Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ororile din Basarabia - C. Stere (1922)

Ororile din Basarabia - C. Stere (1922)

Ratings: (0)|Views: 197|Likes:
Published by Moldova_since_1359

În Africa e cel puţin spaţiu, sunt păduri virginale, în care populaţia se poate ascunde şi cu preţul unei existenţe mizerabile şi sălbatice să aibă cel puţin
siguranţa zilei de mâine. Dar unde ar putea fugi negrii din Basarabia de urgia unei administraţii, care se zice că i-a mântuit de jugul rusesc?

În Africa e cel puţin spaţiu, sunt păduri virginale, în care populaţia se poate ascunde şi cu preţul unei existenţe mizerabile şi sălbatice să aibă cel puţin
siguranţa zilei de mâine. Dar unde ar putea fugi negrii din Basarabia de urgia unei administraţii, care se zice că i-a mântuit de jugul rusesc?

More info:

Published by: Moldova_since_1359 on Dec 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2014

pdf

text

original

 
23 
C
oloanele ziarelor suntdin nou pline cu „orori-le din Basarabia”. Această temărevine periodic în discuţiiledin presă şi din când în cândchiar în Parlament. În ultimelezile ale sesiunii actuale, au ostanunţate mai multe interpelăricare denunţau acte de ja cumâna armată, asasinate şi altecrime săvârşite în Basarabiade dieriţii reprezentanţi aiautorităţilor.Guvernul a ost silit să re-cunoască executarea unora dinaceste grozăvii şi să ăgăduiască„anchete” şi „sancţiuni”.Nici una din aceste învi-nuirile aduse cu acest prilejadministraţiei din Basarabia nua ost categoric dezminţită deGuvern.N-am intenţiunea să adaognoi apte senzaţionale în aceastăprivinţă. Adevărul este binecunoscut de oricine vrea să vadă şi s-audă. Şi chiar aptul cărezultatele anchetei parlamen-tare au ost înmormântate încomisiune şi n-au ost aduse îndiscuţia publică, vorbeşte de lasine asupra constatărilor pe carea trebuit să le acă comisiunea.Am luat condeiul mai multsă învederez conuziunea în spi-ritele cele mai bine intenţionaterelativ la „ororile din Basarabia”.Cei mai mulţi cred că îşi acdatoria denunţând opiniei pu-blice un apt precis de arbitrar şicerând anchete şi sancţiuni.Deja această atitudine, mi separe, dovedeşte numai că puţinălume îşi dă seama de situaţiareală din Basarabia.Oricât de mari şi de strigă-toare la cer ar  actele izolate desamovolnicie denunţate opinieipublice, - şi în adevăr se săvâr-şesc grozăvii înspăimântătoare,- nu în ele este centrul de gravi-tate al chestiunii. Şi chiar dacătoate „anchetele” şi „sancţiuni-le” pentru cazurile izolate n-ar ost numai orituri* de retoricăguvernamentală, lucrurile încăn-ar  stat cu mult mai bine.Faptul grozav în toatăputerea cuvântului este regimulînsuşi căruia este supusă Basa-rabia.rei milioane de sufetetrăiesc în aară de legi şi sunt,în mod normal, la discreţiuneaoricărui agent administrativ de la cel mai de sus până la celmai de jos. oate garanţiile unei vieţi cetăţeneşti organizate şiocrotite de legi lipsesc.Un stat modern nu se poateînţelege ără un minim de acestegaranţii.Basarabia nu cunoaşte niciuna.Dacă ne vom întreba, depildă, în ce măsuri Basarabiase poate bucura de libertateaindividuală, libertatea presei, de justiţia independentă şi impar-ţială, nu poate  nici o îndoialăîn ce priveşte răspunsul.Orice basarabean poate arestat de orice agent al orţeipublice, menţinut în închisoaredupă plac.Un cetăţean basarabeann-ar în această privinţă nici unmijloc de apărare legală, aarădoar de plângerea către şeulagentului abuziv care-l expunenumai la noi prigoniri.Libertatea presei? Nicăiericenzura nu serveşte mai multpentru a acoperi „netrebniciile”administraţiei ca în Basarabia.Justiţia independentă şiimparţială? S-a pierdut pânăşi noţiunea de justiţie. Un ompoate  condamnat şi executatcu procedura cea mai sumarăde către „tribunale” improviza-te, necunoscute de nici un textde lege în condiţiuni de carepopoarele civilizate nici pentrutimp de război nu le-ar puteatolera.Şi când lipsesc garanţiilelegale de libertate individuale,libertatea presei, justiţia inde-pendentă şi imparţială - aceştitrei stâlpi ai „statului de drept”– ne putem mira că în Basa-rabia viaţa, onoarea şi avereacetăţenilor sunt la discreţia celuidintâi ajutor de subpreect, jan-darm rural sau chiar a oricăruicaporal-şe de echipă?Grozăviile izolate care pă-
Clasicii nostri
Constantin STERE: “Ororile din Basarabia”

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
codlea94 liked this
Mihai Gurău liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->