Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Programul de Guvernare (2013-2016)

Programul de Guvernare (2013-2016)

Ratings: (0)|Views: 460|Likes:
Published by Father Dorin
Programul USL pentru Romania
Programul USL pentru Romania

More info:

Published by: Father Dorin on Dec 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2014

pdf

text

original

 
1
PROGRAMUL DEGUVERNARE2013-2016
 
2Acest Program apare într-
un moment istoric şi se bazează peconlucrarea mai multor forţe politice, în scopul realizării uneiRomânii Puternice. Soluţia pe care o susţinem este aceea de a întăriinstituţiile statului, de a aduce bunăstare, corectitudine şi bun
-
simţ. ORomânie puternică are ca scop relansarea economiei şi susţinereaclasei de mijloc, înseamnă dreptate socială şi sprijin pentru româniiafectaţi de criză, înseamnă instituţii corecte şi drepte, înseamnă unstat puternic, cu şanse în lumea care se schimbă sub ochii noştri.
 Elaborarea prezentului Program de Guvernare a
ţinut cont deo serie de factori care creează premisele de evoluţie a României pentru următorii patru ani. Este vorba despre situaţia economicădificilă din Uniunea Europeană
– cel mai important partenercomercial al nostru –
despre aşteptările populaţiei şi votul categoricexprimat pe 9 decembrie, despre angajamentele pe care România şi
le-
a asumat în faţa partenerilor săi europeni şi euroatlantici, precumşi despre realitatea economică şi socială din ţară. Toate acesteaimpun o abordare responsabilă a actului de guvernare, care săservească intereselor imediate ale cetăţenilor, dar şi obiectivelor pe
termen me
diu şi lung ale societăţii româneşti.
 Evaluarea obiectiv
ă a realităţii economice şi sociale din ţarărelevă că România se află în acest moment pe drumul cel bun aldezvoltării sustenabile, deşi se confruntă în continuare cu efectele
unei crize economice g
estionate deficitar până în 2012. Astfel, o parte din nedreptăţile comise de guvernările PDL au fost reparate,rezolvarea dezechilibrelor sociale a fost ţintite în mod direct înultimele şapte luni, guvernarea a devenit mult mai preocupată de
problemele re
ale ale populaţiei, iar mediul economic a primitsemnale favorabile din partea Guvernului. Totuşi, anii în careausteritatea a fost singura politică implementată şi
-au spus cuvântul,
iar îndreptarea tuturor erorilor comise începând din 2009 şi până în
prim
ăvara lui 2012 necesită o acţiune susţinută, de lungă durată.
 În acest context, guvernul î 
şi propune să continue lucrurile bune începute în ultimele şapte luni.
 
Obiectivul central constă înrealizarea unui echilibru corect între consolidarea fiscală sustenabilăşi relansarea economică, între economic şi social, între nevoia unuistat puternic şi reducerea risipei din banul public. În acest sens, vom promova un set coerent de politici macroeconomice menite să susţinămediul de afaceri, să refacă atractivitatea investiţională a României,
 
3
să conducă la crearea de noi locuri de muncă şi să ofere o evoluţiefavorabilă nivelului de trai al populaţiei.
 Programul de guvernare reflect
ă şi în acelaşi timparmonizează o serie de principii ce fundamentează guvernareaeuropeană: prudenţa macroeconomică şi responsabilitatea fiscal
-
 bugetară, respectarea dreptului fiecăruia la muncă decentă, bine plătită, la oportunităţi egale şi protecţie împotriva nedreptăţii şidiscriminării, combaterea sărăciei prin crearea locurilor de muncă şişanse egale pentru cei din mediul rural; principiul flexicurităţii, ceasigură convergenţa între legislaţia muncii, politicile active deocupare şi bunăstarea socială a unei forţe de muncă flexibile;
principiul reducerii decalajelor ce despart
România de ţările avansatedin Uniunea Europeană, inclusiv prin preluarea solutiilor europene; principiul protejării şi încurajării familiei, ceea ce înseamnă acces lalocuinţe decente, la educaţie şi sănătate de calitate, la infrastructuri şicomunicaţii moderne, la mediu sănătos, la timp liber.
 Acest Program de guvernare este expresia unei viziuniprivind viitorul României ca stat puternic si va fi sustinut de ostrategie nationala de dezvoltare pe termen mediu si lung. El nu sereduce la obiective
şi măsuri sectoriale, ci conţine un proiect desocietate menit să refacă spiritul comunitar, să întăreascăsolidaritatea şi să repună instituţiile statului pe noi baze contractuale.Propunem aşadar o bună guvernare, care să redea românilor speranţa,
demnitatea
şi mândria de a trăi în ţara lor.
 Pentru a înt
ări instituţiile statului, pentru a creşte eficienţa lor funcţională şi a reface relaţia cu cetăţenii este esenţial ca sistemulinstituţional să intre cu prioritate într 
-un proces de reconfigurare.Revizuirea
Constituţiei este un demers ce nu poate fi amânat.Obiectivul revizuirii constituţionale constă în (re)câştigareaîncrederii cetăţenilor în instituţiile statului prin garantarea unuicomportament predictibil şi stabil al puterii instituţionalizate. Miza
a
cestui demers constă în consolidarea democraţiei româneşti. Legeafundamentală ar trebui să clarifice atribuţiile şi raporturile dintre principalele autorităţi publice și, foarte important, să realizeze funcțiaintegratoare. Raportarea la Constituție și la
 
valorile sale trebuie sădevină liantul care unește cetățenii români în cadrul statului. Deasemenea, din procesul de regândire a arhitecturii instituţionale nu poate lipsească legislaţia electorală. Armonizarea actelor normative în materie şi integrar 
ea lor în cadrul unui Cod electoral,
expresie a unei abordări consensuale la nivelul clasei politice şi aconsultării cu societatea civilă reprezintă unul dintre obiectivele

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ovidiuspirit1085 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->