Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Pengaruh Harga Terhadap Volume Penjualan Tiket PT. Maniela Tours & Travel-Soraya Faradina (1111082000003) Marnita Dewi P. (1111082000012) [JURNAL REVISI]

Pengaruh Harga Terhadap Volume Penjualan Tiket PT. Maniela Tours & Travel-Soraya Faradina (1111082000003) Marnita Dewi P. (1111082000012) [JURNAL REVISI]

Ratings: (0)|Views: 1,969|Likes:
Published by Akuntansi A 2011

More info:

Published by: Akuntansi A 2011 on Dec 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2013

pdf

text

original

 
:
^EIAJ_UB BJ_AJ TE_BJDJ^ ]KFUHE ^EI@UJFJI TCLET ^T) HJICEFJ TKU_W-T_J]EFW DC HJLJWWJ_
Kfeb0Ijhj ICH Ik) B^Wkrjsj Mjrjdcij ::::>2?>>>>>7 >212243?:22>Hjrictj Deqc ^) ::::>2?>>>>:? >25=2=>>124Hjtj Lufcjb HLD :?:7 ":5>1#Tekrc Elkikhc HclrkDkwei ^ehocijTkis W) Gbeidrjqji& WT)& WE)& H)Wc
Mjluftjw Elkikhc dji Ocwicw& @uruwji JluitjiwcUCI Wsjrcm Bcdjsjtuffjb @jljrtj
JOWT_JGT
Tbcw wtuds cw mkr jwwewwcia tbe ch~jgtw km ~rcge tk weffcia }kfuhe& wtjted tbjt tbe ~kcit mrkh tbe hejicia km ~rcge cw j akkdw}jfue qctb jhkuit km hkies ~jcd tk wkhekie mkr aettcia akkdw) ^rcge bjw }ers ch~krtjit rkfe ci dehjid jid wu~~fs km akkdw) Tbe~rcge gji oe ch~jgt mkr gkiwuher ci tjlcia degcwcki mkr ouscia j akkdw ci hjrlet) Tbe hjrlet wctujtcki cw }ers ch~krtjit ci ~rcgedeterhcijtcki)Tbcw wtuds cw uwcia dewgrc~tc}e hkdef qctb wur}es hetbkd j~~rkjgb) Tbe wuo`egt mrkh tbcw wtuds cw ^T) Hjicefj Tkurw -Trj}efw ci Hjljwwjr& Wkutb Wufjqewc) Tbe gkigfuwcki mrkh tbcw wtuds cw tbjt ~rcge bjw j ~kwctc}e jid wcaicmcgjit ch~jgt mkr tcgletweffcia }kfuhe jokut 13&2%)Lesqkrd0
 ~rcge& weffcia }kfuhe
C)
 
^EIDJBUFUJI
^jdj djwjrisj bjraj heru~jlji weoujbjtrcout djfjh ~eiajhocfji le~utuwji lkiwuheiuitul hehoefc wujtu ~rkdul) Bjf cic jljiheiseojolji ter`jdcisj ~erwjciaji bjraj djrcoerojajc herl sjia terwedcj dc ~jwjr& webciaajlkiwuhei feocb weiwctcm terbjdj~ ~eruojbji bjrajgeideruia jlji oerjfcb le herel fjci sjia feocbhurjb) Ojisjl bjf sjia oerljctji deiaji bjrajsjia hefjtjroefjljiac heiaj~j lkiwuhei hehcfcbwujtu ~rkdul uitul dchcfclcisj)Lkiwuhei hehcfcb~rkdul terweout ljreij oeijr(oeijr ciaci herjwjljiicfjc dji hjimjjt djrc ~rkdul terweout& ljreijhefcbjt leweh~jtji hehcfclc ~rkdul terweout deiajibjraj sjia feocb hurjb djrc ocjwjisj webciaaj feocbelkikhcw)Bjf cic dj~jt dcfcbjt djrc ~erlehojiajiuwjbj deqjwj cic sjia dctjidjc deiaji wehjlciojisjl ~erwjciaji& lbuwuwisj djfjh ~eiaefkfjjiuict uwjbj ~eruwjbjji)Djrc wehjlci ojisjlisj~eruwjbjji sjia heijqjrlji oerojajc hjgjh~rkdul deiaji lujfctjw dji bjraj sjia dj~jtoerwjcia dc~jwjrji)Uitul heiajtjwc hjwjfjb ~erwjciajiterweout hjlj ~eruwjbjji bjruw dj~jt heierj~ljiwtrjteac sjia dj~jt heicialjtlji ~ei`ujfji ~rkdul herelj)^eruwjbjji `uaj bjruw heicialjtlji lcier`j
 
?
~eruwjbjji& terhjwul ~eicialjtji uitul dj~jthehojiaui ler`jwjhj sjia ojcl deiaji ~jrj~efjiaajiisj)]kfuhe ~ei`ujfji `uaj ocwj dcauijljiuitul heicfjc lcier`j ~eruwjbjji terutjhjhjij`ehei ~ehjwjrjiisj djfjh bjf ~ehjwjrji~rkdul(~rkdulisj& dji }kfuhe ~ei`ujfji tclet dj~jtheicialjt wecrcia deiaji ojisjlisj ~erhcitjji djrc~efjiaaji dji `uaj dc~eiajrubc kfeb bjraj wjjt ctu)J~jocfj }kfuhe ~ei`ujfji heicialjt& ctuheijidjlji ojbqj leoutubji hjwsjrjljt jlji~rkdul terweout heicialjt) Oulji bjisj ctu& }kfuhe~ei`ujfji sjia heicialjt `uaj jlji oer~eiajrubterbjdj~ ~eicialjtji ~eidj~jtji wujtu ~eruwjbjjibjf cic dj~jt dcfcbjt djrc tjofe oerclut0
Tjoef :
Tjbui Bjraj ]kfuhe^ei`ujfji?>>=?>>1?>>2?>>3?>:>_~175&>>>_~1=5&>>>_~115&>>>_~2>>&>>>_~315&>>>:7:2:77=:72::731:>41_jtj(rjtj _~2:>&>>> :?4=Bjraj dj~jt heh~eiajrubc }kfuhe~ei`ujfji dji ~eidj~jtji wujtu ~eruwjbjji)Kfebljreij ctu djfjh heietj~lji bjraj wujtu ~rkdul&~eruwjbjji bjruw ~jidjc hehojgj lkidcwc sjia jdjdc ~jwjr dji heietj~lji bjraj sjia dj~jt oerwjciawebciaaj dj~jt heicialjtlji }kfuhe ~ei`ujfji tclet~eruwjbjji dji dj~jt teruw heh~ertjbjilji ojbljifeocb heicialjtlji }kfuhe ~ei`ujfjiisj djrc tjbuile tjbui)Oerdjwjrlji djtj dcjtjw& hjlj cicfjb sjiahehoujt ~eiufcw tertjrcl uitul hehojbjw feocb `jubteitjia ‖^eiajrub Bjraj Terbjdj~ ]kfuhe^ei`ujfji Tclet ^T) Hjicefj Tkurw- Trj}efw dcHjljwwjr‘)
CC)
 
CDEITCMCLJWC HJWJFJB
Hjwjfjb sjia jlji dccdeitcmcljwc kfeb ~eiufcw djfjh `urijf cfhcjb cic jdjfjb0
:)
 
Buouiaji bjraj terbjdj~ }kfuhe ~ei`ujfjitclet)
?)
 
Tekrc bjraj)
7)
 
Tekrc }kfuhe ~ei`ujfji)
CCC)
 
LJ@CJI ^UWTJLJJ)
 
Buouiaji Bjraj terbjdj~ ]kfuhe^ei`ujfji
Heiurut Juauwts Merdcijid"?>>=# ‖Bjraj heru~jlji wujtu }jrcjoef~eitcia djfjh ~ehjwjrji& dchjij bjraj dj~jtheh~eiajrubc lkiwuhei djfjh heiajhocfle~utuwji uitul hehoefc wujtu ~rkdul)Lkiwuhei heh~uisjc jiaaj~ji jdjisjbuouiaji ieajtcm jitjrj bjraj dji lujfctjwwujtu ~rkdul& hjlj herelj jljihehojidcialji jitjrj ~rkdul wjtu deiaji~rkdul sjia fjciisj& dji ojrufjb lkiwuheiheiajhocf le~utuwji hehoefc wujtu ~rkdul)Buouiaji dcjtjw heijidjlji ojbqj bjraj `uaj heh~uisjc ~eiajrub terbjdj~ }kfuhe~ei`ujfji wujtu ~rkdul) J~jocfj bjraj wujtuojrjia hurjb hjlj jlji ter`jdc leijcljidjfjh }kfuhe ~ei`ujfji ojrjia terweout& djiweojfclisj j~jocfj bjraj ojrjia terweoutheicialjt hjlj jdj lehuialciji ojbqj~rkdul terweout tcdjl dcoefc kfeb lkiwuhei) Bjfcic `uaj jlji oer~eiajrub terbjdj~ ~eiuruiji}kfuhe ~ei`ujfji ojrjia terweout‘)
O)
 
Tekrc BjrajLktfer& ter`ehjbji "?>>205:3#
 heiaehuljlji ojbqj 0 ‖Bjraj heru~jljiwjtu(wjtuisj efehei ojurji ~ehjwjrji sjiaheiabjwcflji ~eidj~jtji& efehei(efeheifjciisj heichouflji ocjsj‘) Bjraj jdjfjbwe`uhfjb ujia sjia dcoerclji wewekrjia uitul heh~erkfeb ojrjia dji `jwj
"Joduffjb) I)W&:3350?7#
)Heiurut
Wjwtrjdc~kerj"?>>70:4:#
ojbqj bjraj jdjfjb bjwcf~ertehuji djrc trjiwjlwc ojrjia jtju `jwj sjiadcfjlulji kfeb ~erhcitjji dji ~eijqjrji dc~jwjr) Jajr heh~uisjc hjlij sjia feocbuhuh& bjraj ~ui dcdemcicwclji weojajc `uhfjbwewujtu sjia dc~ertuljrlji djfji ojrter jtju~ei`ujfji uitul heh~erkfeb wewujtu sjiafjciisj)
Ocitjrc Jiqjr ":33703:#
heiaehuljlji ojbqj0 ‖Bjraj jdjfjb icfjcwjtuji ojrjia sjia dcisjtjlji deiaji wjtujiujia jtju `uhfjb ujia sjia dcojsjrlji uitul heh~erkfeb wewujtu ojrjia jtju `jwj‘)Heiurut
Ougbjrc Jfhj ":33?07=#
ojbqjbjraj sjctu0 ‖Wujtu icfjc sjia dcgj~jc kfeb~ei`ujf dji ~ehoefc heiaeijc wujtu ojrjia‘)Bjraj dc~eiajrubc kfeb ~erhcitjji dji~eijqjrji ojrjia dc~jwjr& djfjh bjf cicwctujwc ~jwjr wjiajt oer~erji ~eitcia djfjh~eietj~ji bjraj)
 
7
Heiurut
Wjhuefwki"Hjlrkelkikhc02:#
& bjraj mjltkr dcteituljikfeb citerjlwc jitjrj ~erhcitjji dji~eijqjrji mjltkr ~rkdulwc) Djrc ~erisjtjjiterweout dj~jt dcjrtclji ojbqj bjrajheru~jlji wujtu icfjc sjia dcgj~jc kfeb~ei`ujf dji ~ehoefc heiaeijc wujtuojrjia)Heiurut
_cgjrd Ocffjw ":3230:>-::#
 bjraj heh~uisjc ? mjltkr& sjctu ~erhcitjjidji ~eijqjrji) Wedjialji heiurut
WjdkikWulcrik "?>>>03:#
‖Bjraj wujtu ojrjia sjiadc~er`ujfoefclji jdjfjb dcteitulji deiajihefcbjt lejdjji lewechojiaji djfjh wujtu~jwjr) Lewechojiaji ~jwjr terweout ter`jdcocfj `uhfjb ojrjia sjia dctjqjrlji wjhjdeiaji `uhfjb ojrjia sjia dchcitj‘)
G)
 
Tekrc ]kfuhe ^ei`ujfji
^eiaertcji ^ei`ujfji heiurut
@kbiDkqiew
dji
@krdji Effckt Akkdhji
sjiadcter`ehjblji kfeb
Wuwjitk Oudcdbjrhk
 djfjh oulu
‖Ljhuw Cwtcfjb Leujiaji djiCi}ewtjwc‘"?>>>0=4=#
heisjtjlji ojbqj0‖]kfuhe ^ei`ujfji jdjfjb tktjf sjia dcdj~jtdjrc lkhkdctjw sjia dc~erdjajialji djfjhwujtu hjwj terteitu‘) Wedjialji ~eiaertcji}kfuhe ~ei`ujfji heiurut
Jwweajm Joduffjb
djfjh
‖Ljhuw Jluitjiwc‘"?>>:0444#
 heisjtjlji ojbqj0 ‖]kfuhe ^ei`ujfji jdjfjb `uhfjb uict sjia ter`ujf djrc uict ~rkdulwc wujtu~ehcidjbji djrc ~cbjl ~rkdulwc le ~cbjl lkiwuhei& dji tetj~ ~jdj wujtu ~erckdeterteitu‘)Heiurut
Jfchcsjb - ^jd`c
djfjhoulu
‖Ljhuw Cwtcfjb Jluitjiwc‘ "?>>70:?=#
 ]kfuhe ^ei`ujfji jdjfjb `uhfjb ~ei`ujfjisjia oerbjwcf dcgj~jc jtju ciaci dcgj~jc kfebwujtu ~eruwjbjji ~jdj ~erckde terteitu)
Mredds_jialutc "?>>30?>1#
heiaehuljlji ojbqj‖]kfuhe ^ei`ujfji jdjfjb ~eigj~jcji sjiadcisjtjlji wegjrj lujitctjtcm djrc weac mcwcl jtjuuict wujtu ~rkdul‘)]kfuhe ~ei`ujfjiheru~jlji wujtu sjia heijidjlji ijcl turuiisj ~ei`ujfji dji dj~jt dcisjtjlji djfjhoeitul uict& lcfk& tki jtju fcter) Heiurut
JoojwLjrdjicjtj ":33=0:5:#
heiajtjlji ojbqj0‖]kfuhe ^ei`ujfji heru~jlji mjltkr sjiaheh~eiajrubc oewjrisj hkdjf ler`j hju~uilkh~kiei(lkh~kiei hkdjf ler`j)
D)
 
Tekrc Bc~ktewcw
Heiurut
^rkm) Wuttcwik Bjdc HJ)
Bc~ktewcw jdjfjb wujtu ~erisjtjji sjia ~jdjqjltu dcuialj~lji oefuh dcletjbucleoeijrjiisj& tetj~c hehuialcilji uitul dcu`c djfjh leisjtjji eh~crcw)Bc~ktewcwhehuialcilji uitul heiabuouialji tekrcdeiaji ~eiajhjtji& jtju ~eiajhjtji deiajitekrc)Bc~ktewcw heiauialj~lji ~erisjtjjideiaji bjrj~ji ~eiefctc heiaeijc buouiaji(buouiaji jitjrj }jrcjoef(}jrcjoef djfjh~erwkjfji)Deiaji dehclcji bc~ktewcw cichehoerclji jrjb ~jdj ~eiefctcji sjia bjruwdcfjlulji kfeb ~eiefctc)Bjf cic dj~jtdcwch~uflji ojbqj bc~ktewcw ctu jdjfjb `jqjoji weheitjrj terbjdj~ hjwjfjb sjiaoerwcmjt ~rjduaj ljreij hjwcb bjruw dcoultcljileoeijrjiisj)@clj bc~ktewcw wudjb dcu`cleoeijrjiisj& hjlj bc~ktewcw terweout hei`jdcwujtu tekrc)@jdc& weoujb bc~ktewcw dcturuiljidjrc wujtu tekrc sjia wudjb jdj& lehudcji dcu`cleoeijrjiisj dji ~jdj jlbcrisj hehuigufljitekrc ojru)@eicw bc~ktewcw jdj duj& sjctu0bc~ktewcw dewlrc~tcm dji bc~ktewcw wtjtcwtcl)Bc~ktewcw dewlrc~tcm jdjfjb `jqjoji weheitjrjsjia dcwuwui djfjh oeitul ljfchjtocjwj)Wedjialji bc~ktewcw wtjtcwtcl dcisjtjljidjfjh oeitul bc~ktewcw ikf "B
>
# dji bc~ktewcwjfterijtcm "B
:
#)Bc~ktewcw ikf "B
>
#jdjfjb~erisjtjji tcdjl jdjisj ~eroedjjijitjrj ~jrjheter deiaji wtjtcwtcl "djtjwjh~ef#)Wedjialji Bc~ktewcw jfterijtcm "B
:
#heisjtjlji ojbqjjdjisj ~eroedjji jitjrj~jrjheter deiaji wtjtcwtcl) Weojajc gkitkbjwuhwc leijclji ~ehjwulji weoewjr 7>%&hjlj bc~ktewcwisj jdjfjb0B
>
0
8 >&7B
:
0
>&7Oerdjwjrlji urjcji(urjcji dcjtjwhjlj bc~ktewcw sjia dcj`ulji djfjh ~eiefctcjicic jdjfjb bjraj oer~eiajrub ~kwctcm terbjdj~}kfuhe ~ei`ujfji tclet ~jdj ^T) Hjicefj Tkurw- Trj}efw Dcwtrcouwc Hjljwwjr)
C])
 
HETKDE ^EIEFCTCJIJ)
 
Wjh~fe dji ^rkwedur
Djfjh ~eiefctcji cic wjh~ef sjiadcjhocf jdjfjb ^T) Hjicefj Tkurw -Trj}efw dc Hjljwwjr) ^jdj ~eiefctcji cicdc~cfcb ljitkr gjojia Hjljwwjr deiajijfjwji uitul hehudjblji ~eiefctc djfjhhefjlulji ~eiefctcji dji ~eiajhocfji djtj)Uict jijfcwcw cic dcmkluwlji ~jdj wetcj~ojacji + dc}cwc tcgletcia sjia jdj ~jdjljitkr ^T) Hjicefj Tkurw - Trj}efwDcwtrcouwc Hjljwwjr)

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nitri Mirosea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->