Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Popper Péter Fáj-e meghalni

Popper Péter Fáj-e meghalni

Ratings: (0)|Views: 873|Likes:
Published by Wucelis Saerus

A meditáció alapvető célja éppen a gondolkodó racionális tudat kikapcsolása, az intuitív tudat felébredésének érdekében. Mindezek következtében az ezoterikus élmény nem elmondható. Minden verbális megfogalmazási kísérlet eleve hamisít. Továbbá a misztikus élmény a legintimebben csakis az átélő személyének szól. Fecsegni róla, tetszelegni a beavatott vagy a megvilágosodott szerepében csak annak jut eszébe, akinek soha nem volt része misztikus élményben, csak fantáziál róla.

A meditáció alapvető célja éppen a gondolkodó racionális tudat kikapcsolása, az intuitív tudat felébredésének érdekében. Mindezek következtében az ezoterikus élmény nem elmondható. Minden verbális megfogalmazási kísérlet eleve hamisít. Továbbá a misztikus élmény a legintimebben csakis az átélő személyének szól. Fecsegni róla, tetszelegni a beavatott vagy a megvilágosodott szerepében csak annak jut eszébe, akinek soha nem volt része misztikus élményben, csak fantáziál róla.

More info:

Published by: Wucelis Saerus on Dec 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2013

pdf

text

original

 
160
POPPER PETER 
 Az elmondhatatlan elmondása
Ismeretes, hogy minden vallásnál anyilvános, lelkészi (pasztorális) munka szolgálatába állított
ezoterikus
tanításokon kívül fellelhető egy titkos,csak az arra kiválasztottakkal közölt
ezoterikus
tan is. Az ezoteriának a lényege, hogy nem a racionális gondolkozás útján, hanem a misztikus élmények során szerzett megismeréseketpróbálja jól-rosszul kifejezni a nyelvfogalmaival. Lin-csi apát szerint: „...a
tanítás tökéletlen mesterek szavaiból áll, s az utódok örökké ezeket magya-rázzák".
F. Capra, a Berkeley Egyetem fizikaprofesszora a magfizika és azezoteria közös kínjának tartja a kife jezés nehézségét. Kiindulópontja azáltalános tapasztalat, hogy a
valóság absztrakcióját könnyebb megérteni,mint magát a valóságot. A
tudomány számára ebből több dolog következik.Először is az, hogy egy fogalom definíciója minél pontosabb, annál inkábbelszakad a valóságtól. Ezért főként amatematika nyelvén kifejezett elméleteket és modelleket ki kell egészíteni
 
FÁJ-E MEGHALNI?
161
szóbeli magyarázatokkal. Ámde közöttük nagy a különbség. Capra szerint:
„A matematikai modell precíz, de szim-bólumai nem kapcsolódnak közvetle-
nül a valósághoz. A szóbeli magyará-
 zat pontatlan és homályos, de intuitív
módon felfogható." 
Ugyanerről a kérdésről ismeretes Einstein aforizmája:
„Ha a matematikai összefüggés meg- felel a valóságnak, úgy az nem teljes,
ha pedig teljes, akkor nem felel meg a
valóságnak." 
Tehát kétféle megértés létezik, a
ra-cionális
és az
intuitív.
Méghozzá a tudományban is van intuitív, a misztikumban is van racionális elem. A különbség a dominanciában van. A tudományban a racionális gondolkozásdominál intuitív elemekkel kiegészít ve. Ilyen például az ötlet, a hirtelenfelismerés, ami igencsak hasonlít apillanat megvilágosodásához, amit pl.a zen buddhizmus a misztikus élmény alapjának tart. Viszont a misztikus élményhez, másképpen az ezoterikustapasztaláshoz a gondolkozáson keresztül nem vezet út! A misztikus élmény nem érzékszervi észlelés és nemlogikai művelet. A misztikus élmény 
 
162
POPPER PETER 
felé a meditáció vezet. S a meditációalapvető célja éppen a gondolkodó racionális tudat kikapcsolása, az intuitív tudat felébredésének érdekében.Mindezek következtében az ezoterikus élmény nem elmondható. Minden verbális megfogalmazási kísérlet ele ve hamisít. Továbbá a misztikus élmény a legintimebben csakis az átélőszemélyének szól. Fecsegni róla, tetszelegni a beavatott vagy a megvilágosodott szerepében csak annak juteszébe, akinek soha nem volt részemisztikus élményben, csak fantáziálróla.
 A belfegyelem
Éppen ebben a vonatkozásban a naiv vélekedés sokféle félreértésével és té vedésével találkozhatunk. Először isazzal az illúzióval, hogy mindenki ele ve tud imaginálni vagy meditálni, s emisztikus technikákat úgy lehet használni, mint a fitness klubot: egy félórácskát meditálok vagy imaginálok.Természetesen nem vitatom, hogy mindkét ezoterikus technika megtanulható, de csak jelentős szellemi erő-

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->