Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Žaja - 37462/09 - Izlaganje o činjenicama

Žaja - 37462/09 - Izlaganje o činjenicama

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Dec 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2014

pdf

text

original

 
 
PRVI ODJEL
Zahtjev br. 37462/09Miljenko ŽAJAprotiv Hrvatskepodnesen dana 5. svibnja 2009. godine
IZLAGANJE ČINJENICA
 
ČINJENICE
 
Podnositelj zahtjeva, g. Miljenko Žaja, hrvatski je državljanin rođen
1958. godine i živi u Pragu. Pred Sudom ga zastupa g
. P. Krnić, odvjetnik iz
Slavonskog Broda.
A. Okolnosti predmeta
Činjenično stanje predmeta, kako ga je iznio podnositelj zahtjeva, može
se sažeti kako slijedi.Podnositelj zahtjeva živi u Pragu od 18. studenog 2000. godine kad su
mu češke vlasti dale vizu
 
za produljeni boravak. Dana 18. veljače 2008.
godine podnositelj zahtjeva je dobio pravo trajnog prebivališta u Republici
Češkoj.
 Dana 5. lipnja 2008. godine podnositelj zahtjeva je kupio automobil u
 Njemačkoj i dana 10. lipnja 2008. godine registrirao ga u Republici Češkoj
na svoje ime.Dana 11. lipnja 2008. godine podnositelj zahtjeva je automobilom ušao uHrvatsku kako bi odjavio svoje prebivalište.Dana 15. lipnja 2008. godine podnositelja zahtjeva zaustavila je policijau Zagrebu dok je vozio automobil. Policijske vlasti kojima je bilo sumnjivoto što je hrvatski državljanin vozio automobil sa stranim registarskimtablicama zaplijenile su automobil i o tome obavijestile Carinsku upravu,
 
2 ŽAJA protiv HRVATSKE
Izlaganje o činjenicama
 
sumnjajući da je automobil uvezen u Hrvatsku bez plaćanja propi
sne carine
i da je stoga počinjen prekršaj.
 Dana 17. lipnja 2008. godine podnositelj zahtjeva odjavio je svojeprebivalište u Hrvatskoj.
1. Carinski postupak 
Dana 16. lipnja 2008. godine Carinska uprava Ministarstva financijapokrenula je upravni postupa
k radi naplate neplaćene carine. Carinska je
uprava istoga dana donijela odluku kojom je zaplijenila automobilpodnositelja zahtjeva.Dana 11. prosinca 2008. godine Carinska uprava je donijela odlukukojom je podnositelju zahtjeva naloženo do 30. prosinca 2008. godine platicarinu na uvoz svog vozila u iznosu od 527.747,08 hrvatskih kuna (HRK).
Budući da podnositelj zahtjeva nije platio navedeni iznos, Carinskauprava je dana 23. veljače 2009. godine donijela odluku o oduzimanju
automobila podnositelja zahtjeva i njegovoj prodaji radi naplate navedenecarine.
2. Prekršajni postupak 
Carinska uprava je u međuvremenu dana 17. srpnja 2008. godine
pokrenula i prekršajni postupak protiv podnositelja zahtjeva zbog toga što jeuvezao svoj automobil u Hrvatsku bez
 plaćanja carine.
Dana 31. srpnja 2008. godine Carinska uprava je utvrdila da je
 podnositelj zahtjeva kriv za počinjenje prekršaja iz članka 241., stavka 1.,točke 10. Carinskog zakona, te mu izrekla novčanu kaznu u iznosu od 5.000
HRK. Carinska uprava je utvrdila da je podnositelj zahtjeva u trenutku
 počinjenja djela imao prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj. Stoga je bilonevažno to što nije plaćao porez na dohodak u Hrvatskoj, što je imaozdravstveno osiguranje u Republici Češkoj a ne u Hrvatskoj i što
mu je bilo
odobreno prebivalište u Republici Češkoj.
Visoki prekršajni sud je dana 8. rujna 2008. godine ukinuo
 prvostupanjsku odluku zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i
vratio predmet Carinskoj upravi na ponovljeni postupak.Dana 9. listopada 2008. godine Carinska uprava ponovno je proglasila
 podnositelja zahtjeva krivim za počinjenje prekršaja iz članka 241., stavka1., točke 10. Carinskog zakona, te mu izrekla novčanu kaznu u iznosu od
5.000 HRK. Carinska je uprava ponovno utvrdila da je u tre
nutku počinjenja
djela podnositelj zahtjeva imao registrirano prebivalište u hrvatskoj u skladu
sa Zakonom o prebivalištu i boravištu građana. Tako nije ispunio uvjete zaoslobođenje od plaćanja carine iz članka 5. Aneksa C Konvencije o
privremenom uvozu ("Istam
 bulska konvencije"), koji predviđa da
registrirani vlasnik vozila registriranog u inozemstvu mora, kako bi imaopravo na primjenu povlastice, imati prebivalište izvan teritorija države u
koju se vozilo dovozi. Stoga činjenica da je podnositelj zahtj
eva boravio u
Republici Češkoj nije bila od nikakve važnosti jer nije dokazao da je tamo
imao svoje prebivalište.Dana 29. listopada 2008 godine Visoki prekršajni sud odbio je žalbu
 podnositelja zahtjeva i potvrdio prvostupanjsku odluku, potvrđujući i u n
 jojdano obrazloženje.
 
3 ŽAJA protiv HRVATSKE
Izlaganje o činjenicama
 
Podnositelj zahtjeva je tada podnio ustavnu tužbu protiv drugostupanjskeodlu
ke, navodeći povrede svojih ustavnih prava na pošteno suđenje,
 jednakost pred zakonom i jednakost pred sudovima i drugim javnimvlastima. Tvrdio je da su
i Carinska uprava i Visoki trgovački sud pogrešnotumačili tekst članka 5 Aneksa C Istam
bulske konvencije, koji u svomizvornom tekstu ne govori o tome da ima "prebivalište" nego da "živi" u
inozemstvu. Stoga činjenica da je on dok je živio u Pragu zadržao
svojeprebivalište u Hrvatskoj nije relevantna. Podnositelj zahtjeva nadalje tvrdi
da se u tumačenju istih ili sličnih izraza korištenih u međunarodnimugovorima koji imaju samostalno značenje ne može pozivati na značenje
dano izvjesni pravnim izrazima u
domaćem zakonodavstvu.
Dana 8. travnja 2009. godine
Ustavni sud Republike Hrvatske
odbio jeustavnu tužbu podnositelja zahtjeva i dostavio svoju odluku njenomzastupniku 22. travnja 2009. godine.
B. Mjerodavno domaće pravo
 
1. Ustav
Mjerodavni dio Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br.
56/1990, 135/1997, 8/1998 (pročišćeni tekst), 113/2000, 124/2000(pročišćeni tekst), 28/2001 i 41/2001 (pročišćeni tekst), 55/200
1(corrigendum) i 76/2010) glasi kako slijedi:
Članak 14., stavak 2.
 
"Svi su pred zakonom jednaki.
Članak 26.
 
"Svi su državljani Republike Hrvatske i stranci jednaki pred sudovima i drugimdržavnim i inim tijelima koja imaju javne ovlasti."
Članak 29., stavak 1.
 
"Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravičn
o i u
razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, ili o sumnji ili optužbi zbog
kažnjivog djela.
Članak 31., stavak 1.
 
„Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđenozakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kaznakoja nije bila određena zakonom.“
 
Članak 140.
 
"Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom iobjavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike
Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona. ...”
2. Carinski zakon
Mjerodavne odredbe Carinskog zakona („Narodne novine“, br. 78/1999,94/1999, 117/1999, 73/2000, 92/2001, 47/2003, 140/2005, 138/2006,60/2008, 45/2009, i 56/2010), kako je bio na snazi u mjerodavno vrijemeglase kako slijedi:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->