Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pendidikan Abad Ke-21

Pendidikan Abad Ke-21

Ratings:
(0)
|Views: 235|Likes:
Published by Groupsejarahdpliums
Tugasan penulisan berkumpulan bagi KURSUS DTT 5212 Teknologi dan Inovasi dalam Pendidikan
Tugasan penulisan berkumpulan bagi KURSUS DTT 5212 Teknologi dan Inovasi dalam Pendidikan

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Groupsejarahdpliums on Dec 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

 
1
Senarai KandunganMuka surat
1.0PENGENALAN11.1Konsep Pendidikan11.2Falsafah Pendidikan Kebangsaan11.3Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP)21.4Blueprint 2013-202522.0PENDIDIKAN PADA ABAD KE-2132.1Teknologi Maklumat32.2Pengajaran dan Pembelajaran Berpusat42.3Pendidikan Jarak Jauh52.4Pendidikan Modular52.5
Mastery Learning 
52.6Trackingdan Banding62.7
Sistem Kredit 
63.0KEMAHIRAN ABAD KE-2163.1Kemahiran Sains dan Teknologi63.2Kemahiran 3M73.3Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal74.0GURU ABAD KE-2184.1 Menguasai Pelbagai Bidang84.2Mahir dalam Pedagogi (P&P)94.3Menggunakan Teknologi Terkini94.4Menerapkan Nilai-nilai Murni105.0PELAJAR ABAD KE-21116.0KESIMPULAN13SENARAI RUJUKAN 15
 
1.0 PENGENALAN1.1Konsep Pendidikan
Pendidikan abad ke-21 adalah pendidikan bertaraf dunia di dalam lingkungan abad ke-21yang menunjukkan hasrat kerajaan dan cita-cita kerajaan yang bersungguh-sungguh untuk bersaing di peringkat antarabangsa. ‘Pendidikan bertaraf dunia’ bermaksud kemampuan danpencapaian dalam membangunkan pendidikan di Malaysia dan membuat perubahan yangdinamis untuk memplopori kemajuan dalam semua aspek pendidikan cemerlang bagimenghasilkan pendikan yang berkualiti dan efektif.
1.2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Selaras dengan hasrat dan cita-cita ini Falsafah Pendidikan Negara dipernyatakan sepertiberikut: “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkanlagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insanyang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmaniberdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagimelahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberisumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara”.Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga menggalakkan guru memahami sistempendidikan selain daripada membimbing guru melaksanakan fungsi pendidikan. Ia bolehdiperolehi di mana-mana dan bila-bila diperlukan. FPK boleh menjadi alat pendidikan yangberguna kepada guru dan guru boleh sentiasa merujuk kepadanya.Guru boleh menjadi ejen perubahan untuk mendidik dan mengeluarkan generasiyang bertanggungjawab membantu merealisasikan matlamat dan aspirasi FalsafahPendidikan Kebangsaan dan wawasan 2020. Guru mendedahkan sesuatu kepada pelajarbagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran terutamanya dalam ICT untumembolehkan pelajar mengikuti perubahan sistem pendidikan yang berteraskan teknologi.
2
 
Guru juga mempunyai sikap bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjadi guruyang baik, sentiasa cuba berlatih dan mendapatkan apa yang telah dipelajari untuk memenuhi matlamat dan aspirasi falsafah ini. Pada masa yang sama guru bertindak sebagaipengawal kepada aktiviti negatif dan gejala sosial di sekolah. Guru memperkembangkan danmemperkayakan pendidikan melalui perkembangan kurikulum bilik darjah seperti,menjalankan aktiviti dan lembaran kerja yang diusahakan oleh guru. Guru juga bolehmelakukan aktiviti yang menjurus kepada matlamat FPK dengan menggunakan FPK itusendiri.
1.3 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP)
Pendidikan ICT dalam pembangunan modal insan juga dinyatakan dalam PelanInduk pembangunan Pendidikan (PIPP) iaitu dalam teras yang ke-2. Pada abad Ke-21negara menghadapi cabaran baru kesan globalisasi, liberalisasi, pengantarabangsaan danperkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).Oleh itu, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menyediakan programpembangunan pendidikan yang dapat melahirkan warganegara yang berilmu pengetahuan,celik ICT, berkemahiran dan berakhlak mulia. Sekolah kebangsaan akan dilengkapkankemudahan asas pendidikan yang mencukupi dan berkualiti, bekalan elektrik dan air bersihserta kemudahan ICT. Sekolah juga akan dibekalkan guru terlatih yang mencukupi mengikutopsyen serta bilangan staf sokongan mengikut keperluan.
1.4 Blueprint 2013-2025
Dalam Blueprint 2013-2025 juga dinyatakan betapa pentingnya pembangunan modalinsan dari segi pembangunan ICT. Kementerian juga berusaha untuk memanfaatkan ICTbagi meningkatkan kecekapan cara penyampaian pendidikan berkualiti kepada kumpulanyang kurang diberi perhatian seperti sekolah luar bandar dan sekolah kurang murid.Sehubungan itu, salah satu daripada pelaburan modal yang paling tinggi pernahdilaksanakan oleh Kementerian dalam dua dekad yang lepas ialah penyediaan infrastrukturICT untuk sekolah.Dari tahun 1999 hingga 2010, Kementerian melabur kira-kira RM6 bilion untuinisiatif ICT dalam pendidikan. Sebahagian besar dana tersebut diperuntukkan kepadapenyediaan makmal komputer tambahan. Jelasnya Blueprint juga amat menitikberatkanpendidikan berasaskan ICT trend pendidikan abad ke-21 kini.
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Lyana Lea liked this
Lyana Lea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->