Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

Hình 1.1 Leksell Gamma Knife model C
Hình 1.2 Hình c t ngang c a Leksell Gamma Knife model C
Hình 1.3 Kích c khác nhau c a mũ trong LGK
Hình 1.4 Nguyên t c h i t 201 chùm tia trong LGK
Hình 1.5 So sánh cư ng ñ c a m t chùm tia gamma mà kh i u h p th
Hình 1.6 ð t khung vào ñ u b nh nhân
Hình 1.7 Chương trình tính li u b ng Gamma Plan
Hình 1.8: So sánh kích thư c và li u ñi u tr c a m t s phương pháp x tr
Hình 2.1 Bi u di n cách tính li u ph n trăm
Hình 2.2 Sơ ñ bi u di n các th tích bia trong k thu t x tr
ñư c ch p b i CT trong vi c l p k ho ch ñi u tr
Hình 3.2 Quá trình v n chuy n c a các h t qua m t voxel
B ng 3.1 So sánh th i gian ch y gi a tally F4 và tally FMESH
Hình 3.4 Giao di n c a chương trình MCNP5
Hình 3.5 Mô hình ngu n ñơn kênh dùng trong mô ph ng MCNP
Hình 3.6 Mô hình mô ph ng ngu n ñơn kênh và phantom trong LGK
Hình 3.7 Ph mô ph ng năng lư ng photon phát ra c a ngu n Co60
Hình 3.8 Li u phân b d c theo tr c Ox
Hình 3.9 Phân b li u tương ñ i trên m t ph ng Oxy
Hình 3.10 Phân b li u tương ñ i trên m t ph ng Oxz
Hình 4.1a Bi u di n s s p x p c a các vòng collimator trong helmet c a LGK
Hình 4.1b Bi u di n góc phương v c a các vòng so v i m t ph ng xOy
Hình 4.2 Bi u di n phân b góc c a 201 ngu n trong LGK so v i m t ph ng
201 ngu n
Hình 4.4 Mô hình ñ u Zubal
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MÔ PHỎNG THIẾT BỊ XẠ PHẪU LEKSELL GAMMA KNIFE BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP5

MÔ PHỎNG THIẾT BỊ XẠ PHẪU LEKSELL GAMMA KNIFE BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP5

Ratings: (0)|Views: 18 |Likes:
Published by Jack Buzz
luận văn kamy
luận văn kamy

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Jack Buzz on Dec 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 36 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 40 to 76 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->