Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Paulo Coelho - Diavolul si domnisoara Prym

Paulo Coelho - Diavolul si domnisoara Prym

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:
Published by WolfAng_Knight

In acest roman uluitor, Paulo Coelho prezinta lupta dintre lumina si intuneric din adancul fiecarui suflet si mesajul ei pentru viata noastra de zi cu zi: sa indraznim sa ne urmam visele, sa avem curajul de a fi altfel si sa ne stapanim teama care ne impiedica sa traim cu adevarat.
Diavolul si domnisoara Prym este o poveste incarcata de emotie, in care integritatea fiintei umane este supusa unui test cumplit.

In acest roman uluitor, Paulo Coelho prezinta lupta dintre lumina si intuneric din adancul fiecarui suflet si mesajul ei pentru viata noastra de zi cu zi: sa indraznim sa ne urmam visele, sa avem curajul de a fi altfel si sa ne stapanim teama care ne impiedica sa traim cu adevarat.
Diavolul si domnisoara Prym este o poveste incarcata de emotie, in care integritatea fiintei umane este supusa unui test cumplit.

More info:

Published by: WolfAng_Knight on Dec 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2014

pdf

text

original

 
Vaucm Nmecbm „ Hgazmcuc ŝg hmligŝmaraVrwl
HGAZMCUC řG
 
HMLIGřMA_A V_W 
L
Nrgl ~au rgxuac he ~anrgjgngu= ^xrgiucug ég
Ď Ď
 e~xe gihgjereix) Mrgnare ar jg zgnxgla# ec éŝg zare~venxa vrmlg~guiea) Maleigg hgi lgnacmnacgxaxe uihe iu ~e
 
 éixïlvc
Ď
iglgn ~uix
vuŝg éi jaa uieg mvguig) Gar éi
Ů Ů
~ax iu ~uix l
ag lucxhe xreg giŝg nare
–hmrl ~gidurg“0 vremxuc#
xïira
Ď
 hmligŝmar Vrwl ŝg oxrïia
Ď Ď
Oerxa) Ngie za jgace~=G~xmrga uiug ml e~xe g~xmrga éixredgg mleigrg) G~xmrga
uiug ~ax e~xe g~xmrga mrgnrug cmn he ve
Ď
 vlïix) Ogiece ~eali verjenx nu ruc ŝg
Ď Ď Ď Ď
 ruc ~nmaxe ca gzeac
Ď Ď
ne e oui éi ml) É
iderucugvpgxmr g ~e éixïlvc ~
Ď Ď Ď
 
ahmarl# ~vre
Ď
 ounurga hgazmcucug vpgxmr#
Ď
 
 éi lgna aŝepare anreg cgigŝxe a jm~x hg~xru~ he ui
Ď Ď
 
~xrgi
Ď
 nguhax# oarlaiga bmxecucug# hmligŝmara
Ů
 Vrwl#
 
are lucxe he repmczax ŝg m ~gidur
Ď
 ~vxlïi ca hg~vmpgge)
Ď Ď Ď Ů
1
 
Vaucm Nmecbm „ Hgazmcuc ŝg hmligŝmaraVrwl
M# Lrge nea plg~cgx jr he vrgbai#
Ď Ď Ď Ď Ď Ď
rmad,xe veixru img#
Ď
neg nare ie éihrevxl nxre Xgie)
Ď Ď
 Algi
řg c,a éixreoax ui jruixaŝ#
 pgnïih0 É 
izxmruce
ĎŮĎ
 
oui# ne ~ jan
Ď
na ~ lmŝxeie~n zgaa nea he zeng=
Ď Ů 
 Gar G~u~ g,a pg~0 Veixru ne
l iuleŝxg oui=
Ď
 Igleig iu e~xe oui# henïx uiuc Huliepeu)
CUNA# 12# 12,17
?
 
Vaucm Nmecbm „ Hgazmcuc ŝg hmligŝmaraVrwl
IMXA AUXM_UCUG
Vrgla cedeih he~vre ^ngihare ga iaŝxere
Ď
  éi Ver~ga aixgn0 huv ne a nreax uigzer~uc#
Ď Ď
 peuc xglvucug
 
 éŝg h ~eala he arlmiga hgi
Ď
  `uruc ~u# har ~glx
Ď
e
n,g cgv~eŝxe
Ď
neza jmarxeglvmrxaix ‘ 
ui xmzarŝ
Ď
 
nu nare ~ ~e ounure he
Ď
 xmax jrulu~eea aneea)
Ď Ů
Zrele he m lge he aig ~e rmad ~ ago ui
Ď Ď Ď
 jgu)
 
G~xmrga iu ~vuie nug g ~e rmad# hax jggih
Ď
 n ec éi~uŝg
Ď
e
~xvïi axmxvuxerign# uign ŝg
Ď
 ~uvrel; nu xmaxe ane~xea ~e rmad ŝg# éi nece
Ď
 hgi url# rlïie éi~rngiax)
Ď Ď Ď
Zpïihu,ŝg hmrgia éijvxugx# peuc xglvucug
Ď Ů Ď Ď
 e
 
nuvrgi~ he ngi# nmiŝxgeix jggih n
Ď ŮĎ Ď
 enbgcgoruc cunrurgcmr era nul iu ~e vmaxe lagjradgc) Har e vrea
xïrpgu ‘ nmvgcuc e~xe ve hrul) Xmxne lag vmaxe jane
nu caleixrgce ~
Ď
ace e~xe na vruinuc ve nare,c vurxa éi vïixene
~ ~e ~ngihepe éi hmg)
Ď
Cedeiha vmze~xeŝxe n# aŝa nul hgi
Ď
 rudnguiea peucug ~e iaŝxe Ogiece "Mrluph'#
Ď
 hgi ngia cug
Ď Ů
 
~e iaŝxe _uc "Abrglai'
Ď
‘ 
jrag
Ů
 deleig)
 Éidrg`mrax# ec
rïihugeŝxe
xmxuc a~xjec éinïx Mrluph
~ ga~ vrgluc hgi
Ď Ď
 vïixenece
~u# hmlgiïihug
Ď
 jraxece ŝg
ezgxïih
na Abrglai ~ hea he jurn
Ď Ď
 uigzer~ucug) Nul éi~ _uc e g~xe ŝg navaogc#
Ď Ď Ů
 ec gpouxeŝxe
 
ca nea~uc iaŝxergg ~,c
Ď
  élorïinea~n ve Mrluph ŝg
Ď
 
avun ~ zah
Ď Ď Ď
 
>

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->