Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
99905360 Michael Cunningham

99905360 Michael Cunningham

Ratings: (0)|Views: 30 |Likes:

More info:

Published by: Nela Djokic Tankosic on Dec 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

 
Michael Cunningham
U smiraj dana
Za Gail Hochman i Jonathana Gallasija
„Ljepota je samo poĉetak groze."
 Rainer Maria Rilke
 
 ZABAVA
Mistake
1
 
će biti kod nas neko vrijeme.
 -
 
Ljutiš se zbog Mizzyja? —
pita Rebecca.-
 
Normalno da ne - odgovara Peter.Gore na Broadwayu automobil je udario jednog od onih ne-
dokuĉivih starih konja koji vuku turistiĉkekoĉije, zbog ĉega je zaustavljen sav promet sve do Luĉke uprave, zbog ĉega Peter i Re
becca kasne.-
 
Moţda bismo ga trebali zvati Ethan
-
kaţe Rebecca.
- Si
gurno ga više nitko osim nas ne zove
Mizzy.
Mizzy je skraćeno od Mistake.
 
Izvan taksija golubovi lepeću pred treperavim plavetnilom Sonyjeva znaka. Postariji bradati ĉovjek, nasvoj naĉin uznosit, u prljavu dugom pernatom kaputu (dostojanstveno je sišao gojazni Buck Mulligan?
2
)
gura kolica za namirnice puna kojeĉega u raznovrsnim vrećicama za smeće i pretjeĉe sve automobile.
 
U taksiju zrak je teţak od omamljujuće snaţnog osvjeţivaĉa
za
 
zrak koji nejasno podsjeća na cvijeće, ali
zapravo
samo odaje kemijski spoj koji zasigurno nazivaju „slatkim".
 -
 
Je li ti rekao koliko će dugo ostati?
- pita Peter.-
 
Nisam sigurna.
Oĉi su joj se smekšale. Pretjerana briga za Mizzyja (Ethana) navika je koje se ne moţe riješiti.
 
Peter odluĉi prestati o tome. Tko ţeli ići na zabavu usred svaĊe?
 
Malo mu je muĉno, a u glavi mu se vrti pjesma.
I'm sailing away, set an open course for the virgin sea...
 
Odakle je to moglo doći? Nije slušao „Styx" od faksa.
 
1
Eng
.
 
„grješka".
(Nap. prev.)
2
Prva
reĉenica
Joyceova romana
Uliks
 
(izdanje „Otokar Keršovani", Opatija 1991.,
 preveo Luko Paljetak). (Nap. prev.)
 
- Trebamo mu odrediti granice -
kaţe.
 Ona uzdahne, blago pol
oţi ruku na njegovo koljeno, pogleda kroz prozor na Osmu aveniju, po kojoj sesada više uopće ne kreću. Rebecca je ţena izraţenih crta lica
-
i ĉesto je zovu lije
pom, ali nikada
zgodnom. Moţda i ne primjećuje te svoje male geste kojima tješi Petera zbog njegove sitniĉavosti.
 A
gathering of angels appeared above my head.
Peter se okrene da pogleda kroz svoj prozor. Automobili u susjednoj traci mile. Malo ulubljen plavi
automobil, toyota ili nešto sliĉno, klizi gotovo usporedo s njihovim taksijem, pun
mladih mu
škaraca;glasni deĉki od dvadeset i nešto godina navili su glazbu toliko glasno da Peter, dok se pribliţavaju, osjeća
kako njezini rit
movi ulaze u karoseriju taksija. Šestorica ih je, ne, sedam je mo
maka nagurano u
automobilu, svi oĉito viĉu ili pjevaju; mišićavi momci, ulickani za subotnju veĉer, s geliranom frizuromna šiljke, a u naguravanju i pljuskanju tu i tamo bijesnu srebrne naušnice i lanĉići. Promet u njihovojtraci krene i, kako prolaze, Peter vidi, ili mu se uĉini, da je jedan od njih, jedan od ĉetvorice glasnih nastraţnjem sjedalu, ustvari starac s crnom rokerskom vlasuljom, koji viĉe i nateţe se baš kao i drugi, ali su
mu usne tanke, a obrazi upali. Protrese glavu momka nagurana do sebe, vikne mu na uho (pokazuje
snjeţnobijele navlake?) i odjednom ih više nema, odnio
ih
 je promet. Trenutak kasnije oblaĉić zvuka koji
su proizveli nestaje
s njima. Sada smeĊa grdosija dostavnog vozila sjajnim zlatnim crteţom prikazuje
boga FTD-
a s krilatim stopalima. Cvijeće. Netko dobiva cvijeće.
 Pe
ter se okreće prema Rebecci. Starac odjeven u mladića nešto je što bi trebali primijetiti
zajedno,
to nije
nešto što joj moţe Ispriĉati, zar ne? Osim toga, zar nisu usred poĉetka nekakve napete nesuglasice? Udugom braku nauĉiš raspoznavati ĉitavu lepezu razliĉitih atmosfera i vremenskih neprilika.
 
Rebecca je osjetila kako je njegova paţnja ponovno u taksiju. Pogleda ga prazno, kao da nije baš oĉekivalada će ga vidjeti.
 
Ako on umre prije nje, hoće li moći osjetiti njegovu bestje
lesnu prisutnost u prostoriji?-
 
Ne brini -
kaţe on.
-
Ne ćemo ga izbaciti na ulicu.
 Prijekorno je stisnula usnice. - Ne, zaista, trebamo mu odrediti
neke
granice -
kaţe.
- Nije dobro uvijek
mu samo dati ono što mu se svidi.
 
Što je sad ovo?
Ona
odjednom kori
njega
zbog njezina izgub
ljenog mlaĊeg brata?
 -
 
Što misliš, koliko bi dugo bilo razumno?
- upita on, zapre
pašten što ona ne primjećuje oĉaj u
njegovu glasu. Kako se mogu tako slabo poznavati nakon sveg tog vremena?
Ona razmisli na trenutak, a tada se, kao da je zaboravila na nešto što mora obaviti, naglo nagne prema
naprijed i upita vo
zaĉa
:
-
Kako znate da je konj sudjelovao u nesreći?
 
Ĉak i razdraţen, Peter se divi sposobnosti
 
ţena 
 
da muškarce pitaju izravna pitanja a da ne zapoĉnusvaĊu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->