Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ĐỀ TÀI NCKH AN_C3

ĐỀ TÀI NCKH AN_C3

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Bà Cô

More info:

Published by: Bà Cô on Dec 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2012

pdf

text

original

 
 
 Báo Cáo Ngiên Cứu Khoa Học –Nguyễn Thanh An
-D09VT3
1
ĐỀ TÀI: Những giải pháp nâng cao kỹ năng
 
thuyết trình
 
 
trongsinh v
iên Học viện Công nghệ Bƣu chính Viễn thông.
 
Giảng viên hướng dẫn : Bùi Anh Thi 
 
 Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thanh
 An
 Lớp : D09VT3
  MSSV : 0921010147 
 
 
 Báo Cáo Ngiên Cứu Khoa Học –Nguyễn Thanh An
-D09VT3
2
L
Ờ 
I M
Ở 
 
ĐẦ
U
Trong những năm vừa qua Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập và phát triểnđứng trƣớc muôn vàn thời cơ và thách thức, điều này đề ra nhu cầu cấp thiết cho nền giáodục Việt Nam trong việc nâng cao chất lƣợng đào tạo và bồi dƣỡng nhân tài. Song songvới việc nâng cao chất lƣợng trong việc đào tạo thì sinh viên cũng là đối tƣợng cần phảinăng động và sáng tạo để tiếp thu những kiến thức , phƣơng pháp học tập mới mẻ. Ở bậcđại học thì các phƣơng pháp học tập kết hợp với những kỹ năng cần thiết là vô cùngquan trong gắn liền với các sinh viên nói chung và sinh viên học viện bƣu chính nóiriêng. Kỹ năng giao tiếp cũng là một kỹ năng then chốt của mỗi sinh viên, mà các sinhviên học viên công nghệ bƣu chính viễn thông cần quan tâm trao dồi và nâng cao.
 
Trong tháp nhu cầu của Maslow thì nhu cầu xã hội, trong đó có giao tiếp đứng ở tầng thứ 3 sau nhu cầu về sinh lý và an toàn. Ông cha ta cùng từng nói: "Sự ăn cho ta cáilực, sự ở cho ta cái trí và sự bang giao cho ta cái nghiệp". Không chỉ vậy, 1 trong 3 yêucầu hàng đầu của nhà tuyển dụng ngày nay đó là giao tiếp tốt.
 
Hiện nay, những ngƣời đi học nhận thấy, việc các bạn trẻ có điều kiện giao tiếp vàtiếp xúc với môi trƣờng thực tế còn quá ít. Việc quá chú trọng vào chuyên môn học tậpcủa mình khiến tính năng động trong môi trƣờng giao tiếp còn yếu, rất nhiều các bạn sinhviên không biết cách bắt đầu một câu chuyện dù là đơn giản nhất. Không biết ứng xử vàthể hiện thế mạnh của mình khi đứng trƣớc nhà tuyển dụng...
 
Giao tiếp là chuyện quá đỗi bình thƣờng, bằng nhiều hình thức khác nhau, mỗichúng ta hàng ngày không ngừng giao tiếp với nhiều đối tƣợng khác nhau và nhận lạinhững kết quả khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau, mà ở đó thái độ trong giaotiếp là rất quan trọng và ảnh hƣởng trực tiếp tới kết quả giao tiếp.
 
 
 
 Báo Cáo Ngiên Cứu Khoa Học –Nguyễn Thanh An
-D09VT3
3
Ví dụ nhƣ trong các trƣờng đại học, các phòng Đào tạo, Thƣ viện, Công tác Học
Sinh -
Sinh Viên, Tài chính là những đơn vị thƣờng đƣợc/bị nhận nhiều phản ánh từ phíasinh viên, khen, chê đều có. Là ngƣời đã từng tiếp, hƣớng dẫn, trả lời, giải quyết một sốvấn đề của sinh viên trong hơn 20 năm, một sự cảm nhận cá nhân là: thái độ trong giaotiếp của sinh viên nếu nhƣ trƣớc đây đánh giá theo thang điểm 10 là từ 6 đến 10 thì ngàynay là từ 4 đến 7.
 
Khi đến các phòng/ban các bạn sinh viên thƣờng hỏi những câu thiếu chủ ngữ, vídụ: “cho đóng tiền”, “Trả sách cô”. Những từ nhƣ: thƣa cô, thƣa thầy hiếm thấy xuấthiện trong khoảng 5
-
7 năm trở lại đây. Ngôi thứ ba chỉ ngƣời đƣơc các bạn dùng phổ biến là: nó, ví dụ:
 -
 Nó chỉ em xuống đây
 -
 Nó là ai vậy em
 -
Dạ Phòng Đào tạo/ Tài Chính.
 
Khi đƣợc hƣớng dẫn giải quyết công việc, hiếm khi thấy các bạn nói: Em cám ơn,hay cám ơn thầy/cô.
 
 Nên để hƣớng sinh viên có cơ hội nhiều hơn trong học tập, công việc giao tiếp trênghế nhà trƣờng , công sở hay chính cuộc sống của các bạn sinh viên việc trao dồi kỹ nănggiao tiếp cũng đòi hỏi những giải pháp phù hợp với sinh viên học viện hơn bao giờ hết.
 
Tất cả những nội dung mà tôi trình bày dƣới đây trong đề tài này có thể chƣa đầy đủ,thậm chí là có đôi chỗ chƣa thật chính xác về một số vấn đề .bởi vậy rất mong có đƣợc sựđóng góp ý kiến nhận xét của thầy cô
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->