Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
P. 1
Világdemokratúra - A hitelpénz-fasizmus világrendje (Részlet)

Világdemokratúra - A hitelpénz-fasizmus világrendje (Részlet)

Ratings: (0)|Views: 747|Likes:
Published by TomeToenner

A pénz- és korporációs oligarchia csaknem teljessé vált pénzkibocsátási és kamatszedési monopóliuma révén el tudta érni, hogy ma már ő rendelkezik a világ termelő vagyonának a túlnyomó része felett is. A hitelpénzrendszer pénzügyi diktatúrát valósít meg. Feltalálói, irányítói és haszonélvezői azonban elrejtőznek a demokratikus formák és eljárások kulisszái mögé. Más szóval ez a rendszer belső lényegét tekintve kemény diktatúra, amely azonban demokratikus formákat használ a politikai élet látható terében a választópolgárok megtévesztése céljából. Ezért a demokratúra olyan elfajzott alibidemokrácia, amelynek legfontosabb funkciója e rendszer haszonélvezőinek az elrejtése és védelmezése a hátrányos helyzetűekkel szemben. Ennek az elkorcsosult hibridnek azért "demokratúra" a neve, mert olyan politikai-társadalmi-gazdasági rendszer, amely röviden megfogalmazva belül diktatúra, kívül pedig látszatdemokrácia.Szerző: Drábik János Kiadó: Gold Book Oldalszám: 385 ISBN: 9789634260073 Régi ISBN: 9634260071 Nyelv: magyar

A pénz- és korporációs oligarchia csaknem teljessé vált pénzkibocsátási és kamatszedési monopóliuma révén el tudta érni, hogy ma már ő rendelkezik a világ termelő vagyonának a túlnyomó része felett is. A hitelpénzrendszer pénzügyi diktatúrát valósít meg. Feltalálói, irányítói és haszonélvezői azonban elrejtőznek a demokratikus formák és eljárások kulisszái mögé. Más szóval ez a rendszer belső lényegét tekintve kemény diktatúra, amely azonban demokratikus formákat használ a politikai élet látható terében a választópolgárok megtévesztése céljából. Ezért a demokratúra olyan elfajzott alibidemokrácia, amelynek legfontosabb funkciója e rendszer haszonélvezőinek az elrejtése és védelmezése a hátrányos helyzetűekkel szemben. Ennek az elkorcsosult hibridnek azért "demokratúra" a neve, mert olyan politikai-társadalmi-gazdasági rendszer, amely röviden megfogalmazva belül diktatúra, kívül pedig látszatdemokrácia.Szerző: Drábik János Kiadó: Gold Book Oldalszám: 385 ISBN: 9789634260073 Régi ISBN: 9634260071 Nyelv: magyar

More info:

Published by: TomeToenner on Dec 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2015

pdf

text

original

 
Jrábmc Háody1
Wmnáfj`edcrazøra
B`w`x`zíy
"Omoiy bmxzdoyáfbao `f} j`edcráimáoac a yxabajyáfa. ka |dnfáram `nzűrmc. kdf} accdrára oők`yy`o a eafáokazande. kdf} `rőy`bbn`f}`o. emoz eafa a j`edcrazmcpy ánnae/ A cdreáo}xazm kazandebmrzdcnáya `f}`zn`o yx`eín}. iyd|drz waf} báre`n} `nn`oőrxíyz f}acdreafáokazande ánzan%nío}`fíb`o gaymxepy"/Graocnmo J`naod Rddy`w`nz%Ax @f}`yþnz Ánnaedc 92/ `no÷c`
A kmz`n|íoxedod|ùnmpe afr`yyxåw z`rh`yxc`jíy` z`zz` n`k`zőwía wmnáfj`edcrazøra r`ojyx`río`c fndbánmy zíro}`ríyíz/ A gaymxepyyanrdcdo wmnáfj`edcrazøra dn}ao r`ojőránnaem íy |íoxpranemeùjyx`r`cc`nmráo}åzdzz |dnmzmcamfaxjayáfm r`ojyx`r. ae`n}b`o a|íoxedod|ùnmpedz cmyaházåzù prancdjù ríz`f e`fyx`rxm eafáoac axánnaekazaneaz my/ A fndbánmy kazandefaxjayáfm jmczazørábao acdreáo}xáyz ax ánnae mozíxeío}`mb` b`í|þnz. axdccan gpxmdoánzeafáozpnahjdobao níwő|íoxþf}m. c`r`yc`j`nem íy m|arm carz`nn`ccdr|dráimùc w`yxmc áz/ A j`edcrazøra moz`fránz w`x`zőríz`f` +ae`n}`zo`ex`zc÷xm |íoxþf}m c÷x÷yyífo`c. |íoxdnmfarikmáoac.b`g`cz`zőbaocárdcoac. |npzdcráimáoac. |íoxþf}m íy cdr|dráimùy `nmzo`c myo`w`xo`c-. f}acdrdnha a |íoxþf}m íy faxjayáfm ín`z g`n`zzm praneaz/Nío}`fíb`o a yx`rw`x`zz c÷xkazande +ax ánnae-. íy a g÷níb` oőzzyx`rw`x`zz eafáokazande ÷yyx`dnwajáyárùn wao yxù/A Epyydnmom o`wíw`n gíeh`nx`zz gaymyxza edxfande 1=22`yc`xj`z`mzőn `fíyx`o a
Rdoanj R`afao
ae`rmcam `no÷c íy
Earfar`zZkazik`r
brmz emomyxz`r`no÷c 1=;<ay faxjayáfm|íoxpranem cprxpyámf.åf} waf} øf}. j` ÷yyx`ca|iydnùjdzz a oaimdoanmxepyyan. axax ax ajdzzánnae o`ex`zm z÷r`cwíy`c`z kaofyøn}dxù cdreáo}xazáwan/ A gaymyxzaíy o`ex`zmyxdimanmyza r`ojyx`r`c gdn}aeazdyao a kaxagmay írx`ne`cr`kmwazcdxzac. kdf} e`fyx`r`xxíc ax prancdjù `nmz yxáeára a nacdyyáfoíncþn÷xk`z`zn`o z÷e`fzáedfazáyáz/ @x anùn eíf Graocnmo J`naod
 
Jrábmc Háody2
Rddy`w`nz íy ax ánzana c`xj`eío}`x`zz O`v J`an y`e wdnz cmwíz`n.kmyx`o a O`v J`anb`o my írwío}`yþnz`c gaymyxza h`nn`fű z÷r`cwíy`c/Rddy`w`nz `no÷c kår`y "caojannùe`nn`zzm b`yxínf`zíy`mb`o" pf}aoiyackaxagmay kørdcaz |`of`zw` cåwáoza `no}`rom ax ae`rmcamacrdcdoyx`owíz/A gaymxepy íy a o`ex`zmyxdimanmxepy c`xj`zzőn gdfwa yxdrdyca|iydnazbao ánnz a o`ex`zc÷xm |íox íy cdr|dráimùy dnmfarikmáwan/ Ay|ao}dn |dnfárkábdrø mj`hío a cazanáo aoarikmyzác ráh÷zz`c. kdf} aCdeepomyza Moz`roaimdoáníoac.
a Cdemoz`roo`c
. ax `f}mc gdozdyc÷x|dozha a ywáhim F`ogb`o wao. abbao a wárdybao. akdn a gaymyxza.mnn`zw` o`ex`zmyxdimanmyza r`ojyx`r`cc`n yxdrdyao `f}þzzeűc÷jőo`ex`zc÷xm |íoxþf}m c÷r÷c. a
Ca|moz`ro.
yxabajcőeűw`ygőkajmyxánnáya my eűc÷j÷zz/ @x a zío} arra cío}yx`råz`zz` őc`z. kdf}zdwábbm mogdreáimùcaz yx`r`xx`o`c/ @ccdr h÷zz`c rá a bari`ndoamaoarikmyzác. kdf} a f`ogm dnmfarikma cpniygdozdyyáfø yx`eín}myíf`m.wanaemoz a Cdemoz`ro íy a Ca|moz`ro moz`roaimdoanmyza w`x`zőm`f}þzz`y`o mráo}åzdzzác ax `f}eáy `nn`o karidnù. a g`nyő w`x`zíyyxmozhío axdobao yxdrdy ca|iydnazbao ánnù. yőz ÷yyx`gdoùjdzzyx`rw`x`z`c`z/ Ax mfaxyáfdyabb záryajandeírz cþxjő aoarikdyxmojmcanmyzác øf} zanánzác. kdf} a cdeepomyza íy a gaymyxzayx`rw`x`z`c c÷x÷y iínz c÷w`zw` edrxydnhác g`n a y|ao}dn oí|`z/2<<7bao a wmnáf |íox|maim cdoi`ozráimùha@OYX ajazdc yx`rmozaxz epzazha. kdf} a wmnáf kíz n`foaf}dbb baocháí ax `fíyx wmnáf|íoxbőn íy |íoxk`n}`zz`yåzőcbőn ánnù |íoxwaf}doáoac ;9.0:%áz/ Ac÷w`zc`xő :2< oaf}baoc 0.99%can ríyx`y`jmc a wmnáf|íoxwaf}doábùn/ A g`ooearajù 11%cdo dyxzdxmc ax ÷yyx`y z÷bbmbaoc íy |íoxmozíx`z/ A "
Zk` @idodemyz
" i/ brmz na| o}mnwáozarzáyayx`rmoz a wmnáfh`n`on`fm n`foaf}dbb baocham8 a Imzmfrdp|. a F/\/EdrfaoIkay`. a
KYBI
+Kdofcdof aoj Ykaofkam BaocmofIdr|drazmdo-. a Ir`jmz Afrmidn` Frdp|`. a Rd}an Baoc dg Yidznaoj. aEmzypbmykm Zdc}d Gmoaoiman Frdp|/ Z`cmoz`zz`n arra. kdf} an`foaf}dbb baocdc íy |íoxmozíx`z`c wmnáfábao my gdn}aeazdyao gøxmùcxahnaoac n`. `xírz eíf e`f`enåzhþc a
Emxpkd GmoaoimanFrdp|
dz. aKBDYz. a BO\ \armbayz/ Pf}aoiyac `enåzíyr` eínzù ax a zío}. kdf}ax @f}`yþnz Ánnaedc c÷x|dozm baocháoac a yx`r`|íz b`z÷nző
G`j`ran
 
Jrábmc Háody9
R`y`rw` Baoc
. a G@J. íy ax mráo}åzáya anazz ánnù R`y`rw` Y}yz`e z`nh`yeírzícb`o eafáobaocdc zpnahjdoábao wao/ A G`j`ran R`y`rw`Y}yz`eo`c ax @f}`yþnz Ánnaedc. ax ae`rmcam cdreáo}xaz. h`n`on`f;:12 emnnmárj jdnnárran zarzdxmc. íy `oo`c ax ÷yyx`fo`c gmx`zm ax íwmemoz`f} 0<< emnnmárj jdnnárz cmz`wő caeazamz ax ae`rmcam ajùgmx`ző|dnfárdc oxíbőn/ @x a kazaneay ÷yyx`fax an`wdya poaxdcaz a baocdcaz faxjafåzha. ae`n}`c a G`j`ran R`y`rw` Y}yz`eo`ca zpnahjdodyam/Ka `n`e`xxþc `xz a |íox|maim cdoi`ozráimùy gdn}aeazdz. accdre`fánna|åzkazhpc. kdf} a |íox øzház z`rwyx`rű`o mráo}åzha ao`ex`zc÷xm |íox íy cdr|dráimùy dnmfarikma w`xírcara ax af}zr÷yxzh`mánzan cmjdnfdxdzz yzrazífoaca vaykmofzdom cdoyx`oxpyoace`fg`n`nő`o/ @oo`c a wmnáfyzrazífmáoac ax `f}mc iínha dn}ao `f}c÷x|dozbùn mráo}åzdzz wmnáfr`ojyx`r nízr`kdxáya. ae`n} ax åf} cmanacpnzoxíy z`re`m waf}do cdoi`ozimùz íy i`ozranmxáize`fyxmnárjåzha íy wífn`f`yåzm/ Ax `f} c÷x|dozbùn mráo}åzdzz wmnáf. waf}my`f}gahza wmnáfcdreáo}xaz nízr`kdxáyára. `nyőydrbao a epnzmoaimdoánmywmnáfiíf`c z÷r`c`jo`c/C÷xíhþc zarzdxoac a z÷e`fzáhícdxzazáyz a eafáozpnahjdopccíozeűc÷jz`ző cdr|dráimùc. ax ín`nemyx`r carz`nn`c. ax m|arm z`re`níyz íya z`reíyx`zm cmoiy`c cmbáo}áyxáyáz mráo}åzù wmnáfiíf`c/ J` cþn÷o my cmc`nn `e`nom gdozdyyáfpc emazz ax `o`rfmakdrjdxùcaz cmz`re`nő íygdrfaneaxù cdr|dráimùcaz/ A wmnáfc`r`yc`j`ne`z íy az`re`nőfaxjayáfdz mráo}åzù n`foaf}dbb iíf`c a o`ex`zc÷xm |íox íycdr|dráimùy dnmfarikma zpnahjdoábao waooac/ A wmnáfffaxjayáf íy awmnáfc`r`yc`j`n`e mráo}åzáyáz dn}ao `nyőr`ojű |íoxþf}mc÷x|dozdcbùn wífxmc. emoz a Imz} dg Ndojdo Oaf}Brmzaoomábao3 a VannYzr``z íy a G`j`ran R`y`rw` Ae`rmcábao3 wanaemoz a zdcmùmùrmáybaocdc/ Gdozdy yx`r`|þc wao axdobao ax dn}ao cmy`bb|íoxþf}mc÷x|dozdcoac my. emoz ae`n}`c Báx`nbao. Xþrmikb`o. F`ogb`o íyGraocgprzbao eűc÷jo`c/ Báx`nb`o wao a Baoc dg Moz`roazmdoanY`zzn`e`oz. a BMY +O`ex`zc÷xm Gmx`zíy`c Baocha-. ae`n}`z ao`ex`zc÷xm |íox íy cdr|dráimùy dnmfarikma kdxdzz nízr`/ A BMY z÷nzm b`a c÷x|dozm baocdc c÷x|dozm baocháoac a yx`r`|íz. yxdrdyao`f}þzzeűc÷jw` ax @prù|am Pomù |íoxþf}m íy faxjayáfm mráo}åzáyáz

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
JánosiLovászi liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
TomeToenner liked this
TomeToenner liked this
TomeToenner liked this
TomeToenner liked this
TomeToenner liked this
TomeToenner liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->