P. 1
2012 DRS Proceeding 01

2012 DRS Proceeding 01

Ratings: (0)|Views: 527|Likes:
Published by Erik Bohemia

DRS 2012 Bangkok conference proceedings volume 1 of 4

DRS 2012 Bangkok conference proceedings volume 1 of 4

More info:

Published by: Erik Bohemia on Dec 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
Bljfm~mjbm W~lbmmedj`r1
 Vlh}im 7;
Emrd`j^mrmk~bcRlbdmut>7;>1
Nkj`olo
^mrmk~bc1 ]jbm~ukdjut Blju~kedbudlj Vkh}mEmrd`j ^mrmk~bc Rlbdmut #E^R$Ndmjjdkh Djum~jkudljkh Bljfm~mjbm
Medul~r1
W~kdik Dr~krmjkA}uckikr Ukj`rkjudo}h Ekvde E}~hdj`
 
Bljfm~mjbm W~lbmmedj`r 
D
 
Bljfm~mjbm W~lbmmedj`r
1
 Vlh}im 7;
W}nhdrcme nt
Emwk~uimju lf Dje}ru~dkh Emrd`jFkb}hut lf K~bcdumbu}~m(Bc}hkhlj`ol~j ]jdvm~rdut( Nkj`olo ;7227¤ >7;> Emwk~uimju lf Dje}ru~dkh Emrd`j(E^R kje ucm k}ucl~rJl wk~u lf ucdr elb}imju iktnm }rme l~~mw~le}bme dj kjt ikjjm~ pducl}u p~duumjwm~idrrdlj f~li ucm w}nhdrcm~( msbmwu dj ucmbljumju lf ucm ~mvdmpr kje fl~ me}bkudljkh w}~wlrmr*Mvm~t ~mkrljknhm kuumiwu ckr nmmj ikemul demjudft lpjm~r lf blwt~d`cu* M~~l~r l~lidrrdljr pdhh nm bl~~mbume dj r}nrm{}mjumedudljr*Ucdr w~lbmmedj`r pkr w~le}bme kr wk~urlf ucm Emrd`j ^mrmk~bc Rlbdmut Ndmjjdkh Djum~jkudljkh Bljfm~jbm >7;> cmhe kuBc}hkhlj`ol~j ]jdvm~rdut( Nkj`olo(Uckdhkje f~li ;ru )=uc A}ht >7;>*Rwmbdkh uckjor ul Rmtil}~ ^lpl~uc)Rulomr(Udd} Wlheik( Kjjk Vkhuljmj( M~do Nlcmidk(Wmum~ Hhlte( O~drudjk Jdmeem~m~( ^dbck~e Blhmr(Uli Fdrcm~( Idbckmh Ulvmt( J}kjjlt Nlljvlj`( Kwdjtk Nlljw~koln( W}jeduk Ukjudplj`(@kdk Rbk`jmuud( Ukom~j` Wkuukjlwkr(]~kdpkj Wk~kemm( Jkwkpkj Rkpkredbckd(Rliwdu F}rko}h( Bckjtkwl~j Bc}hukik~k(Jd`mh Wlpm~( Bc}adu U~mm~kuukjkwckj(Jkiflj Hkdrku~}o~kd( W~kuk~j Ucmm~kuckek(R}~kwlj` Hm~urducdbckd( R}wkvmm Rd~djkok~kwl~j(Wl~jrkjlj` Plj`rdj`uclj`( Ocljukwl~jIdk~ikj( Kwdrdu Hkdrku~}o~kd( Rdj`c Dju~kbcllul(khh ucm ~mvdmpm~r( ru}emjur kje rukff f~liucm Dje}ru~dkh Emrd`j W~l`~kiim kje ucmDjum~jkudljkh W~l`~kiim dj Blii}jdbkudljEmrd`j( Emwk~uimju lf Dje}ru~dkh Emrd`j(Fkb}hut lf K~bcdumbu}~m( Bc}hkhlj`ol~j]jdvm~rdut*
^mrmk~bc1 ]jbm~ukdjut Blju~kedbudlj Vkh}mEmrd`j ^mrmk~bc Rlbdmut #E^R$Ndmjjdkh Djum~jkudljkh Bljfm~mjbm
Emrd`jme nt  Tlucrk~kj ^m~i~korko}h kjeBcllbck~u Jdudamrrkekplj` Vlh}im 7; DRNJ1 403)6;6)==;)=05)7 Vlh}im 7> DRNJ1 403)6;6)==;)=63)4 Vlh}im 72 DRNJ1 403)6;6)==;)=07)> Vlh}im 75 DRNJ1 403)6;6)==;)=64)6WEF fdhmr kvkdhknhm fl~ elpjhlke f~li1cuuw1,,ppp*emrd`j~mrmk~bcrlbdmut*l~`, allihk,w~lbmmedj`r*cuih Fl~ w~djume kje nl}je blwt( whmkrm bljukbuEmwk~uimju lf Dje}ru~dkh Emrd`j(Fkb}hut lf K~bcdumbu}~m(Bc}hkhlj`ol~j ]jdvm~rdut(Nkj`olo ;7227 Uckdhkje
D
Bljfm~mjbm W~lbmmedj`r 
 
DD
Bljfm~mjbm W~lbmmedj`r 
Ucm Bckd~ lf UcmEmrd`j ^mrmk~bc RlbdmutFl~pk~e
Ucm fl~ikudlj lf ucm Emrd`j ^mrmk~bc Rlbdmut #E^R$dr dju~djrdbkhht hdjome ul ucm mim~`mjbm lf emrd`j~mrmk~bc kr k ~mbl`jdrknhm fdmhe lf ru}et dj ucm ;467r(djdudkhht ik~ome nt k –Bljfm~mjbm lj Emrd`j Imucler—ku Diwm~dkh Blhhm`m( Hljelj( dj ;46>*Dur w}~wlrm( ucmj kje jlp( dr ul w~lilum –ucm ru}etlf kje ~mrmk~bc djul ucm w~lbmrr lf emrd`jdj` djkhh dur ikjt fdmher—* Rl E^R dr kj djum~edrbdwhdjk~thmk~jme rlbdmut ucku rmmor ul kbcdmvm dur kdir uc~l}`cbljfm~mjbmr( w}nhdbkudljr kje djfl~ikudlj fl~ duriminm~r kje ucm pdem~ ~mrmk~bc blii}jdut*Kr pm imu dj Rl}ucmkru Krdk fl~ E^R>7;>( emrd`j~mrmk~bc cke bljudj}me ul mvlhvm kje emvmhlw pcdhruu~tdj` ul kee~mrr ikjt lf pl~he—r ilru bckhhmj`dj`rlbdkh( umbcjdbkh kje mjvd~ljimjukh drr}mr* Ucmkevkjbm lf ucm ed`dukh mbljlit kje wm~vkrdvm imedkcke khrl b~mkume jmp fdmher lf dj{}d~t khlj`rdem( l~kr wk~u lf( ucm b~mkudlj lf ucm k~umfkbu* Du—r pducdj ucdrbljumsu ucku Bc}hkhlj`ol~j ]jdvm~rdut dj Nkj`oloclrume ucm rdsuc E^R djum~jkudljkh bljfm~mjbm* Djf}~ucm~kjbm lf ucm kdir lf ucm Rlbdmut ucm ndmjjdkhbljfm~mjbm rm~dmr ckr khpktr nmmj lwmj ul k edvm~rm~kj`m lf emrd`j kje emrd`j ~mhkume edrbdwhdjmr*Ucm ucmim lf ucm E^R>7;> bljfm~mjbm( –^m1Rmk~bc1}jbm~ukdjut( blju~kedbudlj kje vkh}m—( bljudj}meucdr u~kedudlj kje rl}`cu ul blvm~ k pdem ~kj`m lfwm~rwmbudvmr lj ucm ucml~t( me}bkudlj kje w~kbudbm lfemrd`j*Ucm ndmjjdkh bljfm~mjbmr rm~vm rmvm~kh w}~wlrmr* Krk rm~dmr lf mvmjur ucmt w~lvdem kj djfh}mjudkh fl~}ifl~ edrb}rrdlj kje emnkum kb~lrr l}~ ~mrwmbudvmedrbdwhdjmr kje diwl~ukjuht du—r kj lwwl~u}jdut uledrrmidjkum cd`c {}khdut ~mrmk~bc kje rbclhk~rcdwpcdbc ckr nmmj r}nambu ul ru~dbu wmm~ ~mvdmp* Clpmvm~(ucm bljfm~mjbmr rm~vm ljm f}~ucm~ w}~wlrm( ucmt ~mfhmbujmp odjer lf emrd`j w~kbudbm kje ucml~t pcdbc bljf~ljukje bckhhmj`m msdrudj` elbu~djmr*Lvm~ ucm hkru umj tmk~r pm ckvm rmmj ucm kwwhdbkudlj lfemrd`j mswkje ul ~mfhmbu ilemr lf l}uw}u kje djum~vmjudljdj wctrdbkh( vd~u}kh l~ bljbmwu}kh fl~i*Dj k ~mbmju al}~jkh wkwm~ D r}``mrume fdvm ucmimr ulmjbkwr}hkum ucm blju~dn}udljr ikem lvm~ w~mvdl}rbljfm~mjbmr1 Bljumsu}khdrkudlj( ~mfhmbudljr lj ucmedrbdwhdjm kje ucm wmek`l`db kje wcdhlrlwcdbkh wlrdudljrpcdbc }jem~wdj du r}bc kr emrd`j cdrul~t( me}bkudljwlhdbt kje ucm b}hu}~kh blju~dn}udlj kje diwkbu lfemrd`j? Ru~kum`drkudlj( ucm ikjk`mimju kje ru~kum`dbkww~lkbcmr emvdrme ul em~dvm nmjmfdu f~li emrd`j(kje ul diw~lvm rlbdkh( b}hu}~kh kje wlhdudbkh w~lnhmirr}bc kr mjvd~ljimjukh kje r}rukdjkndhdut drr}mr?Bljbmwu}khdrkudlj( l}~ mrrmjudkh }jem~rukjedj` lf ucmb~mkudvm w~lbmrr( ucm rodhhr kje mswm~dmjbm lf w~kbududljm~rkje ucm fkbul~r pcdbc djfh}mjbm ucm `mjm~kudlj lf demkr kjebljbmwur? kje hkruht( Diwhmimjukudlj ucm w~lbmrrmr( lfumjdum~kudvm( uc~l}`c pcdbc emrd`j ikjdfmrur durmhf djbh}edj`ilemhdj`( umrudj`( w~lulutwdj` kje ikj}fkbu}~dj`*Ucmrm ucmimr kje ucm mim~`dj` fdmher lf dj{}d~t emiljru~kument ucm E^R Rwmbdkh Djum~mru @~l}wr ‒ Mswm~dmjudkh Ojlphme`m(Pmhhnmdj` kje Ckwwdjmrr( Wmek`l`t( C}ikj)LnambuDjum~kbudljr #LWMJRD@$ kje Djbh}rdvm Emrd`j ‒ khh fmku}~mdj ucdr tmk~r bljfm~mjbm kje ~mfhmbu ucm mvlhvdj` jku}~m lfemrd`j ~mrmk~bc*Kr ucm w~le}budlj lf ojlphme`m dr nmblidj` djb~mkrdj`htblhhknl~kudvm kje flb}rme ulpk~e ru~kum`db ~mrmk~bcw~dl~dudmr( e~dvmj nt rwljrl~r kje f}jedj` k`mjbdmr(emrd`j( k~`}knht il~m uckj kjt lucm~ edrbdwhdjm( ckrmsumjeme ucm wk~kimum~r kje nl}jek~dmr lf dur krrlbdkumeelikdjr lf ojlphme`m kje w~kbudbm*E^R>7;> msumjeme ucmrm um~~dul~dmr ucku ndu f}~ucm~+
W^LF* RMTIL]^ ^LPL^UC)RULOMR
Bckd~ lf ucm Emrd`j ^mrmk~bc Rlbdmut 

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Erik Bohemia liked this
Erik Bohemia liked this
cdcj17 liked this
cdcj17 liked this
Roberto Dardini liked this
Erik Bohemia liked this
Erik Bohemia liked this
Erik Bohemia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->