Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Crisis

Crisis

Ratings: (0)|Views: 15 |Likes:
Published by Maria Harutyunyan
Crisis
Crisis

More info:

Published by: Maria Harutyunyan on Dec 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2012

pdf

text

original

 
5.
Հակաճգնաժամային կառավարման առանձնահատկություններըբանկային ոլորտում: Ֆինանսական կազմակերպություններիվերակառուցում
 
Բանկային ճգնաժամի առաջ գալը վկայում է երկրի ֆինանսական անկայունությանմասին: Գոյություն ունեն բանկային ճգնաժամին վերաբերող բազմաթիվ տեսություններ բայցավելի հատկանշական է
 
Հ.Չանգի և Ա. Վելասկոյի «բանկային
 
պանիկայի»
 
մոդելը
:
Հաճախ
 
բանկային
 
ճգնաժամը
 
նույնացվում
 
է
 
ֆինանսական
 
ճգնաժամի
 
հետ
,
սակայն
 
դա
 
այպես
 
չէ
;
Ներկայումս
 
գոյություն
 
ունի
 
բանկային
 
ճգնաժամի
 
հետևյալ 
 
դասակարգումը
`
 
Ըստ
 
ծագման
 
տիպի
 
լինում
 
են
 
բաց
 
և
 
փակ
:
Բաց
 
ճգնաժամի
 
դեպքում
 
բանկային
 
ճգնաժամին
 
վերագրվում
 
է
 
բանկային
 
խուճապը
 
և
 
բանկերը
 
դադարեցնում
 
են
 
ավանդների
 
վերադարձը
:
 
Ըստ
 
ազդեցության
 
օբյեկտի
 
ճգնաժամերը
 
լինում
 
են
 
սիստեմատիկ
,
լատենտ
 
և
 
մասնակի
:
Սիստեմատիկ
 
ճգնաժամը
 
իջեցնում
 
է
 
բանկերի
 
գործունեության
 
որակը
:
Լատենտ
 
ճգնաժամը
 
այն
 
իրավիճակն
 
է
,
երբ
 
ծագել 
 
է
 
բանկային
 
համակարգի
 
ճգնաժամային
 
իրավիճակ
,
բայց
 
բանկային
 
ինսիտուտների
 
գերակշռող
 
մասը
 
շարունակում
 
է
 
գործունեություն
 
ծավալել 
:
Մասնակի
 
ճգնաժամը
 
տարածվում
 
է
 
կամ
 
բանկային
 
համակարգի
 
որևէ
 
սեկտորում
,
կամ
 
երկրի
 
առանձին
 
շրջանում
:
 
Ըստ
 
ազդեցության
 
մասշտաբնների
 
լինում
 
են
`
մակրոտնտեսությանը ուղղվածճգնաժամեր, միկրոտնտեսությանը ուղղված ճգնաժամեր, միկրոտնտեսությանըուղղված ճգնաժամեր և գլոբալ բանկային ճգնաժամեր:
 
Ծագման պատճառներից ելնելով առանձնացվում է`
 
 
Վարկային կազմակերպության գործունեությամբ խաթարված բանկայինճգնաժամ,
 
 
Արժութային կամ պարտքային խնդիրներով առաջացած բանկային ճգնաժամ:
 
Այսպիսով, հակաճգնաժամային կառավարումը կարելի է ներկայացնել երկուէտապներով`
 
Առաջին էտապում անց է կացվում Կենտրոնական Բանկի կողմից առաջադրվածնորմատիվների վերստուգում,թե ինչքանով է տվյալ նորմատիվները պահպանվել բանկումկամ ֆինանսավարկային կազմակերպությունում:Երկրորդ էտապում, բանկային համակարգում ստեղծվում են երաշխիքային ևապահովագրական ֆոնդեր:
 
Ֆինանսաբանկային համակարգի անկայունությունը հաղթահարվում է հետևյալ կերպ`
 1.
 
Անվճարունակ ֆինանսաբանկային կազմակերպության վարակառուցումէ, որիհիմքում փոփոխվում է կապիտալի կառուցվածքը, և ներդրողներին էփոխանցվում դրանց նկատմամբ վերահսկողությունը,
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->