizează folosirea următoarelor proceduri RUAM: inseminareaartificială, fertilizarea
in vitro
cu embriotransfer, inclusiv injecţia intracitoplasmică de spermatozoid şi a procedurilor conexe acestora.(2) Inseminarea artificială se poate realiza cu gameţii cuplului sau cu donator de spermă.(3) Fertilizarea in vitro
 
se poate realiza cu gameţi cuplului sau cu gameţi de la terţ donator. Nu se pot realiza preembrioni exclusiv din gameţi de la donatori.(4) Embiotransferul se poate realiza cu preembrioni obţinuţi în condiţiile alin. (3) sau proveniţi dela terţ donator.(5) O tehnică sau tehnologie nouă nu poate fi folosită decât după ce a fost autorizată de MinisterulSănătăţii.(6) Procedurile/Tehnicile aferente RUAM cuprind:a) investigaţii medicale preliminare, efectuate asupra ambilor membri ai cuplului sau asuprafemeii singure; b) tratamentul preimplantator;c) tehnici preimplantatoare;
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->