Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
suco

suco

Ratings: (0)|Views: 676 |Likes:

More info:

Published by: Quang Duc (Ven Thich Nguyen Tang) on Dec 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
N
gười mẫu trở th
ành S
ư
 
Trong năm 2005, tin một người mẫu xinh đẹp trở th
ành S
ưCô đ
ã làm ng
ười đọc rất
s
ửng sốt v
à có th
ể nghi ngờ không biết tin này có đúng là sự thật hay chỉ 
là m
ột câu
chuy
ện nói chơi? Nhưng đây hoàn toàn là một sự thật đá
ng ng
ạc nhi
ên.Cha cô Deepa Singh t
ừ Ấn Độ đến Nepal v
à quy
ết định ở luôn tại đây sau khi kết
hôn v
ới mẹ của cô l
à m
ột phụ nữ Nepal. Cô Deepa Singh ra đời v
ào ngày 25 tháng 10
năm 1979. Lớn l
ên, t
ừ tuổi 15 cô đ
ã xu
ất hiện trong khoảng hơn 25 cuốn vide
o v
âm
nh
ạc và đóng vai người mẫu khoảng gần 10 năm trời. Cô được biết nhiều hơn với t
ên
là người mẫu Kohinoor Singh, một người mẫu nổi tiếng ở Nepal.
Cô lôi cu
ốn chúng ta qua những tấm h
ình nóng b
ỏng trên hàng tá băng nhạc v
àqu
ảng cáo. Trong một buổi chụp ảnh cho Cyber Nepal, cô đ
ã làm m
ọi người kinh ngạc
v
ề sự chuy
ên nghi
ệp, với một kiểu đứng v
à di
ễn tả, khiến các nhiếp ảnh gia chỉ cần
ch
ụp m
à không c
ần phải chỉ dẫn g
ì thêm cho cô. Nh
ưng mặt khác chỉ những người
thân c
ủa cô mới biết rằng Kohinoor c
òn có bi
ệt t
ài vi
ết hay, giao tiếp giỏi với quần
chúng và cô còn là m
ột ca sĩ tuyệt vời.Người mẫu Kohinoor Singh
.Gi
ờ đây cô người mẫu 25 tuổi đ
ã c
ạo trọc đầu, không phấn son trang điểm v
à khoác
vào người chiếc á
o tu hành v
ới cái t
ên m
ới l
à S
ư
Losang Dolma.
 
M
ột phóng vi
ên vi
ết: “Tôi h
ãy còn nh
ớ là đ
ã g
ặp Kohinoor Singh đúng một nămtrước đây khi cô c
òn là m
ột người mẫu đương thời đứng hàng đầu ở Nepal với một bề
ngoài th
ật quyến rũ v
à sang tr 
ọng cũng giống như đa số những người mẫu khác vậy.
Tôi r 
ất kinh ngạc khi nh
ìn vào s
ự tương phản của cô ng
ày hôm nay. Cô th
ật đơn giản,
tr 
ầm tĩnh và khiêm nhường. Cô có một cái nh
ìn r 
ất khác biệt về cuộc đời khiến tôi phải
khâm ph
ục. Lần n
ày chúng tôi l
ại gặp gỡ nhau nhưng cô là một con người mới:
S
ư 
Losang Dolma
. Tôi không tìm th
ấy khác biệt g
ì nhi
ều trong dáng điệu và tư cách củacô. Đúng vậy, giờ đây cô có vẻ trầm tĩnh hơn, nghiêm trang và ít nói nhưng khuôn mặtluôn luôn vui tươi. Nhưng cũng dễ hiểu v
ì cô
đ
ã kh
ởi đầu một cuộc h
ành trình tâm linhv
ới
mong mu
ốn đạt được sự giác ngộ.”
Phóng viên này c
ũng như bao nhiêu người khác đều t
ò mò mu
ốn biết về sự chuyển
bi
ến trong cuộc đời của cô người mẫu. Phóng vi
ên m
ạn phép xin được hỏi cô một v
ài
điều và cô đồng ý ngay. Sau đây l
à m
ột vài đoạn được trích
ra t
ừ cuộc phỏng
v
ấn của
phóng viên (PV) v
ới
S
ư
(SC):PV: –
đ
ã t
ừng là người mẫu nổi tiếng đứng hàng đầu của Nepal. Cô đ
ã t
ừng
tham gia nhi
ều hoạt động từ sân khấu thời trang và thương trường quảng cáo cho các
video âm nh
ạc, cho đến cả đóng vaingười điều khiển chính cho những chương tr 
ìnhtruy
ền h
ình. T
ại sao cô lại bất ngờ thay đổi như vậy?
SC: M
ọi người đều lưu tâm tới sự bất ngờ thay đổi n
ày vì h
ọ luôn luôn chỉ thấy
ngo
ại h
ình c
ủa tôi như là một người mẫu. Họ không biết tôi vẫn l
à m
ộtcon người. Đối
v
ới tôi, không có sự thay đổi g
ì c
ả v
ì tôi v
ẫn luôn luôn như vậy. Đóng vai người mẫu l
àngh
ề nghiệp của tôi v
à gi
ờ đây tôi đ
ã t
ừ bỏ nghề đó để theo đuổi con đường ri
êng c
ủa
tôi. M
ọi người hiển nhi
ên cho r 
ằng bước đường n
ày c
ủa tôi l
à m
ột sựthay đổi lớn laonhưng tôi không cảm thấy có sự khác biệt g
ì c
ả.
PV: M
ột khi không có sự khác biệt g
ì theo nh
ư
ý ki
ến v
à s
ự cảm nhận của cô, tại
sao cô l
ại cho rằng cần phải thể hiện một sự đổi thay trong y phục?
SC: –Y ph
ục của tôi l
à k
ỷ luậ
t c
ủa tôi. Giống như đồng phục của một nhà trường để
nh
ắc nhở học sinh về luật lệ của trường v
à s
ự tôn trọng kỷ luật đó. Y phục của tôi giúp
tôi kh
ắng khít hơn trong mọi trách nhiệm của m
ình nh
ằm trở thành người tốt cho x
ã h
ội.
N
ếu tôi không làm được điều
gì t
ốt đẹp, tôi cũng không nên làm điều g
ì x
ấu xa cả.
PV: –Cô mu t
ả con người mẫu Kohinoor Singh như thế n
ào?SC: –Tôi m
ột phần của đại chúng. Tôi giống như bất cứ một người b
ình th
ường
nào mang các quan ni
ệm v
à ý ki
ến ri
êng c
ủa m
ình. V
ới
v
ật chất chi phối tột bưc, chúngta dường như quên mất rằng tất cả chúng ta đều được thụ hưởng một sự cảm thôngtương tự nhau. Cái tâm linh bất diệt trong mỗi tấm thân chúng ta đều giống nhau.
PV: –Trong th
ời giai đóng vai người mẫu, sự h
ào quang và l
ời tán dương có làm cô
b
ị m
ê ho
ặc không?
 
SC: Ch
ẳng m
ê m
ẩn chút g
ì c
ả. Đối với tôi, làm người mẫu chỉ l
à công vi
ệc của tôi.
Nó không bao gi
ờ l
àm cho tôi ph
ấn kích khi người ta ngưỡng mộ sắc đẹp của tôi bởi v
ìtôi bi
ết họ chỉ ngợi khen cái h
ình
ảnh bề ngo
ài c
ủa tôi v
à không nh
ận thức được conngười b
ên trong c
ủa tôi. Người ta có một quan niệm khác nhau về một người mẫu v
à
cô người mẫu đó phải chống chọi với rất nhiều quan niệm ti
êu c
ực trong một x
ã h
ội bảo
th
ủ như x
ã h
ội của chúng ta. Những quan niệm
ki
ểu n
ày làm tôi th
ối chí.
PV: –
Cô có ý định trở th
ành S
ưCô như thế n
ào?SC: –o th
ời thơ ấu khi tôi thường đi thơ thẩn trong ch
ùa Swayambu, tôi luôn luôn
để ý đến một nữ tu sĩ thường hay ngồi thiền định. Cô ta luôn an tĩnh và tươi cười. Lúc
nào chúng tôi c
ũng thấy cô ấy trong y phục tu sĩ v
à vì th
ế không có g
ì khó kh
ăn cho tôi
khi tôi t
ập trung tinh thần lại v
à hình dung ra hình
ảnh của cô ta. V
à ý t
ưởng đó luôn l
àmtôi say mê. G
ần đây khi tôi đến thăm ch
ùa Swayambu, m
ột cái g
ì
đó đ
ã x
ảy ra v
à su
ốt
c
ng
ày tôi c
ảm thấy rất thoải mái v
à thanh th
ản. Lúc đó tôi liền nhận thấy rằng đ
ã t
ới
th
ời để tôi lo cho cuộc sống tâm linh v
à b
ộc lộ được ra con người
th
ật của tôi. Trở
thành m
ột
S
ư
Cô ch
ỉ l
à m
ột giai đoạn trong cuộc đời tôi. Tôi đang học hỏi về
Ph
ật Giáo.
S
ố mạng của tôi l
à h
ọc hỏi v
à c
ảm nhận được sự giác ngộ trong cộng đồng n
ày.Ngay bây gi
ờ tôi rất là sung sướng. Tôi tin chắc rằng nếu tôi l
àm m
ột việc g
ì
đó tôi
s
ẽ luôn luôn làm được tốt đẹp. Tôi muốn đi thăm viếng các viện dưỡng l
ão. M
ặc d
ù tôikhông có gì
để biếu tặng họ, tôi có thể ngồi lại với họ, chia sẻ những nỗi đau đớn của
h
ọ v
à n
ở nụ cười với họ.
PV: –n r 
ất trẻ và đang ở trong lứa tuổi bị cám dỗ bởi những ham muốn vật
ch
ất, cô dường như đ
ã thoát b
ỏ được những thứ đó. Cô có sẵn sàng để đối phó với
nh
ững ngăn trở và chướng ngại m
à cô mu
ốn chuốc v
ào mình ch
ưa?
SC: –
Có. Tôi đ
ã
đi đến quyết định n
ày sau khi suy ngh
 ĩ kỹ c
àng và gi
ờ đây tôi sẵnsàng đương đầu với mọi sự việc, ngay cả cái đói v
à cái khát. Ngay c
ả bây giờ tôi khôngăn hay thậm chí nói cho mọi người biết rằng tôi đang đói cho tới khi tôi được chia phầnăn của m
ình. Tôi tin t
ưởng rằng chính những ham muốn sản sinh ra sự mong cầu v
àd
ẫn đến rối loạn v
à phá ho
ại. Muốn được an lạc v
à h
ạnh phúc, người ta phải h
ài lòngv
ới những g
ì mình có và tôi s
ẽ theo con đường đó.
PV: –Cha m
ẹ của cô v
à các b
ạn b
è c
ủa cô có tỏ ra phản ứng g
ì v
ề quyết định n
àyc
ủa cô không?
SC: –Tho
ạt ti
ên thì h
ọ có sửng sốt nhưng rồi sau đó tới khi nhận thức được rằng tôiđ
ã ch
ọn lựa để theo một cuộc sống tốt đẹp hơn, th
ì quý v
ị đó đ
ã giúp tôi t
ừng bước
m
ột.
PV: –Cha m
ẹ cô đ
ã nói gì khi cô tr 
ở th
ành m
ột người mẫu?
SC: –Cha m
ẹ tôi nói “Con có đi
ên không? Con có hi
ểu như vậy l
à th
ế n
ào không?”

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->