Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Ah, the perks of a media job

Ah, the perks of a media job

Ratings: (0)|Views: 35|Likes:

A journalist talks about the "perks" of being one.

A journalist talks about the "perks" of being one.

More info:

Published by: Center for Media Freedom & Responsibility on Dec 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/17/2013

 
uckrrU`_WxZ
&)i3)
Uarn-^k`qk]lklgswlkwlfa`r oakadbwd`ii`q)bwrfdr`klc`o`r xbwwqwwb`k>Bs)waroimlna x`dwwa`ka`ix`mawjbkfm`ra hjaardqi) Bbqai`r bkwaraxwbwwf)
B OHJBW AXWAIILAX) B jlgwjam+ Lkhim`xwwlinbkflo`qw uarnx)wj`xa`dwja wbma)B akb`tagwjam+ B lmwbwwia wjbkfxwjlw f`vbwj oabkf l+c`qrklibxwoqw k`w rtbwj`ka&x ult+VaraB w` oalxnahik)j Boahlmalc`qrklibxw)B v`qigalxbitxlr&-k`w rtbwj`qwl m`bxwaa-wjlw B gbg bww` oa `kwja rbkfxbga`d jbxw`rtlx bw qrrb`igx)w` xualn`qw wja wmwj)w` mlnagbwdarakha+
OqwrraraB w`oa lxnagrrjlw bi bxlo`qwc`qrklibxmwjlw B akc`r+B rr`qig lix` xlr&-krri bk wjabr `rgar`d bm<&`r-wlkha) oqw bkwja `rhiar `d mtrah`iiahwb`k-wjlwh`kharw wjlwit`qig jltah`xw ma lk lrmlkg liafjlg B k`wjhhk lxxbfkag w` ratbartbw) wj`xa wrbuxw` B j*&*`qkwrYxbgh lkglor`lg) wjlwxwqg frlkw w` wjaQX) wj`xa xhrqmuwb`kx malixwjlw`ahlxb`kliit lhh`mul-kbag bkwarr))bavxvbwj kavxx`qrhax) lkg `j)ax)maawbkfua`uia vj` v`qigk`w jltafbtak ma wja wbma`d glbdBjlg oaak l mawr`lbga+Uqw bwwjbxvlt3 H`tarbkf)rDf4Uifuwrrthr rat`iw wtlwCYY&r+x*rma)qw wlxwbkf*rrrrLriqbk`&xulib `kb&lrrb)&)r<YYgY+qwwwaiiwbkOai3a+Lk+irrjbia+rhhw&#r` wja i-GXLqu-rbxbwwfwr+rrlx vbwiw+*"uhklxwja jbfjq&lt bwxaid)lhhaxx ` lulwwb wrw+rgatrr` iw&xxj+wrr jaB&rr&+briarwwii*&r,aiBr)Y+rxi*"w+*-"karrC w`ow& l Mlilh+rrblkfrau`rwarw` jlthjlg wjlw+ik i+rhw+riwa r+irw` oa g*"ririilibxw w` Iraloih w` jltal i`w`d wjbkfx d`rdrha+ Wjar/rawja uarnx `dwja ur`daxxb`k)rqkriw3k b`rwaribkc`qrklibxkwxhj``i lkwihtak iaxxx` brrk*&YY&xr5`kix+@kh ia+rrkx lo`qwwjhri lx`ka f`ax +ri`kf+B ja lxxqmuwb`kbx wjlwh+rhj `kh`d qx jwrx loqbiw-brr1<r<+<<br<<^]uxxj)"iC**`mU)i-kbw)# q# l& YY*&iqqkriwjh ohrw+O)r)bkc`rrrk+ribxrkhj*"qi)Brr&wk*&ikjr&r abkfirrigj, r&ka`d wja dak& walhjarxrtj`rthrh
urlhwbhbkf`qrklibxwx` livltxmlna xqraw` oa riraxxag `r wjaulrw+ Wjlwmalkw k5 W-xjbrwxlkgcalkxqkiaxx h`tw-rbkf lrliit+ OqwB jlta k` mam`rt`doabkf w`ig rtjlw w`g`bdxak+agbr draa ]qkhjk7rbialw rt`rn.r&-arhilt+
&h5qwwax
Glt@ka `d mth`tarlfa `dHbwt Jliiura&xakwag ma rtbwjwjlw xbwqlwb`k+ Lw wjauraxx `d-dbha)+wwaz+rhwirkr"*"k) YY` jgbw+arx hlmaqurtbwjl wrlt i`lgagYrbwjnbig*rawk) hir`>+r><f<6) k+<xwalmagrbha+ L mamoar `dwjaxwldd xwlrwa+g xawwbrrfwjh+ wloia+itbwj`qwrraah-i`r lk bktbwlwb`rr)wjh+ rw)u`rwarxx+rwg`q&k l3rhixblrwahiwlwbrrf+ X` ribhi I/YY&h&rhwlrultarx)+rwwar lib)/`ka rhu`rwarxlbh-<) x bd w` olk-b+ir rr wlwarar|qaYib))k3krbfirwjlta oaak`k wjh rkbkhix`d wjakartrau`rwarx+ Wjarak&lx k`ka+Bkgah+g) d`kaxlrtatart`ka aixajhlgag d`r l harwlbkhibrahwbhk)
rtjlw kaag q&lxwjara w`orbkf`qw `ka&xh`mulxx0Bw w``nx`ma bkra `r maw` k`wbhajlwwjaclkbw`rx&lx l wlzul-tar ``oqw k` `kajlg `ddaragjbrk ldraamali+ Atakwqlii) gahbgagw` hbwjarorbkf `r oqtkrt `k&kiqkhj+Draaqkhjax) rr wja ibwarlixakxa)lra raflrgaglx+rd`rkr`d/h`qrwaxr/&azwakgag w`wjaurhxw+ B j+ri lral d*"kr*wwf*"`g-q)biiwjlw l f`r+arkmhkw `ddbhaj`uaxk&biioa ramarmoa&rag)kgrahbur`hlwhg)ot lc`qrklibxwrw<)<<|rrbkfjbx rr rar`o+Bw &l urlhwbha jlw jlx oaak rauib-hlwag bklim`xw atartoalr
Bkr`biOkwkhta)ir1)Gahr"mii"f)"
klwqrliulrw `d hialibkf&bwj wjaurr+xxxqhj wjlw rbx loxakhahqqigjar)&wkr&iri"i"crY *)<iib-`xbwi&) d k`w`dh`muilbkw+Oahlqxaarnx +wra h`mbii*"k)wjat akhr)rlhju`kwarrbw`rbw;wjlwxj`qiwi +w raxariag wwbw w&kr-ui`tarx+Akxrrrbkfj+rwc*rrrr-klibxwalwx ur`ur+rit lirhibtw&3gahakwit x x`mawjbkfjbx `r jaramui`ar xj`qig akxqra+Oqwatak wjbx jlxbkhralxbkfitoa-h`ma wja oqrhiak `d khvx
X@QWH₩&X+
XbmuqbrFxbxwboiF
Uarnx+rra`d wrr&`nbqgx3 `kabx mlga ltlbiloia ot `ka&x am-uri`tarlx l gbrahw raxqiw `d lb`o`ka bx lxxbfkhg w` wi`> wja `wjarbx fbtakotl kartx x`qrha) lix`oahlqxa `d wjab`owrra jlx w` wi`+H`r+arbkf `ddbhbli tbxbwxlor`lg bxl uarnwj+rw bx qxqliitur`r+bgag ot `ka&x `k&kmagrl`ddbha+ija `bdbhad``wx wja obiixd`r wrltai) w``g) lkglhh`mrk`-rilwb`kx+Bk rawqrk) `ka bxxqu-u`xag w` gaibtar xw`rbax+Wrltai bx lix` +r uarn wjlw hlkoa ur`tbhbahi ot lkartxx`qrha5r+irtwrdrx`ri`r `rflkbslwb`kwj+rwi&bxjaxw` o*+vrbwwak lo`qw+]rw wjw)3w&bkxwlkhax) k5 azuhkxab+ xbr`wriwiarhwi ot wja kaq x `rfl-kbslwb*"k+ Lkwi oahlqxa k` a[-i+hkxrbxI+`rkr i+r& wja`d4r3a) d`r-abfk wkux dbk+rkhahi jt xu`kx`rxBw)k) i&rr)&krr&+rr*<&i&wh*i&Y& k]hribkI"r|+rkbr)rwi`kx+ BwbxliqhntkaYY xCr"*"kw ir+ww `oxak&hx l xw x-wakr `b r*"w+rwb`irYY&j*&<<I&Y&hrr+<Y&hi*"uD*"rwIrbwbh1 urwxhkw wjhkrxhiiw&x+ i"wjarrtbxa)wjwuiqmf`ax ww;+rkhiramlbkx i&bwj-wjaw`u orlxx+M`rawjlk`wjardrhrnx)wr+rY&-hix+rrh m`rh xqhhhxxwqi bk fhw-wbkf xw`rb*+xrr+rbwwak+ Kait ar-uwrbhkhaxbk d`rabfk ilkgxhlrrt liafbwbkrlhr- jlw hlk oajlrwi wh)bfk`ra+ @dwhk) ra+rCkarixh+rwwoa `ow+rbkahitak dr`ribrlr ri& I++riwiir iaxhrboahi xcrwk-
dwmriq ,r4baOkAkk
nawx+ Akwarw+rbrikakw xw`rbaxwjlw dalwqra bkwartbarixribwjhwlrxur`kr))wikbijarr k&+&r r)lra l f``hi arlmI+ihV`rn-railwag +r 3)++3 33r3+3+ror`lg lrh wjr+33&3&3++&
;mkk` rj- kurw -)j&&
bxwx kwrrkrliit w&rr&+&+ +&urh1airwla1urwar*Ykr+i )- 3-+rfa wjlw jlr jahqma C3++ +3-+3uragbhwloia+ Atakrtbwjr jb33w&qgfw&w `k `ddbhbliirrl3+-wb*"kag wrbux+ dartc`qrrrlir+r-v`qigwjbkn `d ulxxbkf qu+ lhjlkha w` wlna wjakazwuilka`qww`x`martjara)lktrtjara/iw&x`ka d`rm `d h`rrquwb`riBh+ikk`wrr&;bxw+/ rk`wjarc`qr-k)ribxw mqxariir lgmbwx+ raiar-rbkf w` wrltaix wjlw lra rhliitk`wjbrrf kr`r*& wjlkbwrrrnaw3+Ult`il hlk oa raxbxwahi) oqw k`wwriux+
ii`rh jlkm`whbili
Uarnx lra lw wjabrtbxboihohxwCqrbkf)wirh Hjrbxwkr+rxxal-x`k+Hbdwx dr`m riai&x x`qrhaxBbbarliit wr-rkroiakw` wjI& kI+' x-r``m+Hr^irirwbiwr+wwr&3 wr+)iiii*)k:) j)Yxh wjCwrrr4+&+<<r<<-)riir wbkwi wirw&brrlr rr ir+&ibri+rruryaibrw3+rjibi i))q>j w)irr3ir+rr +iww +rw) w wir)-brrwwq )wBk))ihBrr+iYw<++"i &rwrwkw-Yf+rbk+#rrwrur+r+bw)+)rrt r+f+rrgh+i+r& )w*ha^rw+riri* k r-rI)+iBiaYY*&rw)iiibgib)&krwr)bwwrwgqrbkfwja j`ibwilr&3 i+qw `kobrwjgltx +rxrrw&ii+_h)riw# wirhr+rhdUrd+Y)rrDk`w ibmbwr+C w)) wjri)iirfboia+y-rrw rri jabrwf )wr)&wwrww)wib+ih+wr-rbw&rkbwir bw wiwh aru+a+r+wwb`kiUialxa qm w`ulfa<<
G5 Dbibubk``qmlib'xjlta wx`f``g0Iaw&xlna luaanlw wja bt4x`d `qwh`qkwarulrOorhlg3+C`qmlibxwxkFamlkki`lwgixh`qro`kjaqx₩`d haiiuj`k₩x)kgwbaurj`x`dwaiatbxb`k kghlii*T`inxvlfak8u`iwxgrux `db <1uarhakw`kwjaxlia`dk#hlix")agqhaglwaxk j`w₩ix)wh+w`kwja)#rkiwhrrC`lmliixk_ablk+Lw j₩ _auqoiihl`~rwi`kliH`ktadg`dikJh~R`bi gqrw7 'a irxwuraxb-ghkqrihiah&4`k)ja `ii`vbkf artbh`4 4rxmxgavlbiloia`b`qmlibx:`wdwr`3ml'xlf`x)bkbdqglixlkgvgbyrf) Lih``dbFr₩g ar`aa h`8mxwb`xrigmlnh`tFrx)ja 5xa`wl jlbrxri`k)K `qdifa)u``ixoi4 kg wr`aoa`rdrhmM`kgl5 jqirgrd`d ja gqr$wb`k dwa h`krrakwb`k+dmkQkiwlg rr8xkwxDklwb`kli"+wja VjbwaJ5qx0axxh`ruxvlx'a rahbubakwd lfbdwdrhmlhw`rW`mJlkwx3'<)5*Z"xuraxx`lhjbka) ja au`wawxlhhauwagjafbdwlkgxakwlwblkn-`qk`wa` Jlknx)dr`mja O`xw`k~akig-HjbwOwabil

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->