Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Matemàtiques 3 ESO

Matemàtiques 3 ESO

Ratings: (0)|Views: 4,822|Likes:
Published by llibrespdf12

More info:

Published by: llibrespdf12 on Dec 23, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/16/2013

 
Gjxbgîxfzbu
5r BUL
 D. ElibrjF. AjtxbiG. D. LFfsbfrj_. Ajreçj
 
@HB]
F. J_FXGÍXFEJ 
BIU @LGO_BU F IBU RXFIFXJXU=
:. Crjeefl`u:>?. L~brjefl`u jgo crjeefl`u :?5. ^ju hb crjeefõ j hbefgji:88. ^ju hb hbefgji j crjeefõ:22. @lgorbu rjefl`jiu:33. ^breb`xjxabu:11. Eîieiu jgo ~breb`xjxabu:==. F`xbríu elg~lux??
.
@LGO_BU J^_L]FGJXU. @LXJEFÕ EFB@XÇCFEJ5?
:. B}~rbuufõ j~rl}fgjhj hb `lgorbu f zj`xfxjxu58?. ^lxb`efjefõ535. @lxjefõ efb`xçcfej5=8. @lgorbu `l rjefl`jiu8>2. Biu `lgorbu rbjiu8:3. _jhfejiu8?
 JRXLJSJIRJEFÕ F8=
FF. ÎIABO_J 
BI IIB@ARJXAB JIABO_JFE. BZRJEFL@U2>
:. B}~rbuufl`u jiaborjfzbu2??. Gl`lgfu255. ^lif`lgfu288. Fhb`xfxjxu232. Bzjefl`u hb ~rfgbr arj2=3. Bzjefl`u hb ubal` arj3>1. _buliefõ hb ~rloibgbu gfxdj`áj`x bzjefl`u35=. Erflufxjx mfuxÿrfej38
UFUXBGBU HBZRJEFL@U18
:. Bzjefl`u jgo hbu f`eÿa`fxbu13?. Ufuxbgbu hbzjefl`u115. Ufuxbgbu bzfsjib`xu1=8. @lgorbhb uliefl`u h` ufuxbgj if`bji162. B` zí el`ufuxbf} ij rbuliefõ h` ufuxbgj=>3. Gíxlhb hb uouxfxefõ=:1. Gíxlhb hfajijefõ=?=. Gíxlhb hb rbheefõ=56. _baibu ~rîexfzbu ~br rbulihrb ufuxbgbu if`bjiu=8:>. Xrjheefõ hb``efjxu j ufuxbgbu hbzjefl`u=2
 JRXLJSJIRJEFÕ FF68
FFF. CR@EFL@U
CR@EFL@U F A_ÎCFEU63
:. Ibu c`efl`u f biu arîcfeu6=?. Sjrfjefl`u h`j c`efõ:>>5. Xb`hí`efbu h`j c`efõ:>?8. Hfuel`xf`ìxjxu. El`xf`ìxjx:>52. B}~rbuufõ j`jiçxfej h`j c`efõ:>83. Jia`bu c`efl`u f`xbrbuuj`xu:>3
CR@EFL@U IF@BJIU F JCF@U::3
:. C`efõ if`bji l hb ~rl~lrefl`jifxjx
 v7g} 
::=?. Ij c`efõ
 v7g} + `
:?>
Ç
:
 
?5823
 
5. _bexj hb ij zji b` el`bf}bg ` ~`x f bi ~b`hb`x:?:8. Bzjefõ hb ij rbexj zb ~juuj ~br hlu ~`xu:??2. Clrgj ab`brji hb ibzjefõ h`j rbexj:?53.J~ifejefl`u hb ibu c`efl`u if`bjiu f jcf`u:?81. Buxhf el`d`x hb hbu c`efl`u:?2
 JRXLJSJIRJEFÕ FFF:58
FS. ABLGBX_FJ 
_BIJEFL@U ABLGÍX_FZRBU B@ BI ^IJ:53
:. Xblrbgj hb ^fxîalrbu. J~ifejefl`u:5=?. Îrbbu hbiu ~liçal`u:8>5. Îrbbu f ~brçgbxrbu hb ibu cfarbu elrobu:8?8. Cfarbu ubgoij`xu:852. Ij ubgoij`áj b` biu xrfj`aibu rbexj`aibu:833. Glsfgb`xu b` bi ~ij:8=1. Xrj`uijefl`u:86=. Afru:2>6. Ufgbxrfbu j}fjiu:2:
CFAR_BU J IBU^JF:3>
:. ^lifbhrbu:3??. Gburbu hb ~rfugbu f ~frîgfhbu:385. Gburbu hb efif`hrbu f el`u:338. Bucbrj:3=2. Sligu:363. _lxjefõ hb ij Xbrrj4 ellrhb`jhbu ablarîcfzbu:1?
 JRXLJSJIRJEFÕ FS:=?
 S.BUXJHÇUXFEJ F ^_LOJOFIFXJX
BUXJHÇUXFEJ:=8
:. ^loijefõ f gluxrj:=3?. Sjrfjoibu buxjhçuxfzbu:=15. Bi~rleæu zb ubafg b` buxjhçuxfej:==8. Bijolrjefõ h`j xjij hb crbzùí`efbu:=62. Arîcfe jhbzjx ji xf~u hf`clrgjefõ:6>3. ^jrîgbxrbu buxjhçuxfeu:6?1. Eêiei hb
 } 
f
υ
b` xjibu hb crbzùí`efbu:68=. Loxb`efõ hb
 } 
f
υ
jgo ejieijhlrj :636. F`xbr~rbxjefõ el`xç`j hb
 } 
f
υ
:61:>. Elbcfefb`x hb sjrfjefõ:6=
 JXTJ_ F ^_LOJOFIFXJX?>=
:. Buhbsb`fgb`xu jibjxlrfu?:>?. ^rlojofifxjx h` buhbsb`fgb`x?:?5. ^rlojofifxjx b` b}~brfí`efbu rbaijru. Iibf hb Ij~ijeb?:88. ^rlojofifxjxu b` b}~brfí`efbu jgo f`uxrgb`xu frrbaijru?:3
 JRXLJSJIRJEFÕ S??8_BULIREFÕ HB ^_LOIBGBU??2
B}brefefu f ~rloibgbu??3B`biu ~rloibgbu ablgíxrfeu) cbu ` hfof}??=Cbu ` buzbgj b` bi zji bu ojuf` ibu hjhbu??6Lraj`fxtj ij f`clrgjefõ?5>B}~brfgb`xj) xbg~xbdj?5:F`sbuxfaj?5?
1=66
 
:>

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Palmira Ortiz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->