Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Buy Now $20.00
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

Wprowadzenie
Uruchamianie Flasha
Pulpit Flasha
Pasek menu
Stół montażowy
Paski narzędzi
Panele
Panel Narzędzia (Tools)
Panel Dostępność (Accessibility)
Panel Wyrównaj (Align)
Panel Zachowania (Behaviors)
Panele Kolor (Color Mixer) oraz Próbki (Color Swatches)
Wspólne biblioteki (Common Libraries)
Panel Historia (History)
Panel Informacje (Info)
Panel Biblioteka (Library)
Panel Eksplorator filmu (Movie Explorer)
Panel Wyjście (Output)
Panel Scena (Scene)
Panel Przekształć (Transform)
Oś czasu
Jazda próbna z Flashem CS3
Otwieranie pliku Flasha
Zapoznanie się z Inspektorem właściwości (Property inspector)
Zmienianie wymiarów stołu montażowego
Powiększanie i zmniejszanie widoku
Odtwarzanie animacji
Zapisywanie pliku
Opłaca się planować
Tworzenie scenariusza
Pięć pytań — lepsze wyniki
Przygotowanie do rysowania
Dostosowywanie stołu montażowego
Zmiana trybu rysowania
Zaznaczanie obiektów na stole montażowym
Najważniejsze pojęcia związane z rysunkami
Tworzenie wyjątkowych prac
Tworzenie wyjątkowych prac
Rysowanie i malowanie za pomocą narzędzi cyfrowych
Wyrównywanie obiektów za pomocą narzędzi wyrównania
Wymazywanie pomyłek za pomocą narzędzia Gumka (Eraser)
Kopiowanie i wklejanie narysowanych obiektów
Kopiowanie i wklejanie narysowanych obiektów
Dodawanie kolorów
Zmiana koloru obrysu
Zmiana koloru wypełnienia
Animacje poklatkowe
Klatki i klatki kluczowe
Tworzenie animacji poklatkowej
Testowanie animacji poklatkowych
Edytowanie animacji poklatkowej
Dodawanie warstw do animacji
Dodawanie warstw do animacji
Tworzenie warstw
Animowanie automatyczne (animowanie klatek pośrednich)
Automatyczne animacje kształtu (płynne przechodzenie kształtów)
Opcja Punkty zmiany kształtu (Shape Hints)
Automatyczne animacje ruchu
Praca z klatkami
Kopiowanie i wklejanie klatek
Przesuwanie klatek (klatek kluczowych)
Edytowanie wielu klatek
Zaznaczanie elementówgraficznych
Narzędzie Zaznaczanie (Selection)
Narzędzie Podzaznaczanie (Subselection)
Narzędzie Lasso
Modyfikowanie elementów graficznych
Modyfikowanie właściwości obiektów
Przesuwanie, wycinanie, wklejanie i kopiowanie
Układanie obiektów w pionie
Konwertowanie linii na wypełnienia
Wyrównywanie obiektów
Dodawanie tekstu do rysunku
Zaawansowane kolory i wypełnienia
Podstawy teorii kolorów
RGB i HSB
Tworzenie własnych kolorów
Tworzenie własnych kolorów
Zapisywanie próbek kolorów
Zapisywanie próbekkolorów
Użycie obrazu jako „koloru” wypełnienia
Stosowanie gradientów
Importowanie własnej palety kolorów
Kopiowanie koloru za pomocą narzędzia Kroplomierz (Eyedropper)
Wbudowane efekty osi czasu
Duplikat rozmieszczony (Distributed Duplicate)
Rozmycie (Blur)
Rozszerz (Expand)
Eksplozja (Explode)
Przekształć (Transform) — automatyczna animacja kształtu
Przejście (Transition) — Zanik/Zetrzyj (Fade/Wipe)
Modyfikowanie efektu osi czasu
Usuwanie efektu osi czasu
Efekt reflektora utworzony za pomocą warstw maskujących
Wieloklatkowe symbole graficzne
Symbole klipów filmowych
Symbole przycisków
Importowanie plików graficznych programu Photoshop
Edytowanie bitmap
Importowanie serii plików graficznych
Dodawanie dźwięku
Importowanie plików dźwiękowych
Dodawanie zaimportowanego dźwięku do klatki (lub serii klatek)
Edytowanie klipów dźwiękowych we Flashu
Dodawanie wideo
Przygotowanie do importu plików wideo
Importowanie plików wideo
Edytowanie osadzonego wideo
Jak działa ActionScript?
Dodawanie operacji
Dodawanie gotowego zachowania
Dodawanie gotowegozachowania
Spowalnianie (lub przyspieszanie) animacji
Ustawianie szybkości odtwarzania
Organizowanie animacji
Praca ze scenami
Praca z etykietami klatek
Odtwarzanie serii klatek w pętli
Odtwarzanie serii klatek w odwrotnej kolejności
Odtwarzanie klatek w odwrotnej kolejności za pomocą ActionScript
Tekst dynamiczny
Tekst wejściowy
Łączenie operacji ze zdarzeniami
Wywoływanie zdarzenia, kiedy oglądający kliknie przycisk
Tworzenie obszarów aktywnych i efektów rollover
Łączenie zdarzenia z komponentem
Wbudowane grupy komponentów
Komponenty danych
Komponenty mediów i wideo
Komponenty interfejsu użytkownika
Dodawanie komponentów
Dostosowywanie komponentów
Dostosowywanie komponentów za pomocą panelu Operacje (Actions)
Pozyskiwanie dodatkowych komponentów
Strategie testowania
Planowanie
Techniki ułatwiające testowanie
Testowanie na stole montażowym
Testowanie w odtwarzaczu Flash Player
Testowanie na stronie WWW
Testowanie czasu pobierania
Testowanie czasu pobierania
Symulowanie pobierania
Sztuka wykrywania błędów
Użycie instrukcji trace()
Wyświetlanie nazw i wartości właściwości
Dodawanie i używanie punktów przerwania
Publikowanie w formie strony WWW
Publikowanie klatki w formie statycznego pliku obrazu
Publikowanie w formie animowanego pliku GIF
Publikowanie w formie samodzielnego pliku projektora
Eksportowanie animacji Flasha do innych formatów
Eksportowanie zawartości pojedynczej klatki
Eksportowanie całej animacji
Dodatki
Skorowidz
P. 1
Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podr?cznik

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podr?cznik

Ratings: (0)|Views: 176 |Likes:

Programu Flash nie trzeba chyba ju? nikomu przedstawia?. Znana od wielu lat aplikacja do tworzenia wektorowych animacji ewoluowa?a do postaci prawdziwego multimedialnego kombajnu wykorzystywanego do budowania witryn i aplikacji internetowych oraz prezentacji. Mo?liwo?ci Flasha pozwalajš nie tylko na tworzenie elementów graficznych i animacji, ale tak?e na obróbk? cyfrowego d?wi?ku i wideo, a wbudowany obiektowy j?zyk programowania ActionScript daje twórcy niemal nieograniczonš kontrol? nad wszystkimi elementami prezentacji. Efekty pracy projektantów korzystajšcych z Flasha wzbudzajš podziw i wyznaczajš nowe standardy na rynku interaktywnych witryn WWW.

Ksiš?ka "Flash CS3/CS3 PL Professional" to podr?cznik, który wprowadzi Ci? w arkana tej niesamowitej aplikacji. Czytajšc go poznasz mo?liwo?ci Flasha - nie tylko te ju? opisywane, ale tak?e te, których omówienia ci??ko znale?? w jakichkolwiek ?ród?ach. Dowiesz si?, jak tworzy? elementy graficzne, modyfikowa? ich atrybuty i animowa? je ró?nymi sposobami. Nauczysz si? korzysta? z j?zyka ActionScript i komponentów, testowa? prezentacje oraz wykrywa? i usuwa? b??dy. Przeczytasz tak?e o publikowaniu gotowych filmów na stronach WWW oraz eksportowaniu ich do plików w innych formatach.

Interfejs u?ytkownika, menu i palety Praca z plikami Tworzenie prostych obiektów graficznych Modyfikowanie atrybutów obiektów Klatki i warstwy Korzystanie z symboli i szablonów Elementy interaktywne Stosowanie komponentów Testowanie prezentacji Optymalizacja i publikowanie filmów Poznaj Flasha i zrealizuj swoje pomys?y na fantastycznš animowanš witryn? WWW.

Programu Flash nie trzeba chyba ju? nikomu przedstawia?. Znana od wielu lat aplikacja do tworzenia wektorowych animacji ewoluowa?a do postaci prawdziwego multimedialnego kombajnu wykorzystywanego do budowania witryn i aplikacji internetowych oraz prezentacji. Mo?liwo?ci Flasha pozwalajš nie tylko na tworzenie elementów graficznych i animacji, ale tak?e na obróbk? cyfrowego d?wi?ku i wideo, a wbudowany obiektowy j?zyk programowania ActionScript daje twórcy niemal nieograniczonš kontrol? nad wszystkimi elementami prezentacji. Efekty pracy projektantów korzystajšcych z Flasha wzbudzajš podziw i wyznaczajš nowe standardy na rynku interaktywnych witryn WWW.

Ksiš?ka "Flash CS3/CS3 PL Professional" to podr?cznik, który wprowadzi Ci? w arkana tej niesamowitej aplikacji. Czytajšc go poznasz mo?liwo?ci Flasha - nie tylko te ju? opisywane, ale tak?e te, których omówienia ci??ko znale?? w jakichkolwiek ?ród?ach. Dowiesz si?, jak tworzy? elementy graficzne, modyfikowa? ich atrybuty i animowa? je ró?nymi sposobami. Nauczysz si? korzysta? z j?zyka ActionScript i komponentów, testowa? prezentacje oraz wykrywa? i usuwa? b??dy. Przeczytasz tak?e o publikowaniu gotowych filmów na stronach WWW oraz eksportowaniu ich do plików w innych formatach.

Interfejs u?ytkownika, menu i palety Praca z plikami Tworzenie prostych obiektów graficznych Modyfikowanie atrybutów obiektów Klatki i warstwy Korzystanie z symboli i szablonów Elementy interaktywne Stosowanie komponentów Testowanie prezentacji Optymalizacja i publikowanie filmów Poznaj Flasha i zrealizuj swoje pomys?y na fantastycznš animowanš witryn? WWW.

More info:

Publish date: Dec 20, 2012
Added to Scribd: Dec 21, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reservedISBN:9781457177842
List Price: $20.00 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/16/2014

580

9781457177842

$20.00

USD

pdf

You're Reading a Free Preview
Pages 24 to 143 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 167 to 244 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 268 to 279 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 303 to 467 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 491 to 580 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->