Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dictionar De Expresii Roman-Francez

Dictionar De Expresii Roman-Francez

Ratings: (0)|Views: 366|Likes:
Published by gutenberg1468
Dictionar De Expresii Roman-Francez
carte scanata
autor: Aristita Negreanu
256 pagini
Dictionar De Expresii Roman-Francez
carte scanata
autor: Aristita Negreanu
256 pagini

More info:

Published by: gutenberg1468 on Dec 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2014

pdf

text

original

 
Coperta
deVasile·Socoliuc
ISBN
-973-48-1014-6
EXPRESII...EXPRESII
Dictionarulromân-francezdeexpresiise
a d r e s e a z ă
tuturorlocutorilorde
l i m b ă
f r a n c e z ă
ş i
în
specialcelorcaredoresc
s ă
se
p e r f e c ţ i o n e z e
în
c u n o a ş t e r e a
ş i
folosireaacesteia,
ş i
careporninddelaunnivelmairidicat,trec
de
la
c o m p e t e n ţ ă
la
p e r f o r m a n ţ ă ,
~ . I D a
dincomponentele
acestuisaltfiind
s t ă p î n i r e a
aceeaceesteprofundspecificÎnfiecare
l i m b ă ,
fondulciidiomatic,patrimoniulei
de
expresii.Expresiileverbale
SÎDI
sintagmeexprimîndoidee,compusedintr-un
grupnominaldeelementelexicalesudateÎntreele,dintrecareunul
principal
ş i
un
verb
carele
v e h i c u l e a z ă .
Îndictionarulde
f a t ă
expresiile
ntordonatealfabetic
d u p ă
verb(unde
DU
s-auluat
in
considerare
ş i
formelediferentiate
prin
d i a t e z ă
p r o o o m i n a l ă ,
folosireapronumelui
sau
forma
n e g a t i v ă ) ;
pentru
a c e l a ş i
verbexpresiileniordonatealfabetic
d u p ă
elementullexicalprincipalalgrupuluinominal.Indiceledelafineledictionaruluicuprinde,ordonatealfabetic,elementeleprincipalealegrupurilornominaleintrindÎn
a l c ă t u i r e a
expresiilor
ş i
i n d i c ă
verbulcarele
v e h i c u l e a z ă .
Expresiile
pot
fistudiateintraligual,dinpunctdevedere
al
mecanismuluideformare,alevolutiei,alloculuilorÎn
Î m b o g ă ţ i r e a ,
n u a n ţ a r e a
sausavoarealimbii;
dar
a c e a s t ă
inventariere,ordonare
ş i
explicareeste
s p e c i f i c ă
uneiculegeri
ş i
DU
unuidictionar.Expresiilentdenotate,cîndsensullor
e x p r i m ă
directideea;elentconotate,figurate,idiomatice,ndelementelelorlexicale
î ş i
pierd
5
 
sc:mnifiallia
proprie
i.
tavoereeunei
sem.oificatii
J ~
.
care
D.
mai
este
Înd
suma
semnificatiilor
partitIe.Apareastfeloposibilimultipli
care.
cimpurilor
semantice:
c x p r e s i . e D H N O T A . T Ă :
"a(",)
da
pArul
pate
op"
ifusrcazl
direct
mipru
expresii
CONOTA.TB
:
lWkiplicaR:IIlCllSDilor
...
da
pene
o
.jWW.boft"'
-
COIJlboI"ft
,.II
da
patt
o
taaJ,..
_1UpCI'6ci.al.Ue
..ada
pate
unplaa"'-CUltz
......
,
A)1crIri
«cIteXtua1c
ADa6za
iDlcrtiDpa1i
acxpreJiilor
privqtc
tnDsfcrarca
dÎDIr-<l
limbi
tii
da
aaoeleiap.
idei
pn..
apresii
specifice
ficdn::i
Iim"
.
r.
uele
c;azari
U'lUlS(erarea
este:
dim;.tI,.lilcD1l:
.,a
ru.
~ l
de
coese'
...
.
,.prmdre
le
ItUlMUl
par
te
,
c
~
e s
" .
l n
ahe
c:azuri
~ s f a u e a
esce
klt
directi
dar
formularea
este
specifici
ficcirei
limbi:
"a
face
(o)
btzie,
(un)
dlq"
=
"prmdre
un
hain,
UDe
dotu::Iw",
..
adlscqlai
de
la
eplla
epl"
=..
Inllier
de
P U U s t u t t : ~
l
pWllaoce",
"a
se
da
din
drunad
cwiva"
=-
..
laIssrr
la
~
libn:
·'
...
a
C!eftuxu
"..
Jalredes
f:"*ws"
.
lui
iacazulexpresiilor
idiomatke
tnnsfaarca
dîIcdl
fi
mai
ab
UtcnIi
a
ud
expreiil
dintr-e
limbi.
duce
la
formullri
.arde,
ine:Us-
IcalC
tD
limt..
ealahA
·
lraIlSfc:r1llU
c:oc:rentIln::buie
d.
fie
deci
o
ccbi:-
vaIare
de
&eli,
.
C..
in
schema
Modificarea
formei
verbului.
sau
interventiaunorelementelexicalesuplirnen.wecarese
PJl
insera
in
expresie,
pentru
ci
sudaradememdor
ei
se
aralIlabill
in
acestcaz,
multiplki
În
alt
mod
drnpurilc
semanlic:e:
EOllV
ALAR
EDE
SENS
A
EXPRESIILOR
lA
ABSURDA
,
:
-
_.'
,,
TRADUCERE
u
,
,
._
••••0
,,
:
OOUP
,
rI
: L D V I T U R Ă
':
,,,
~-- -- -_
..
_------.
_._
-._
-_
_---
_
__
.,
~
TRAD
UCE
RI
LITERALE
:
,,
:0-''.,,
',___
,
: :
~
'
,'.:
:
~
'::
:".
expresia
DHNQTAT
Ă
:
iluatre.azJ
direct
mifGllU
.
---••--.)0
ro$1ofDlin
r ~ : ~ n i ~
i n l e n ' c : n ţ i c
ClIII
titalivA
,
r
~
-
-
· · ~
- - --
· ·-
_
·
·
_
- ~
,
7

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
bouroianicuta liked this
foxisor liked this
schimbdecarti liked this
schimbdecarti liked this
ovidiudm liked this
gutenberg1468 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->