Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
8Activity
P. 1
24 Justitie & Afaceri Interne

24 Justitie & Afaceri Interne

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,074|Likes:
Published by Marian

More info:

Published by: Marian on Feb 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

 
 JUSTI
Ţ
IE
Ş
I AFACERI INTERNE
Bucure
ş
ti 2004
1
 
 La elaborarea textelor acestor bro
ş
uri au contribuit:
Exper
ţ
i:ILEANA PASCALMONICA VLAD
Ş
TEFAN DEACONUCODRU VRABIE
 
Supervizare:ELENA SIMINA T
Ă
N
Ă
SESCUAUREL CIOBANU - DORDEA
 
În cadrul proiectului
„Campanie de informare a func
 ţ 
ionarilor publici privind con
 ţ 
inutul acquis-ului comunitar“
au fost elaborate bro
ş
uri privindprimele 15 capitole de negociere în anul 2002
ş
i pentru ultimele 15 capitole în anul 2004
Descrierea CIP a Bibliotecii Na
ţ
ionale a RomânieiJusti
ţ
ie
ş
i afaceri interne
. - Pipera : Dacris, 2004ISBN 973-86939-8-534
 
©
CRJ 2004
 2
 
Lista capitolelor în care este împ
ă
r
ţ
it
acquis
-ul comunitar, în vederea negocierilor cu statele care ader
ă
 la Uniunea European
ă
 
Capitolul 1: Libera circula
ţ
ie a m
ă
rfurilor Capitolul 2: Libera circula
ţ
ie a persoanelor Capitolul 3: Libera circula
ţ
ie a serviciilor Capitolul 4: Libera circula
ţ
ie a capitaluluiCapitolul 5: Dreptul societ
ăţ
ilor comercialeCapitolul 6: Politica în domeniul concuren
ţ
eiCapitolul 7: Agricultur 
ă
 Capitolul 8: PescuitulCapitolul 9: Politica în domeniul transporturilor Capitolul 10: ImpozitareaCapitolul 11: Uniune economic
ă
 
ş
i monetar 
ă
 Capitolul 12: Statistic
ă
 Capitolul 13: Politici sociale
ş
i ocuparea for 
ţ
ei de munc
ă
 Capitolul 14: EnergiaCapitolul 15: Politica industrial
ă
 Capitolul 16: Întreprinderile mici
ş
i mijlociiCapitolul 17:
Ş
tiin
ţ
a
ş
i cercetareaCapitolul 18: Educa
ţ
ie, formare profesional
ă
 
ş
i tineretCapitolul 19: Telecomunica
ţ
ii
ş
i tehnologia informa
ţ
ieiCapitolul 20: Cultura
ş
i politica în domeniul audiovizualuluiCapitolul 21: Politica regional
ă
 
ş
i coordonarea instrumentelor 
 
structuraleCapitolul 22: Protec
ţ
ia mediului înconjur 
ă
tor Capitolul 23: Protec
ţ
ia consumatorilor 
ş
i a s
ă
n
ă
t
ăţ
ii
Capitolul 24: Justi
ţ
ie
ş
i afaceri interne
Capitolul 25: Uniune vamal
ă
 Capitolul 26: Rela
ţ
ii externeCapitolul 27: Politica extern
ă
 
ş
i de securitate comun
ă
 Capitolul 28: Control financiar Capitolul 29: Dispozi
ţ
ii financiare
ş
i bugetareCapitolul 30: Institu
ţ
iiCapitolul 31: Diverse3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Irina Bunciuc liked this
Alex Rusu liked this
Miha Neacsu liked this
Miha Neacsu liked this
Miha Neacsu liked this
aishteruyo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->