Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Akta dan Peraturan Elektrik

Akta dan Peraturan Elektrik

Ratings: (0)|Views: 241|Likes:
Published by Hanim Husaif
SOALAN TEORI 6
SOALAN TEORI 6

More info:

Published by: Hanim Husaif on Dec 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2015

pdf

text

original

 
BAHAGIAN A
1.Senarai tugas bagi mengenal pasti kerja atau kendalian setiap orang kompetendan bahagian pepasangan yang akan berada dibawah tanggungjawab setiaporang kompeten yang diambil kerja disediakan oleh:i.Pemunyaii.Pengurusan atau pemegang leseniii.Jurutera Elektrik Kompeten A.i sahajaB.i dan iiC.i dan iii
D
.
Semua diatas
2.Seorang kontraktor Papan Tanda Elektrik yang memasang mana-mana papantanda elektrik hendaklah memberitahu _______ tempatan sebelum papan tandaitu dipasang untuk digunakan A.Jurutera ElektrikB.Pegawai Pihak Berkuasa BekalanC.Pengarah TNB
D.Pegawai Penjaga Balai Bomba
3.Perakuan Pendaftaran bagi Kontraktor Perkhidmatan Elektrik hendaklah diisidalam ____________  A.Borang N
B.Borang P
C.Borang QD.Borang L4. En. Ah Ching telah bekerja disebuah kilang selama 3 tahun sebagai PembantuMakmal. Beliau berumur 20 tahun. Adakah beliau layak untuk mendudukipeperiksaan kekompetenan penjaga jentera? A.Layak kerana telah memenuhi syarat-syaratB.Tidak layak, kerana had umur perlulah 21 tahunC.Tidak layak, kerana beliau tidak mempunyai Sijil Pertolongan Cemas
D.Tiada yang di atas
5. En. Arif adalah seorang Pendawai sekatan fasa tiga dan telah bekerja tetapdengan syarikat Wong Elektrik Sdn. Bhd., yang berdaftar dengan Suruhanjaya
 
Tenaga. Beliau juga diberi kuasa menguji sesuatu pepasangan selain daribeliau terdapat 2 orang lagi pekerja tetap Pendawai Sekatan fasa tiga, 5 orangpendawai sekatan fasa Tunggal, 1 orang Penjaga Jentera sekatan VoltanRendah dan 10 orang apperentis. Apakah kategori kelas kontraktor ini dan feesebagai seorang Pendawai Sekatan Fasa Tiga ini.
A.Kelas A & RM 20.00
B.Kelas A & RM 30.00C.Kelas B & RM 75.00D.Kelas A & RM 90.006.Merujuk kepada Akta Bekalan Elektrik 1990 mana-mana orang yang gagaluntuk mendaftarkan apa-apa pepasangan di bawah seksyen 21 adalahmelakukan suatu kesalahan dan boleh dikenakan, apabila disabitkan denda tidakmelebihi ______________  A.RM 5,000.00B.RM 10,000.00
C.RM 25,000.00
D.RM 1,000.007.Kesalahan di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990 mereka boleh didenda sehingga _________ apabila menjual atau mengimport apa-apa kelengkapan sehinggamenyebabkan bahaya kepada nyawa atau anggota badan manusia. A.RM 500,000.00 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.RM 100,000.00 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya.B.RM 300,000.00 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.C.RM 100,000.00 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.8.Merujuk kepada Akta Bekalan Elektrik 1990, mana-mana orang yangmerosakkan apa-apa meter bagi pepasangan berlesen boleh didenda sehingga _____________ apabila disabitkan kesalahan. A.RM 5,000.00 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya.B.RM 1,000.00 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya.C. RM 50,000.00 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya.D. RM 10,000.00 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya.9. Orang Kompeten ” ertinya : -
A. orang memegang suatu perakuan kekompetenan yang dikeluarkanoleh Ketua Pengarah untuk melaksanakan kerja mengikut sekatan-sekatan jika ada yang dinyatakan dalam perakuan itu,
B.orang yang masa ini ditugaskan menjaga sesuatu perpasangan,C.orang mahir dan berpengetahuan dalam kerja-kerja elektrik,D.seorang yang cekap mengendali dan membaiki apa-apa peralatan didalam sesuatu pepasangan.
 
10.Seseorang yang memegang Perakuan Kekompetenan Sebagai Pendawai tidakboleh membuat apa-apa kerja, tindakan atau perkara-perkara di bawahPeraturan-Peraturan Elektrik 1994 jika dia berumur melebihi ………………… A.55 tahunB.60 tahunC.
65 tahun
D.70 tahun11.Mengikut Peraturan-Peraturan Bekalan Elektrik 1994, sesuatu motor elektrikhendaklah dikawal oleh satu atau lebih peranti mula yang berkesan untuk :- A.memberhentikan motor itu,B.melindungi motor dari arus beban lampau,C.melindungi motor itu dari arus kerosakan ke bumi dan arus bebanlampau,D.
memula dan memberhentikan motor itu.
12. Penjaga Jentera Elektrik Voltan Rendah, seorang Pendawai Tanpa Had dan duaorang Pendawai Fasa Tunggal sedang berkhidmat di sebuah syarikat kontraktor elektrik yang berdaftar. Berapakah fees yang perlu dibayar oleh orang-orangkompeten di atas untuk mendaftarkan diri dengan Suruhanjaya Tenaga.A. RM 80.00B.RM 100.00C.
RM 110.00
D.RM 150.0013. Sesebuah pepasangan selain daripada pepasangan domestik hendaklahdiperiksa dan diuji oleh orang kompeten sekurang-kurangnya setiap _____________ atau pada bila-bila masa jika diarahkan oleh Pengarah. A.3 tahunB.
5 tahun
C.10 tahunD.15 tahun14.Apabila seseorang itu melakukan kesalahan mengambil tenaga dengan curangmaka jika tersabit kesalahannya ianya akan didenda A.
RM 100,000.00 atau dipenjara tidak kurang 3 tahun atau kedua-duanya.
B.RM 150,000.00 atau dipenjara tidak kurang 3 tahun atau kedua-duanya.C.RM 130,000.00 atau dipenjara 3 tahun atau kedua-duanya.D.RM 200,000.00 atau dipenjara tidak kurang 3 tahun atau kedua-duanya.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Farizza As liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->