Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sveto u doba poetskog postkomunizma, Saša Ćirić

Sveto u doba poetskog postkomunizma, Saša Ćirić

Ratings:
(0)
|Views: 91|Likes:
Published by Zeničke sveske
Zeničke sveske 16/12
Zeničke sveske 16/12

More info:

Published by: Zeničke sveske on Dec 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2013

pdf

text

original

 
Saša Ćirić
191
Sveto u doba poetskog postkomunizma
Tri primera iz savremene poezije
O
dnos književnosti i religije se možda najbolje očitava u poeziji kaoprikladnom mestu preseka njihovih zajedničkih jezičkih formula idiskurzivnih praksi. U svom tekstu odabrao sam, dosta arbitrarno, trojicusavremenih pesnika različitih generacija i, kako to neizbežno biva, poetika, naprimeru čijih pesama želim da pokažem fenomen hijerofanije (ispoljavanje ilipokazivanje svetog, termin Mircea Eliadea) u poetskom tekstu, odnosno to damoderan pesnički senzibilitet nije li{en uticaja sakralnog niti mu je potreba za njimstrana. Ne samo status poetske hijerofanije, ni estetski domet izabranih tekstova,već i funkcija ovog priziva svetog u knjigama odabranih pesnika nije ista. Kodnekih je to duboka intimna preokupacija koja ide do trajne opsesije jednom,demonskom dimenzijom sakralnog, kod nekih je vlastito upisivanje u kanonsku
tradiciju njena trivijalna i maliciozna instrumentalizacija. Postkomunizam
u naslovu rada treba da ukaže na istorijski i ideolo{ki kontekst kada knjigeodabranih pesnika nastaju i kojim su epohalnim kretanjima inspirisane – dakle,to je dvostruki „post“, koji najpre označava vreme posle pada Berlinskog zidai implozije komunizma, {to je prethodilo raspadu SFRJ i građanskom ratu selementima agresije – vreme institucionalne obnove vere, pomicanje crkve usredi{te dru{tva i umetanja konfesionalne dogmatike na ispražnjeno mesto kojeje ranije držao marksizam. Drugi „post“ se odnosi na vreme posle 2000. godine (uprvom redu u Srbiji i Hrvatskoj), na doba uspostavljanja tranzicione demokratijeposle ratnog autoritarizma, doba koje je nasledilo iz 90-ih, a ponegde i pojačaloprisustvo desničarskih ideologija, nasilnih pokreta i crkvene simulacije zastupanjavrednosti pomirenja, razumevanja, milosrđa i međusobnog pra{tanja.
 
^asopis za dru{tvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
192
Moderno i sakralno
Da li su modernost i ateizam analogni fenomeni? Ili, drugim rečima, da li jeneizbežno da moderan pisac bude ateista?Ako uzmemo za ogledni primer noviju poeziju Dinka Telećana, objavljenu u
knjizi
 Plast igala
(HDP, 2011), to svakako nije slučaj. Tačnije njegova poezija nijeutemeljena u ateizmu, iako ostaje otvoreno pitanje njenog modernističkog statusa.Treba dodati da je njegov teizam prevashodno budističke naravi, podudaran tek
sa starozavetnom perspektivom prisutnom u Knjizi propovednikovoj, na primer, ili
s nekim grčkim antičkim tragedijama.Zgodne za analizu su dve njegove pesme iz dva različita ciklusa u knjizi:„Vezana“ (str. 8, ciklus „Rečenice“) i „Zavičaj“ (str. 48, ciklus „Zavje{taji“). Prvapesma polazi od savremenog pojma slobode koji je postao „lju{tura zaboravljene{koljke/ koju drobe u prah i/ od tog praha prave gustu žutu boju/ kojom premazujufasade/ iza kojih tamno živuju/ nerođeni“. Druga je duža, sastavljena je iz četiristrofe s parnom naizmeničnom rimom, ali značenjski jednostavnija. Pojamzavičaja koji pominje naslov pesme zapravo je zavičaj ljudske du{e, postojbinanjenog porekla i ishodi{te njene, čini se, duboke egzistencijalne težnje. I u ovoj,drugopomenutoj pesmi javlja se nerođenje, koje predstavlja taj pravi zavičajdu{e. Pesma „Zavičaj“ opisuje ili predočava ujedno i proces samospoznaje du{ekoja „iskoračiv iz zbivanja vida/ dotegli se du{a do sebe“, dakle, koja do saznanjao vlastitom poreklu dolazi prodiranjem kroz čulne datosti i zbivanja svakodnevice,tačnije svojevrsnim razmicanjem koprene vidljivog sa su{tine stvari ili sveta.Takođe, pesma kaže da je zavičaj život „od napukla pamćenja sazdan/ klizav inevidljiv izbliza“, čime ponavlja metodolo{ku poentu o vidljivom i bliskom kaospoznajnoj varci, ali i dodaje jedan metempsihotički momenat o tome da sedu{a seća prethodnog života, odnosno svog porekla, to jest da je memorija iakonecelovita („napukla“), pretrajala i da predstavlja ipak pouzdan putokaz natrag, doiskona i do mesta rođenja du{e, koje je nerođenje ili stanje pre rođenja. Štavi{e,kao referentno upori{te značenja ove pesme javlja se i gnostička hri{ćanskatradicija koja kaže da je du{a pre rođenja bila „luč“ ili svetlost (lux), dok negvekoje pesma pominje mogu označavati materiju s kojom je sjedinjena, ali materijukao teret, ograničenja i izvor patnje za du{u (du{a „u trajanju stenje“).
 
 Zeničke sveske
193
Nerođenje je izlaz, to je jasno u obe pesme, ali {ta ćemo s tim {to je tajproces već okončan, du{a je rođena i pala je u materiju, put je pređen a trajanjeu takvom sinkretičkom vidu istrpljeno: da li je nestanak povratak u nerođenje ilitek u ni{tavilo koje oslobađa. Drugim rečima, nerođenje ne može biti izlaz poslerođenja, već samo izvor neostvarene žudnje, patnja rođena iz naknadnog saznanjao kosmičkom ili metafizičkom poretku stvari. O vremenu koje je počelo i okončalosvoj tok, o saznanju koje je put ka spoznaji i osve{ćenoj patnji, o povratku koji jeobećanje ali i neizbežnost pa otuda ne može predstavljati posebno olak{anje već,možda, protest protiv gvozdenih zakona metafizike.Prva pesma, „Vezana“, hermeneutički je složenija jer proizvodi dvosmislenosti tenziju u odnosu stanja slobode i nerođenosti: možda su to identična stanja, amožda je sloboda ispražnjena od svog uobičajenog smisla i time postala lju{tura,materijal za običan premaz fasade života, dakle vlastita simulacija, simulacijavlastite prisutnosti i delotvornosti, iza koje fasade ili kog premaza „tamno živuju/ nerođeni“. Opet, i tamno živovanje nudi mogućnost za vi{e razumevanja. Toje živovanje u tmini, odnosno nepostojanje, ali i život bez svetlosti, bez luče,u i{čekivanju da se dogodi rođenje i život u simuliranoj slobodi. U oba slučajanejasan je pojam slobode. Ako se sloboda izjednači s nerođenjem, u čemu jesloboda (du{e) u nepostojanju ili ni{tavilu, sem da se ne bude? To i nije slobodaveć zadata nužnost. U drugom slučaju nije jasno {ta je slobodu svelo na lju{turu,{ta ju je li{ilo njenih bitnih svojstava i {ta bi to trebalo da sadrži da ne bi bila pukipremaz na fasadi života – uskraćene mogućnosti koje stoje pred rođenom du{omili nemogućnost punog obna{anja slobode?
Problem s poku{ajem glorifikacije nebivstva nalazi se u pukoj zavisnosti onoga
{to se slavi od bivstva koje se negira. Bez bivstva nema ni njegove negacije.Negacija bivstva ne znači da imamo ne{to kad poni{timo ili izbri{emo ono {to jebivstvo sadržalo i označavalo. Otuda odnos prema sakralnom u pesmama DinkaTelećana meni deluje kao dubok metafizički protest, a ne afirmacija vrednostinerođenja.
S druge strane, prisustvo sakralnog u poeziji kod ovog pesnika nije argumentu prilog tezi o njegovoj nemodernosti ili anti-modernosti. Potreba za sakralnim
u njegovim stihovima ne ispoljava se kao dogmatska repeticija, već kao pre-ispitivanje tradicije, ispitivanje i istraživanje tradicije u odnosu prema sebi,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->