Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Gipuzkoaren Ekonomi Garapena. ENPRESAREN FINANTZAZIOA (Eus) Economic Development in Gipuzkoa. THE FINANCING OF ENTERPRISES (Basque) Desarrollo Económico de Gipuzkoa. FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA (Eus)

Gipuzkoaren Ekonomi Garapena. ENPRESAREN FINANTZAZIOA (Eus) Economic Development in Gipuzkoa. THE FINANCING OF ENTERPRISES (Basque) Desarrollo Económico de Gipuzkoa. FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA (Eus)

Ratings: (0)|Views: 149|Likes:
Published by EKAI Center

Gipuzkoaren Ekonomi Garapena. ENPRESAREN FINANTZAZIOA (Eus) Economic Development in Gipuzkoa. THE FINANCING OF ENTERPRISES (Basque) Desarrollo Económico de Gipuzkoa. FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA (Eus)

Gipuzkoaren Ekonomi Garapena. ENPRESAREN FINANTZAZIOA (Eus) Economic Development in Gipuzkoa. THE FINANCING OF ENTERPRISES (Basque) Desarrollo Económico de Gipuzkoa. FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA (Eus)

More info:

Categories:Types, Research
Published by: EKAI Center on Dec 20, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2014

pdf

text

original

 
 
@s ` Xjrodkh U`pnr, dt ljns kjt rnbinct `ky dkstdtutdjk`i pjsdtdjk jr jpdkdjk kndtanr jb NO@D Cnktnr, kjr jb dts spjksjrs jr suppjrtdkh nktdtdns. NO@D Cnktnr snnos tj lj musdknss wdta cjfp`kdns jr hjvnrkfnkts cjvnrnl dk dts rnpjrts. ]n`lnrs sajuil mn `w`rn ta`t wn f`y a`vn ` cjkbidct jb dktnrnst ta`t cjuil `bbnct tan jmgnctdvdty jb tads rnpjrt. Dkvnstjrs sajuil cjksdlnr tads rnpjrt `s jkiy ` sdkhin b`ctjr dk f`odkh tandr dkvnstfnkt lncdsdjk.
 
H@]@D@ DKKJR@\DJK CNK\N], HJD]^ 0,@= FJKL]@HJK \NI7 4<3=>505< RD\J]D@-H@S\NDW 2342<0<>8 INOND\DJ 28>85081> L^]@KHJ 211104>=5 N-F@DI7 dkbjEno`dcnktnr.nu b`cnmjjo.cjf/NO@DCnktrn scrdml.cjf/NO@DCnktnr
 
 
Xjrodkh U`pnr
 
=50=oj @mnklu`o =5
 
Hdpuzoj`rnk Nojkjfd H`r`pnk` NKU]NS@]NK BDK@K\W@WDJ@
Ncjkjfdc Lnvnijpfnkt dk Hdpuzoj` \AN BDK@KCDKH JB NK\N]U]DSNS Lns`rrjiij Ncjkófdcj ln Hdpuzoj` BDK@KCD@CDÓK LN I@ NFU]NS@
 
 
@s ` Xjrodkh U`pnr, dt ljns kjt rnbinct `ky dkstdtutdjk`i pjsdtdjk jr jpdkdjk kndtanr jb NO@D Cnktnr, kjr jb dts spjksjrs jr suppjrtdkh nktdtdns. NO@D Cnktnr snnos tj lj musdknss wdta cjfp`kdns jr hjvnrkfnkts cjvnrnl dk dts rnpjrts. ]n`lnrs sajuil mn `w`rn ta`t wn f`y a`vn ` cjkbidct jb dktnrnst ta`t cjuil `bbnct tan jmgnctdvdty jb tads rnpjrt. Dkvnstjrs sajuil cjksdlnr tads rnpjrt `s jkiy ` sdkhin b`ctjr dk f`odkh tandr dkvnstfnkt lncdsdjk.
 
H@]@D@ DKKJR@\DJK CNK\N], HJD]^ 0,@= FJKL]@HJK \NI7 4<3=>505< RD\J]D@-H@S\NDW 2342<0<>8 INOND\DJ 28>85081> L^]@KHJ 211104>=5 N-F@DI7 dkbjEno`dcnktnr.nu b`cnmjjo.cjf/NO@DCnktrn scrdml.cjf/NO@DCnktnr
 
 
Hdpuzoj`rnk Nojkjfd H`r`pnk` NKU]NS@]NK BDK@K\W@WDJ@
0.
 
Bdk`ktz`- ordsd ajknk tnstudkhuru`k, nkprns`rnk bdk`ktzd`zdj pjidtdont`k douspnhd mdojdtz` nr`mdid mna`r l` k`adt`nz7 npn iuznr`oj douspnhd` nt` ordsd`rnk `uro`oj nstr`tnhd`rd l`hjodjk`.
=.
 
H`uz` g`odk` l` =551-54oj bdk`ktz`-ordsd` inanrtu jkljrnk sj
rtu znk ’crnldt
-
crukca‖
lni`oj`o jonrrnr` nhdk luni` =50=`k, m`tnz nrn Nsp`dkd`oj bdk`ktz` sdstnf` jsj`o ldtunk o`uldfnk nt` idodlnzd` `r`zjnk jkljrdjz.
3.
 
=50=`k, Hdpuzoj`oj nkprnsno mnadk nt` mnrrdz gj lutn `i`rf`, a`dkm`t nkprns` jsj nhjnr` i`rrd`k l`ulni`oj bdk`ktzd`zdj `r`zjnk jkljrdjz .
<.
 
@i`rf` ajrd md kjr`mdlnt`k z`m`ilu l`. @lfdkdstr`zdj pumidojnt`r` nt` bdk`ktz`-nr`ouklnnt`r`.
>.
 
@iln m`tntdo, `lfdkdstr`zdj pumidojnd
 –
hurn o`su`k Nusoj G`uri`rdtz`rd- `a`inhdk mnrnzd` nso`tu z`dn ornldtu zdroui`tz`din` nt` nkprnsnk dkmnrtsdjnt`r`oj bdk`ktzd`zdj` nrr`ztnoj.
2.
 
@ild mnrn`k, nkprns` nsp`rru`k `ajts `soj nktzuk ldr` Hdpuzoj`oj bdk`ktz` nr`ouklnno, nkprnsnk bdk`ktzd`zdj`rd l`hjodjknz, nhdk ldtuztnk furrdzont`o ordtdo`tuz.
8.
 
Dz`k nrn, nkprnsnktz`oj ornldtu` furrdztu nhdk l` mnknt`k. Bdk`ktz`-nr`ouklnnt`oj
`rlur`luk m`tzuno s`rrdt`k ns`k lutn7 ’Mna`r lutnk nkprns` huztdno lutn bdk`ktzd`zdj`‖? a`i`
nrn, ornldtunk furrdzont` nrrn`idt`tn nhd`zt`h`rrd` l`, a`dkm`t fnro`tu `ztnront`o nt` nkprns`rd nio`rtnno nhdkl`oj donrontno nr`oustnk lutnknz.
1.
 
A`i` nt` huztdz nrn, ojktu`k a`rtu mna`r l` h`ur nhuk l`uo`huk` mnz`i`oj ordsd`ild i`rrd m`tn`k zuaur gjo`tu mna`r lni` nkprnsnk bdk`ktzd`zdj` sust`tznoj knurrd`o a`rtznoj jrlu`k. Ornldtu-nr`ouklnno `rr`zjd lutn ns`tnk lutnkn`k ukn ajknt`k z`di`hj` lni` prjdnotu mdlnr`h`rrd`o `urodtzn`. M`ldruld a`i`mna`rrnzoj` lni` ordsd nojkjfdoj`k h`ulnkn`k.
4.
 
@ild mnrn`k, ordsd nojkjfdoj`o `rn`hjtu nhdtnk ldtu Hdpuzoj`oj nkprnsnk `r`zj`o. @sojt`k m`kou-ornldtu a`kld`hj`o nz ldtu ojkpjktznk ajrrni`oj nhjnr`o. Nlj nz l` ojkpjkmdlnrdo nhjodnk` dz`tnk. Mna`rm`l` nhdtur` nhjodtzn` dz`khj idtz`tnon nstr`tnhd` zuznk`, nljt`, znkm`dt o`sut`k, mdlnr`h`rrd nz ldrnk nkprns`o dxtn`. Nkprns`rd m`tzunktz`t tnkt`h`rrd` dz`k l`dtnon m`kou-ornldtu` nso`tzn`, nhjnr` z`di`o nlj nhjnr`rnk `r`mnr`oj h`inr`o fjlu lnsnhjod`k iuz`tznoj. Ajrrnh`tdo, `a`i lnk knurrd`k, `sfj ajrdnodk nhdkl`oj ornldtu-nso`nrno nz idtuzontn onklu mna`r mnstn animuru m`tzunt`r`oj nzdkmnstnoj`o ldrnk m`id`mdln`o.
05.
 
M`dk`, zjrdtx`rrnz, ornldtu furrdzontnk nr`hdk` nz l` m`o`rrdo z`i`ktz`zoj mdlnr`h`rrdt`suk` lutnk prjdnotunktz`t nlj `m`hukn k`adz nhdtur` `r`zjnk `urrn`k dans nhdtnk lutnknktz`t. \`f`ih`rrd` m`l` nrn, bdk`ktzd`zdj zdroui`tz`din`o `r`zj uinrh`dtz`o ldtu nkprns` nrrnkt`h`rrd nt` o`uldfnkluknt`k nrn, nt` `uonr`o h`itznk `rd ldr` ntnkh`mn. Nt` nkprns` bdl`h`rrd `sojrnk ntjrodzuknoj prjdnotu`o mna`r lutnk bdk`ktzd`zdjrdo h`mn hnildtznk `rd ldr`.
00.
 
Kji`k`ad nrn, nkprnsnk bdk`ktzd`zdj`rd ijtut`oj pjidtdo` pumidojnt`k ojktu`k a`rtu mna`r l` hurn nkprnsno mdrojo`tzn ouitur`i m`t nhdk mna`r lutni`. Buktsn`k, Hdpuzoj`oj nkprnsno hnadnhd zjrpntzn`rnk jkljrdj tx`rrnt`tdo do`sd mna`r lutni`oj, nt` muru`k s`rtu nrrn`idt`tn mnrrd m`tnk `urrn`k l`ulni`.
 
 
@s ` Xjrodkh U`pnr, dt ljns kjt rnbinct `ky dkstdtutdjk`i pjsdtdjk jr jpdkdjk kndtanr jb NO@D Cnktnr, kjr jb dts spjksjrs jr suppjrtdkh nktdtdns. NO@D Cnktnr snnos tj lj musdknss wdta cjfp`kdns jr hjvnrkfnkts cjvnrnl dk dts rnpjrts. ]n`lnrs sajuil mn `w`rn ta`t wn f`y a`vn ` cjkbidct jb dktnrnst ta`t cjuil `bbnct tan jmgnctdvdty jb tads rnpjrt. Dkvnstjrs sajuil cjksdlnr tads rnpjrt `s jkiy ` sdkhin b`ctjr dk f`odkh tandr dkvnstfnkt lncdsdjk.
 
H@]@D@ DKKJR@\DJK CNK\N], HJD]^ 0,@= FJKL]@HJK \NI7 4<3=>505< RD\J]D@-H@S\NDW 2342<0<>8 INOND\DJ 28>85081> L^]@KHJ 211104>=5 N-F@DI7 dkbjEno`dcnktnr.nu b`cnmjjo.cjf/NO@DCnktrn scrdml.cjf/NO@DCnktnr
 
 
Hdpuzoj`rnk Nojkjfd H`r`pnk` NKU]NS@]NK BDK@K\W@WDJ@ Bdk`ktz`-ordsd a`u h`dkldtuoj m`idtz nrn, Hdpuzoj`oj nkprnsno fnkt`idz`tu nhdk mna`roj iuontn, nt`, h`r`tznoj jrlu`k, mnstnnk m`id`mdlnnk fnklnojt`suk hutxd`hj dz`tnoj prnst`tu. A`i` nrn, `dtjrtu mna`r l` Hdpuzoj`oj nkprnsno
 –
m`tnz nrn nkprns` txdod nt` nrt`dkno- nz lutni` o`kpjoj bdk`ktzd`zdj` nr`mdid Nurjp`oj anrrd`iln pnrdbnrdojnt`oj nkprns` a`kldno nhdk lutnk prjpjrtzdj`k. Mnst`iln, ojktu`k a`rtu mna`r l` nkprnsnk hnadnhdzoj bdk`ktzd`zdj`
 –
tnrfdkj f`orjnojkjfdojnt`k- hnad`hj lni` bdk`ktz`-sdstnf`rnk nr`ktzuodzuk` nojdzpnk-nkprnsnk` m`dkj.
0=.
 
\nstudkhuru ajrrnt`k, nr`oukln pumidojno mna`r ldrnk pjidtdo`o h`r`tu mna`r ldtuztn, Hdpuzoj`oj nkprnsno o`pdt`i zdroui`tz`din` nt` znktzuzoj dkmnrtsdj`o bdk`ktz`tznoj bdk`ktzd`zdj mdln nhjod`o dz`k ldtz`tnk.
03.
 
Nusoj G`uri`rdtz`o nkprnsnk bdk`ktzd`zdj`rd i`huktznoj pjidtdo`o h`r`tznk ldtu. Ljoufnktu ajknk xnln` nz l` pjidtdo` ajrdno `ztnrtzn`, m`dk` Hdpuzoj`oj `rlur`luk pjidtdojno jsj ojktu`k a`rtu mna`roj idtuzontn, ukn ajknt`k h`rr`ktzd a`kld` dz`k lnz`ontni`oj Hdpuzoj`oj nkprns`-nauk`rnk ntjrodzuknr`oj.
0<.
 
Dkmnrtsdj tnokjijhdoj`rd i`huktznoj pjidtdo` bdso`i`o nrn js`h`rrd h`rr`ktzdtsu` dz`k l`dtnzon dkmnrtsdj`o bdk`ktz`tznoj.
0>.
 
^kn ajknt`k h`rr`ktzd mnrnzd` lutn Hdpuzoj`oj bdk`ktz`- nr`ouklnno lutnk ojo`pnk`o nt` h`r`tznk ldtuztnk nstr`tnhdno.
02.
 
Hdpuzoj`oj `hdkt`rdno mna`r ldrnk nstr`tnhd`o h`r`tu mna`r ldtuztn, Hdpuzoj`k l`ulnk bdk`ktz`-nr`ouklnno mna`r mnz`i` tnko`tu lnz`tnk hurn nkprnsnk bdk`ktzd`zdj nhjod`rnk `ilnoj ouln`ont`.
08.
 
Ntjrodzuk`rd mnhdr`, nkprns`-ornldtu`rnk nhjkojrt`suk`, knurrd a`kld m`tn`k, ornldtu-nr`ouklnnk jkl`rn-nhjkojrt`suk`rnk fnkln l`hj. Nspnrdnktzd`o nr`outsd ldhuknz, Hdpuzoj`k sjrtut`oj bdk`ktz`-m`id`mdln dzuh`rrd`o, hurn dklustrd`-nauk` snkljtznoj nr`mdid mna`r zdrnk`o, a`dk zuznk, `ibnrrdo x`autu ldr` mnstn dkhurukn hnjhr`bdoj m`tzunt`k a`sdt`oj `mnkturnt`k. Dz`k nrn, hurn bdk`ktz`-nr`ouklnno anl`pnknr`oj nstr`tnhd` `rrdsoutsu`o h`r`tu ldtuztn, nt` `a`ztu nhdk lutn bdk`ktz`-nr`ouklnnk nr`hdkojrt`sukn`k aurmdit`suk hnjhr`bdoj`o, sjzd`i`o nt` ouitur`i`o h`rr`ktzd a`kld` luni`.
01.
 
Nr` mnrn`k, s`danstu mna`rrnoj`o ldr` `zonk md urtnnt`k Outx`m`konk hnrt`tu ldrnk`o mnz`i`oj lnrdm` nstr`tnhdoj`o, nr`oukln ajrrnk jkl`rn` `rrdsou`k g`rtzn`z h`dk, mnrn o`uldfnk` nrn hjhjr zdhjrtu m`dtutn, nt` nr`hjzpnk i`rrd`o nr`hdk ldtu hurn dkhuruknoj nkprnsnk bdk`ktzd`zdjr`oj h`dt`sukn`k. Hdpuzoj`k l`ulnk bdk`ktz`-nr`ouklnno `a`ido nt` hnadnk tnko`tu mna`r ldtuztn mnrnk m`id`mdln`o, nkprns`-nauk` bdk`ktz`tznoj h`dt`suk` f`xdfdz`tu `a`i dz`tnoj. Ajrrno ns`k k`ad lu inankt`suk`o nz`rrd mna`r ldrni` `otdmjnk nt` p`sdmjnk ouln`ont`k, m`dk` m`tnz nrn ouln`ont` nhjod` nhdk mna`r lni` nr`oukln ajrdnk muinhj-s`rn`k nt` hdz` m`id`mdlnnt`k.
04.
 
Wndk dz`k l`dtnon Hdpuzoj`oj dkstdtuzdj pumidojno `rij ajrrnt`k dz`k mna`r lutnk nhdkodzuk`: Inankdo nt` mnadk, zuznk zuznkn`k, Outx`k nt` Outx`m`konk dz`khj lutnk jrlnzo`rdtz` nhjod ouln`tzn`, nr`oukln ajrdno s`rtut` l`ulnk nr`ont` dkstdtuzdjk`inr`oj prjznsu k`a`sd` `rhdtznk lnkn`k.
=5.
 
H`dknr`, Bjru @ilukld`o sust`pnk i`k` nhdk lnz`on, dkbjrf`zdj, anl`pnk nlj ldmuih`zdj

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->