Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Obligacije, skripta

Obligacije, skripta

Ratings:
(0)
|Views: 2,795|Likes:
Published by Jelena Jovanovic

More info:

Published by: Jelena Jovanovic on Dec 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2013

pdf

text

original

 
OBLIGACIJA I OBLIGACIONI ODNOS1.- POJAM I ZNACAJ OBLIGACIONOG PRAVAIzraz
obligaciono pravo se upotrebljava u
dva
razlicita znacenja:
1.- Kao grana pozitivnog prava
predstavlja skup opstih pravnih normi kojima se regulisuobligacioni odnosi. Obligaciono pravo, Uvod u gradjansko pravo, stvarno pravo i nasledno pravosu deo gradjanskog prava.
2.- Kao pravna nauka
(teorija) koja se bavi naucnom obradom obligacionih odnosa i pravnihnormi koje te odnose regulisu.
Predmet
obligacionog prava su obligacioni odnosi.
Obligacioni odnosi
su odnosi izmedjufizickih ili pravnih lica po kojima je neko lice duzno da prema drugom licu ostvari odredjenoponasanje. To je
odnos
izmedju najmanje dva lica u kome je jedno lice ovlasceno da od drugogzahteva da mu nesto
 – 
da, ucini, ne ucini ili trpi.Obligaciono pravo
se bavi
prometom vrednosti gde odredjena dobra prelaze iz imovine nekoglica u imovinu drugog lica, odnosno, gde neko lice obavlja rad ili usluge za drugo lice i takopovecava ili odrzava njegovu imovinu, a to obavlja za nagradu ili besplatno.Za
razliku od stvarnog prava
koje karakterise
staticnost
pravnih odnosa fizickih ili pravnihlica, obligaciono pravo je dinamika ovih odnosa.Obligaciono pravo regulise obligacione odnoseciji je predmet promet roba i promet usluga.
Znacaj
obligacionog prava za promet roba i usluga je veliki. Obligacioni odnosi omogucujuobavljanje:
1)
 
Ekonomskog prometa
jer najveci deo svakodnevnih potreba zadovoljavamo stupajuci urazlicite obligacione odnose.
2)
 
Pravnog prometa
jer se preko obligacionih odnosa obavlja promet dobara i pravapovodom njih.
2.- NASTANAK I RAZVOJ OBLIGACIONOG PRAVA
Obligaciono pravo je najcesce povezano sa robno novcanim odnosima. Pojavljuje se sa pojavomrobne proizvodnje i razmene.U
robovlasnickoj
rimskoj drzavi je prilicno razvijeno obligaciono pravo. Postojali su robnonovcani odnosi, a bila je potrebna i odredjena forma za zakljucenje nekih ugovora.U
srednjem veku
obligacioni odnosi su potisnuti samim vracanjem na naturalnu privredu.U
kapitalizmu
, u periodu kodifikacije obligaciono pravo se ponovo razvija.
Danas
su robno-novcani odnosi dominantni i obligaciono pravo je razvijeno. Promene uobligacionom pravu su manje izrazene od promena u drugim granama prava zbog razvoja robneprivrede.
 
3.- IZVORI OBLIGACIONOG PRAVAIzvori
obligacionog prava se mogu posmatrati kao:
1)
 
Izvori u
formalnom
smislu
2)
 
Izvori u
materijalnom
smislu
1.- Izvori obligacionog prava u formalnom smislu
se mogu podeliti na:
 
Pisane izvore
(zakon, podzakonski akti, medjunarodne konvensije)
 
Nepisane izvore
(obicaj, pravila morala)
A)
Nas najznacajniji izvor obligacionog prava je
Zakon
o obligacionim odnosima od
01.10.1978
. godine. Vazio je na celoj teritoriji SFRJ. Tim zakonom nisu regulisani sviobligacioni odnosi.
Jedan deo
obligacionih odnosa bio je regulisan i drugim saveznim propisima(primer, oblast drumskog, zeleznickog i vazdusnog prevoza).
Manji deo
obligacionih odnosa jeu zakonodavnoj nadleznosti republika (primer, ugovor o dozivotnom izdrzavanju, prometnepokretnosti).Ni ZOO ni republicki propisi
ne regulisu
odgovornost za stetu od zivotinja, od gradjevine, zabacanje ili prosipanje, ugovor o poklonu, posluzi i ortakluku.ZOO ima
1109
. clanova. Regulise obligaciono-pravne odnose izmedju fizickih lica i u privredi.Podeljen je na
cetiri dela
:
1)
 
Prvi deo
sadrzi osnovna nacela obligacionog prava, kao i odredbe o nastanku obaveza (ougovoru, naknadi stete, sticanju bez osnova, dejstvu i prestanku obaveza)
2)
 
Drugim delom
regulisani su pojedini ugovori koji se u teoriji prava nazivaju imenovaniugovori, kao sto su prodaja, razmena, zajam, zakup. ugovor o delu.
3)
 
U
trecem delu
ZOO predvidjene su norme koje se odnose na primenu merodavnog pravau slucaju sukoba republickih zakona.
4)
 
Cetvrti deo
sadrzi prelazne i zavrsne odredbe koje se posebno odnose na promet robom,primenu obicaja i ovog Zakona i prestanku vazenja drugih propisa.
B)
 
Obicaj
moze biti izvor prava samo u slucaju
kad
se odredbe pisanog prava pokazu kaonedovoljne ili
kad
pisano pravo upucuje na primenu obicaja.
V) Sudska praksa
nije formalni izvor prava, pa ni obligacionog, jer sudovi ne stvaraju vec samoprimenjuju pravo.
4.- SISTEM OBLIGACIONOG PRAVA
Obligaciono pravo deli se na
dva
dela:
1)
 
Opsti
deo,
2)
 
Posebni
deo
1.- U opstem delu
izucavaju se ona pravna pravila koja imaju opsti karakter i koja vaze zaobligacione odnose u celosti.
Materija
opsteg dela je podeljena na osam delova:
 
1)
 
U
prvom
delu se izlazu izvori obligacionog odnosa, vrste obaveza
2)
 
Drugi
deo obuhvata sve o ugovoru kao izvoru obligacionog odnosa
3)
 
U
trecem
delu rec je o prouzrokovanju stete kao izvoru obligacionog odnosa
4)
 
Cetvrti
deo obuhvata ostale izvore obligacionih odnosa - neosnovano obogacenje,nezvano vrsenje tudjih poslova i jednostrane izjave volje.
5)
 
U
petom
delu se govori o dejstvu obligacionih odnosa
6)
 
Sesti
deo sadrzi nacine gasenja obligacionih odnosa - ispunjenje ili
isplatu
,
prebijanje
,
oprostaj duga
,
prenov ili novaciju
,
sjedinjenje
,
zastarelost
i
prekluziju
.
7)
 
Sedmi
deo odnosi se na obligacione odnose sa vise duznika ili poverilaca.
8)
 
Osmi
deo se odnosi na zamenu subjekata obligacionog odnosa, ustupanje potrazivanja,preuzimanje duga i asignaciju.
2.- U posebnom delu
se izlazu pojedini instituti obligacionog prava i njima svojstvena pravila.Po nekim piscima u posebni deo
spadaju
ne samo obligacioni odnosi iz posebnih vrsta ugovora,vec i odnosi koji se temelje na prouzrokovanju stete drugome, neosnovanom obogacenju,nezvanom vrsenju tudjih poslova i jednostranim izjavama volje.
Kod nas
se u posebnom delu nauke obligacionog prava izlazu samo posebne vrste ugovora.
5.- JEZICKO ZNACENJE RECI OBLIGACIJAU pocetku
je rec
obligatio
oznacavala
zalaganje vlastite licnosti
radi osiguranja svogaobecanja da se nesto ucini ili ne ucini. Znacenje ove reci bilo je
slicno reci zaloga
.U klasicnom
rimskom periodu
pod obligacijom se podrazumeva poveriocevo pravopotrazivanja, tj.
odnos obaveza
 – 
pravo
.
Kasnije
ova rec podrazumeva
stvaranje svake utuzive obaveze
. Umesto fizicke vezanosti onapodrazumeva pravnu vezanost. Njome se oznacava obaveza vidjena sa duznikovog stanovistakao i sa stanovista treceg lica koga se ona ne ticeRec obligacija ima i dva
sporedna znacenja
:
1)
 
Njome se naziva hartija od vrednosti data upisnicima javno raspisanih novcanih zajmova(
danas obveznica
)
2)
 
Pismena isprava kojom se posvedocava postojanje duga (
danas priznanica
).
6.- POJMOVNO ZNACENJE RECI OBLIGACIJA
 – 
OBLIGACIJA, TRAZBINA I DUG,POJAM TRAZBINE, PREDMET TRAZBINE I KORIST POVERIOCEVA OD CINIDBEObligacija
se moze definisati u uzem i sirem smislu.
1.- U uzem smislu
obligacija je pravna
obaveza
odredjenog lica da drugom ispuni neku cinidbu,odnosno pravno
ovlascenje
odredjenog lica da zahteva od drugog neku cinidbu.Obligacija je sinonim za rec
dug
, odnosno
trazbinu
.
2.- U sirem smislu
obligacija podrazumeva pravni odnos izmedju dve odredjene strane naosnovu koga je
 jedna strana (poverilac, kreditor)
ovlascena da zahteva od
druge strane

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Stefan Buca Ilijev liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->