Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Hadist Riwayat Imam Muslim1700

Hadist Riwayat Imam Muslim1700

Ratings:
(0)
|Views: 4|Likes:
Published by Matthew Mann

More info:

Published by: Matthew Mann on Dec 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2014

pdf

text

original

 
121783128.doc
Kumpulan Hadits Riwayat Muslim
Dengan Nama Alloh Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang  Aku Berlindung Kepada Alloh dari Godaan Syetan Yang Terkutuk Ya Alloh, Ya A`liim, tambahkanlah ilmu kepada ku, dan berilah aku pemahaman akan Agama-Mu, Bimbinglah aku ke Jalan Yang Lurus, Jalan Yang Engkau Ridhoi 
PENDAHULUAN .............................................................................................................................2IMAN 2BERSUCI......................................................................................................................................34HAID 39SHOLAT .......................................................................................................................................45MASJID DAN LOKASI SHOLAT ..................................................................................................58SHOLAT JUM`AT .........................................................................................................................91SHOLAT IED ................................................................................................................................94SHOLAT ISTISQA` .......................................................................................................................95SHOLAT GERHANA .....................................................................................................................97JENAZAH .....................................................................................................................................99ZAKAT 104PUASA 120IKTIKAF ......................................................................................................................................130HAJI131NIKAH 155PENYUSUAN .............................................................................................................................161TALAK 164SUMPAH LI`AN ..........................................................................................................................169MEMERDEKAKAN BUDAK ........................................................................................................171JUAL BELI..................................................................................................................................172FARAID .......................................................................................................................................181HIBAH 182WASIAT ......................................................................................................................................183NAZAR 185SUMPAH ....................................................................................................................................186TENTANG SUMPAH (QOSAMAH) .............................................................................................188HUDUD .......................................................................................................................................191PERADILAN ...............................................................................................................................194BARANG TEMUAN ....................................................................................................................196JIHAD DAN EKSPEDISI.............................................................................................................198PEMERINTAHAN .......................................................................................................................217HEWAN BURUAN, HEWAN SEMBELIHAN dan HEWAN YG BOLEH DIMAKAN .....................228QURBAN ....................................................................................................................................232MINUMAN ...................................................................................................................................234PAKAIAN DAN PERHIASAN ......................................................................................................243 ADAB 249UCAPAN SALAM ........................................................................................................................252LAFAL-LAFAL KESOPANAN & LAINNYA ..................................................................................261MIMPI262KEUTAMAAN BEBERAPA PERKARA .......................................................................................265KEUTAMAAN SAHABAT ............................................................................................................278KEBAJIKAN, SILATURAHMI & ADAB SOPAN SANTUN ...........................................................306TAKDIR .......................................................................................................................................314ILMU 316ZIKIR, DOA, TOBAT & SITIGFAR ..............................................................................................317TOBAT 325SIFAT ORANG MUNAFIK & HUKUM THD MEREKA .................................................................332
Page 1 of 358
 
121783128.doc
PENDAHULUAN
1.Hadis riwayat Ali ra., ia berkata:Rasulullah saw. bersabda:Janganlah engkau berdusta mengatasnamakan aku,karena sesungguhnya orang yang berdusta atas namaku, maka ia akan masukneraka-----------------------------------------------habis--------------------------------------------
IMAN
2.Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:Pada suatu hari, Rasulullah saw. muncul di antara kaum muslimin. Lalu datangseorang laki-laki dan bertanya: Wahai Rasulullah,apakah Iman itu?Rasulullahsaw. menjawab: Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, pertemuan dengan-Nya, rasul-rasul-Nya dan kepada hari berbangkit.Orang itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah,apakah Islam itu?Rasulullah saw.menjawab: Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidakmenyekutukan-Nya dengan apa pun, mendirikan salat fardu, menunaikan zakatwajib dan berpuasa di bulan Ramadan. Orang itu kembali bertanya: WahaiRasulullah,apakah Ihsan itu?Rasulullah saw. menjawab: Engkau beribadahkepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Dan jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia selalu melihatmu. Orang itu bertanya lagi: WahaiRasulullah,kapankah hari kiamat itu?Rasulullah saw. menjawab: Orang yangditanya mengenai masalah ini tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Tetapiakan aku ceritakan tanda-tandanya; Apabila budak perempuan melahirkan anaktuannya, maka itulah satu di antara tandanya. Apabila orang yang miskin papamenjadi pemimpin manusia, maka itu tarmasuk di antara tandanya. Apabila parapenggembala domba saling bermegah-megahan dengan gedung. Itulahsebagian dari tanda-tandanya yang lima, yang hanya diketahui oleh Allah.Kemudian Rasulullah saw. membaca firman Allah Taala:Sesungguhnya  Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kemudian orang itu berlalu, maka Rasulullah saw. bersabda: Panggillah iakembali! Para sahabat beranjak hendak memanggilnya, tetapi mereka tidak
Page 2 of 358
 
121783128.doc
melihat seorang pun. Rasulullah saw. bersabda: Ia adalah Jibril, ia datang untukmengajarkan manusia masalah agama mereka3.Hadis riwayat Thalhah bin Ubaidillah ra., ia berkata:Seseorang dari penduduk Najed yang kusut rambutnya datang menemuiRasulullah saw. Kami mendengar gaung suaranya, tetapi kami tidak paham apayang dikatakannya sampai ia mendekati Rasulullah saw. dan bertanya tentangIslam. Lalu Rasulullah saw. bersabda: (Islam itu adalah)salat lima kali dalamsehari semalam. Orang itu bertanya: Adakah salat lain yang wajib atasku?Rasulullah saw. menjawab:Tidak ada, kecuali jika engkau ingin melakukan salatsunat.Kemudian Rasulullah bersabda: (Islam itu juga)puasa pada bulanRamadan. Orang itu bertanya: Adakah puasa lain yang wajib atasku? Rasulullahsaw. menjawab: Tidak, kecuali jika engkau ingin melakukanpuasa sunat.LaluRasulullah saw. melanjutkan: (Islam itu juga)zakat fitrah. Orang itu punbertanya: Adakah zakat lain yang wajib atasku? Rasulullah saw. menjawab:Tidak, kecuali jika engkau inginbersedekah.Kemudian lelaki itu berlalu serayaberkata: Demi Allah, aku tidak akan menambahkan kewajiban ini dan tidak akanmenguranginya. Mendengar itu, Rasulullah saw. bersabda: Ia orang yangberuntung jika benar apa yang diucapkannya4.Hadis riwayat Anas bin Malik ra., ia berkata:Kami dilarang bertanya kepada Rasulullah saw. tentang sesuatu. Yangmengherankan kami bahwa seorang badui yang beradab mengajukanpertanyaan kepada beliau dan kami mendengarkan. Suatu hari datang seorangbadui, lalu berkata: Wahai Muhammad, utusanmu telah datang kepada kami, iamengatakan bahwa engkau menyatakan bahwa Allah telah mengutusmu.Rasulullah saw. menjawab: Benar. Orang itu bertanya: Kalau begitu, siapakahyang menciptakan langit? Rasulullah saw. menjawab: Allah. Orang itu bertanya:Siapakah yang menciptakan bumi? Rasulullah saw. menjawab: Allah. Orang itubertanya: Siapakah yang menegakkan gunung-gunung ini dan menjadikansebagaimana adanya? Rasulullah saw. menjawab: Allah. Orang itu berkata:Demi Zat yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi dan menegakkangunung bahwa Allah-lah yang mengutusmu? Rasulullah saw. menjawab: Ya.Orang itu berkata: Utusanmu mengatakan bahwa kami wajib mengerjakan salatlima waktu dalam sehari semalam. Rasulullah saw. menjawab: Benar. Orang ituberkata: Demi Zat yang mengutusmu, apakah Allah yang memerintahkanmu?Rasulullah saw. menjawab: Benar. Orang itu berkata: Utusanmu mengatakan,bahwa kami wajib mengeluarkan zakat harta kami. Rasulullah saw. menjawab:Benar. Orang itu bertanya: Demi Zat yang mengutusmu, apakah Allah yangmemerintahkanmu? Rasulullah saw. menjawab: Ya. Orang itu berkata:Utusanmu juga mengatakan bahwa kami diwajibkan puasa pada bulanRamadan. Rasulullah saw. menjawab: Benar. Orang itu bertanya: Demi Zat yangmengutusmu, apakah Allah yang memerintahkanmu? Rasulullah saw.menjawab: Ya. Orang itu berkata: Utusanmu mengatakan pula bahwa kami wajibmenunaikan ibadah haji ke Baitullah, jika mampu. Rasulullah saw. menjawab:Benar. Kemudian orang itu pergi, seraya berkata: Demi Zat yang mengutusmu
Page 3 of 358

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->